Premestitve duhovnikov 2021 - kam so bili letos premeščeni duhovniki po Sloveniji?

vir: posnetek zaslona, Kozjansko.info
POSLUŠAJ ČLANEK
Prvi avgust je že tradicionalno datum premestitev duhovnikov. Letos je bilo premeščenih oz. z osebnimi spremembami več duhovnikov kot lani, skupno po vsej Sloveniji je bilo takšnih 97.

Največ sprememb je bilo v ljubljanski nadškofiji, sledi celjska škofija, kjer je bilo letos premeščenih 25 duhovnikov, medtem ko jih je bilo lani le sedem. Najmanj premestitev je bilo letos v soboški, novomeški in koprski škofiji.

Vse premestitve in osebne spremembe po škofijah so na voljo spodaj.

Ljubljanska nadškofija


Marko Avsenik, župnik župnije Sv. Helena - Dolsko, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Lesce.

Jure Babnik SDB, kaplan v župniji Ljubljana - Rakovnik, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana - Rudnik.

Mag. Branko Balažic SDB, župnik župnije Trstenik in soupravitelj župnije Goriče, je bil razrešen teh služb in bo sprejel drugo službo v salezijanski skupnosti.

Klemen Balažič SDB je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana - Rakovnik.

Franc Vrečko SDB je bil imenovan za župnika župnije Trstenik in soupravitelja župnije Goriče.

Dr. Matjaž Celarc je bil vnovič imenovan za študijskega prefekta v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani.

Sebastijan Cerk, župnik župnije Ljubljana - Stožice, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Kranj - Primskovo.

Peter Čemažar, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Grosuplje.

Kancijan Čižman, župnik župnije Moravče, je bil vnovič imenovan za soupravitelja župnije Peče.

Luku Demšarju, župniku župnije Kamnik ter soupravitelju župnij Stranje in Tunjice, je potekla služba soupravitelja župnije Stranje.

Boštjan Dolinšek, novomašnik, je dobil dovoljenje za študij pastoralne teologije na Papeški lateranski univerzi v Rimu.

Marko Jeromel CM, upravitelj župnije Sv. Jakob ob Savi, je bil vnovič imenovan za soupravitelja župnije Ljubljana - Šmartno ob Savi.

Mag. Miran Klevišar, duhovni pomočnik v župniji Šentvid pri Stični, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Ljubljana - Stožice.

Stanislavu Kerinu, misijonarju, je bilo podaljšano dovoljenje za delovanje v misijonu na Madagaskarju.

Aljaž Kraševec, kaplan v župniji Ljubljana - Sv. Križ, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Šentvid pri Stični.

Mag. Marjan Lamovšek SDB, inšpektorialni tajnik in duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Rudnik, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika in imenovan za upravitelja župnije Koprivnik v Bohinju.

Marjan Lampret, župnik župnije Breznica, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Trata - Gorenja vas ter soupravitelja župnij Leskovica, Nova Oselica in Stara Oselica.

Gregor Luštrek, župnik župnije Trata - Gorenja vas ter soupravitelj župnij Leskovica, Nova Oselica in Stara Oselica, se je odpovedal župnijam in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Brdo.

Primož Meglič, kaplan v župniji Vrhnika, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Sv. Helena - Dolsko.

Dr. Borut Pohar CM, kaplan v župniji Sv. Jakob ob Savi, je bil razrešen te službe in bo sprejel drugo službo v lazaristovski skupnosti.

Ivan Povšnar, župnik župnije Vrhpolje in duhovni pomočnik v župniji Brdo, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Moravče.

Br. mag. Marko Senica OFMCap, duhovni pomočnik v župniji Selca, ki mu je potekla ta služba, je bil sprejet na triletno preizkušnjo in imenovan za upravitelja župnije Breznica.

Branko Setnikar, duhovni pomočnik v župniji Bloke, je bil razrešen te službe.

Br. Jurij Slamnik OFMCap, novomašnik, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana - Štepanja vas.

Peter Stele, kaplan v župniji Grosuplje, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Ljubljana - Sv. Križ.

P. dr. Andrej Šegula OFMConv je bil sprejet na triletno preizkušnjo in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana - Zadobrova.

Vinko Štrucelj SDB, upravitelj župnije Koprivnik v Bohinju, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Trstenik.

Gregor Šturm, župnik župnije Lesce, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Stranje.

Eriku Šviglju, župniku župnije Kranj - Zlato polje in soupravitelju župnije Kranj - Primskovo, je potekla služba soupravitelja župnije.

Vito Urbanija je bil po vrnitvi s študija v Rimu imenovan za kaplana v župniji Vrhnika.

Mariborska nadškofija


Janko Babič, župnik pri Sv. Antonu v Slovenskih goricah, je bil razrešen službe soupravitelja župnije Sv. Andraža v Slovenskih goricah - Vitomarci

P. Anton Borovnjak OFM Conv., kaplan v župniji sv. Vida pri Ptuju, je bil razrešen kaplanske službe in odhaja na študij v Rim

Franc Brečko SDB, župnik župnije Maribor - Sv. Janez Bosko in soupravitelj župnije Maribor – Radvanje, je bil razrešen obeh omenjenih služb in odhaja na novo službeno mesto v ljubljansko nadškofijo

Anton Furar bo po zaključenem enoletnem bolezenskem dopustu sredi avgusta imenovan za duhovnega pomočnika v Slovenskih Konjicah

Mirko Krašovec, duhovni pomočnik v župniji Sv. Andraža v Slovenskih goricah - Vitomarci, je bil imenovan za upravitelja iste župnije

Simon Lampreht, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župnijah Ruše in Sv. Marija v Puščavi

Primož Lorbek, kaplan na Hajdini, je bil razrešen kaplanske službe v Slovenskih Konjicah ter službe duhovnega pomočnika v okviru Vikariata Antona Martina Slomška. Hkrati je imenovan za upravitelja Univerzitetne župnije v Mariboru

Franc Mlakar, župnik pri sv. Bolfenku v Slovenskih goricah, se je odpovedal tej župniji in je  imenovan za župnika v Laporju

Damjan Mlinarič, upravitelj župnij Sv. Lovrenca na Pohorju, je bil razrešen službe soupravitelja za župnijo Sv. Marije v Puščavi

P. Matej Nastran OFM Cap., dosedanji predstojnik kapucinskega samostana v Celju,  je bil imenovan za upravitelja župnije Maribor - Sv. Jožef

Janez Osvald, župnik v Laporju in č. dekan, se je odpovedal župniški službi in stopil v pokoj

Mag. Janez Potočnik SDB, do sedaj spovednik v župniji Maribor – Sv. Janez Bosko, je bil imenovan za župnika te župnije in za soupravitelja župnije Maribor - Radvanje

Jože Rajnar, župnik na Svetinjah, je sprejel kot župnijski upravitelj pastoralno vodenje župnije sv. Lenarta - Podgorci

Tomislav Roškarič, župnik pri Sv. Tomažu, je bil imenovan za voditelja duhovne oskrbe v Domu starejših v Ormožu ter v enoti tega doma, pri Sv. Tomažu

Robi Sekavčnik, upravitelj župnije Sv. Jakob v Slovenskih goricah, je bil razrešen službe soupravitelja Univerzitetne župnije v Mariboru

Robert Senčar, župnik v Rušah, je bil imenovan za župnika soupravitelja župnije sv. Marije v Puščavi

P. Klemen Slapšak OFM Conv., novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji sv. Vid pri Ptuju

P. dr. Vinko Škafar OFM Cap., župnik župnije Maribor - Sv. Jožef, je bil razrešen te službe in je odšel v celjsko škofijo

Jože Škofič, župnik pri sv. Urbanu - Destrnik, je bil imenovan za soupravitelja župnije sv. Bolfenk v Slovenskih goricah – 1. 8.

Celjska škofija


Vinko Čonč je bil imenovan za vršilca dolžnosti ekonoma Škofije Celje. Razrešen je službe župnika župnije Šentjur pri Celju in v skladu s kan. 517, 542, 543 in 544 imenovan za župnika sodelavca v župniji Šoštanj, Bele Vode in Zavodnje

Matej Dečman, župnik župnije Velenje - bl. A. M. Slomšek, je bil v skladu s kan. 539 imenovan za župnijskega upravitelja župnije Velenje - sv. Martin. Službo bo v skladu s kan. 540 opravljal v času študijskega dopusta župnika Janka Rezarja, do 1. 7. 2022

Ivan Hrastnik je bil razrešen službe župnijskega kaplana v župniji Šoštanj, Bele Vode in Zavodnje ter imenovan za župnijskega kaplana v župniji Mozirje, v župniji Šmihel nad Mozirjem, v župniji Rečica ob Savinji in v župniji Šmartno ob Dreti

Mag. Srečko Hren je bil razrešen služb župnika župnije Celje - Sveti Duh in prodekana dekanije Celje ter imenovan za župnika župnije Prebold in župnika soupravitelja župnije Marija Reka

Klemen Jager, župnik župnije Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah in župnik soupravitelj župnije Sv. Miklavž nad Laškim ter župnijski soupravitelj župnije Sv. Jedert nad Laškim, je bil razrešen službe župnijskega soupravitelja župnije Sv. Jedert nad Laškim in imenovan za župnika soupravitelja iste župnije ter za mentorja župnijskemu kaplanu Lovru Slejku in duhovnemu pomočniku Petru Marčunu

Marjan Jezernik bo s 14. 8. 2021 razrešen službe župnika opatijsko-mestne župnije Celje (župnije Celje - Sv. Danijel) in imenovan za rektorja Marijine cerkve v Celju. V škofiji Celje bo še naprej opravljal službo birmovalca. Stanoval bo v hiši ob Marijini cerkvi, na naslovu Prešernova ulica 20, 3000 Celje.

Aleksander Koren, župnik župnije Mozirje in župnik soupravitelj župnije Šmihel nad Mozirjem, je bil imenovan za voditelja Pastoralne službe Škofije Celje (1. 7.). Imenovan je za župnika soupravitelja župnije Rečica ob Savinji in župnika soupravitelja župnije Šmartno ob Dreti ter mentorja župnijskemu kaplanu Ivanu Hrastniku

Jože Kovačec je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Nova Cerkev in v župniji Vitanje. Stanoval bo v župnišču v Vitanju

Urban Lesjak je bil razrešen službe župnijskega upravitelja župnije Vitanje in imenovan za župnika župnije Polzela in župnika soupravitelja župnije Sv. Andraž nad Polzelo

Tadej Linasi je bil razrešen služb župnika župnije Šmarje pri Jelšah, župnika soupravitelja župnije Sladka Gora, župnika soupravitelja župnije Sv. Peter na Kristan Vrhu in dekana dekanije Šmarje pri Jelšah (1. 8.) ter imenovan za župnika župnije Celje - Sv. Danijel

Gregor Majcen je bil razrešen službe župnijskega upravitelja župnije Pišece in imenovan za župnijskega kaplana v isti župniji. Po odloku z dne 27. 6. 2016, s številko 184/16, je tudi župnijski kaplan v župniji Brestanica. Stanuje v župnišču v Brestanici

Peter Marčun je bil imenovan za duhovnega pomočnika v nadžupniji Laško, v župniji Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah, v župniji Sv. Miklavž nad Laškim in v župniji Sv. Jedert nad Laškim. Stanoval bo v kaplaniji v Laškem

Mitja Markovič je bil razrešen službe župnijskega upravitelja župnije Videm - Krško in župnijskega soupravitelja župnije Zdole ter imenovan za župnika župnije Šentjur pri Celju

Msgr. Jože Pribožič je bil razrešen službe vršilca dolžnosti ekonoma škofije Celje in imenovan za svetovalca ekonoma škofije Celje. V skladu s kan. 517, 542, 543 in 544 je imenovan za župnika moderatorja v župniji Šoštanj, Bele Vode in Zavodnje

Damjan Ratajc je bil razrešen služb župnika župnije Prebold, župnika soupravitelja župnije Marija Reka, župnika soupravitelja župnije Sv. Andraž nad Polzelo in dekana dekanije Braslovče ter imenovan za župnika župnije Šmarje pri Jelšah, župnika soupravitelja župnije Sladka Gora in župnika soupravitelja župnije Sv. Peter na Kristan Vrhu

Lovro Slejko je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Šentjur pri Celju in imenovan za kaplana v nadžupniji Laško, v župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah, v župniji Sv. Miklavž nad Laškim in v župniji Sv. Jedert nad Laškim. Stanoval bo v kaplaniji v Laškem

Ivan Šelih je bil razrešen službe župnijskega upravitelja župnije Šmartno ob Dreti in župnijskega soupravitelja župnije Bočna ter imenovan za župnika župnije Senovo in župnika soupravitelja župnije Koprivnica

Mirko Škoflek, župnik župnije Šempeter v Savinjski dolini in dekan dekanije Žalec, je bil razrešen službe župnika soupravitelja župnije Polzela

Jože Špes, župnik župnije Brestanica, je imenovan za župnika soupravitelja župnije Pišece ter za mentorja župnijskemu kaplanu Gregorju Majcnu

Br. Jurij Štravs OFMCap bo na predlog provincialnega ministra Slovenske kapucinske province s 1. 9. 2021 imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Celje - Sv. Cecilija.

Ivan Šumljak, župnijski upravitelj župnije Gornji Grad, je imenovan za župnijskega soupravitelja župnije Bočna

Janez Turinek je bil razrešen službe župnijskega upravitelja župnije Senovo in župnijskega soupravitelja župnije Koprivnica ter imenovan za župnika župnije Videm - Krško in župnika soupravitelja župnije Zdole

Alojz Vicman, župnik župnije Nova Cerkev in dekan dekanije Nova Cerkev, je bil imenovan za župnika soupravitelja župnije Vitanje

David Zagorc je bil razrešen služb župnika župnije Rečica ob Savinji in prodekana dekanije Gornji Grad ter imenovan za župnika župnije Celje - Sveti Duh (1. 8.).

Janko Rezar, župnik župnije Velenje - Sv. Martin, je od 15. 7. 2021 do 1. 7. 2022 na študijskem dopustu v Rimu, kjer je vključen v teološko-duhovno-pastoralnoformacijo v Teološkem ateljeju kardinal Špidlik v Centru Aletti.

Koprska škofija


Msgr. Silvester Čuk je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Izola in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Koper – stolnica.

Mag. Primož Erjavec je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Dornberk in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Idrija.

Mag. Blaž Kernel se je vrnil s študija v Rimu in je bil imenovan za župnijskega vikarja v župniji Tolmin.

Tilen Kocijančič, novomašnik, je bil imenovan za župnijskega vikarja v župniji Postojna in župniji Studeno.

Boris Milavec je bil znova imenovan za župnijskega vikarja v župniji Šempeter pri Gorici in v župniji Vrtojba ter za kaplana v Splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici.

Andrej Penko je bil razrešen službe župnijskega vikarja v župniji Tolmin in imenovan za župnijskega vikarja v župniji Bovec.

Peter Pipan je bil razrešen službe župnika župnije Podgraje in župnijskega upravitelja župnije Jelšane ter imenovan za župnijskega vikarja župnije Podgraje.

Niko Rpnik, duhovni pomočnik v župniji Most na Soči, je bil imenovan za župnijskega vikarja iste župnije.

Bogomir Trošt je bil razrešen službe župnijskega vikarja v župniji Postojna in imenovan za župnika župnije Jelšane in župnijskega upravitelja župnije Podgraje.

Mag. Bogdan Vidmar je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Bovec in imenovan za župnijskega vikarja v župniji Nova Gorica.

Murskosoboška škofija


Aljaž Baša, kaplan v župniji Murska Sobota, je bil imenovan še za kaplana v župniji Martjanci.

Matjaž Muršič Klenar je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Martjanci.

Goran Kuhar, župnik v župniji Murska Sobota in župnijski upravitelj župnije Tišina, je bil  razrešen službe župnijskega upravitelja župnije Tišina in imenovan za župnika župnije Martjanci.

Br. Milan Kvas OFMCap bo s 1. septembrom 2021 imenovan za župnika župnije Kančevci.

Br. Jurij Štravs OFMCap, župnijski upravitelj župnije Kančevci, bo s 1. septembrom 2021 razrešen te službe in odhaja v celjsko škofijo.

Franc Zorec, župnik župnije Bakovci in Martjanci, je bil razrešen službe župnika v Martjancih in imenovan za župnijskega upravitelja župnije Tišina.

Novomeška škofija


Matej Gnidovec, kaplan v župniji Toplice, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Šentjernej.

Boštjan Gorišek, kaplan v župniji Črnomelj, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Raka ter za soupravitelja župnije Studenec.

Roman Iventič, kaplan v župniji Šentjernej, je bil razrešen te službe in imenovan za župnijskega upravitelja župnije Sv. Križ - Gabrovka ter hkrati za duhovnega pomočnika v župniji Dole pri Litiji.

Janez Jesenovec je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Toplice.

Branko Jurjevčič, kaplan v župniji Metlika, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Črnomelj.

Franc Levičar, župnik župnije Raka, se je odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Raka ter v župniji Studenec.

Jakob Piletič, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Metlika.

Stanislav Škufca, župnik župnije Sv. Križ - Gabrovka, se je odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Trebnje ter v župniji Šentlovrenc.

Janez Meglen, diakon, je bil imenovan za škofijskega tajnika in kateheta v župniji Toplice.

Vir: Škofijski uradi in Družina
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike