Oddaja Tarča o zadevi “maske” in pravice novinarjev

Foto: osebni arhiv

Ne preštevam več svojih javnih zapisov o tem, da se – in kako se lahko (?) – v Sloveniji toliko let, sedaj že desetletij, javno naslavljajo ena in ista vprašanja, nanje dajejo eni in isti napačni (!) odgovori in dogajajo eni in isti zdrsi: dnevne politike, organov pregona in sodišč. No, vsaj za slednje, za sodišča, velja, da se počasi, ampak res zelo počasi nekatere zadeve le premikajo na bolje. Predvsem na Višjih sodiščih in na Vrhovnem sodišču; predvsem, kadar o sodnih primerih sodijo tisti sodniki in sodnice, ki zelo dobro opravljajo svoje delo.

To velja – za točno določeni senat Vrhovnega sodišča – tudi za precedens tega sodišča, ki je nedavno naslovilo naslovno vprašanje: pravice novinarjev pri razkrivanju zgodb, ki so v velikem javnem interesu in njihova pravica do zaščite vira informacij. Ta precedens je bil v našem pravnem redu novost: VS je pač prvič odločalo o tem vprašanju. Doktrina o tem vprašanja pa ima v našem civilizacijskem okolju že dolgo zgodovino. Najdemo jo v sodbah najvišjih nacionalnih sodišč, v sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice, v obsežni strokovni literaturi, v Komentarju Ustave RS, v naših knjigah…

K stvari. V ustavnem pravu se je uveljavila doktrina, da ki naslavlja vprašanje pravic in dolžnosti novinarjev in medijev/javnih občil. Ti do informacij lahko pridejo tudi tako, da jim informacije posreduje neka tretja oseba. To je t.im. VIR, ali “globoko grlo”, tudi “žvižgač”… Poimenovanje ni bistveno. Bistvena je doktrina, pravno pravilo.

In zdaj h konkretnemu primeru o »nabavi mask«, ministru, posnetku pogovora javnega funkcionarja s tretjo osebo in oddaji Tarča.

Novinarka za objavo tako pridobljene informacije, ki je v velikem javnem interesu, ni pravno (zatorej tudi ne kazensko) odgovorna, četudi je oseba, ki ji je informacijo posredovala, z načinom njene pridobitve celo storila kaznivo dejanje.

Prvo pravilo: če tretja oseba pridobi informacije, ki so v velikem javnem interesu, tako, da pogovoru funkcionarja s tretjo osebo prisluškuje, oziroma ga snema, brez vednosti funkcionarja, potem pa posnetek izroči novinarki, jo ta lahko javno objavi. Novinarka za objavo tako pridobljene informacije, ki je v velikem javnem interesu, ni pravno (zatorej tudi ne kazensko) odgovorna, četudi je oseba, ki ji je informacijo posredovala, z načinom njene pridobitve celo storila kaznivo dejanje.

Ali drugače, novinarka sme na ta način pridobljeno informacijo objaviti, če so za to izpolnjeni temeljni pravni pogoji: če je pridobljena informacija tako pomembna, da se ji legitimno pripiše status »informacije javnega značaja«; če je – posledično in logično – zadeva, na katero se nanaša informacija, v velikem javnem interesu; če razkriva koruptivno/protipravno ravnanje funkcionarja; in če je novinarka vpletenemu funkcionarju dala priložnost, da poda svoj odgovor, svoje pojasnilo, svojo razlago zgodbe.

Če novinarka tako ravna, je spoštovala pravna pravila za opravljanje raziskovalnega novinarskega dela in izpolnila kriterije za pravni standard »biti v dobri veri« pri informiranju javnosti.

Novinarka, ki te pogoje izpolni, je pravno nedotakljiva.

Nikakor pa novinarji ne smejo »lagati«, »zavajati« ipd., objavljati »golih anonimk« in so dolžni pridobljene informacije preveriti, se v dobri veri in po najboljših močeh truditi, ko preverjajo njihovo verodostojnost.

Pravna zaščita novinarke in vira

Zgodba se seveda lahko nadaljuje. Kriminalisti lahko, ob sodni odredbi preiskovalnega sodnika, vseeno začnejo preiskovati, zakaj je v zadevi šlo, kako je novinarka prišla do informacije, kdo je bil vir informacije in kako je ta vir do te informacije prišel. To pa še ne pomeni, da bodo pri tem uspešni. In to tudi še ne pomeni, da bodo uspeli in smeli priti do vira informacij. To tudi še ne pomeni, da bodo smeli zoper vir informacij vložiti kazensko ovadbo. In to tudi še ne pomeni, da se bo smelo javno razkriti identiteto vira informacij.

Po ustavnopravni doktrini je tako: če je zadeva v pomembnem javnem interesu, če razkriva javno pomembno zgodbo, če je ta koruptivne ali protipravne narave in če so vanjo vključeni funkcionarji, ima novinarka pravico do zaščite svojega vira informacij. Zato ne sme biti ne sodno preganjana, ne kaznovana. Obstajajo sicer izjeme od tega pravila, a so pogoji za te izjeme strogi.

