Evropske izkušnje z zasebnim šolstvom: kjer ga financira država, so družbene razlike najmanjše

Uredništvo
40

V včerajšnji parlamentarni razpravi so poslanci levega političnega pola odklonilno stališče do državne finančne podpore zasebnemu šolstvu utemeljevali s trditvami, da vodi v elitizem, družbeno neenakost in razkroj javnega šolskega sistema.

A resne mednarodne študije, kot je študija o zasebnem šolstvu v Evropski uniji  izobraževalne mreže Eurydice, izpodbijajo pavšalna in z ideološkimi predsodki prežeta stališča poslancev šestih koalicijskih strank.

Med starimi evropskimi demokracijami prav tiste, v katerih je zasebno šolstvo zelo razvejano, hkrati pa enakopravno financirano z državnih sredstev, po Ginijevem koeficientu sodijo med družbe z najnižjo dohodkovno neenakostjo. Slednje pa ne velja za države z modelom močnega, od države finančno samostojnega zasebnega šolstva.

Tri države z največjo družbeno neenakostjo v Evropi pa imajo hkrati, ob Sloveniji, tudi najnižji delež zasebnega šolstva na stari celini. 

“Nočem odliva otrok, najprej otrok premožnejših staršev, in nočem elitizacije, niti ne maram je,” so besede premiera Marjana Šarca iz včerajšnje parlamentarne razprave ob predlogu ustavne obtožbe predsednika vlade zaradi nespoštovanja Ustavne odločbe o financiranju javno veljavnega programa v zasebnih šolah.

“Ali si res želimo, da starši otrok, ki mislijo, da so boljši in več vredni, doplačujejo šolo, medtem ko drugi, ki tega denarja nimajo, niso deležni iste kvalitete izobraževanja?” je po istem kopitu svarila poslanka SAB Maša Kociper.

A tako premier Šarec kot koalicijska poslanka sta, tako po logiki stvari, kot po rezultatih mednarodnih raziskav, zašla v kontradikcijo. Podatki namreč kažejo, da ravno državno financiranje programov zasebnih šol zmanjšuje dohodkovno družbeno razslojenost in učencem ponuja enake možnosti, ob seveda bogatejši izbiri glede izobraževalnih konceptov, ki so državljanom na voljo in kar je na Zahodu vrednota, ne pa nekaj negativnega.

“Še naprej si bomo – upam, da z ostalimi člani koalicije – prizadevali za takšno socialno državo, kjer bodo imeli naši otroci ne glede na to pri kom in s kakšnim statusom se rodijo enake možnosti za izobraževanje, vsaj v osnovni šoli,” je še povedala Maša Kociper. Ironično pa bi ravno 100 % financiranje zasebnih šol, ki izvajajo javno veljaven program, omogočilo, da se v zasebne šole lahko vpišejo vsi otroci, ne le tisti, katerih starši si to lahko finančno privoščijo.

Zasebne šole – rušiteljice enakosti v družbi?

In kakšno realnost kažejo številke in izkušnje iz tujine? Na lestvici dohodkovne neenakosti (Ginijev koeficient), ki jo je za leto 2016 pripravil Eurostat, se Slovenija res nahaja pri vrhu lestvice, kar pomeni, da je stopnja dohodkovne neenakosti ena izmed najnižjih v Evropi.

Vrh lestvice namreč iz očitnih razlogov krojijo bivše socialistične države. Od zahodnih demokracij brez komunistične izkušnje pa se, ob Finski, kot dohodkovno najmanj neenaki pojavita Belgija in Nizozemska.

Zanimivo pri tem je, da imata prav Belgija in Nizozemska največji delež zasebnih osnovnih šol, ki so skoraj v celoti financirane iz javnih sredstev.

Vir: Eurostat

Več državno financiranega zasebnega šolstva, bolj obogatena družba in manj neenakosti

Po podatkih raziskave Euryidice  je na Nizozemskem več kot 70 %, v Belgiji pa več kot 60 % zasebnih šol. Skoraj vse zasebne šole na Nizozemskem in v Belgiji pa so, enakopravno kot državne, financirane z javnim denarjem.

Na spletni strani nizozemske vlade lahko preberemo, da so tako javne kot zasebne šole deležne vladnega financiranja, če izpolnjujejo določene kriterije glede števila učencev in učnih obveznosti. Financiranje zasebnih šol, ki imajo drugačne pedagoške pristope ali pa so jih ustanovili zasebniki (predvsem gre v tem primeru za protestantske, katoliške, judovske in muslimanske šole), izhaja iz nizozemske ustave, ki državi nalaga, da pod določenimi pogoji financira tako zasebne kot javne šole.

Na Nizozemskem gre za podobno ureditev, kot bi jo imeli v Sloveniji, če bi država zasebnim osnovnim šolam z javno veljavnim programom tega 100% financirala.

Države z najmanj zasebnega šolstva v Evropi imajo največjo družbeno razslojenost

Na drugi strani lestvice dohodkovne neenakosti najdemo Bolgarijo, Litvo in Romunijo. Delež zasebnega šolstva je pri njih, tako kot v Sloveniji, pod 2%, pa zato niso nič manj razslojene.

Zasebne šole, ki so v celoti prepuščene financiranju zasebnikov, imajo v Evropi v Grčiji in Angliji. V obeh državah je takih šol približno 10%, na lestvici neenakosti pa je Anglija na sredini, Grčija pa na zgornji polovici, kjer je dohodkovna neenakost višja.

Zaključimo lahko torej, da v celoti javno šolstvo, kot ga poznata npr. Bolgarija in Romunija, ne prinaša nujno nizke dohodkovne neenakosti in da velik del zasebnih šol, ki se financirajo iz javnih sredstev, ne pomeni večjega razslojevanja v družbi (Belgija in Nizozemska).

Do razslojevanja pa pride, če so zasebne šole na voljo le tistim, ki zanje lahko plačajo (Anglija in Grčija).

Vabimo vas k sodelovanju v anonimni anketi o zadovoljstvu z vašim srednješolskim izobraževanjem:

V kontekstu razprav o državnem in zasebnem šolstvu, bližajočih se informativnih dni in tudi odprte razprave okrog katoliških gimnazij, vse, ki ste srednješolsko izobraževanje že končali, oziroma ga opravljate zdaj, vabimo k izpolnitvi spodnje anonimne ankete

Create your own user feedback survey

Rezultate ankete bomo na Domovini predvidoma objavili v drugem delu februarja. 

40 KOMENTARJI

 1. Pojavlja se vprašanje, kaj je bilo preje? Ali velja: “kjer zasebno šolstvo financira država, so razlike najmanjše” ali pa “kjer so najmanjše razlike, tam zasebno šolstvo financira država”?

 2. Če je zakon rekel, da morajo biti zasebne šole 100% financirane, bi se država morala tega držati. Tu se pa država postavi nad zakon in se posledično spremeni v diktaturo. Sodišče je reklo, da mora država plačati šolo, ker država diktira zasebni program. Tako, da morajo šole poučevati tiste predmete, ki jih zahteva država. Šola tako ne sme iz predmetnika izločiti matematike in slovenščine in v predmetnik namesto obveznih predmetov vključiti recimo ribolova ali umetnostne zgodovine.

 3. Šarec je v Švici kar malo cvikal,
  da kdo izve za njegov šolski pedigre:
  .
  “Kaj govorili so, nisem kapiral-
  sem le menu malo bolj naštudiral.
  Bal sem se le, da pristanem v zosu,
  da za popravce zvedo v Davosu.”

 4. Spoštovani!
  Zakaj zasebno šolo imenovati, če jo financira država, zasebna šola!!! To umetnost razložite!!!
  Kaj pa ta zasebna šola ponuja ali ima za obvezno, kar ne financira država????? To me zanima!!!!

  • To je predsodek, kot je predsodek nekaterih, da imamo recimo verni oprane možgane. Še enkrat ponavljam. Ne pogovarjamo se o financiranju zasebnih šol ampak o financiranju javnega programa. Saj država financira tudi javno zdravstvo preko zasebnih ambulant. Recimo zobarje in medicino. Ker ali sama ni sposobna ali pa želi videti pri zasebnikih organizacijo, ki je običajno boljša in na ta način napredek prenaša tudi v svoje javne zavode.

