Nacionalni radio z enostranskimi oddajami o "anti-gender gibanjih" ponovno razburil poslušalce. Pritožbe na Programskem svetu

Foto: Peter Merše
POSLUŠAJ ČLANEK
Programski svetniki RTV Slovenija so danes med drugim spregovorili o problematiki neuravnoteženega poročanja s področja gibanj, ki se zavzemajo za pravico do življenja in družinske vrednote. Varuhinja pravic gledalcev je namreč pripravila poročilo za oktober, v katerem je obravnavala tudi pritožbe na oddajo Intelekta na Radio Prvi, kjer je bila omenjena tema znova predstavljena izrazito enostransko, navedenih pa je bilo tudi več netočnosti.

Na seji programskega sveta je sicer spodletel poskus odstavitve v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, svetniki pa tudi niso potrdili finančnega načrta, za katerega bi bila potrebna absolutna večina vseh svetnikov.

Uredništva informativnega programa pa bodo pripravila izhodišča za spremembe pravil, ki RTV Slovenija zavezujejo v času predvolilnih in referendumskih kampanj.

Poskus odpoklica generalnega direktorja spodletel


Precej burna razprava se je vnela glede pobude za razrešitev v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha, ki mu je po uveljavitvi novele zakona o RTV Slovenija prenehal mandat in je trenutno vršilec dolžnosti na tej funkciji, še vedno pa se čaka tudi na presojo Ustavnega sodišča glede istega zakona.

Ker so svetniki, ki so razrešitev zahtevali, zahtevo posredovali prepozno, je predsednik programskega sveta Peter Gregorčič ni uvrstil na glasovanje. Pojavile so se tudi grožnje s tožbami. Nekateri programski svetniki naj bi bili celo deležni pritiskov za razrešitev Grah Whatmougha.

Razrešitev slednjega je zahteval tudi del novinarjev RTV Slovenija, ki je v zadnjem obdobju nekajkrat stavkal. Generalnemu direktorju očitajo, da se z njimi neustrezno pogovarja. So pa odpovedali za jutri napovedano stavko na RTV Slovenija. Vodstvo bo s Koordinacijo novinarskih sindikatov RTV Slovenija nadaljevalo intenzivna pogajanja za podpis stavkovnega sporazuma.

So pa svetniki glasovali o finančnem načrtu za letošnje leto, ki pa ga niso potrdili, saj je zanj glasovalo le 13 od potrebnih 15 svetnikov, saj je za sprejetje potrebna absolutna večina vseh svetnikov.

Neuravnotežena oddaja Intelekta


Več poslušalcev Radia Slovenija je Varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev poslalo pritožbo zoper oddajo Intelekta na prvem programu radia Slovenija o "anti-gender gibanjih v Evropi", ki je bila na sporedu 4. oktobra lani. Poslušalci med drugim opozarjajo, da "oddaja nikakor ne ustreza kriterijem, ki si jih postavlja v opisu oddaje," da sta bila gosta izbrana izrazito enostransko ter da imata enako mnenje glede splava, istospolnih posvojitev, pro-life organizacij, "slednje pa so predstavljene kot nazadnjaške, neznanstvene in ultrakatoliške."

Varuhinja sicer svojega mnenja v poročilu ni podala, ker se strinja z odgovorom odgovornega urednika Radia Slovenija Danijela Posleka, ki glede pritožb odgovarja, da "pri obravnavi t. i. ustavno zagotovljenih pravic (55. člen; svobodno odločanje o rojstvu otrok) ne moremo oddaj 'uravnoteževati z druge strani' na način pro/contra, tudi zato so pričakovanja o tem, da bomo predstavili 'drugačna mnenja', ko gre za spoštovanje ustave, neutemeljena." Mnenje varuhinje so svetniki sicer potrdili.

Predstavitev stališč gibanj za življenje ni protiustavno


Da je takšno stališče urednika neustrezno, je v razpravi opozoril programski svetnik Jurij Pavel Emeršič, ki opozarja, "da odgovorni urednik očitno ne pozna tematike in ne ve, za kaj se pro-life gibanja, ki so jih omalovaževali v oddaji, sploh zavzemajo. Nikakor namreč ne drži, da vsa pro-life gibanja nasprotujejo ustavno zagotovljenim pravicam žensk."

Radio Slovenija je v obravnavani oddaji tako zamudi priložnost, da bi poslušalcem razširil obzorje, kakšna paleta gibanj se skriva za oznako, ki so jo v oddajo slabšalno označili za "anti-gender" gibanja ter kakšni so njihovi filozofski, verski, antropološki in drugi temelji za njihov obstoj.

Če bi poslušali govore na Pohodu za življenje, bi lahko videli, da se nihče ni zavzemal za odpravo katerekoli ustavno zagotovljene pravice žensk, celo če bi predpostavili, da je pravica do splava dejansko ustavno zagotovljena pravica, glede česar ustava ni tako enoznačna kot skušajo nekateri prikazati in glede česar obstajajo različna pravna mnenja, ki si med seboj nasprotujejo.

A četudi bi se gibanja zavzemala za nekaj, kar je v nasprotju z ustavo, odgovor odgovornega urednika demantira pravni strokovnjak, ki želi ostati anonimen. "Če bi držalo, da razprava o ustavnih pravicah ni dopustna, potem ne bi smeli na RTV Slovenija objaviti nobene oddaje, v katerih bi gostje razpravljali o kazenskih procesih, verskih vprašanjih, javnem financiranju izobraževanja, pitni vodi."

Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v zadevi Baczkowski in ostali proti Poljski ter Vajnai proti Madžarski izpostavlja, da je "v demokratični družbi treba poseben pomen pripisati pluralizmu in strpnosti, ter da demokracija ne pomeni vedno, da mora v družbi prevladati mnenje večine," zato potencialna propaganda neke ideologije ne more biti edini razlog za omejevanje izražanja. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic pa omejevanje svobode izražanja omogoča le, ko je to nujno zaradi varnosti države, ozemeljske celovitosti, javne varnosti, preprečevanja kaznivih dejanj ipd.

Ustvarjalci oddaje Intelekta: Anti-gender gibanja v Evropi pa po drugi strani niso upoštevala načel iz 5. člena Zakona o RTV Slovenija, ki predvidevajo svetovno nazorski pluralizem, spoštovanje celovitosti informacij in zagotavljanja celovite obveščenosti, saj ustvarjalci "niso dokazali, da niso mogli poiskati oseb, ki bi jih brez ogrožanja temeljnih demokratičnih postulatov za 'uravnoteženje' (poleg prof. dr. Darje Zaviršek in prof. dr. Romana Kuharja) lahko povabili v oddajo," še zaključi pravnik.

Ne gre za prvo sporno Intelekto


Obravnavana oddaja ni prva sporna oddaja Intelekta na omenjeno temo. Že v letu 2021 so se v tej oddaji podobne tematike lotili na podoben način, enako enostransko. Na Domovini smo takrat na oddajo opozorili v prispevkih: Fobija pred zagovorniki življenja ponovno krojila program RTV Slovenija in Oddaja Intelekta na Radiu Slovenija, ki žali človeški intelekt.

Odgovorni urednik Poslek je na protestno pismo voditeljice Pohoda za življenje Urše Cankar Soares tedaj odgovoril, da se bodo obrnili nanjo, ko bodo znova pripravljali vsebine na to temo. A svojo besedo so na Radiu Slovenija očitno snedli, saj je oktobrska oddaja znova omalovaževala prav Pohod za življenje, vabila v oddajo pa Cankar Soaresova ni prejela.

Ne le enostranske, tudi neresnične trditve v oddaji


V oddaji, kjer sta gostovala dr. Roman Kuhar in dr. Darja Zaviršek ni bilo predstavljeno le enostransko stališče, pač pa tudi navedena povsem netočna in izrazito zavajajoča stališča.

Že v uvodu je voditeljica udeležence takšnih shodov označila kot nasprotnike reproduktivnih pravic. Pri tem gre poudariti, da običajno pod zavajajoč termin "reproduktivnih pravic" zagovorniki splava predstavljajo izključno dostop do splava. Gosta sta v oddaji zanikala pomen spola pri vzgoji otrok, argumente nasprotnikov pa pavšalno označila za populistične.

Darja Zaviršek med drugim v oddaji oceni "vemo, da smo ves čas torpedirani pri raznospolnih družinah z nasiljem nad otroki, spolnimi zlorabami in ločitvami." ter se celo zavzame za t. i. nemški model posvajanja otrok s favoriziranjem posvojitev v istospolne urbane skupnosti, ker naj bi bilo to za otroke "bolje".

Gosta v oddaji zatrdita, da se Pohodi za življenje prizadevajo "za dekonstrukcijo ustave, dekonstrukcijo človekovih pravic", pri čemer na več mestih zavajajoče pravico do splava uvrstita med temeljne človekove pravice, kjer je sicer ne najdemo. Zagovornikom življenja tudi neupravičeno očitata, da zagovarjajo znanstveno neutemeljene trditve in širijo dezinformacije, ter da pripisujejo, da se ženske za splav odločajo z veseljem. Darja Zaviršek celo večkrat dokazani postabortivni sindrom, za katerim trpi večina žensk, ki so kdaj naredile splav, označi za izmišljenega, pro-life gibanje pa primerja kar z nacizmom.

Je pa zanimiva ugotovitev Romana Kuharja v koncu oddaje, da je v resnici težko zanikati argumente pro-life gibanja glede posledic, ki jih abortus pusti v ženskem telesu. Sicer jo hitro relativizira, češ, da gre za argumente, ki niso utemeljeni na znanosti.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Zadnje objave

Napad na vidnega politika SLS
18. 5. 2024 ob 14:19
Evrovizija, 2024, Nemo
Evroshizofrenija
18. 5. 2024 ob 12:22
Fatima, film, devica Marija
Fatima
17. 5. 2024 ob 17:01

Ekskluzivno za naročnike

Evrovizija, 2024, Nemo
Evroshizofrenija
18. 5. 2024 ob 12:22
Fatima, film, devica Marija
Fatima
17. 5. 2024 ob 17:01