Zadeva seveda lahko pride pred sodišče. Pred tem se v javnosti ne sme razkriti vira informacij. Temu gre pravna zaščita že po ustavi in po doktrini, izoblikovani v sodni praksi in pojasnjeni v pravni literaturi. Tudi, če ne obstaja poseben zakon o tem! Ta je potreben v državah, ki ne zmorejo in ne znajo drugače delovati po ustavi in v duhu “vladavine prava”, če nimajo vsako najmanjšo podrobnost o vsakem možnem pravnem vprašanju do vejice in pike natančno zapisano.

In če sodišča nimajo ali volje ali poguma ali ne prevzemajo odgovornosti ali nimajo znanja, da o pomembnih pravnih vprašanjih izoblikujejo tisto, kar pravniki imenujemo pravni koncepti, doktrine in standardi, potem je pač treba vselej o vseh pravnih vprašanjih sprejemati natančne in obsežne zakone, prepogosto še podzakonske predpise, kodekse, smernice, priporočila itd. In če ne pomaga niti to, da namesto sodišč to delo opravijo pravoslovci, v strokovni in znanstveni literaturi, se takšno »prenormiranje« družbe, torej enormno kopičenje pravnih predpisov in sorodnih pisanj samo kopiči v nedogled. Slovenija je taka država.

Samo izjemoma sme sodišče od novinarja zahtevati, da razkrije svoj vir; če je to nujno za kazenski pregon. A pri tem mora tehtati, kaj je bolj pomembno: ali razkritje informacije o koruptivnem ravnanju in njen javni pomen ali novinarjevo razkritje vira informacije zaradi izvedbe sodnega postopka

Nadalje, samo izjemoma sme sodišče od novinarja zahtevati, da razkrije svoj vir; če je to nujno za kazenski pregon. A pri tem mora tehtati, kaj je bolj pomembno: (poenostavljeno povedano) ali razkritje informacije o koruptivnem ravnanju in njen javni pomen ali novinarjevo razkritje vira informacije zaradi izvedbe sodnega postopka. Sodna obravnava bi morala biti v takih primer brez javnosti – javnost izključena. Zato lahko, na primer, med sodbami ESČP najdemo veliko sodb, pri katerih je navedeno samo ime tožene države, ne pa tudi ime pritožnika: npr. XY proti Madžarski.

Funkcionar lahko pred sodiščem dokazuje in dokaže, da ni storil koruptivnega dejanja oziroma nezakonitosti. V tem primeru sodišče, če ga je funkcionar z drugimi dokazi uspel prepričati, od novinarja sme zahtevati, da razkrije svoj vir. To pa še ne pomeni, da se sme identiteto vira tudi javno razkriti.

Novinarka je v takšnih primerih še toliko bolj varovana, če je – kot rečeno – funkcionarju dala možnost za odgovor in pojasnilo, pa funkcionar tega ni izkoristil. Tudi to okoliščino mora sodišče upoštevati v morebitnem sodnem postopku.

Če informacija razkriva pomembno koruptivno ravnanje funkcionarja, identiteta vira informacije (informatorja) pa se vseeno javno razkrije (pač po nekih potek), mora biti tej osebi zagotovljena pravna zaščita. Tudi policijska, če se oceni, da je to potrebno. Po ustavi in njeni razlagi, tudi po zdravi pameti, ne glede na vsebino nekega posebnega zakona.

Sklepni poudarek: to je le ustavnopravno pojasnilo. Ta zapis ni opredelitev do konkretnega primera, ki je bil predstavljen na oddaji Tarča, niti do vključenih akterjev. Je samo to, kar je – ustavnopravno pojasnilo o tem pravnem vprašanju.

49 komentarjev

 1. Problem Slovenije niso pravne narave. Problemi so v prvorazrednosti in drugorazrednosti državljanov. To ni nikjer zapisano, tako kot ni zapisan kastni sistem v Indiji, vendar vsi vedo kam pašejo.
  Prvorazrednim je dovoljeno vse, drugorazrednim samo tisto kar ne moti prvorazrednih. Tudi sodišča sodijo tako, da se prvorazrednim nič ne zgodi, drugorazredni pa čutijo vso težo zakona.
  Imamo nekakšno dvotirno pravo.
  In ko se prvorazredni počutijo ogrožene so dovoljena vsa sredstva, da odstranijo grožnjo.

 2. Strinjam se z dr Teršakom Novinar ima pravico zaščititi svoj vir. To je osnova raziskovalnega novinarstva
  Vendar, novinar ima tudi dolžnost da stvari prikaže objektivno. To pa v Tarči nikakor ni bilo
  1. Dejstvo, da je posnetek narejen kmalu po prevzemu vlade kaže na to, da je nekdo že od začetka planiral diskriminacijo!
  2. Gale, naj bi bil žvižgač ?? vendar v Tarči ni odkril nič novega, razen, da je navajal pritiski in mobing- breu konretnih navedb Delal je v praznih skladiščih,naenkrat pa v mesecu dni nabaviti toliko kot sicer v 2- 3 letih. To je pritisk
  3. Pristranska in nestrokovna je novinarka v točki, ki je glavni očitek Počivalšku. On naj bi dal nalog, da se plača avans za respiratorje. Bančna garancija ( SID) banke je bila izstavljena še isti dan. Firma GenPlanet je prikazana kot neki autseider !!!! Gre pa za firmo z prvpvrstno boniteto A 1 ++( po Bisnode)z 10.079 593 € lastnega kapitala in 5.302 001 € dobička ter 25 zaposlenih. Ustanovitelj je mednarodno znan zdravnik z dobrimi vezami v evropskih in Kitajskih strokovnih krogih. Težko bi našli bolj verodostojnega dobavitelja. To so bili časi, ko je RTV skoraj dnevno gostila dr Trampuža, ki je napovedal za Veliko noč nekaj sto bolnikov na respiratorjih ( Slo jih je imela v aktivni uprabi 138 komado) in nič rezerve. Na trgu za respiratorje je vladala prava vojna. V Nemčiji (prevrjeno, spremljam nemško TV )se je vključil Voorstandsdirecktor in tudi zdravstveni minister Span. Pri nas se je logično vključil minister. Novinarka bi bila verodostojna ob očitku, če bi navedla, da je takrat bila možnost dobiti respiratorje ugodneje : Te ga pa ni bilo Države so druga drugi “kradle respiratorje ”
  Zamislite si: Trampužev scenarij se delno uresniči ??? in zdravniki morajo odločiti( kot v Italiji) kdo bo preživel in kdo umrl ??? Takrat nihče ne bi klical na odgovornost Galeta in njegov nivo, temveč ministra in vlado
  V tej točki je še druga nedopustna poteza novinarke: postavi trditev, z ničemer argumentirano, da je cena pri proizvajalu 10-12 000 € GenPlanetova pa je 36 000 € Vsak pomisli na ogromni zaslužek. Če bi novinarka iskala resnico, bi vprašala na UKC Lj. Po ozjavi Poklukarja so pred kratki po lastnih kanalih (ko je nejvečja ihta že mimo) nabavili 17 respiratorjev po ceni med 32 in 39 000 € Torej je GenPlanetova v sredini O bi bil profeionalen pristop Samo to ne gre v agendo Tarče : očrniti vlado

  Mantra, zakaj ni država kupovala direktno: dva primera EU z Lenarčičem kot kriznim komisarjem ni uspela v vsem času nabaviti niti kg zaščitne opreme Kanadska vlada je poslala dva aviona na Kitajsko, ki sta se vrnila prazna – država je v kaotičnih časih nabave prepočasna.
  Sicer pa če bi šlo novinarki za resnična dejstva bi primerjala nabavne cene v Nemčiji in Avstriji z našimi ( seveda primerjava v istem času) in če bi tu bila velika razlika, bi lahko govorili o možni korupciji.

  Je pa zanimiva zgodba z SLA Marketingom iz Desternika. Prvo je po RTV_ ejevo takoj Pukši in SDS.
  Po tem pa se je izkazalo, da je mati direktorja lokalno znana članica SD – pa je ta linija kar utihnila.
  SLA Marketing, ustanovitelj je slovaška firma SM Ekom, njen ustanovitelj pa je v davčni oazi ??? direktor obeh firm slovaške in slovenske je Saša Čeh ( mama članica SD )
  Firma ima NEGATIVI KAPITAl v 25 000 € prometa in 0.5 zaposlenega Sedaj POZOR Zavod je plačal tej firmi avans in CENA JE bila 0,9 € Za enako masko je Zavod plačal Pečečniku 0,5 € skoraj pol manj TU pa smrdi po korupciji IN zaradi tega nakupa – po poročanju žurnal 24 – je Počivalškek odpustil vodjo skladišča
  O tem v Tarči nič seveda SD -jeva linija ne paše v kontekst obtožb.
  Menim, da bi moral nekdo po strokovni, novinarski plati “analizirati Tarčo

  • Dobro ste pokazali RESNICO.

   Namen Tarče je bil, da zruši VLADO, v kateri je tudi Desnica. Dobro vemo, da nimamo nacionalne RTV, ampak propagando v prid Levim.

   Kot ste zapisali, so bile maske naročene tudi pri podjetju, kjer je lastnik Saša Čeh, ki ima eno firmo na Slovaškem, drugo pa v Sloveniji. Ker je njegova mama članica SD – Židanovi demokrati, Mojca P. Šetinc o tem ni poročala, medtem ko je na široko razlagala, da se je ponudil za nabavo tudi Peterle, prteko podjetja svoje hčerke. Toda Peterletovi niso dobili naročila, ČLANI SD, pa so celo nabavili maske, po ceni 0,5, Pečečnik, pa jih je nabavil po 0,5. Tega TARČA ni prikazala, pa tudi Šetinčeva poročena v komunistični družini Šetinc, je to zamolčala in črnila samo Desne, tudi neopravičeno.

   Slišali smo o Peterletovi hčerki, Toninovi mami, Počivalškovi sestrični o mami Saše čeh, ki je članica Židanovih demokratov pa nič.

   Mogoče se je zato zaganjal Židan na Tarči, da bi morala pasti vlada JJ, da bi nabave vršila samo FIRMA, ki ima 0,5 zaposlenega ki je član Social demokratov – SD?

   Poleg laži in polresnic, so bile na Tarči tudi ZAMOLČANE RESNICE. To pa res ni profesionalno novinarstvo, ampak prej DRŽAVNI UDAR.

  • Marjan Gornjak, če vse drži, kar ste napisali – je to grozljivka! Škoda, da širša javnost ni deležna teh podatkov, saj ji je preko TV Slovenija servirana samo “resnica” proti aktuali vladi in JJ. Menim, da je res, da je tarča JJ in vlada.
   Upam, da se ta praksa že enkrat začne prekinjati.

   Ker pa je JJ borec, verjamem in upam, da bo imel toliko energije, da bo pometel s tem “rdečim” medijskim prostorom, ki ga plačujemo vsi preko RTV naročnine.

   • Marjan Gornjak je napisal resnico. Tudi Nemčija in ostale države plačujejo enake zneske in tudi v Nemčiji imajo probleme z nedobavljenimi in tudi neustreznimi maskami. Ogromno jih pride iz Kitajske in so označene z N95 in/ali FFP 2, pa so dejansko higienske maske, tanke kot papir in ko pogledaš skoznje proti svetlobi, dobiš občutek, da gledaš skozi cedilo.

 3. “Novinarka je v takšnih primerih še toliko bolj varovana, če je – kot rečeno – funkcionarju dala možnost za odgovor in pojasnilo, pa funkcionar tega ni izkoristil.”

  Ne vem no. Če je novinarka dala funkcionarju možnost na režiranem javnem linču z odrejenimi minutami in pričami obrambe. Temu težko rečemo “dala možnost za odgovor”. Zelo težko.

 4. Potrebno je oceniti celotno oddajo Tarča. Ta je bila v celoti pripravljena z namenom diskreditacije najprej ministra Počivalška in nato celotne vlade z Janezom Janšo na čelu. Celotna oddaja je konstrukt predvajan z namenom rušiti Počivalška in če je le mogoče tudi vlado in pred vsem Janeza Janšo.
  Takšna oddaja z ustavo nima nič. Takšna oddaja ni v skladu z novinarsko etiko. Takšna oddaja ne more ščititi ne novinarko, avtorico oddaje, ne odgovorno urednico, pa tudi ne generalnega drektorja. Oddaj je pamflet, je del državnega udara, ki ga pripravlja opozicija oziroma politična struja, ki je prišla ob oblast.
  Oddaja je podobna mojstrovini g. Berglunda iz Finske, ki je odnesla Janeza Janšo, ki so ga potem skoraj desetletje vlačili po sodščih, dokler ga ni ustavno sodišče rehabilitiralo, žal pa ga ni slovesnko sodstvo,
  Erika Žnidaršič ni tako vrhunska manipulantka ko mojster Berglund, ki so ga vodil domači specialisti, zato ji je oddaja spodletela. Preveč odkrito je napadla, preveč očitno je zmontirala pamflet namenjen diskreditaciji sicer Počivalška, pred vsem pa zlobni SDS in Janzu Janši.
  Dragi Teršek, tukaj se postavlja drugo , bistveno vprašanje: ali ima nedožna žrtev, ki jo brezsramno blati največja kuturna inštitucija v državi pravico do zadoščenja, pravico, da očisti avgijev hev in spuca drek, ki se nalaga vse od zlate deobe samoupravnega socializma?
  Očiščenje mora biti radilakno. Ne sme se ustaviti pri naovnarki, ki je le drobceno klesce v glomaznem aparatu. Tudi odgovorna urednica je nekaj podobnega le z nekja več zobci na kolescu. Ne , potreben je cunami.
  Ali si pripravljen sodelovati v preprotebnem čiščenju in najti ustavno podlago, da se to izvrši.
  RTV SLO je namreč del svetovne mereže in kot vemo, se Cigani branijo in so složni le, ko jih kdo napada. Torej pokvarjenost zanesljivo ni le v RTV SLO, pokvarjen je ves novinarski svet.
  In tukaj nasvet: Novinarji se proglašajo za četrto vejo oblasti!
  A, res? Kako pa se lahko samozvanec proglasi za oblast? Samo, če je diktator. Diktator ni demokrat, diktator ne sodi v ustavo. Zato sprašujem, kako so lahko novinarji ustavna kategrija. Kje je kakšna varovalka, ki novnarje omejuje in jih pokori demokratični presoji?

 5. Prispevek v Tarči je značilen primer javne obtožbe na osnovi insuniacij in posameznika, ki ga poimenujejo “žvižgač” pa je moral po več letih lagodnega življenje pod pritiskom začeti delati.
  Povsem razumljivo je, da aktiven minister, ki mora nekaj narediti v nemogočih zadevah, povzdigne glas, ko sreča pri realizaciji zakrnelega, počasi mislečega in trikrat z zavezanimi rokami na hrbtu, v času ko se ugotavlja da vse grmi v brezno.
  Način predstavitve je isti, kot “Judje ven”. Uredniška politika je res dognana za politikantske namene in umazane spletke. Če so stari udbaši umrli pa jih pospešeno nadomeščajo plačani revolucionarji in spletkarji.
  Škoda, da se lahko delajo norca. Nazaj k delu je najlepši motiv za take pridaniče.

 6. Bistveno je tudi naslednje:

  Ali je bilo razkritje novinarke res tako usodno pomembno za to, da bi Slovenija uspešno prebrodilo izredno stanje zaradi koronavirusa
  ali pa je glede na te okoliščine zdravorazumsko, da se ta problem obravnava po končani koronakrizi.
  To pa ni vprašanje le za novinarko ampak tudi za urednike in vodstvo RTV.

 7. Če ne gre za nujno javno obravnavo od katere je odvisna uspešnost boja proti virusu,
  je logično, da je bil namen tega javnega linča, kako onemogočiti uspešnost boja proti virusu, saj bodo morali odgovorni preusmeriti svojo pozornost na javni linč, ne pa na virus.

 8. Delovanje RTV spominja na Patrio z razliko, da smo zdaj v izrednih razmerah, kar je za ravnanje RTV neugodno.

  Tudi pri Patriji je šlo za desno vlado in fiasko RTV.

  Toda, pozor: Ali je RTV last levih strank ali je državna televizija, ki deluje ustavno, torej, da spoštuje ustavne demokratične temelje.

 9. Pa še nekaj je pomembno:

  RTV ni pokazal sočutja do gledalcev v času njihove osamitve, ki jih duševno bremeni.
  S takšno oddajo se je pesimistično gledanje na svet le poslabšalo.
  Mnoge sem po oddaji slišal: Nekaj časa sem gledal oddajo, potem pa sem postal tako črnogled, da sem raje ugasnil TV in odšel na svež zrak.

 10. Bistvo je, da je Slovenija pod novo vlado sprejela ustrezne protikoronske ukrepe in napolnila skladišča z nujno potrebno medicinsko opremo ter se tako izognila italijanskemu scenariju.
  Za spremljanje oddaj na javni RTV, vključno s Tarčo, pa jaz nimam živcev. Sem že davno ugotovila, da delajo iz muhe slona tam, kjer jim to ustreza, da se ohranijo nekatere elite na oblasti in na položajih. Razumem: denar sveta vladar. Obstaja nevarnost, da se prekinejo nekateri finančni tokovi. Treba jih je zaščititi z vsemi sredstvi.

  Osebno ministra Počivavška ne cenim – zaradi Magne. Kot kažejo rezultati anket, ga volivci tudi ne. AMPAK! Glede nabave medicinske in zaščitne opreme je pa naredil veliko delo. Čestitke! Delal je hitro in učinkovito – za razliko od državnih birokratov. Zaslužil bi si zahvalo in priznanje, ne pa pogrom. Ker pa nima dveh levih rok, se za njegovo prihodnost tudi izven politike ni bati. Za razliko od povprečnega komedijanta Šarca.

  Če smo Slovenci preplačali žilne opornice in operacijske mize, računalniško opremo in programe v javni upravi BREZ USODNIH PRIPOMB! bomo pa še za tele rokavice in maske in ostalo nekaj primaknili. Saj je šlo za ohranitev življenj, treba je bilo hitro ukrepati, rezultat pa je zadostna zaloga nujno potrebnih rekvizitov.

 11. Seveda pa novinar ne sme lagati pravi avtor. Laž ni samo aktivna, to je zavestno prikrojevanje ali maipuliranje informacije, temveč tudi pasivna. Poznamo restrictio pure mentalis in restrictio late mentalis. Slednja je tako imenovana “bela” laž, laž, ki ne škoduje nikomur in zgolj zaščiti avtorja laži. Nekaj neugodnega zate pač ne poveš. “Pure mentalis” laž pa je tista, ko novinar ima informacijo in jo zamolči z namenom, da nekomu škodi. V tej oddaji Tarča (in številnih drugih RTVjevih plitično propagandnih oddaj) se je zgodlilo ravno to. Laž. Kot se je kasneje izkazalo v medijih (Portal+ itd, da ne ponavljam komentarja Marjana Gornjaka na tej strani) je novinarka imela informacije o resničnem poteku dogodkov, pa jih je namerno zamolčala, zato, da bi škodovala eni politični opciji v koris drugi, ki jo ljubi.

 12. Novinarji se imajo za neke nadstrankarske šerife, ki komaj čakajo da se spravijo v vlogo žrtve in nato cmerijo, kako jih oblast tepta. Manjša težava je, da to počnejo zgolj, ko imamo na oblasti desno vlado. Če bi bili bolj uravnoteženi in pisali še o lumparijah pod vodstvi Pahorjeve, Cerarjeve, Alenkine in Marjanove vlade, me ne bi čisto nič motilo. Saj je prav, da preiskujejo kako Tonin in Zdravko kradeta kot sraki, bilo pa bi lepo in pošteno do vseh, če bi take raziskave naredili še pri kakemu Jankoviču, Kocijančiču in če bi tudi v takih primerih delali te sluzaste proteste pred vlado in RTV-jem…

   • Saj se vseskozi kažem kot demokrat in vedno lucidno opišem kaj je s politiko pri nas narobe. Jaz ne bom avtomatsko zagovarjal mojih. Ti dam en primer, kako berta razmišlja: zelo rad imam šport. Logično, da navijam za svojo ekipo v nogometu. In če so slabi, to argumentirano zapakiram v realno kritiko. Če je moj sin pri mladincih v slabši formi in zaje*a tekmo, mu to povem. Enako je z glasbo, katero zelo rad poslušam. Ko grem na koncert meni ljubih bandov in če imajo slab nastop, jih pač raztrgam in popljuvam. Enako je s politiko, ki jo preferiram.

    Taka realna in kritična distanca pa je za tebe in marsikoga tu španska vas…

 13. Hvala za Pravni poduk, spostovani g. Tersek! A vendar vi najbolje veste, da nismo Pravna drzava in pri nas pravni poduki niso potrebni. Ker krsimo pravo! Krsimo ga z namenom unicevanja naroda. Danasnja obelezitev lazi komunizma je lep primer, kako se vedno krsimo pravo! Pravo v smislu vedeti resnico. Pravica je res slepa, resnica pa na siroko odpira oci.

 14. Kot smo slišali ževečkrat, je problem v tem, da so jih med in po koncu vojne premalo pobili.
  Ostali živi so povedali kaj se je dogajalo, da so bili to ideološko/sistemski zločini iztrebljanja, začenši pri odpravi vere v Boga za uvedbo vere komunizma.
  Kdo je povedal? Pobegli, skriti očividci, neumorjeni otroci? Povdali so tudi in predvsem očividci in aktivni v mobilizacijo in zločine prisiljeni partizani ali prostovolci, ki niso vedeli v kaj se podajajo, ker so jih zavedli, da gre za boj proti okupatorju, v resnici je šlo za revolucionarno krvavi boj proti v Boga verujočih ljudi in take države, držav.
  Torej, premalo pobili: koga vse. Ne le vernih, ki se niso priključili, tudi druge partizane, ki niso bili komunisti, potem komuniste, ki se jim je zdelo, da si takega načina prevzema oblasti niso predstavljali in nazadnje še tiste, ki so pobijali zgolj na povelje, sicer ne bi in še prav nazadnje vse, ki so imeli manj zločinov na grbi oz. vesti in ostali bi samo eden brez vesti in tudi, če bi jo imel, bi ne bilo nobenega duhovnika več, da bi se izpovedal. Ta bi si sodil sam.
  Samo tako je lahko revolucija dokončno uspešna, da ni pobila premalo.
  Kaj danes? Največja nevarnost obstaja za ponovitev, mutacijo tega ideološkega virusa, da se ponovi, dokler ni obžalovanja v dejanjih ne besedah zavajanja in nemenih ponovne oblasti komunizma. Tak namen v dejanjih slišimo pri Zvezi borcev, ki nepove, kje so pokopani, ne prizna zločinov in zločinov iz ideologije ne iz napak! To v praksi vidimo v parlamentu in globoki državi, ki uniči vse, kar se ta parazit dotakne…

  • Res je.
   Sinoči je bil spet prikazan politik Ervard KOCBEK, ki se je boril, kot partizan v “prvih vrstah”, kot KRŠČANSKI SOCIALIST.
   Bil je vnet BOREC za svobodo in SOCIALO.
   Oddaja, ki jo vodi gospod Možina, je sinoči gostila Peršina, ki je pred leti sodeloval pri pripravi FILMA o Kocbeku in njegovih sopotnikih in družini.

   Zanimivo je bilo pričanje Kocbekovih sinov, ko so povedali, kako jim je UDBA udirala v stanovanje. Mlajši sin je povedal, da ko se je vrnil iz vojske, je doma pleskal stanovanje, kjer je pri odmikanju letvic, naletel na mnoge MIKROFONE, tako, da je UDBA sledila celotnemu družinskemu življenju njihove družine.

   Sedaj smo v osami zaradi VIRUSA. Kocbek pa je bil sredi 50-tih let prejšnjega stoletja dan v OSAMO, samo zato, ker je kritiziral POVOJNE POBOJE brez sodišč, ter zahteval. da bodo Krščanski socialisti nekako enakovredni komunistom. V najboljši dobi moža, mu je bila onemogočena vsa dejavnost. Velikega politika so dali v “KARANTENO” in Desnica je s tem izgubila vsako politično delovanje.

   Tako prijazni so bili KOMUNISTI tudi do soborcev, če kdo ni častil Revolucije. Kajti Kocbek se je boril za DEMOKRACIJO in je nekako ZAHTEVAL, da bosta v vladi obe stranki, tako KRŠČANSKI SOCIALISTI, kot tudi KOMUNISTI. Med partizani so namreč bili Krščanski socialisti v večini. Tega pa se na današnjih proslavah ZZB ne sliši.

   In podobno se godi tudi danes. Če nisi pristaš REVOLUCIJE, ti bodo prisluškovali in onemogočili vsako Desno vlado. – TEGA pa naši ZAKONI NE PREDVIDEVAJO. Teršek pa tega nima namena JASNO povedati.

 15. Offical secrets dober film po resničnih dogodkih iz časa začetka druge vojne v Iraku je lep prikaz kaj pomeni besedna zveza častno novinarstvo. Koliko truda in preverjanj je potrebnega preden neka novica ugleda luč sveta. Ni čudno da so Angleži izstopili iz Evropske Unije, s takimi amaterji si nimajo kaj..baba čula…

 16. Priporočam ogled intervjuja dr. Žige Turka, na TV 1, v nedeljo, 26. 4. 2020.
  Trezen, intelektualni novo pogleda na trenutno situacijo v Sloveniji in pa ocena stanja v politiki ter medijih.
  Presenečenje, da je bil intervju z g. Turkom opravljen na TV 1. Zagotovo jih bo nekdo “slišal”, ker vsebina ne bo in ni po godu levici.

  Nekaj pa se vseeno premika! Vsem ne morejo zalepiti ust!

 17. Dodatno k mojemu komentarju na začetku
  Naknadno sem izvedel podatek. Z podjetjem SLA marketing iz Desternika je bila podpisana škodljiva pogodba. cena maske 09.€ med tem je Pečečnik dobil plačano enako masko 05,€ To sem že napisal
  SEDAJ POZOR. POGODBO Z SLA MARKETINGOM JE PODPISAL VELIKI ŽVIŽGAČ GALE (osebno) na pismeno zahtevo (poslano od doma ) od Zakrajška. Ko je Počivalšek izvedel za to lumparijo je Zakrajška odpustil . To sto pogodbo po skoraj enkrat višji ceni pa je korupcija!!!!

  • Če je to res. potem pa je Židanova SD in RTV dejansko del KORUPTIVNOSTI. Mama lastnika tega podjetja, pri katerem je GALE naročil maske pa je AKTIVNA članica Židanove SD.

   To so pokazali “levi kolesarji”, ki so kolesalili v podporo GALETU in sveda Židanovi stranki, ki so v bistvi “trgovali” koruptivno.

   Gale pa je izpadel Veliki TAT, ki kriči: “Primite tatu”.
   Tarča – ste druga “Patrija”, ne da bi uporabili Finsko TV, ste kar sami direktno sproducirali.

   Vsi protesti, ki se sedaj dogajajo s “kolesarji” po LJUBLJANI so NEZAKONITA vojska, ki jih je RTV poslala nad Parlament in VLADO.

   Ta ista Levica in RTV, pa se borijo proti legalni vojski, da bi varovala SLOVENIJO.

   Ja še bo moralo Zunanje ministrstvo pošiljati POJASNILA PO SVETU.
   Kajti ZGAGA in prijatelji, delajo dejansko DRŽAVNI UDAR.

 18. Kandidat za novega ustavnega sodnika prof. dr. Andraž Teršek se sicer izrecno “ne opredeljuje do konkretnega primera” javne medijske zlorabe nezakonitega telefonskega prisluha ter selektivne in tendenciozne večkratne javne objave zgolj iz širšega konteksta iztrganega dela prisluha v IP državne TVS, a vendarle daje vedeti, da je novinar/urednik v primeru take objave nezakonitega in nepooblaščenega prisluha ustavno (za)varovan ter da pristojnim preiskovalnim organom ni dolžen izdati svojega vira, razen v zakonsko posebej in izrecno določenih primerih.
  Zadeva me kot državljana, ki mu torej po ekspertnem mnenju uglednega ustavnega pravnika nepooblaščeno lahko poljubno prisluškujejo ter lahko nato “tretje osebe” iz novinarskega ceha te formalno nezakonite in nepooblaščene prisluhe svobodno in v skladu s svojimi tendencioznimi medijskimi scenariji in političnimi “tarčami” poljubno uporabljajo/zlorabljajo v medijskem prostoru in medijskem obračunavanju z domnevnimi osumljenci ali celo vnaprej medijsko tendenciozno razglašenimi krivci kaznivih dejanj, hudo vznemirja in zaskrbljuje.
  Spominjam se namreč časov nedvomno podobno politično skrbno organiziranega ter sinhroniziranega “vstajniškega gibanja” v Mariboru, kjer sta se poleg “vstajniških” množic organiziranih uličnih protestnikov proti tedanjemu županu Kanglerju organizirano in politično motivirano angažirala tudi policija in tožilstvo, sodna veja oblasti pa je v nadaljevanju tako rekoč vse politično motivirane obtožbe proti politično preganjanemu županu pravnomočno zavrnilo kot neutemeljene in nične.
  Kolateralna žrtev privoščljivo medijsko objavljenih prisluhov, v katere je policija, nemara celo po sklepu sodišča, “ujela” poleg politično pristransko inkriminiranega mariborskega župana Kanglerja tudi njegove bolj in manj naključne sogovornike, poslovne in zasebne partnerje in znance, je bila tedaj tudi ena od novinark in urednic mariborskega Večera, ki je morala zaradi objavljenih besed, ki sicer niso imele nikakršne zveze s predmetom sodne preiskave, javno osramočena odstopiti. Za svojo novinarsko kolegico, ki je bila po krivici kolateralna žrtev popolnoma nepotrebne in zgolj privoščljive senzacionalistične medijske objave, se tedaj ni nihče solidarno in v skladu z novinarskim kodeksom postavil v bran; ne novinarski kolegi iz uredništva, ne kolegi iz centale cehovskega Društva novinarjev Slovenije v Ljubljani.
  Vsak zase se naj se iskreno zamisli in vpraša, kaj bi se zgodilo, če bi lahko kdorkoli snemal naše ustavno varovane tajne zasebne ali poslovne pogovore in kaj bi bilo, če bi lahko take nezakonite posnetke nepooblaščenih fizičnih in pravnih oseb po mili volji in lastni presoji ter po sprotnih političnih ali “umetniških” potrebah objavljali novinarji in uredniki v množičnih medijih ter s tem svojim etično zavrženim početjem še mastno služili.
  V državi, ki tako brezbrižno, slabo in zanikrno varuje zasebnost telefonskih, elektronskih in pisemskih komunikacij, si zagotovo nihče ne bi želel in si ne želi živeti. Eklatantne zlorabe nezakonitih in nepooblaščenih telefonskih prisluhov v scenaristične medijske namene in nedvomne politične namene na državni TV Slovenija nam kažejo, da je zasebnost temeljnih komunikacij med fizičnimi in pravnimi osebami v tej državi očitno dovoljena in varovana le za izbrance iz razreda nedotakljivih, vsem drugim državljanom pa celo s pomočjo ekspertov ustavnega prava samovoljno, protiustavno in neetično strežejo po temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah do zasebnosti.
  In to sredi Evrope, v polnopravni članici držav skupnosti EU ter v nasprotju z veljavno Ustavo RS in univerzalnimi temeljnimi človekovimi pravicami in svoboščinami.

 19. APM….ODLIČEN KOMENTAR! Poziv in vabilo dr.Teršku, ki tako pedantno, sofisticirano razlaga zakone, da se mi preprosti državljančki težko znajdemo. Zanima me, kako Teršek intimno vidi situacijo pri nas. Saj, če je poštenjak, jo mora prav ugledati z aviona. Tu pa je previden. Ko bi videl vsaj kako se rdeča epidemija širi preko RTV novinarjev, pa nič…Deluje kot borec, ampak za moj okus le papirnati. Če pridobite Terška, kot omenjate, sodelujem, prispevam in navdušim še koga.

  • Sholastika tudi jaz razmišljam podobno.

   Teršek je šel iz pozicije, da NOVINAR DELA POŠTENO v javnem interesu.

   Kot se sedaj iz komentarjev vidi, pa RTV ni delal v javnem interesu, ampak v interesu ŽIDANOVE – SD po starem rečeno, komunistov.

   Kajti če je lastnik dveh podjetij, na Slovaškem in v Sloveniji, dejansko sklenil pogodbo z GALETOM, po 2x višji ceni, kot jih je dobavil Pečečnik je nekaj narobe, da niso poročali na Tarči.
   Ko pa se izve, da je mati tega PODJETNIKA članica Židanove SD, pa se KORUPCIJA prevesi na ŽIDANA in nacionalko RTV. Kajti RTV vedno ščiti korupcijo Levice. To pa res ni javni interes
   Tega o maskah, iz podjetij članov SD, sem prepričana, da Teršek ni vedel.

 20. Debela Berta, požela pohvalo od Kraševke. Lepo in prav, če dišiš po demokraciji. Počivalšku in Toninu pa se ne sme reči ” kradeta kot srake”! Pošten demokrat se najprvo dokoplje do resnice, potem pa lahko kaj pove in mu bomo verjeli. Prav levičarji so obsedeni s to “krajo” na desni, pa je v 30letih dokazano kradla levica. Seveda ne sendvičev po trgovinah, ta kraja je bila bolj prefinjeno zamaskirana.(globoka država se to imenuje).Počivalšek ne potrebuje denarja. Verjetno ni revež, če je Podčetrtek dvignil na noge. Pa v štalo gre tudi rad, kmečki fant, da se sprosti. V. politiko je prišel nekaj narediti za državo. O, Bog daj, da bi bilo takih še več! Želim mu dobre živce, jekleno voljo, ko mu drhal skače po nogah! ( pa mož ni iz moje stranke)

Komentiraj