Skoraj 80 % pregledanih kreditov hranilnice Lon, ki je dala sanjski kredit očetu generalnega sekretarja SD, ni izpolnjevalo pogojev Banke Slovenije

Foto: X @LONSlovenija in fotomontaža Domovina
POSLUŠAJ ČLANEK

Nadzor Banke Slovenija v Hranilnici LON februarja lani je med drugim ugotovil, da LON »ne uresničuje internih politik, strategij in pogojev odobravanja kreditov (kar je bilo ugotovljeno pri 33 kreditih od skupaj 42 pregledanih kreditov, to pomeni, da 78,6 % vzorca odstopa od predpisanih pogojev) in da vseh odstopanj od pogojev kreditiranja ne dokumentira, utemelji in vodi v evidenci«.

Oče nekdanjega politika je kupil luksuzno stanovanje v kompleksu Schellenburg in za nakup dobil 1,32 milijona evrov hipotekarnega posojila, čeprav ima uradno status samostojnega podjetnika in iz javnih evidenc ni razvidno, kako je lahko izpolnjeval stroge zahteve Banke Slovenije za kreditiranje fizičnih oseb. Banka Slovenije glede odobritve kredita na svoji spletni strani pojasnjuje: »Banke odobravajo kredite v skladu z veljavnimi predpisi, svojo oceno tveganj in lastno poslovno politiko. Prav tako je od poslovne politike vsake posamezne banke odvisno, kakšne vrste kreditov na trgu ponuja potrošnikom. Pri sklepanju kreditnega razmerja gre torej za poslovno odločitev banke, ali bo z določeno stranko poslovala ali ne.«

Pregled poslovanja Hranilnice LON

Uvodoma je nadzor februarja lani v LON-u ugotovil, da LON ne zagotavlja učinkovitega in celostnega obravnavanja in upravljanja kreditnega tveganja v procesu odobravanja kreditov, odločanja o kreditih, spremljanja kreditov ter spremljanja in prevrednotenja zavarovanj z nepremičninami, saj zaposleni na oddelku za upravljanje s tveganji ne izkazujejo ustrezne ravni izkušenj in znanj s področja delovanja bonitetnih sistemov in metodologij oblikovanja skupinskih slabitev ter ne zagotavljajo pravilnega rednega letnega osveževanja bonitetnih ocen komitentov in rednega ocenjevanja posamičnih slabitev. Poleg tega so med ugotovitvami zapisali še: »Hranilnica naloge ocenjevanja vrednosti premoženja zagotavlja preko oseb, ki nimajo ustreznega znanja in izkušenj ter so hkrati vključene v proces odobravanja kreditov in sodelujejo pri procesu prevrednotenja zavarovanj. Hranilnica tudi ni izvedla internega izobraževanja za vse zaposlene, ki sodelujejo v kreditnem procesu.«

LON v času pregleda ni dosledno uporabljal opredeljenih meril za odločanje o odobritvi kreditov, kulturi prevzemanja tveganj in lastni nagnjenosti k prevzemanju tveganj, saj so bančniki uporabljali revolving kredit v nasprotju z njegovimi značilnostmi in namenom. Nadalje so presojali kreditne sposobnosti fizičnih oseb v nasprotju z opredeljenimi merili ter odobrili kredit in omogočili njegovo črpanje še pred ureditvijo zavarovanj, odobrili kredit brez lastne udeležbe kreditojemalca in celo odobrili kredit z visokim zneskom glede na obseg in finančne zmožnosti kreditodajalca. Kot zadnje v tem sklopu kršitev pa so zapisali še, da so odobrili kredit, pri katerem vsi pogoji za uspešno izvedbo financirane investicije ob odobritvi kredita niso bili izpolnjeni.

Hranilnica ne uporablja primernih in natančno opredeljenih meril za odločanje o odobritvi kredita, saj ne uresničuje internih politik, strategij in pogojev odobravanja kreditov (kar je bilo ugotovljeno pri 33 kreditih od skupaj 42 pregledanih kreditov, to pomeni, da 78,6 % vzorca odstopa od predpisanih pogojev) in vseh odstopanj od pogojev kreditiranja ne dokumentira, utemelji in ne vodi v evidenci, kot to določa Politika upravljanja kreditnega tveganja.

Sanjski kredit

Junija lani je Banka Slovenija sprejela spremenjena pravila o kreditiranju. Cilj Banke Slovenija je blažitev in preprečitev čezmerne rasti kreditiranja in čezmernega finančnega vzvoda. V teh spremembah je zapisano: »Za osebe, ki delujejo kot samostojni podjetniki z normiranimi odhodki ter za kredit zaprošajo kot potrošniki, se uvaja alternativni način izračuna kreditne sposobnosti. Po do zdaj veljavnih pravilih, ki sledijo davčni zakonodaji, se je v dohodek lahko upoštevalo do 20 % prihodkov iz dejavnosti, zmanjšanih za davke in prispevke. Po novem lahko banka dohodek oceni na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov iz računovodskih izkazov (če so na voljo), zmanjšanih za davke in prispevke.«

Matjaž Žibert je bil v javnosti do sedaj relativno neznana oseba. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je polovični lastnik družbe HR Adria Connect, registrirane septembra 2021. Podjetje, ki ima enega zaposlenega, je imelo leta 2022 33 tisoč evrov prihodkov. Po podatkih erarja doslej ni prejelo javnih sredstev. Žibert ima od leta 2017 tudi status samostojnega podjetnika, registriran je na domačem naslovu. 

Oče sedaj že nekdanjega generalnega sekretarja Socialnih demokratov Klemna Žibreta je kot samostojni podjetnik pri Hranilnici LON pridobil posojilo, čeprav iz javnih evidenc ni razvidno, kako je izpolnjeval stroge zahteve Banke Slovenije pri kreditiranju fizičnih oseb. Kljub temu je, kot razkriva zemljiška knjiga, dobil hipotekarni kredit v višini 1,32 milijona evrov. Denar je dobil od Hranilnice LON, ki je človeku v sedmem desetletju življenja odobrila kredit za 20 let s fiksno obrestno mero 1,63 odstotka.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki

JUN
20
16. Festival Arsena
21:00 - 23:59
JUN
21
JUN
27