Vir: Twitter profil časnika Delo, Twitter, Wikipedia

“Popolno naključje!” je predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel vzkliknil ob sobotnem vprašanju Tanje Gobec glede sovpadanja izdaje osnutka poročila računskega sodišča z rušenjem vlade RS. 

A danes je jasno to, kar smo na Domovini napovedovali že nekaj časa – takoj, ko bo zaupni osnutek poročila poslan revidirancem, bo tako ali drugače, z zamegljeno odgovornostjo, zašel v javnost, in postal orodje političnega boja. 

Vrata do javnosti so tokrat časnik Delo, kjer lahko preberemo, da “vladne nabave niso bile učinkovite”. Ni pa nihče izpostavljen kot posebej problematičen.

Po oceni računskega sodišča ni bil vzpostavljen učinkovit sistem ocenjevanja potreb po nujno potrebni opremi. Največ pa se ukvarja predvsem z zdravstvenim ministrom pod vodstvom nekdanjega ministra Tomaža Gantarja.

Poročilo se ukvarja tudi s pasivnostjo vlade Marjana Šarca, saj na več mestih opozarja, da je sedanji vladi zapustila prazna skladišča, očita pa ji tudi, da ni pripravila podlag za nakupe ter da je v postopke preverjanja ponudnikov vključila Sovo. Prav tako pa tudi prejšnja vlada ni začela spremljati zalog zaščitne opreme, kljub temu, da so v Italiji že nekaj mesecev govorili o prvih primerih.

Končno revizijsko poročilo bi utegnilo biti po Veselovih napovedih objavljeno februarja.

Po poročanju časnika je v dokumentu popisano ravnanje vseh deležnikov pri nabavi zaščitne opreme v prvem valu epidemije covida-19, po besedah predsednika računskega sodišča, Tomaža Vesela so ob tem upoštevali dejstvo, da so nakupi potekali v res izrednih okoliščinah. Skupna ugotovitev pa je še vedno, da ravnanje vlade ni bilo učinkovito.

Šarčeva vlada brez podlag za ukrepe in s praznimi skladišči, v postopke vključila Sovo

Revizorji so preverjali učinkovitost nabav, pri čemer so po navedbah predsednika računskega sodišča, Tomaža Vesela upoštevali dejstvo, da so nakupi potekali v res izrednih okoliščinah. Iz dokumenta naj bi bilo razvidno tudi, da je računsko sodišče med drugim ugotovilo, da se je vlada Janeza Janše ob nastopu mandata 13. marca znašla ob praznih skladiščih, vlada Marjana Šarca pa do odhoda ni pripravila ustreznih podlag za nujne nakupe.

Računsko sodišče vladi očita tudi, da je v postopke vključila tudi Sovo. Sova naj bi pod nekdanjim Šarčevim direktorjem Rajkom Kozmeljem v tedanjih kaotičnih razmerah pomagala preverjati verodostojnost množice ponudnikov, ki so hoteli pri poslih z opremo zaslužiti. Računsko sodišče je zapisalo, da to ni naloga Sove, oziroma da vlada te njene naloge ob ustanovitvi posebne medresorske skupine, ki jo je oblikovala za pomoč zavodu za blagovne rezerve, ni predvidela.

Neučinkovito odzivanje in pomanjkljivi podatki na ministrstvu za zdravje

Računsko sodišče zato v osnutku navaja, da tudi zaradi delovanja prejšnje vlade izvedba ocenjevanja potreb po opremi nove vlade ni bila učinkovita. Predvsem, ker ni bilo vnaprej povsem nedvoumno jasno, kdo je pristojen za določitev vrste potreb, kdo in kako zbira podatke o zalogah opreme ter kdo in kako naj ocenjuje količinske potrebe po določenih vrstah opreme.

Prav tako ni bilo vnaprej povsem jasno, kdo določi metodologijo za določanje potrebnih količin opreme, ki jo je treba dodatno nabaviti. Nekateri revidiranci so zato ocenjevali potrebe, ne da bi bile njihove naloge vnaprej nedvoumno določene in so posamezne postopke izvajali večinoma neorganizirano, nesistematično in neenotno, še dodajo v časopisu Delo.

Ministrstvo za zdravje, ki ga je v revidiranem času vodil Tomaž Gantar, je po mnenju računskega sodišča v sodelovanju z NIJZ sicer učinkovito, sproti in celovito spremljalo razvoj širjenja bolezni covid-19, vendar pa se na pridobljene informacije in opozorila ni dovolj učinkovito odzivalo, saj ni nemudoma pristopilo k ugotavljanju zalog in k sistematičnemu ocenjevanju potreb po urgentnih nabavah zaščitne in medicinske opreme.

»Prvi seznam z navedbo števila razpoložljivih ventilatorjev, vključno z ventilatorji, ki so primerni za obravnavo bolnikov s covidom-19, je tako pripravilo konec marca, torej 18 dni po tem, ko je Zavod RS za blagovne rezerve že sklenil prve štiri pogodbe za dobavo več kot 320 ventilatorjev,« poročilo navaja Delo.

Zaloge zaščitne opreme je začelo ministrstvo prvič sistematično spremljati za bolnišnice 19. marca, kar bremeni Gantarjevega predhodnika Aleša Šabedra, ki se tega ni lotil kljub temu, da so v sosednji Italiji imeli že nekaj mesecev primere covida-19.

V začetku aprila je Gantarjeva ekipa začela sistematično spremljati potrebe za zdravstvene domove, sredi aprila pa še za nekatere socialnozdravstvene zavode. A so bil izbrani podatki o zalogah po mnenju Računskega sodišča pomanjkljivi, zavod za blagovne rezerve pa sploh ni vodil podatkov o zalogah na ustrezen način. Vodil je namreč podatke po vrednosti zalog in ne po vrsti in količini opreme.

Gantarjevo ministrstvo je aprila ocenilo, da naša država potrebuje 400 ventilatorjev, te ocene pa ni utemeljilo in ni izkazalo, ali in kako je pri njej upoštevalo trenutne in pričakovane prostorske in kadrovske zmogljivosti zdravstvenih zavodov v smislu možnosti uporabe dodatno zagotovljenih ventilatorjev.

Vloga ministra za gospodarstvo nejasna in netransparentna, URSZR neusklajena

Po poročanju Dela računsko sodišče vlogo gospodarskega ministrstva pri izvedbi nabav ocenjuje kot nejasno. Ministrstvo Zdravka Počivalška naj bi po njihovem mnenju aktivnosti podpore zavodu za blagovne rezerve izvajalo brez pooblastil in netransparentno. Ker vlada ni uspela natančno določiti vlog zavoda za blagovne rezerve, ministrstva za zdravje in gospodarskega ministrstva, je zavod nabavil večinoma ventilatorje, ki v času nakupa niso bili tehnično ustrezni z vidika primernosti za zdravljenje obolelih s covidom-19, še piše računsko sodišče v osnutku revizijskega poročila.

Računsko sodišče kaže s prstom tudi na Upravo za zaščito in reševanje, ki je po njihovem mnenju potrebe po zaščitni opremi zunaj zdravstva pripravila 24. marca, vendar ocena ni bila usklajena, saj je bilo poročanje o potrebah posameznih subjektov neenotno. Zato njihovo delo ocenjuje kot nezanesljivo in ne pravočasno.

Minister Počivalšek: vesel sem, da se bo to razčistilo

V odzivu na objavo osnutka poročila je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek dejal, ga veseli, da se bo ta zgodba o nabavi zaščitne medicinske opreme počasi le zaključila in razčistila. “Zdaj je že povsem jasno, da so bile obtožbe o masovni korupciji izmišljene in neutemeljene.”

Dodal je, da tako poročilo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) kot osnutek poročila računskega sodišča govorita o veliki sistemski zmedi in njuna priporočila bodo zelo pomembna za oblikovanje bolj učinkovitega sistema za naprej.

Poudaril je, da so imeli smo samo en cilj – zdravstvenemu sistemu zagotoviti opremo takoj, ar jim je navkljub velikim težavam uspelo, pri čemer je omenil slab sistem in svetovno zdravstveno oziroma nabavno vojno za opremo.

Počivalšek je še izrazil razočarane nad nekdanjimi koalicijskimi partnerji, si so zdaj v opoziciji, češ da so v prejšnji vladi korektno sodelovali, zdaj so pa to zgodbo “grdo zlorabili zaradi njihove ambicije po zrušitvi vlade.”

Ali računsko sodišče obremenjuje tudi Galeta?

Računsko sodišče opozarja tudi na dejstvo, da je v nekaterih primerih odločitve o oddaji javnega naročila sprejel kar uslužbenec zavoda za blagovne rezerve, ki za to ni imel veljavnega pooblastila direktorja zavoda.

Zavod za blagovne rezerve tudi ni utemeljil razlogov za sklepanje aneksov neposredno po sklenitvi pogodb oziroma še po preklicu epidemije, ko so bile naročene že zadostne količine opreme in so se okoliščine na trgu opreme že izboljšale. Zaradi sklepanja domnevno škodljivih pogodb so na zavodu za blagovne rezerve odpustili Ivana Galeta, na zagovor pa sta bila poklicana tudi nekdanji direktor zavoda Anton Zakrajšek ter njegov namestnik Alojz Černe.

Zgodilo se je, kar se je moralo, politične igre s poročilom, slečenim statusa zaupnosti, se lahko začnejo
Kaj se bo zgodilo z osnutkom zaupnega revizijskega poročila o nabavi zaščitne opreme v trenutku, ko bo izdano in poslano revidirancem, je bilo jasno vsem, le Tomaž Vesel je govoril o “zaupnosti” in “naključjih”, kot da je v slovenski družbeno-politični prostor padel z Lune.

In res, nekaj dni po tistem, ko je sforsiral njegovo izdajo, je ta v javnosti in spreminja svoj status iz delnega zaupnega poročila neodvisne institucije v politično orodje ene in druge strani v brutalnem političnem spopadu, ki ta čas poteka.

Pri tem so sicer na levi razočarani, ker so si ga obetali za politično uporabo proti Zdravku Počivalšku oprijemljivejših, in zanje s tem koristnejših revizijskih dognanj. Po drugi strani poročilo izpostavlja argument, ki ga venomer ponavljajo tudi na vladni strani – da so bila sredi marca, ko je Slovenijo začelo na polno vleči v epidemijo, skladišča prazna, nova vlada pa brez pripravljenih podlag za učinkovito izpeljavo nakupov, kar je morala potem v naglici reševati.

Že danes in v naslednjih dneh bomo v medijih ene in druge strani tega političnega spopada lahko gledali iz konteksta iztrgane in uporabljene tiste dele 260 stranskega poročila, ki koristijo njihovi politični agendi. Ali bo Vesel politično mrcvarjenje svojega poročila gledal z zadovoljstvom, je drugo vprašanje, a dejstvo je, da bo to lahko pripisal ravno sebi. Res je, osnutek poročila bi bil v politične namene zlorabljen najbrž v vsakem primeru, a mnogo bolj koristno za ugled in kredibilnost institucije računskega sodišča bi bilo, če bi ga spremljalo bistveno manj pompa kot ga je ta trenutek, ko je politična situacija zaradi velikega finala rušenja Janševe vlade tako razgreta.

Slednji očitek Veselu ostaja in je v bistvu neodvisen od tega, ali osnutek je ali ni izpolnil pričakovanja strani v političnem spopadu zdaj, ko je na tako predvidljiv način de facto izgubil status zaupnosti. Kot tudi nad Veselom še vedno visi vprašanje kršitve Zakona o integriteti glede nezdružljivosti opravljanja funkcije vodenja računskega sodišča in služenja v Fifi.

Če se je tresla gora in rodila miš, kot zdaj pišejo nekateri, se je to v precejšnji meri za ceno kredibilnosti računskega sodišča, ki se je pustilo potegniti v aktualni politični vrtinec. Vesel je na vrhu tistih, ki ima za to največ zaslug.

 

Vesel danes sicer nadaljuje turnejo po RTV Slovenija, o kateri smo pisali TUKAJ

23 KOMENTARJI

 1. Ni kupovala učinkovito ??
  kakšna ugotovitev !!
  Če na trgu ni blaga, če ni solate v Sparu , ali lahko solato “učinkovito” kupuješ.
  In kaj je to UČINKOVITO ??
  Vidte folk, zelo UČINKOVITO pa se leva politika z Veselom norčuje iz vas !
  Namesto 80 % splošne podpore neverjetno učinkoviti vladi, ki dela vse dni v tednu, 24 ur, nam en tip takele ugotovitve stresa !
  Ob tem, da pol uradništva sabotira…levi del. Sabotirajo tudi VSI MSM , VSI GLAVNI MEDIJI !!
  No, hval Bogu, da se je v zadnjem času na noge postavila zdaj zasebna Planet TV ! To je eno dodatno upanje za naprej !
  Voščim vsem ob prazniku Svetih treh kraljev…Avstrija in Hrvaška še nista izgubili identitete. Kako vem ? V Avstriji je danes praznik, gledal pa sem hrvaško javno TV- HTV….to slednjo gledam, zastonj, barabinsko komunistično RTV pa plačujem !

 2. Po bitki je lahko biti general. Tako nekako, kot po izgubljeni šahovski partiji nekdo tretji analizira poteze, ki so te pokopale. Če ne bi čebula bila bula. Bi bilo lahko drugače, če bi bilo drugače. Ž. Turk ima prav. To “sodišče” je bolj podobno neki inkviziciji, kot sodišču. Preverja pravovernost odločitev in občasno koga pošlje na grmado. To ve tudi K.Erjavec, ki je bil skurjen zaradi kant, kot se je sam izrazil.
  Če ima kdo kaj za povedati o teh nespornih ali spornih dobavah v kritičnem času, je to policija in kasneje tožilstvo in eventuelno z epilogom na sodišču. Vse ostalo je politično “prepucavanje” v korist tega ali onega, kot komu trenutno politično odgovarja.
  Bomo spremljali živahne RTV jevske (to je pristranske) interpretacije, čez leta pa ugotovili, da na sodišču nihče ni bil obsojen.
  Uboga Slovenija, ki ne ve, kaj bi sama s seboj počenjala ( kot to zna dobro povedati dr. Lukšič).

 3. Hm, zamislimo se zdaj na desnici, da bi Šarec tako kupoval opremo, da bi v času epidemije 2-3 ure na dan twittal, da bi njegov govorec nakupe poceni hitrih testov (ki so mimogrede omogočili bogatenje mladcov iz npr. mladinskega odseka Šarčeve stranke) opravičeval z biserno reko. Zamislimo si, da bi se ministrica Šarčeve vlade med epidemijo udeležila večerje brez mask, da bi notrnaji minister Šarčeve vlade masko snel sredi paralamenta, da bi se notranji minister Šarčeve vlade spravljal na protestnika Primca, ki je mimogrede prisesan na državne jasli… Zamislimo si dragi moji Slovenci, da bi pod Šarčevo vlado imeli več kot 3000 dnevno okuženih, skoraj 3000 umrlih in bi Šarec medtem twittal neumnozti? Ali bi bili takrat tiho? Ali ne bi SDS z vso pravico nenehno “nagajala” taki Šarčevi vladi? Zakaj se potem čudimo, če levica nagaja takšni vladi?

  Priznajmo si, da je Janez Janša s svojim vodenjem v času epidemije, ko mi je ta popolnoma ušla iz nadzora, popolnoma zavozil. Namesto, da bi na desnici iskali ustrezno rešitev in tega bivšega komunista že pred leti odslovili, se sedaj kalimerovsko obnašamo. Delovanje te vlade pod vodenjem Janez Janše ni v ničemer boljše od delovanja levih vlad. Skratka, katastrofa za našo domovino.

   • 3000 bolanih na dan. In skoraj 3000 umrlih. Ukrepi so neučinkoviti oz. časovno neusklajeni. Npr. po mesecih katastrofalne epidemije, vlada ni sprejela ukrepa, ki bi delodajalcem nadomestil izpad, če okuženi ostnae doma. Tako delavci v proizvodnjah morajo hodit okuženi v službo.
    Preberite si analizo ukrepov na Kvarkadabri (dr. Polanec) : https://kvarkadabra.net/2021/01/slovenija-drugi-val/

    In samo ne mi nakladat o protestnikih in kolesarjih in medijo, da so oni za vse krivi. Pri nas smo imeli birmo oktobra, ko je bilo jasno, da je hudič vzel šalo.

    Pravi voditelj zna poslušat strokovnjake (matematike, podatkovne analitike in zdravnike, četudi niso v njegovi stranki) ter državljane vodit in prepričat z zgledom. Janez Janša tega očitno ne zna ali ne zmore. Pika.

    Glede “bedak”: tako edino komunisti debatirajo. Ko nimajo argumentov, napadajo.

  • Gospod Jože, koga vi pravzaprav nagovarjate na Domovini, ko kar naprej iščete vse slabo nastalo pod to vlado? S kakšnim namenom nam omenjate bivšega komunista Janeza Janšo, ki ga vi pač ne marate, večina komentatorjev pa smo nanj bolj kot ne ponosni!? Ali nismo o njegovem “komunizmu” že vse povedali!? Blagrujem vse tiste ljudi, ki so tekom življenja in zorenja kot osebnosti spoznali, da so bili mladi na nepravi poti! Sploh je pa pomembno kaj človek dela, kako dela in koliko ljudi (če gre za politiko!) mu zaupa! Leta 2018 je Janez dobil največ glasov na volitvah. To so tisoči ljudi, ki so po vaše, zavedeni, neumni, nerazsodni… Ne bo šlo, spoštovani Jože, preveč navdušencev nad njim poznam in vsi po vrsti so razgledani in visokoetični ljudje. Predvsem pa ne naivni! Tudi nas pri Janezu kaj malega moti, a generalno gledano se počutimo pod njegovo dirigentsko palico varni in zadovoljni. Kdor pa danes, 6.1.2021 še lahko navija za KUL, se mora morda vprašati, če ni nesrečno zaljubljen!! Srečno novo leto vam želim in verjemite, tudi JJ bo vaši sreči dodal nekaj, pa se še zavedali ne boste!

   • Ne branim vam, da ste nanj ponosni. To je vaše mnenje. Niti vas ne skušam prepričati. Le izražam svoje mnenje. Nismo več v komunizmu, kjer je prepovedana kritika vlade in ljubega predsednika, mar ne? Mar je Janša Tito, da ne bi smeli o njem dvomit? Mar je SDS ZKS, da se v njeno politiko in člane ne sme dvomit? Torej, ohladite se in zbudite se v Sloveniji. Nismo več v Jugoslaviji. Hvala Bogu.

 4. Če pride osnutek revizijskega poročila Računskega sodišča RS v fazi, ko velja kot nedokončan in tajen dokument, v javnost, je za kršitev veljavne zakonodaje odgovoren organ, ki je tak dokument izdal ter (ne)kdo od obravnavanih revidirancev, ki so kopije dokumenta prejeli v obravnavo in za dodatna pojasnila.
  Točno se ve, kdo je najodgovornejša oseba Računskega sodišča RS in prav tako, kdo so bili naslovniki uradne priporočene pošte.
  Le (ne)kdo od njih je sledljivo in neposredno odgovoren za izdajo uradne tajnosti.
  In da ne pozabimo: tudi uredništvo časopisa (in morebiti naslednjih medijev), ki je objavilo nezakonito pridobljen dokument v celoti, ali le selektivno v delih, ter se s tem aktivno vključilo v niz nezakonitih ravnanj, s katerimi proti-vladne politične sile zavestno rušijo ugled pristojnih državnih institucij, legalnih in legitimnih državnih funkcionarjev ter rušijo zaupanje v ustavno ureditev in njene zakonite in veljavne predstavnike ter zastopnike.
  Spomnimo se, da so tudi v zloglasni linčni Tarči TV Slovenija 1 zlorabili nezakonito pridobljene in selektivno uporabljene prisluhe ministru Počivalšku ter prav tako nezakonito pridobljene in selektivno zlorabljene kopije nekaterih dokumentov iz fasciklov ministrstva, blagovnih rezerv in še od kod.
  Uporaba in zloraba nezakonito pridobljenih prisluhov, dokumentov, poročil ter njihova politično selektivna in aktivistična zloraba v prid ene politične strani ter v škodo druge politične strani je v naši državi in v našem medijskem močvirju očitno postala normalna praksa političnega boja vseh proti vsem, s katero pa izgubljamo vsi, brez izjeme, minimalno potrebno kredibilnost, zaupanje in samozaupanje, zaradi česar je v družbi politično in socialno stanje vse bolj nevzdržno, nezaupanje je vsesplošno, nejevera in strah pa onemogočata kakršen koli pozitiven razmislek, poskus, beg iz močvirja vsesplošnega preštevanja, sovražnega izločanja in smrtnega sovraštva.

  • “Če pride osnutek revizijskega poročila Računskega sodišča RS v fazi, ko velja kot nedokončan in tajen dokument, v javnost, je za kršitev veljavne zakonodaje odgovoren organ, ki je tak dokument izdal ter (ne)kdo od obravnavanih revidirancev, ki so kopije dokumenta prejeli v obravnavo in za dodatna pojasnila.”