  • Igor,slovenska država ne financira nobene zasebne šole.Država financira javno veljavni program.In to tistim šolam,ki so vpisane v razvid-akriditirane.Zasebne(privatne) šole in državne šole,ki izvajajo javno veljavni program se popularno imenujejo “javne šole”.Oboje skupaj so “javne šole” !! Naj ti bo jasno!
   Ti,ki vse namerno zmešaš,moraš vedeti,da obstajajo ljudje,ki vedo in so poučeni v podrobnosti okrog teh zadev.
   Meni je jasno zakaj se levičarji tako borijo za “šole”. Če v šole prodre demokracija in svoboden duh,potem je z levičarstvom konec.Levičarjem je malo mar za “enakost” učencev.Recimo: ena vaška šola “bogu za hrbtom” in ena ljubljanska šola- je to “enako” ? (kader,pogoji..).NI ! To ti lahko razlagaš levičarskim naivnežem in tvojim podpornikom.
   Razlika med zasebno in državno šolo je res velika. Zasebna šola izvaja nadstandardni razširjeni program,ki ga ne financira država,ampak starši in drugi.Zasebna šola se mnogo bolj posveča vzgoji,vrednostnem sistemu.Kar pa ne pomeni,da je idealna in brez problemov. Državno šolo v celoti celote financira država !
   Prednost kombinacije takšnih -zasebnih in državnih- šol je v svobodi izbire,v svobodi duha,demokraciji in zmanjševanju razlik. Nikakor ne prihaja do “elitizma”.Pojav “elitizma” je možen samo v socialističnih šolah,kar je tudi povsem “naravno”. Pod krinko enakosti se zgodi grupiranje ideološko “istih”.
   So tudi izjeme v sistemu zasebnih šol,kjer je financiranje iz zasebnih virov (starši).Vendar se tudi tam pojavljajo možnosti,viri financiranja (ustanove-fundacije),ki omogočajo talentiranim šolanje.Celo več, so tudi specialne šole,ki izobražujejo in vzgajajo učence z raznimi težavami.
   Problem se pojavlja samo tam,kjer levičarji delajo “zgago”.Levičarji samo na videz poudarjajo enakost,enake možnosti in izobraževanje za vse,njihov cilj je indoktrinacija! Oni želijo imeti socialističnega človeka,z opranimi možgani,ki bo podpiral socialistično-komunistično elito. Življenje v socializmu ni demokracija!!

   • Slovenski štor
    Naj kremenček odgovori na vprašanje, ne pa da modruje! Enako velja za tebe!!! Ko zmanjka argumentov, se vedno za nečim skrivate!!!!

   • Štorček
    Moje mnenje je, da naj zasebne šole izvajajo svoje programe, ki so primerljivi z javnim šolstvom, pa se bo videlo, kdo je sproduciral boljši in intelegentnejši kader!!! Kdor ne zaupa javnemu šolstvo, ki je vsem dostopno, naj zasebno šolstvo plača!!!!
    P.S: Kot so to plačevali v časih, ki jih zagovarjaš in so ti blizu!! Guvernante! Elite, če si jih želite, se
    ne smejo ustvarjati z javnim denarjem!!!

 5. Financiranje zasebnih šol v Sloveniji je prvovrstno ideološko vprašanje. Poleg dveh, treh katoliških osnovnih šol so žrtve ideološkega boja še dve , ali tiri šole, ki nimajo verskega značaja.
  Paranoja, ki jo levica uprizarja pri zagotavljanju enakega plačila za eake obvezne program, meji na blaznost.
  Boj me spominja na sicer groteskno komedijo Slavomirja Mrožka, ki je pokazal, kakšen absurd je strah komunističnih veljakov, ki sumničijo vsakega in v vsakem, še najbolj neznatnem državljanu vidijo sovražnika.
  Takšno stanje izkazuje nemoč vladajoče klike, saj ta ve, da ne ravna prav. Prejšnja, ki počasi odhaja, je prikrivala zločine revolucije in si je s sumnjičavostjo in popolnim nadzrorm ščitila krvavo preteklost. Sedaj, je teh zločincev le še za vzorec in zločincev zato ni potrebno ščititi, pa njihovi nasledniki ščitijo kriimnal s kateri so se povzpeli in obogateli.
  Kar tja v en dan ne morejo ščititi kriminala, zato so ohranli ideologijo in se je oklepajo in na ta način ščitijo sebe in svoja krimnalna dejanja.
  Povzdigovanje NOB je zavajanje , ki ga začno vcepljati otrokom v vrtcih in nadaljujejo v osnovnih šolah, ter končajo z dokorati na filofaksu, ali FDV.
  Vmes pa gromozanska čer, tri katoliške osnovne šole.
  Lopovi, ki so okradli državo, vedo, da razumen, verni in pošteni človek ne more nasedati bajkam iz NOB, zato namenoma ustvarjajo fronto, na kateri se bije boj za resnico, hkrati pa pod dežnikom NOB na debelo ropajo državo.
  Vsi tajkuni, ki so dodobra izprazni državne banke in oropali podjetja, prisegajo na NOB in se udeležujejo procesij, ki jih z obvezno maškarado partizanske varde organizira mafija, ki vlada Sloveniji. Ta v prvo vrsto postavlja lutke, ki jih ljudstvo voli in te lutke v pompoznih govrih meglijo politično sceno.
  Kljub temu, da takšno početje uničuje državo, se ti ideologi ne zavedajo, ali pa nočejo priznati, da so rakava tvorba in da bodo s takšnim početjem prej ali slej uničili državo.
  Viri s katerimi so se napajali usihajo, saj jih nemilo uničujejo. Zapravili so banke, zapravili so nekatere molzne krave od Mekatorja, do pivovarn, pa vse do Gorenja.
  Vedno manj je možnosti za ropanje, zato se vse bolj polaščajo proračuna. Kolikšna je stiska se je razkrilo z afero na Ministrstvu za klturo, kjer je odletel minister, ker ni mogel dovolj napolniti žepov phlpnih “kulturnikov”.
  Vseh lumarij je toliko, da bi lahko spisali debele knjige. A, kaj , vse skupaj lahko lepo prikrije deološki boj, ko se progalsijo tri katoliške šole za največji probem finaciranja. 300.000 € je problem, med tem ko dnevno izginjajo mlijoni, letno milijarde, v času od osamosvojitve pa že vsaj 60, če ne več. Vsako peto leto Slovenija izgubi en proračun.
  O tem pa se ne govori, ne sme se govoriti. Da pa v Sloveniji ni popolne tišine, se govori o nevarnosti privatnih šol.

  • Problem nastane, ko otroci narobe razumejo partizane in Nemce. Ker, ko jih bodo prav razumeli bo Izrael gotof, ker bodo komunisti zapodili svoje muslimanske v kristjanofobiji brate nazaj na JUTROVO.

  • APMMB2,greh bi bil,če ne bi podprl komentarja s katerim soglašam v 99,9 % vsebine.Veliko ljudi ve zakaj hočejo levičarji imeti “roko” nad šolstvom in kulturo.Ne gre za nobeno dobroto,ljubezen do sočloveka oz.karkoli temu podobnega.Edini cilj je indoktrinacija, ohranjanje oblasti,ateizem in bogatenje.Vse ostalo se zvito,prebrisano in če je potrebno tudi kruto preganja.
   Zato smo priča levičarskega besnega preganjanja teh par zasebnih šol.Izmišljajo si vsemogoče.Na koncu jih bodo motile malice v teh šolah!!

   • Slovenski štor
    Nobenega ne bodo motile malice!!
    Spomni se 70.-ih let, ko je Magy Thacher ukinila brezplačno mleko v javnih šolah za učence najbolj ranljivih skupin v Veliki Britaniji!!!!!!!!!!!!!!
    In enkrat si zapomni! Zasebno ni javno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 6. Kje ste pa med tema dvema grafoma in podatki našli karšnokoli povezavo? Čisto enako, no bolj prepričljivo, bi lahko trdili ravno obratno: z izjemo nizozemske in belgije, vse ostale države z najmajnšo enakostjo skoraj da nimajo zasebnega šolstva. … po vsej verjetnosti pa ni velike povezave med njima. v evropi…. propaganda much?

  • Dajmo še enkrat pogledat oba grafa. Prva ugotovitev je, da imajo praktično vse evropske države nekaj privatnega šolstva (do max. 10%). Druga ugotovitev je, da je v Angliji in v Grčiji to privatno šolstvo potrebno plačati sam. Tretja ugotovitev je, da imajo najmanj privatnega šolstva v Bolgariji Romuniji in Litvi. Slovenija je blizu tem državam z najmanj privatnega šolstva.
   Povezava raziskave pa kaže, da je največja razslojenost v družbi v tistih državah, kjer je treba privatne šole plačati ali pa v tistih, ki praktično skoraj nimajo privatnih šol. Torej je zlata sredina imeti okrog 5% privatnih šol optimalna rešitev pri čemer so le te plačane s strani države za izvajanje javnega programa.
   To bi moralo biti razumljivo in jasno sporočilo Sloveniji, da se nehajmo iti ideološke debate ampak glejmo, kaj je za nas bolje. In če imamo pri tem podatke iz izkušenj drugi držav, je res neumno, da iščemo svoje rešitve. Najprej vpeljimo že uveljavljene rešitve in šele potem se lahko pogovarjamo o recimo izboljšavah.

   • Če še enkrat pogledmao grafa, vidimo, da je drugi star samo 20 let in je na njem 15 držav, na grafu (ne)enakosti pa 30 .. Že to je dovolj, da lahko nehamo karkoli sklepat iz teh dveh grafov.
    Kot drugo pa, mislim, da vsak ki se mu vsaj kaj približn sanja o statistiki, takoj vidi, da ni iz teh dveh grafov mogoče izpeljati prav čisto nikakršne povezave med neenakostjo in financiranjem šolstva. Zakaj toerj jih dati v članek? Zato, da zgleda bolj profesionalen in znanstven.
    O izbolšavah se seveda lahko (in se moramo!) vedno pogovarjati, ampak ne na naćin, d aže v samem štartu “pogovora” začenjamo z manipulacijami…

   • Se strinjam. da so podatki stari ampak tukaj moram upoštevati dejstvo, da so večinoma druge države mnogo desetletij pred nami v smislu demokracije in stanje tam se verjetno ni bistveno spremenilo od takrat, saj imajo stabilne demokracije (se pa strinjam, da bi bilo potrebno preveriti tudi prvi graf za leto 2016, da bi bili lahko sklepi bolj verodostojni). Razen seveda recimo Romunije, Bolgarije in še katere. Toda to ne spremeni dejstva oz. zaključka, saj je le ta v bistvu potegnjen iz izkušenj demokratičnih držav medtem ko omenjeni dve kot manj demokratični to samo potrjujeta.
    Glede druge trditve pa se ne morem strinjati z vami. Že če pogledamo Nizozemsko in Belgijo ter tudi ostale države, ki imajo okrog 5% ali več privatnega šolstva (ki je plačan iz javnih sredstev) ter njihov standard, je vsakomur jasno, da je to uspešna formula. Zato ne rabiš neke hude znanstvene logike.
    Moramo namreč vedeti, da imajo novinarji omejen čas in vire tako da to vsekakor lahko spregledam. Bi pa vsekakor pričakoval od neke resne države, da ima za izvajanje svoje strategije šolstva narejena podobno študijo, ki pa mora biti na strokovno višjem nivoju. namesto, da se pregovarjamo o ideoloških predsodkih. Potem pa pravijo, da spadajo med liberalce (LMŠ naprimer). Ne se hecat. Če si liberalec, potem moraš to v praksi tudi zagovarjati in izvajati. In običajno liberalci niso ljudje predsodkov ampak se brez zadržkov odločajo za spremembe, ki se izkažejo kot boljše ali napredne.

  • Gaber,če si gaber res Gaber ,imam resen problem.V tem primeru je res težko razpravljati na nivoju portala,ki ni znanstven.Namenjen naj bi bil “širni raji”, nam,ki se vsaj na tovrstnih nivojih ne gremo strogo “visoko znanost”.
   So pa članki na dovolj visoki ravni,primerni za vsakodnevno življenje.
   Ne samo za to in tudi zato, tvoji očitki uporabi grafov in statistike niso primerni,ker besno mahaš po “luftu” s palico “avtoritete”.A ti res misliš,da si edini,ki se ukvarjaš s statistiko ?
   Daj statistiko tam kamor spada !
   Najprej ! Avtor članka ni nič manipuliral z napačno uporabo pravil statistike.Celo več bil je prizanesljiv,ker se ni spustil v druge razloge,ki vplivajo na “šolstvo” in stanje duha v njem.
   Dotaknem se razmerja državno-zasebno (privatno) v izvajanju javno veljavnega programa (popolnoma je zastarel-moja pripomba!).
   Za demokratično,svobodno družbo s pozitivnim,dobrim stanjem duha je najboljša kombinacija državne -zasebne šole ,ki izvajajo javno veljavni program.Slovencsm je zapisal razmerje : 95-5 %. Sam sem prišel do drugačnega razmerja,ker sem upošteval tudi druge razloge in dejstvo,da se je po osamosvojitvi nadaljevalo z indoktrinacijo ( ateizma,socializma ),zato je razmerje: 90-10 (celo 85-15) %.
   Še o stanju sistema in vsebine.
   Kakšno pogovarjanje in izboljšave,naše šolstvo mora iti v temeljne spremembe.Danes imamo problem tako v sistemu kot v vsebini. Naša šola je “šola Marije Terezije” s postsocialistično miselnostjo,z zastarelim in preživetim pedagoško izobraževalnim in vzgojnim konceptom,brez presežne vrednosti na področju ustvarjalnosti,temelji na iskanju neznanja (namesto iskanju znanja in ustvarjalnosti !).
   Zastareli in preživeti sistem je spremenil starše v pomožne učitelje,paznike in majhne vzgojitelje .Učenci,dijaki so postali fizični delavci (ki nosijo “znanost v torbah” ,namesto “načel ustvarjalnosti in sisteme delovanja” v glavah) in “mali roboti” ,ki “ponavljajo-lajnajo ” “mantre” in kopičijo podatke,ki niso dodana vrednost.Zato ni nič čudnega,če “pokajo filmi”,se pojavlja zamorjenost,utrujenost,izgorelost.
   Sistem služi sistemu in postsocialistični ideologiji.Ta je pa dober!
   Ne se sklicevati na neke rezultate,ker ti so posledica principa “slepe kure,ki tudi zrno najde”.
   Naša šola je odlična “za čas 18.stoletja” in preslaba za 21.stoletje.
   Ljudje so že čisto “zmešani”,vedo,da je vse hujše in da so nujne bistvene spremembe.Ne jih utrujat z nekimi pogovori o izboljšavah,ki bodo stanje samo poslabšale.Na dolgi rok grozi katastrofa oz. “vrtoglave neumnosti”.
   Dovolj je “socializma” v šolah,”odprite okna in vrata”,v šole mora “zrak svobode,ustvarjalnosti,znanja in delovanja”.

 7. Privatne šole proizvajajo “elitne” učence. Starši, ki niso zadovoljni z javnim šolstvom, pa naj TO PLAČUJEJO, ne samo delno, ampak v CELOTI. Kje pa so te elitne šole? V večjih mestih, do katerim ima dostop samo otrok staršev z “debelo denarnico”, tisti otroci, katerih starši nimajo ali pa so jim zaradi oddaljenosti nedosegljive, pa tega modela elite ne morejo obiskovati. Sistem izločevanja!

  • Štajerka,naše zasebne šole niso privatne šole iz angleških in ameriških filmov ! Naše zasebne šole “proizvajajo povsem normalne učence”.To ni nobena “elita”.Pri nas se “elita” proizvaja,vendar v državnih šolah.Mislim,da bi te to moralo skrbeti. Šarca to ne skrbi!
   Če drži,da zakon velja za vse,potem velja tudi za “državo”,ki sebi dopušča vse,tudi kršitev zakona.Za to nihče ne odgovarja.Je to pravna država ?
   Torej pri nas ni vladavina prava,ampak levo-leva vlada vlada s pravom. Takšen sistem se povsem drugače imenuje. Smo hudo blizu “demokratičnemu socializmu”. Če že nismo tam s posameznimi dejanji !

 8. To je že dolgo zgolj politično vprašanje. 300.000 € letno je za državo finančno zanemarljiv znesek. Tistih nekaj zasebnih šol, ki izvajajo javni program pa tudi nima nobenega vpliva na število kritično mislečih posameznikov, ki bi se jih obstoječa oblast morda lahko bala. Skratka, še ena od tém vaši/naši. Je pa zanimivo, kako tisti, ki se najbolj zavzemajo za javno šolstvo, zdravstvo… svoje potomce šolajo v tujini oz. tam koristijo zdravstvene storitve :-).

  • LojzeP, točno ! Pred nami je ideološko vprašanje,ki je povezano z ohranitvijo indoktriniranja in strahu pred svobodno in ustvarjalno šolo. Ljudske mase morajo ostati v stanju zavedenega duha,”fiktivnih bitij nadzorovane zavesti in volje”.Takšno ljudstvo ohranja levo ELITO,ji pridno služi in misli,kako koristi sebi in bližnjim.
   Pomembno je ohranjati večino “njih”,tisti,ki se upajo upirati,se jih na perfidne načine eliminira.
   Tvoj zadnji stavek je dokaz mojim trditvam!

 9. Nazadnjaški zasvojenci civilizacijsko pokvarjene leve ideologije, politike in diskriminatornega monopola državnega javnega šolstva nenehoma manipulirajo z zavestno poenostavljeno in popolnoma lažno dilemo med javnim in zasebnim šolstvom, čeravno gre po veljavni odločbi Ustavnega sodišča RS zgolj in samo za splošno pravico vseh otrok, da so deležni obveznega javnega programa devetletke enako brezplačno tako v javnih kot tudi zasebnih šolah.
  Protiustavno in nedemokratično diskriminacijo otrok (in staršev), ki so v skladu s temeljnimi človekovimi pravicami in svoboščinami ter veljavno ustavo RS izbrali možnost udeležbe pri izvajanju obveznega programa devetletke v zasebnih šolah, trmoglavo, vztrajno in brez popustljivosti dopuščajo in le še utrjujejo v neustavnih in nedemokratičnih okoliščinah poraznega totalitarnega brezpravja vlade dr. Mira Cerarja in Marjana Šarca oz. in vladajoče koalicije samooklicanih levosredinskih in levičarskih vladajočih strank (SD, SMC, Desusa ter po novem tudi LMŠ, SAB in Levice).
  V državi, kjer se ne izvršna in ne zakonodajna veja oblasti več let v nasprotju z veljavno ustavo in zakonodajo ter v nasprotju z mednarodnimi pravnimi in demokratičnimi normami ne odzoveta, ne izvršita ter ne uresničita veljavne odločbe ustavnega sodišča, ne moremo govoriti o vladavini prava ter o ustavni republiki.
  Jasno je, da zakonodajna in izvršna veja oblasti, ki se tako brezbrižno, politikantsko pristransko, neodgovorno, prezirljivo in zavrženo obnašata do lastne ustave in zakonodaje ter do lastnih najvišjih organov in interpretov sodne veje oblasti z ustavnim sodiščem vred, nimata ustreznega ugleda in potrebnega političnega zaupanja ne med domačimi volivci in davkoplačevalci kot tudi ne v mednarodnem političnem in diplomatskem okolju.

  • Kako se imenuje sistem,kjer vlada vlada s pravom in ni vladavine prava ? Pri nas ni levosredinskih strank ! Pri nas imamo samo leve stranke !
   Levo-leva vlada in ugled sta v nasprotju !
   Pri naših volivcih levo-leva vlada nima problema,kar pomeni,da smo v hudi zagati.Z nami volivci je hudo narobe.”Nadzorovana volja in zavest” je toliko razširjena,da lahko mirno razglasim “epidemijo”.
   Drugo pa mednarodno okolje,tam Slovenija gotovo nima več ugleda.
   Vladajoče to ne skrbi.

 10. Elitizem je dobra stvar. Samo neumna država ne poskrbi za svoj elitni kader. Zakaj pa potem hodijo naši študentje na elitne zasebne univerze po Evropi in ZDA? Samo nazadnjaška in regresivna levica lahko trdi, da je elitizem slaba stvar.

 11. Slovenec kremenit 1. februarja 2019 ob 6:06
  En neumen lahko več vpraša, kot devet modrih odgovori.
  (ljudska modrost)

  Pameten odgovori, neumen molči v svojem nezmožnem argumentiranju!!!

  • Neumno je, da morajo zasebne šole izvajati javni program. Zakaj ne bi uvedli fizike in integralov v malo šolo? Zakaj sploh poučujejo Angleščino, ker je Anglija že skoraj hin?

  • Igor,mislim,da si sam sebi dal mat ! Prepričan sem,da ti sam ne veš in ne razumeš svojega odgovora Slovencu kremenitem.
   Zakaj se spravljaš na ljudsko modrost,bi te moral vprašati.Pa te ne bom,ker tvoja levičarska modrost ni niti do pet ljudski modrosti. Pomeni,da ti ne moreš razumeti ljudske modrosti.

   • Igor,ne podcenjujem,če,potem precenjujem.Je slabše kot sem zapisal.
    Bog ne daj,da bi bilo prepovedano imeti svoje mnenje in ga izraziti.Levičarji prepovedujete !!
    Samo zasebno ustvarja javno in javno mora koristiti zasebnemu!!
    Vi levičarji si prisvajate “javno” v škodo “zasebnemu”.Vi ustvarjate elito,ki pod krinko javnega dela “rusvaj”.Ljudem mečete “bonbončke”,sami pa “grabite” “klobase”.To je vaša “sociala”.

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime