Težko slovo od Tita: Ustavno sodišče že drugič (začasno) vrača Titovo cesto v Radence

Osnovna foto: FB profil Romana Leljaka. Fotomontaža: Domovina
POSLUŠAJ ČLANEK
Ustavno sodišče je v Radence vsaj začasno vrnilo Titovo cesto. Vse do končne presoje je namreč zadržalo odlok, s katerim je občinski svet to preimenoval v Cesto osamosvojitve Slovenije.

Na sklep občinskega sveta se je, že drugič, pritožil Franc Vukajč s skupino občanov ter ločeno še skupina radenskih občinskih svetnikov. Tudi v drugo je Ustavno sodišče odlok zadržalo do sprejetja končne odločitve, čeprav je ta že v teku in so ulične table v Radencih že zamenjali. Prvo ustavno pritožbo Vukajča je ustavno sodišče (US) zavrglo. 

Na včerajšnji sklep US o zadržanju se je na kratko odzval tudi župan Radencev Roman Leljak, ki je izjavil "da naj si ustavno sodišče, če meni, da Titova cesta mora ostati, to medaljo pripne na prsi."

Ustavno sodišče je sicer pred meseci, z argumentom pomanjkanja pravnega interesa, zavrnilo tudi Leljakovo ustavno pritožbo glede razpisa posvetovalnega referenduma o imenu Titova cesta, kar je župan v tem imenu videl protiustavni poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine. Pravnega interesa na ne bi bilo, ker se je pritožil se je zgolj kot občan in ne denimo kot župan.


V komentarju pa o tem, da ima Ustavno sodišče v prostorih slona, ki ga nikakor ne želi opaziti.

Eni in drugi pobudniki so se na ustavno sodišče obrnili z razlogom, ker naj bi bil odlok sprejet v neskladju s prvim odstavkom 17. člena in tretjim odstavkom 21. člena ZDOIONUS, ker niso bili seznanjeni s predlogom za začetek postopka o preimenovanju ulice in z rezultati predhodnega posvetovalnega postopka ter se zaradi tega niso mogli opredeliti do predloga.

Zato menijo, da jim je bila odvzeta pravica do sodelovanja pri sprejemanju splošnega akta občine. Prav tako jim je župan s svojim hitenjem onemogočil pravico do referenduma, saj bi moral omogočiti petnajstdnevni rok do uveljavitve odloka.

US - morebitna zavrnitev odloka bi povzročila nepotrebne stroške


Pritožniki so zadržanje odloka zahtevali tudi zato, ker naj bi občina predvidela zgolj kritje stroškov do višine 50 EUR, medtem ko je cena nove osebne izkaznice in potnega lista višja od tega zneska. Poleg tega je kritje stroškov menjave načrtovano le za leto 2021 in ne tudi za 2022, kar bi se zgodilo, če bi bil odlok razveljavljen. Po trditvah svetnikov pa se proračuna za to leto ne da več popraviti, saj je ta že "pravnomočen in dokončen".

Nasprotno pa je na škodljive posledice zadržanja odloka opozorila Občina Radenci. Opozorili so, da so že zamenjali cestne table. prav tako je po mnenju Občine prejšnje ime ulice protiustavno.

Toda sodišče Občini ni pritrdilo. Po njihovo ni dokazov, da bi zadržanje odloka Občini povzročilo večje stroške, vsekakor pa ne večjih od tistih, ki bi nastali, "če bi bila naknadno ugotovljena njegova protiustavnost oziroma nezakonitost."

Odločitev o zadržanju odloka o spremembi imena ulice je ustavna večina sprejela v razmerju 6:2. Proti sklepu sta glasovala sodnika Šorli in Knez. Sodnik Jaklič pri odločanju ni sodeloval.

Predsednik ustavnega sodišča dr. Rajko Knez je v ločenem pravnem mnenju opozoril, da se njegov pomislek zadeva predvsem tega, da je postopek preimenovanja že stekel, zato odločba ustavnega sodišča ustvarja le še dodatno pravno zmedo.

Kot opozarja Knez, so namreč prebivalci z naslovi prebivališč te ceste in pravne osebe s svojimi sedeži poslovanja "obstali nekje "vmes" – med starim poimenovanjem, ki še ni v celoti spremenjeno, in novim poimenovanjem, ki prav tako še ni povsem udejanjeno, hkrati pa (začasno) več ne more biti." In ker na US hkrati niso  določili načina izvršitve, ki bo to "vmesno" stanje razrešilo, to vpliva na pravno varnost. To namreč pomeni ne vedeti, na katerem naslovu dejansko nekdo prebiva, s katerim naslovom lahko posluje v
pravnem prometu, s katerim naslovom nastopa v pravnih razmerjih, kateri naslov naj se
uporablja za poštne storitve, kaj pomenijo neusklajeni podatki v zemljiški knjigi, katastru itd.KOMENTAR: Uredništvo
Bi Tita, ne bi Tita. Bi Tita, ne bi Tita ...
Komedija s spremembo imena Titove ceste v Radencih se nadaljuje, vsem že naravnost grotesknim epizodam in podepizodam navkljub. Pri tem je najbolj strašljivo to, da si nihče ne upa zapopasti jedra problema in to je samo ime. Kaj je vzrok za sago, odkrito pove le sam župan. Preostali pa govorijo o vsem drugem, le o tistem, kar je dejansko problem ne. Toda takšna pot ne vodi nikamor, jedru problema se ne smemo izmikati, drugače bo ta "slon še vedno ostal v naši dnevni sobi". Zato bi bil morda čas, da ustavno sodišče enkrat že vzame v obravnavo našo zgodovino in presodi, ali je poimenovanje ulic po diktatorju, ki ima na vesti toliko zločinov sploh v skladu z našo ustavo. Navsezadnje je enkrat to že storilo, ko je Jankovićevo poimenovanje nove Titove ceste v Ljubljani soglasno označilo za protiustavno. Pri podobnih primerih se zdajšnja sestava Ustavnega sodišča lovi okoli črkobralstva posameznih zakonov, kar, če je jedro problema drugje, pač nima nobenega smisla. Je zgolj zagotovilo, da bomo takšnim postopkom, ko se, le navidez zaradi drugih vzrokov, brani lik in delo nekdanjega diktatorja, priča tudi v prihodnje.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike