SDS in NSi vložila zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o dohodnini

POSLUŠAJ ČLANEKPoslanci Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije – krščanskih demokratov so danes, 30. decembra 2022, na Ustavno sodišče RS vložili Zahtevo za oceno ustavnosti 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18. in 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je Državni zbor RS sprejel na 28. izredni seji dne 9. decembra 2022.DZ je novelo zakona o dohodnini sprejel 9. decembra. Z njo se odpravlja načrtovano postopno zviševanje splošne olajšave do leta 2025 ter odpravlja nekatere razbremenitve, potrjene spomladi v času prejšnjega sklica parlamenta. Poleg tega se zvišuje skupni dohodek, od katerega se poleg splošne olajšave prizna tudi dodatna splošna olajšava, uvaja nova olajšava za mlade ter zaostruje davčna obravnava samostojnih podjetnikov.

Zaradi novih evropskih pravnih podlag je precej sprememb tudi na področju kmetijstva. Med drugim se na seznam oproščenih podpor dodajajo podpore za zavarovalne premije, umikajo pa se plačila, ki jih kmetje prejmejo za kmetovanje na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Ta bodo po novem obdavčena v višini 50 odstotkov plačila.

Razlogi za vložitev


Po mnenju podpisnikov zahteve so rešitve v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini neustavne, neskladne z načelom pravne države, neskladne z načelom enakosti, so retroaktivne in deloma posegajo tudi v pravico do zasebne lastnine, zato Ustavnemu sodišče RS predlagamo, da:

  • zahtevo obravnava absolutno prednostno in zaradi nastanka težko popravljivih posledic zadrži izvajanje 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18. in 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA, Uradni list RS, št. 158/2022) do svoje končne odločitve;

  • ugotovi, da so določbe 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18. in 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA, Uradni list RS, št. 158/2022) v neskladju z 2., 14., 33., 67., 147. in 155. členom Ustave Republike Slovenije;

  • razveljavi določbe 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18. in 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA, Uradni list RS, št. 158/2022) ter Vladi Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije naloži uskladitev z Ustavo Republike Slovenije v roku dveh mesecev.


https://twitter.com/jelka_godec/status/1608773821204664327

Davčna politika, ki jo uvaja novela zakona, se jim zdi nerazumno ostra do delovno aktivnih ljudi, še posebej do srednjega razreda, pomembno bo vplivala tudi na nižjo samooskrbo s hrano. Poleg tega novela zakona krši ustavne pravice vseh državljank in državljanov, saj uvaja diskriminatorno obravnavo, na kar so večkrat opozorile tudi pristojne službe, so dodali.

Zamrznitev splošne davčne olajšave, ki je pod pragom minimalnih življenjskih stroškov, bi kršil 14. člen ustave zaradi neenake obravnave. Čeprav so nekateri davčni zavezanci oproščeni davkov za nujna sredstva preživljanja, pa mora del zavezancev plačevati davke tudi na prihodke, s katerimi pokrivajo te nujne življenjske stroške, pravijo predlagatelji presoje.

Novela zakona različno obravnava delavce lastnice delnic oziroma deležev podjetja glede na to, komu prodajo svoje delnice. Če prodajo podjetju v sklad lastnih delnic, je prihodek obdavčen po 25-odstotni davčni stopnji kot dividende; če prodajo tretjim osebam, je prihodek obdavčen z upadajočimi davčnimi stopnjami glede na leta lastništva delnic in oprostitvijo plačila davka po 15 letih imetništva.

Po mnenju pobudnikov presoje ustavnosti zakona naj bi ta uvajal tudi pretiran poseg v jamstvo lastnine, zaradi česar je kršena pravica do osebne lastnine, ki jo ustava določa v 33. in 37. členu. "Ko država z davki in prispevki prisilno doseže ali preseže 50 odstotkov posameznikovih prejemkov, gre za nedopusten poseg v njegovo svobodo razpolaganja z lastnino," so zapisali.

Vložitev podprle tudi različne gospodarske organizacije


Pod poziv so se podpisali predstavniki 13 organizacij, to so Klub slovenskih podjetnikov, Skupina podjetij z notranjim lastništvom, Sindikat kmetov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, AmCham Slovenija, Združenje bank Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Združenje Manager, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Zadružna zveza Slovenije.

Novelo je z odložilnim vetom skušal blokirati že državni svet, a jo je DZ nato še enkrat potrdil. V SDS-u pa so tik pred glasovanjem vložili pobudo za razpis posvetovalnega referenduma, vendar je poslanci niso podprli.

https://twitter.com/LahovnikMatej/status/1608821165031845890

https://twitter.com/LahovnikMatej/status/1608821801194516486

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki

JUL
13
Mohorjevo v Renčah
17:00 - 22:30
JUL
20
16. Festival Arsena
21:00 - 23:59