Ustanovitev pokrajin blizu kot še nikoli: usklajen predlog strokovne skupine roma v državni zbor

POSLUŠAJ ČLANEK
Državni svetniki so z 28 glasovi za in brez glasu proti potrdili sveženj zakonskih predlogov za ustanovitev pokrajin. Osnovni predlog, ki ga je strokovna skupina predstavila pred letom in pol, je doživel še nekaj sprememb, saj so predlagatelji upoštevali predloge, ki so jih dobili od občin.

Trenutni predlog tako predvideva 15 pokrajin in poseben status Mestne občine Ljubljana.

Čeprav je število pokrajin nekoliko večje, kot bi bilo optimalno po mnenju stroke, so prepričani, da je treba poslušati tudi želje ljudi in upoštevati geografske in kulturne značilnosti posameznih regij.

https://twitter.com/DrzavniSvet/status/1544614156665487360

Sveženj predlogov za ustanovitev pokrajin vsebuje tri zakonske predloge – Zakon o ustanovitvi pokrajin, Zakon o pokrajinah in Zakon o financiranju pokrajin. Kot je uvodoma povedal predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, je predlog nastal od spodaj navzgor, brez sodelovanja političnih strank, ki bi proces »kontaminirale« s svojimi interesi.

Strokovna skupina je upoštevala obstoječe stanje, razvojne možnosti in strokovna merila, od katerih pa so tudi nekoliko odstopili po pogovorih z občinskimi sveti, ki so podali svoje pripombe. Udeležili so se 136 sej občinskih svetov, 90 občin je podalo svoje pripombe, ki so bile nato upoštevane v končni predlog.

Priprava in usklajevanje končnega predloga je trajalo tri leta, nastajanje zakonodaje smo spremljali v člankih na oznaki Pokrajine.   

15 pokrajin in poseben status Ljubljane


Danes sprejeti predlog predvideva 15 pokrajin in poseben status Mestne občine Ljubljana, kar je tudi ključna razlika glede na prvi predlog, ki so ga predstavili javnosti pred letom in pol. V teoriji je po mnenju stroke to nekoliko preveč, saj bi stroka glede na velikost države predlagala šest do osem pokrajin.

A ob upoštevanju razmerij na terenu, regionalnih identitet ocenjujejo, da je model 15 pokrajin vendarle optimalen, saj jih morajo za svoje vzeti tudi ljudje, ki v njih živijo, je povedal Boštjan Brezovnik, vodja strokovne skupine, ki je predlog pripravljala. Večjo težo bi dali tudi obstoječim mestnim občinam, ki bi postale središča pokrajin.

Pokrajine po zadnjem predlogu. Foto: Državni svet


Med ključne spremembe spada nova razdelitev pokrajin. Na severni in južni del se po novem deli Osrednjeslovenska pokrajina, s severnim delom od Kamnika do Logatca in južnim delom od Iga do Kočevja. Ločeni sta tudi Koroška in Šaleška pokrajina. Prejšnja Štajerska pokrajna je razdeljena na Štajersko s središčem v Mariboru, ki nima posebnega pokrajinskega statusa, in Spodnjepodravsko s središčem na Ptuju. Ločeni sta tudi Posavska in Zasavska, od Primorsko notranjske pa je ločena Istra, ki vsebuje štiri obalne občine.


Ustanovitev pokrajin nujna za razvoj Slovenije


Svetniki so bili enotni, da je ustanovitev pokrajin nujna ter da je trenutni predlog v danih razmerah ustrezen. S pokrajinami želijo nasloviti trend, da se vse več delovnih mest seli v Ljubljano. V treh letih je število delovnih migrantov, ki se vozijo v Ljubljano, povečalo z 98.000 na 117.000 in še vedno narašča.

Centralizacija prazni podeželje, ki se stara. Po projekcijah bi število starejših od 65 let na Goriškem že v desetih letih preseglo 50 % prebivalstva, Ljubljana prometno ni pripravljena na 140.000 dnevnih migrantov, dnevne migracije pa negativno vplivajo tudi na odnose v družinah, porast nasilja in drugih problemov, smo še lahko slišali.


O pokrajinah mora odločiti Državni zbor, kjer lahko pride še do večjih sprememb


Slišati je bilo tudi opozorila, da nikakor ni optimalno, da bi pokrajine dobile preveč pristojnosti, predvsem na področju zdravstva in visokega šolstva, saj si ne moremo privoščiti univerze in univerzitetnega kliničnega centra v vsaki pokrajini. Nekateri so skeptični tudi, če je v trenutni polarizaciji primeren čas za ustanavljanje pokrajin.

Predsednik republike Borut Pahor se je državnim svetnikom zahvalil za ta prelomen trenutek in jim čestital, da so po skoraj treh letih priprav pripravili zakonski predlog na strokovni podlagi. Opozoril je tudi, da razpoloženje za ustanavljanje pokrajin nikoli ne bo idealno ter da upa, da bodo odločevalci cenili trud državnih svetnikov

https://twitter.com/BorutPahor/status/1544593073430298625

Kot pa dodaja Pahor, je to šele začetek, saj je zdaj na vrsti Državni zbor, da zadevo obravnava in sprejme z dvotretjinsko večino. Trenutnemu predlogu naj ne bi nasprotovala nobena občina, gre pa še vedno zgolj za ogrodje pokrajinske zakonodaje. Za polno uveljavitev pokrajin in prenosa pooblastil nanje je predvidenih še 5–7 let, saj se je treba pogajati o vsakem posameznem prenosu pristojnosti na pokrajine, kjer se bo znova lahko premislilo, katere pristojnosti je smiselno dodeliti pokrajinam.

Tudi trenutni predlog pa še ni nujno dokončen, saj se lahko državni zbor odloči predloge še spremeniti. Državni svetniki, kot pravijo, tako odločevalcev ne postavljajo pred izvršeno dejstvo, ampak prednje dajejo predlog, ki je usklajen na ravni občin, ki ga je pripravljalo preko 100 strokovnjakov, od tega 30 iz tujine.

V koalicijski pogodbi besede "pokrajina" ni

Za sprejem pokrajinske zakonodaje je potrebna dvotretjinska večina v državnem zboru, kar pomeni, da je podpora koalicijskih strank praktično nujna.

Slaba novica za zagovornike uvedbe pokrajin je, da v koalicijski pogodbi o pokrajinah ni zapisano ničesar. Dobra pa, da pišejo o "pospeševanju postopkov decentralizacije in dekoncentracije državnih institucij", ki jih bodo "razporedili po vsej državi".

Pod točko “skladen in enakomeren regionalni razvoj” prav tako pišejo, da si bodo prizadevali za pospešitev vzpostavitve regij v državi, kar bo omogočilo
decentralizacijo razvoja na področju vseh vrst politik. “Prenovili bomo zakonodajo s
področja regionalnega razvoja s ciljem boljšega zagotavljanja javnega interesa.”


Če s tem mislijo pokrajine, bi lahko volk ostal sit in koza cela.Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike