Levica nas prepričuje, da je Slovenija malodane davčna oaza. Realne številke pravijo nekaj drugega.

Vir foto: pixabay
POSLUŠAJ ČLANEK
Potem ko je nova vlada napovedala povišanje davčnih obremenitev, so prišle v javnost različne ocene o smotrnosti takšnih ukrepov. Po eni od ocen naj bi bila Slovenija zaradi podpovprečne obdavčitve dobička in premoženja nič manj kot davčna oaza.

Dobiček in premoženje sta resda obdavčena podpovprečno, a je po drugi strani nadpovprečno obdavčeno delo, na kar opozarja v vsakoletnem poročilu tudi OECD. Če ima vlada namen izvesti davčne spremembe, ki bi šle v smer približevanja evropskemu povprečju, potem do razveljavitve dohodninske reforme ne bi smelo priti.

Na podlagi podatkov Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) smo primerjali davčne obremenitve v Sloveniji z ostalimi članicami OECD oziroma Evropske unije. Preverili smo davek na premoženje, davek od dohodka pravnih oseb in obdavčitev dela. Za konec pa še, koliko znašajo vsi davčni prihodki.

Spodaj predstavljeni grafi zajemajo države OECD, ki so hkrati članice Evropske unije. Ob Sloveniji, ki je obarvana rumeno, so za primerjavo obarvane še tiste evropske države, ki so Sloveniji najbližje po kupni moči – Italija, Španija, Češka, Estonija in Litva.

Davek na premoženje


V koalicijski pogodbi je napovedano povišanje obdavčitve premoženja (in s tem nepremičnin). V Sloveniji je premoženje obdavčeno podpovprečno (spodnji graf). Če znašajo pobrani premoženjski davki v odstotku BDP za OECD države povprečno 1,8 %, je v Sloveniji ta vrednost 0,6 %. Med državami, ki so nam po kupni moči blizu, sta precej pred nami Španija in Italija (2,4 in 2,5 %), za nami pa so Litva (0,3 %), Estonija (0,2 %) in Češka (0,2 %). Največ premoženjskega davka poberejo med evropskimi državami Francozi – 4 %.

Vir: OECD

Davek od dobička


Drugi davek, na katerega se sklicujejo tisti, ki označujejo Slovenijo za davčni raj, je davek od dohodka pravnih oseb (oziroma davek od dobička). Ta znaša v Sloveniji 19 %, ob upoštevanju davčnih olajšav pa je bila efektivna stopnja v letu 2020 14,9 %. Kar je manj od povprečja OECD držav. Vlada ima namen oklestiti olajšave in s tem zvišati efektivno davčno stopnjo.

Spodnji graf prikazuje, koliko davka od dobička se zlije v državni proračun (v odstotku BDP). Slovenija je z 1,3 % na repu lestvice. Med primerljivimi državami je najvišje Češka, kjer znašajo prilivi 2,9 %.

[caption id="attachment_348932" align="aligncenter" width="1265"] Vir: OECD[/caption]

Obdavčitev dela


Za razliko od premoženja in dobička je obdavčitev dela v Sloveniji nadpovprečna. Pred kratkim je OECD objavil novo poročilo o obdavčitvi plač (Taxing wages), v katerem vsako leto izračunajo tako imenovan davčni primež – delež bremena, ki ga imajo v celotnem strošku dela prispevki delodajalca in zaposlenega ter dohodnina (izračunano za samsko zaposleno osebo).

Glede na zadnje poročilo je Slovenija pridobila dve mesti in je zdaj šesta – od povprečja smo se torej še dodatno oddaljili. Kot prikazuje spodnji graf, je bil v Sloveniji v letu 2021 davčni primež 43,6 %, povprečje držav OECD pa je 34,6 %. Pred nami so Belgija, Nemčija, Avstrija, Francija in Italija, za nami pa, denimo, vse skandinavske države.

[caption id="attachment_348933" align="aligncenter" width="1248"] Vir: OECD[/caption]

Še posebej visoki so v Sloveniji prispevki za socialno varnost. Skupni prilivi iz naslova prispevkov za socialno varnost so znašali v letu 2020 16,8 % BDP, kar je največ med državami OECD (graf spodaj).

[caption id="attachment_348937" align="aligncenter" width="1246"] Vir: OECD[/caption]

Skupni davčni prihodki


Za konec si poglejmo še, kolikšni so vsi davčni prihodki, ki se stečejo v državno blagajno, merjeni v odstotku BDP. Kot prikazuje spodnji graf, so v Sloveniji s 36,9 % BDP nad povprečjem držav OECD (33,5 %). Države, ki so po kupni moči primerljive s Slovenijo, so z izjemo Italije za nami.

[caption id="attachment_348938" align="aligncenter" width="1254"] Vir: OECD[/caption]

KOMENTAR: Jani Lovšin
Slovenija ni država z nizkimi davčnimi bremeni, kaj šele davčna oaza
Zagovorniki višjih davčnih bremen so pri sklicevanju na povprečje držav OECD zelo selektivni. Drži, da sta v Sloveniji podpovprečno obdavčena dohodek pravnih oseb in premoženje. (Premoženje imajo sicer še nižje obdavčeno na Češkem, Slovaškem, v Litvi, Estoniji in celo v Avstriji.) A po drugi strani je nadpovprečno obdavčeno delo, prilivi iz naslova prispevkov za socialno varnost pa so v Sloveniji celo najvišji. Povprečnemu Slovencu brez otrok ostane 65,5 % bruto plače, medtem ko je povprečje OECD držav 75,4 %. Tudi skupni davčni prihodki v državno blagajno so v Sloveniji višji od povprečja OECD držav, omeniti pa velja še nadpovprečno stopnjo davka na dodano vrednost (DDV). Evropska komisija opozarja, da je za gospodarsko rast najbolj škodljiv previsok davek od dohodka pravnih oseb (ta je pri nas podpovprečen). Sledi davčna obremenitev dela, najmanj pa škodi gospodarski rasti davek na premoženje (oziroma na nepremičnine). V Sloveniji imamo torej nadpovprečno obdavčeno ravno področje, kjer lahko previsoka davčna bremena zaviralno vplivajo na gospodarsko rast (področje plač), podpovprečno pa področje, kjer je učinek na gospodarsko rast najmanjši – področje nepremičnin. Bolje bi bilo, če že, da bi bila situacija ravno obratna. Če ima torej vlada namen obdavčiti nepremičnine, bi morala na drugi strani vsaj ohraniti dohodninsko reformo prejšnje vlade – če ne celo dodatno razrahljati davčni primež.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki

OCT
01
Camerata Laibach
19:00 - 21:00
OCT
01