   Točno tako, Aktiven državljan! Osnutek poročila o neki reviziji nima kaj iskati v javnosti! Že drugič (kolikor vem) se to dogaja. Po Klemenčičevi KPK še računsko sodišče. Ironično. Pa prav na seminarjih, ki so jih vodili revizorji iz Računskega sodišča, so nam vneto vbijali v glavo, da se sme dati v javnost samo dokončno poročilo.

 5. Matevž Tomšič , malo je treba uporabljati tudi logiko. Zelo malo verjetno je, da je zaupno porošilo prišlo do novinarjev z strani vodsta RČ, kvečjemu je žvižgač kdo od zaposlenih, ki je po srcu leve narave in je bil zato plačan ali mu je bila obljubljena nagrada. Zelo vrejetno bo treba preiskavo usemrite na tiste, na katere je bilo zaupno poročilo naslovljeno.
  Končno velik kraval za nič. Iz tega kar je priculjalo v javnost lahko ugotovimo le to, da poročilo objetivno navaja napake tako prejšnje kot sedanje vlade.
  Bistveno vprašanje, ki pa še ni bilo razkrito pa je ali je šlo tudi za zlorabo položaja oseb, ki so odločali o nabavi in ali tudi kakšno drugo kaznjivo dejanje.
  To kar je sedaj zunaj v ničemer ne škodi sedani vladi in niti ne Počivalšku tako, da so insuacije o tem ideološko pogojene z namenom preventivne vnaprejšnje zaščite naše opcije,

 6. KO stekli psi – novinarji ocenjujejo delovanje drugih je treba imeti pred seboj preprosto življenjsko resnico. Intelektualec, ki ne položi izpita iz višje matematike in nima prečiščenih osnov fizike ali se ni posvetil študiju logistike je “felšast” intelektualec zato, ker se je študijem, ki taka znanja zahtevajo na veliko razdaljo izogibal.
  Normalne družbe (veliko število državljanov) se takim pastem izogibajo, pri nas pa predvsem diplomanti FDV poskušajo po diplomi razumeti vse, kar niso nikoli razumeli. Vsak dan je takih dokazov veliko in se človek samo nasmejejo, ko kakšna novinar ali novinarka skače v intervjuvanca kot zmešan stekel pes pa sploh ne ve za kaj gre.
  Zato bi bila selekcija med novinarji nujna čimprej. Bolje in bolj zdravo za družbo bi bilo vsaj 50% sedanjega števila novinarjev brezposelnih, kot pa ohranjati status quo za polvičnimi izobraženci.

 7. Velikega pričakovanja je konec. Poročilo ni tisto, kar je pričakovala opozicija z pristzranskimi mediji. Poročilo ne kaže na kriminal, najmanj tistih, ki so nabavljali opremo in so del vladne koalicije.
  Opozicija ni dobila pričakovanega darila in s poročilom ne bo mogla spodnesti vlade.
  V še večjih težavah pa je RTV SLO. RTV SLO je namreč uprizorila pravo gonjo proti nabavljavcem medicinske opreme in kar nekaj vidnejših predstavnikov z ministom Počivalškom na čelu proglasila za kriminalce.
  RTV s eje izpostavlila celo tako hudo, da je napadu posvetila vsaj tri,ali celo štiri Tarče.
  Pri produkciji takšnih kčevet je nastopala cala RTV od generalnega direktorja, direktoriče televizije, odgovorene urednice in celotnega tima tarče.
  Zadraga je velika, saj je možnood vseh terjati odgovornost. In upati je, da bo odgovornost tudi izterjana. Potem slwedi: ADIJO!
  Zato se na RTV trudijo, da bi škandal omilili. Posledica je trenutno honorarno delo Vesela na RTV.

 8. Tole poročilo pravzaprav pomaga trenutni vladi, da dviguje meglo in tako zakrije posledice katastrofalnega vodenja med epidemijo. Posledice so vidne v številu obolelih in mrtvih. Seveda smo državljani najbolj odgovorni za svoje zdravje, a od vlade pričakujemo ustrezne ukrepe, poenotenje in vodenje med epidemijo. Namesto tega, nam je vlada ves čas servirala “krivce” (kolesarje, medije, levuharje…), medtem pa so se oni veselo udeleževali dogodkov brez mask, mi pa birmali otroke po celi Sloveniji. Poleg tega so učinkoviti ukrepi izključno v vladnih rokah. Pa jih ni uvajala oz. sprejela. Eden takih je, da bi okuženi delavci lahko ostali doma ob polnem nadomestilu. Ta vlada je eno veliko razočaranje za krščansko demokracijo.

 9. Morda ste spregledali :
  Nizozemska ! Tisti predsednik vlade ene od držav v EU , ki ima največ povedati o “vladavini prava” še ni uspel organizirati cepljenja v svoji državi ! Prepolni denarja in bogastva ! In brez zlobne opozicije !
  280.000 cepiva imajo še vedno v nekem skladišču !! Pri nas teče kot po “žnorci”…
  In potem se oglasi en pikalo in blede, da vlada dela zmedo, ker lepo pove “napiflanim šolskim uradnikom”, da pač zaradi epidemije in prevelikega tveganja, ob 3.300 okuženih danes in 2.500 včeraj !! ni mogoče varno odpreti šol !!
  In danes na tisoče folka pljuva po Janši najbrž…
  Folk se sploh ne zaveda kako odgovorno in operativno vlado imamo, tempo drži seveda g. Janša !

  • Hm, uspešnost in operativnost Vlade RS sodite iz primerjave z Nisosemsko. Ker so tam neučinkoviti pri cepljenju, trdite, da je Janez Janša uspešen. apak, kako ga pol ocenjujete, če bi ga primerjali z Dansko, Nemčijo, Romunijo, Hrvaško, …? Namreč tem državam je uspelo cepiti večji dečež prebivalstva. A je potem po vaši logiki Janez Janša neodgovoren in neoperativen?

   In mimogrede, če za nek uspešen kazalnih uspeh pripisujete izključno Janezu Janši, kdo je potem kriv za nek manj uspešen kazalnik? A tudi Janez Janša?

   In tu ste pravzaprav potrdili to kar je res: da je odgovornost za vse učinke ukrepov v državi v veliki meri na Vladi RS in Janezu Janši. In res je, to da smo uspešnejši od Nizozemske, je zagotovo v veliki meri zaslužen Janez Janša. Da pa imamo 3500 obolelih dnevno, skoraj 3000 umrlih, da se nam počasi a zagotovo sesuva malo gspodarsto je prav tako zaslužen Janez Janša.

   • Brez koristi pa le ni bila gonja Tomaža Vesela, predsednika računskega sodišča, zoper aktualno vlado in njene minstre.

    Tako smo tudi izvedeli, kako ob svoji funkciji v nasprotju z intgriteto predsednika sodišča na debelo služi med delovnim časom.

   • Saj najbrž bralci tega portala vedo, da je vsdaka vaša druga beseda laž ali sprenevedanje. V glavnem LAŽ.
    Seveda debelo lažete o tem koliko so kje cepili !?
    Nihče ni mogel cepiti večjega deleža prebivalstva, ker pač nima cepiva.SLO je porabila cepivo sproti, skoraj vse že prvi dan po prejemu. Več kot jih je cepljenih jih pač nemore biti, ker ni več cepiva…Pride v pobnedeljek 11. 1. nova runda 17.000.
    O tem da je Janša odgovoren za število okuženih pa še otroci v vrtcu ne govorijo več…Je Janša odgovoren tudi za bedastoče ki jih pišete ? Za zmedo oz. pokvarjenost v vaši glavi ?
    Gotovo tudi !

 10. Ne, ni noben problem zaslužek Vesela, ne narobe določat problema. Nismo več v komunizmu ko je vsak sumljiv če kaj zasluži. Če ima denar. Ni to problem.
  Problem in vzrok za Veswelov odstop je dejstvo, da bi za delovanje na UEFI moral
  1. imeti dovoljenje delodajalca, to je Državni zbor
  2. moral bi imeti soglasje KPK
  Nimane enega ne drugega ! In so aktivirali celo eks Štefaneca da laže po medijih da mu je dal USTNO SOGLASJE OZ. DA KPK NIMA DOKUMENTA !!
  In Vesel trdi da še ni našel soglasja oz. GA NE BO NIKOMUR POKAZAL.
  Ne moreš pokazat nečesa česar nimaš !
  Ni pa nemogoče, da bodo “izdelali” to soglasje !!!!!!!!!!
  Komentattorji, dajte pisat točno, ne kar tm neki…

 11. Jože, pojasni, kako Janez Janša hodi po družinskih zabavah in zahteva od zbranih gostov, da se zabavajo brez mask, se poljubljajo in stiskajo in jih, Janša, vzpodbuja, da ne spoištujejo njegovih ukrepov.
  Prepričan sem, da to počne RTV, Necenzurirano, POP TV, Mladina, Delo, Večer, Dnevnik in še mnogo medijev.
  Zato je uspeh Janeza Janše zagotovljen. S temi mediji in z njegovimi tviti s estanje izbiljšuje. Se strinjaš? Če ne, pokliči Igorja,ki ti bo pomagal!

 12. Selektivno izbrani in objavljeni citati iz revizijskega poročila Računskega sodišča RS, ki mu za uborno državno plačico iz čistega entuziazma predseduje prostočasni zaslužkar mednarodne nogometne organizacije Tomaž Vesel, domnevno vodijo do sklepne ugotovitve, da Janševa vlada ni bila pri nabavi zaščitnih medicinskih sredstev dovolj “učinkovita” in da prejšnja Šarčeva vlada na tem področju ni zapustila dobesedno ničesar otipljivega in uporabnega. Se pravi, prazen nič.
  Kar je za ducat visoko kvalificiranih finančnih strokovnjakov, državnih revizorjev, ki so se več kot pol leta ukvarjali s prelaganjem finančnih dokumentov in za svoje poročilo porabili več kot 250 strani papirja, precej mršav rezultat.
  Še posebej zato, ker so o tem že zdavnaj na podoben način pisali že “raziskovalni novinarji” in “tarčni lovci na človeške glave”, pravzaprav od vsega začetka agitacijsko-propagandistične kampanje proti-vladnih političnih sil “ugrabljene države”.
  A najbolj preseneča metoda uprizorjenega ravnovesja, s katero skuša Računsko sodišče RS na neki način sorazmerno obtožiti za nekorektno in neučinkovito opravljeno delo pri nabavah zaščitne opreme obe strani s slovenske politične fronte.
  Očitki in diskvalifikatorske domneve letijo tako na popolnoma neskrbno in nekompetentno Šarčevo vlado in vladajočo koalicijo LMŠ, SMC, SD, SAB in Desus, ki je pričakala pandemijo s praznimi skladišči in brez vsakršnih preventivnih pravočasnih naročil potrebne zaščitne opreme, kot na Janševo vlado in koalicijo SDS, SMC, NSi in Desus, ki je v najhujših kriznih razmerah doma in na tujem morala iskati dobesedno vsakršne rešitve na divjem mednarodnem trgu.
  Delitev očitkov, sumov in obsodilnih domnev na obe strani, kot naj bi jo izražalo še neuradno revizijsko poročilo Računskega sodišča RS, je nenavadno podobno znanemu poročilu Klemenčičeve Komisije za preganjanje korupcije, ki je tudi sorazmerno razdelila očitke in domnevno obsodilne sume korupcije in načete integritete tako na Janeza Janšo (SDS) kot Zorana Jankovića (PS), a so ti sumi in domneve tedaj pomagali opoziciji le za Janšev radikalen izgon s političnega prizorišča, medtem ko se enako hudi koruptivni in integritetni očitki Zorana Jankovića niso niti dotaknili niti prijeli.
  Kar navsezadnje govori o tem, da so za politične sile podzemlja ugrabljene države oz. ohranjanja “statusa quo” oz. za “apokaliptične jezdece” koalicije KUL in njihove medijske dreserje javnega mnenja lahko že čisto dovolj selektivno in aktivistično predstavljeni namigi iz še neuradnih in neveljavnih poročil Računskega sodišča RS ali Komisije za preganjanje korupcije, saj jih potem po znanih metodah agitacije in propagande “nadgrajujejo” medijski hujskači in lovci na človeške glave ter dreserji javnega mnenja, ki jih končno veljavna, poštena ter strokovno in pravno neoporečna poročila tako ali tako nikoli in nikdar niso zanimala. Kot jih tudi ne zanimajo in jih niso zanimale pravnomočne razsodbe sodne veje oblasti na najvišji instanci domače in mednarodne pravičnosti. Njim popolnoma zadošča do neskončnosti časovno razpotegnjen “utemeljen sum”, ki naj traja čim dlje in kolikor mogoče časovno neomejeno ponuja stalno ponovno obujanje in obnavljanje enih in istih populistično motiviranih sovražnih sumov in nikoli sodno dokazanih domnev.

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime