Marko Balažic, novi predsednik SLS: približno 75% Slovencev je po duši konservativnih. Treba je le najti način, kako jih nagovoriti (1. del)

Foto: Jernej Prelac

Po tem, ko je bil najprej uradni govorec gibanja Povežimo Slovenijo, je Marko Balažic, znan kot politični analitik in borec za pravice otrok, ki se izobražujejo v zasebnih šolah z javno veljavnim programom, nedavno prevzel vodenje Slovenske ljudske stranke.

V prvem delu intervjuja smo z Markom, nekoč tudi komentatorjem Domovine, spregovorili o menjavi vodstva SLS ter novi viziji, ki jo novo vodstvo prinaša, zmernosti v slovenski politiki ter konkretnih izzivih, s katerimi se namerava stranka soočiti.

V začetku julija ste prevzeli vodenje Slovenske ljudske stranke. Stranke z najdaljšo demokratično tradicijo na slovenskem, ki pa trenutno ni v najbolj zavidljivem položaju. Začenja se že tretji mandat, ko stranka nima poslancev v parlamentu. Kaj je torej tisto, zaradi česar verjamete, da stranka še ima prihodnost, kljub temu, da je skoraj vsake volitve po letu 1996 dosegala slabši rezultat?

Svoj vrhunec je stranka sicer doživela leta 2000 z združitvijo s Slovenskimi krščanskimi demokrati, ko je imela 28 poslancev. Od takrat pa je v resnici šlo navzdol. Drži tudi, da se stranka že tretjič zapored ni uvrstila v Državni zbor. So pa tudi nastavki, ki nam dajejo upanje.

Še vedno smo najmočnejša stranka na lokalni ravni. V našem županskem klubu je 41 županov, kar pri 212 občinah pomeni moč, ki ni zanemarljiva. Močna sila smo tudi v državnem svetu in na teh nastavkih lahko gradimo zgodbe za preskok v državni zbor.

Župani so tisti, ki vsakodnevno rešujejo težave ljudi in to je nekaj, kar Slovenija v tem trenutku zelo pogreša. Žal je pogosto ključna točka tako levih kot desnih, da se ukvarjajo s tem, kdo s kom ne bo sodeloval, ne pa, kaj bo kdo naredil za Slovenijo. SLS pa ta renome v lokalnem okolju ima.

V preteklosti smo preveč energije porabili za to, da smo se ukvarjali s posamezniki znotraj stranke namesto z vprašanjem, kaj bomo delali v dobro Slovenije. Moja naloga zdaj je, da postavimo vizijo in ključne točke programa ter začnemo graditi stranko. V lokalni mreži je čutiti veliko entuziazma, dobre volje in srčnosti, iz česar tudi sam črpam optimizem.

Moja naloga je, da postavimo vizijo in ključne točke programa ter začnemo graditi stranko. V lokalni mreži je čutiti veliko entuziazma, dobre volje in srčnosti, iz česar tudi sam črpam optimizem.

Stranki ste se pridružili šele nedavno. Kakšna je vaša osebna motivacija za prevzem vodenja?

Vse je potekalo zelo hitro. Bil sem uradni govorec gibanja Povežimo Slovenijo. Med kampanjo sem spletel veliko vezi z ljudmi s terena. Ob evalvaciji, kaj je šlo narobe, so se pojavili klici, da je za gradnjo nove zgodbe prav, da se tega lotijo mladi ljudje, ki imajo nek zanos, hkrati pa obvladajo določene politične procese.

Odločitev ni bila najlažja in je terjala kar nekaj premisleka, Mislim pa, da sem v pravih letih, da lahko z energijo pokažemo, da se da.

Ob prevzemu stranke ste dejali, da Slovenija potrebuje liberalno državo in konservativno politiko, ter da morate postaviti vizijo in vrednote. Kaj točno to pomeni? Za kaj točno se bo stranka torej zavzemala?

Gre za misel Ivana Omana. On je znal z malo besedami povedati veliko in povzeti ključne točke. Mislim, da bi vsaka stranka morala biti usmerjena v delo za dobrobit človeka. Od svetovnih nazorov pa je odvisno, kako bomo to dobrobit uresničevali.

Liberalna država pomeni, da se država ne vpleta v vsako poro človeškega življenja. Nekateri liberalno državo vidijo zgolj v smislu delitve oblasti in sistemih zavor in ravnovesij, kar je nek minimum, ki bi ga morali vsi spoštovati. Sam menim, da je za gradnjo odgovornosti potrebno ljudem dati več možnosti, da se sami odločajo. Država tako ne sme biti vseobsegajoča, ampak mora biti več pobude na posamezniku. Čeprav tega v Sloveniji nismo toliko vajeni, mislim, da je to prava pot.

Glede konservativnega pogleda je pa tako, da ni treba skočiti na vsako novotarijo, ki se pojavi, ampak je bolje stvari dobro premisliti in udejanjiti tisto, za kar imamo konsenz. SLS je bila prva stranka, ki je že leta 1920 z resolucijo napovedala, potem pa tudi v praksi udejanjila, splošno volilno pravico za moške in ženske. Uveljavljena je bila sicer le na lokalni ravni in potem je zaradi razmer v Kraljevini Jugoslaviji tudi kmalu nazadovala.

Če preslikamo to na današnji čas, lahko govorimo o enaki obravnavi moških in žensk v zaposlovalnem procesu, kjer še zaostajamo, skakali pa bi tri korake naprej, če se navežem denimo na zadnjo odločbo Ustavnega sodišča. Uresničimo najprej tisto, kar vemo, da deluje in za kar imamo družbeni konsenz, ne pa odpirati tem, ki samo razdvajajo in zavirajo korake naprej.

Foto: Jernej Prelac

To Slovenija potrebuje. Splošno znano je, da je približno 75 % Slovencev po duši konservativnih. Treba je le najti način, kako jih nagovoriti.

Katere so torej ključne teme, na katere se boste kot stranka odzivali in kakšno pozicijo lahko pričakujemo, da bo pri teh temah stranka zavzela?

Stranka ima tri ključne stebre. Eden izmed njih je hrana in vse kar pritiče temu, da jo pridelamo in spravimo do potrošnika na način, da so zadovoljni vsi deležniki v tem procesu. Treba bo nasloviti draginjo, ki nas čaka jeseni in bo z višjimi cenami prizadela vse potrošnike. Mi vemo, kako se hrano pridela in kako se do okolja obnašati trajnostno. To je naš drugi steber.

Mislim, da vprašanje ekologije preveč enostavno ugrablja en politični pol, čeprav je trajnost izrazito konservativna tema, saj pri nas velja načelo, da pustiš svet za seboj lepši, ali vsaj enako lep, kot si ga dobil.

Tretji steber pa so majhna in srednja podjetja, ki trenutno po mojem mnenju tudi nimajo pravega zagovornika v parlamentarnih strukturah, čeprav zaposlujejo več kot 90 % delovne sile in ustvarjajo velik delež BDP. Njim je treba omogočiti lažje delo, da bomo imeli več Ivov Boscarolov – ljudi, ki jih ni sram njihovega premoženja in nimajo bilanc umetno na ničli, ampak omogočajo, da do izraza pride tudi drugačna solidarnost.

To so ljudje, ki držijo podsisteme za seboj. Do njih pa pridemo tako, da damo več svobode tistim, ki začenjajo ustvarjati. Tako bo Slovenija šla naprej.

Foto: Jernej Prelac

Najavil sem že programske konference po kongresu, ki se bodo ukvarjale s temi vprašanji, da bomo učinkoviti. Poleg tega pa ne moremo mimo velikih tem, kot so skladen regionalni razvoj. Naša vidna članica Monika Kirbiš Rojs je znana po dvigu deležev črpanja evropskih sredstev v času, ko je bila na poziciji državne sekretarke. Pa zdravstvo, ki nam razpada pred očmi. Tukaj potrebujemo rešitve, ki ne bodo delovale zgolj po principu, da damo več denarja, pravih reform pa ne opravimo.

Poleg volitev nas čaka pestra politična jesen. Zbirajo se podpisi za referendum o Zakonu o vladi, pa o RTV Slovenija, protestniške aktivnosti posredno napoveduje Aleš Primc, na temo posvojitev otrok v homoseksualna razmerja, Pohod za življenje, draginja, večje spremembe, ki jih vlada napoveduje na davčnem področju, tudi utegnejo sprožiti proteste. Se boste pridružili katerim od teh aktivnosti?

Te pobude bomo preučili. Ni pa moj modus operandi protestiranje samo zaradi tega, da protestiramo, ampak rajši najprej ponudimo konstruktivne rešitve.

Angažma bo vsekakor potreben na področju hrane. Vojna v Ukrajini je poleg izvoza žita in drugih pridelkov omejila tudi izvoz gnojil, kar prizadeva naše kmete. Govorimo o vprašanjih odkupa žita, samooskrbe.

Pomembno bo videti, kaj bo prinesla energetska draginja. Zdi se mi nesprejemljivo, da država ne bi pomagala ljudem, ki imajo 600 evrov pokojnine in bodo prejeli položnico za 500 evrov za ogrevanje. Mislim, da bo samo nižanje DDV-ja premalo. Na obzorju je tudi finančna kriza. Razmisliti bo treba, kaj narediti s tistimi, ki zaradi dviga obrestnih mer ne bodo več mogli odplačevati kredita za stanovanje. Jih bomo vrgli na cesto? Tukaj je veliko izzivov.

Slovenija ima tudi kar precej domače naloge na prilagoditvah nekaterih podsistemov, ki se jih nobena vlada ni dotikala že trideset let. Mislim na zdravstveno, pokojninsko reformo, tudi reformo izobraževanja itd. Ne potrebujemo veliko prilagoditev, a so ta stanja izjemno zatečena s preveč parcialnimi interesi. Potreben bo družbeni konsenz in potrudili se bomo, da s konstruktivno držo ta konsenz najdemo, saj le tako lahko dosežemo spremembo.

Ker so ta trenutek prilivi v pokojninsko blagajno rekordni, je prav zdaj najboljši trenutek za pokojninsko reformo. Podobno je pri dojemanju vloge države: je storitev, za katero plačujemo vsi državljani, dovolj dobra ali lahko kaj izboljšamo. Ni prav, da država širi aparat ter pričakuje, da ga bomo državljani z višjimi davki plačevali, storitev pa ostaja na enakem nivoju. Pada tudi zakon o dolgotrajni oskrbi. Predstavljajte si človeka v njegovih štiridesetih letih, ki ima oba starša v domu starejših. Je prav, da smo z njim solidarni, ali enostavno prepustimo, da celotno to breme pade nanj, hkrati pa od njega pričakujemo, da bo reševal še demografsko vprašanje?

Podobno je z zdravstveno reformo. Ustanavljanje uradov, ki bodo hkrati kupovali medicinsko opremo in nakupe nadzorovali, je zame vprašanje zdrave pameti. Ne moremo pustiti lisicam, da varujejo kokošnjake. Če bomo naslavljali prave izzive, bo življenje v Sloveniji boljše za vse.

Ob prevzemu vodenja stranke ste dejali tudi, da prekinjate s starimi vzorci. Kateri so ti vzorci, s katerimi prekinjate in katere nove vzpostavljate?

Sam najprej v vsakem človeku iščem dobro, dobre lastnosti, ki jih lahko skupaj sestavimo v dobro zgodbo. V preteklosti se je preveč energije vlagalo v iskanje stališč, ki so nas razdvajala in iskanje negativnih vzorcev pri ljudeh. Na neki točki je tako eskaliralo, da se je videlo že navzven.

Foto: Jernej Prelac

Kako naj potem mlad človek, ki ga zanima politično delovanje in želi stvari spreminjati na bolje, deluje v odboru, kjer se ljudje samo kregajo. To ni dobra motivacija, da se priključi stranki. S temi vzorci sem presekal. To je moja domača naloga in ko bo končana, bomo imeli več zaupanja, da smo mi tisti, ki si upamo stvari premakniti naprej. To je glavna sprememba, ki jo delamo na kratek rok.

Je v Sloveniji prostor za zmerno stranko? Je to nekaj, kar v današnji polarizirani Sloveniji lahko pritegne glasove?

Prav zato, ker ni močne SLS kot zmerne stranke na sredini, so eskalirali ekstremi, tako na levi kot na desni. Mislim, da ta prostor za nas vedno je. Samo na zadnjih volitvah lahko vidimo, da je, če odštejemo Bratuškovo in Šarca, brez glasu ostalo kar 20 % ljudi, ki so prišli na volitve. To je baza, na kateri lahko gradimo.

Foto: Jernej Prelac

Ljudje ne želijo živeti vsak dan od prepirov. Rajši imajo svoj mir in priložnost, da lahko v miru delajo. To se da doseči samo z zmerno politiko. S polarizacijo bomo šli vsi skupaj samo še navzdol. Zato je pomembnejše, da delamo skupaj. Slovenski parlament je brez SLS kot brez enega ključnega uda. Če bomo več energije usmerili v normalen pogovor in zgled, bodo tudi ekstremi nižji. Premalo nas je, da bi nadaljevali na poti polarizacije, na katero se je podala Slovenija v zadnjih letih.

V preteklosti se je večkrat zdelo, da je ta zmernost izgovor, da se stranka ni postavila tudi za nekatera »ideološka« vprašanja, ki so sicer spadala v njene vrednote. Kje je meja med zmerno politiko in »zmernostjo« kot izgovorom za pasivnost oz. oportunizem?

Zmernost je politična drža. Vrednote pa morajo biti jasno postavljene. Treba pa je ločiti zmernost od pragmatičnosti. Pragmatičnosti je v slovenski politiki pogosto preveč. Ljudje zaradi svojih osebnih pragmatičnih ciljev ne stojijo načelno in ne popravljajo krivic.

Stranka mora biti zmerna v komuniciranju, pristopih in pogledih ter s tem zgledom umirjati razmere na političnem parketu do te mere, da se lahko v miru pogovarjamo. Zdaj se zdi, da je več kričanja kot konstruktivnega pogovora. Umetnost politike je v tem, da najdemo točke sodelovanja, ne pa točk, kjer se razdvajamo. Zmernost je edino zagotovilo, da do tega pridemo.

V drugem delu intervjuja, ki bo na Domovini objavljen jutri, smo spregovorili o prihodnosti gibanja Povežimo Slovenijo, lokalnih in predsedniških volitvah, ekipi in o tem, kdaj bomo Balažica lahko našli na volilnih glasovnicah.

41 komentarjev

 1. Marko Balažic, novi predsednik SLS: približno 75 % Slovencev je po duši konservativnih. Treba je le najti način, kako jih nagovoriti
  ***
  To je res. Večina ljudi je konservativnih. Ampak kaj ta izraz pomeni? Conservare po italijansko pomeni ohraniti. Kenservativnost v politiki pomeni ohranjanje določenih politično-ideoloških tradicij v nasprotju z družbenim reformizmom ali progresivizmom.

  Vprašanje, ki se zastavi je, kakšna je politično-ideološka tradicija Slovencev. In odgovor je, da gre za tradicijo nakedanjega partijskega sistema, ki smo ga imenovali socialistično samoupravljanje. Konservativni Slovenci so prežeti s to ideologijo in nasportujejo spremembam, ki jih je prinesla tranzicija. Sintetični izraz tega nasportovanja je splošna averzija do Janše pri tistih, ki še vedno preferirajo nekdanji partijski režim.

  Janša je med afero JBTZ in med osamosvajanjem kot obrambni minister postal simbolni lik demokratičnega preboja in osamosvojitve, zato ima tako izrazite naprotnike in izrazite pristaše. Jugonostalgiki in komunistalgiki – konservativci v naših razmerah – ga sovražijo in demonizirajo, medtem ko ga pristaši demokracije in slovenstva glorificirajo, nekateri naravnost fanatično obožujejo. Oboji fanatiki, levi in desni, sicer pozabljajo, da je Janša samo človek in da ni niti demon niti angel.

  Ko govorimo o konservativcih v naši razmerah imamo opravka predvsem z ljudmi, ki imajo določeno averzijo do liberalne demokracije, do političnega pluralizma in političnih strank, ki bi najraje videli, da imeli spet kakega maršala, ki bi se v beli obleki in z Rols Roycem prevažal po Sloveniji, ljudje pa bi ga pričakali v špalirju, mahali z zastavicami in ga častili kot kralja – ali morda kraljico. To je forma mentis slovenskega konservativca.

  Kdo zna ali lahko nagovori ljudi s tovrstno konservativno miselnostjo, pa kažejo vedno znova vsakokratne volitve.

  • Vzeti je treba ljudi pač take kot so. S svojo gostoljubnostjo so podeželani sami dali signal ostalim, da imajo pač sami vsega več kot preveč. Naposlušali smo se zkozi leta o izkoriščevalskih graščakih, bogatih kmetih, o cerkvah polnih zlata, ki so jih pod prisilo bogatili revni tlačani. V tem je ravno dovolj velik delček resnice, da je ljudstvo to vzelo za suho zlato. Jaz vidim rešitev v tem, da se vedno znova in znova išče zamolčane pozitivne osebnosti, vendar take iz mesa in krvi, ne neke mistične osebe nedosegljive običajnemu človeku. Ljudje, ki so danes stari 50+ so šli skozi šolski sistem, kjer so kdaj pa kdaj videli v živo svojega boga, ga slavili v procesiji z zastavicami, v Podsredi so lahko celo častili marijo. Tem ljudem je treba dopovedati, da so nasedli nadomestku, to pa je zelo težavna naloga, ker najtežje si je priznati lastno zmoto. Pa še to: Janša s svojimi twiti tako zelo useka na boleče rane podzavesti, da se mu ljudje raje odrečejo, kot da bi pobrskali po svoji notranjosti.

  • Kako naj potem mlad človek, ki ga zanima politično delovanje in želi stvari spreminjati na bolje, deluje v odboru, kjer se ljudje samo kregajo.
   ***
   Na žalost je v politiki veliko kreganja. Še največ ga je znotraj strank. S tem v zvezi pravijo, da gre stopnjevanje takole: tekmec, nasprotnik, sovražnik – strankarski kolega.

 2. Prav zanimiva oseba ta Marko Balažic. Bergantu je povedal,da ne more nastopiti v Odmevih zaradi konflikta interesov. Dejanje je bilo dobro, z dobrimi posledicami. Širši javnosti je postal znan Peter Gregorčič, na mino pa je naletel dvorni komentator Cirman. Tudi jaz menim da večina misli konservativno. Večina ljudi želi imeti klasično družino, se pa niti ne zaveda, kaj je uzakonilo ustavno sodišče. Razdvaja nas bližnja zgodovina. V naši družini izviramo iz obeh polov, potomcem je bilo potrebno razložiti razloge za udeležbo na eni in drugi strani. Nič kaj dosti herojskega se ni našlo, trpljenja pa veliko. Kako dolgo se je molčalo o krivicah, ki so jih po vojni doživljale partizanske družine s strani partijcev! Prav na Primorskem so znani mnogi primeri zagrizenih fašistov, ki so se preobrazili v zagrizene partijce. Hvalevredno, da želi postati SLS spet močna stranka, voditelj je pravi, bo pa kljub temu moral odgovoriti na pomembna vprašanja iz zgodovine.

 3. Da res je prav če mladi prevzamejo vodenje, še posebej tisti ki imajo urejeno podstreho.
  Prav nagovor Slovenk in Slovencev z desne, umirjene strani je zgodba, ki bi morala imeti dober konec.
  Vse to frfotanje marginalcev, miselno neurejenih vzorcev družbe, zanikrnost v javnem diskurzu in seveda Bog ne daj (dva katolika bosta takoj skočila v zrak, eden iz Ljubljane drugi iz Maribora) spoštljiv nagovor in ne bevskanje za vsako ceno preko twita bo slejkoprej izgubilo na vrednosti.
  Čas zdravila za omejence v politiki je prišel z vsesplošno gospodarsko in geopolitično krizo.
  Nagovor povprečnega državljana, ki želi živeti v miru in imeti zanesljivo prihodnost, bo vsekakor dobrodošel.
  Tudi stara plejada komunistov, organiziranih v grupe po KS, po občinah in v republiki se biološko poslavlja. Prav ti so največkrat krivi zato, ker živijo svoj svet, svet nočnih pohodov in odločitev o življenju in smrti.
  Preseči ultraške zgodbe posameznikov tipa Urbanija, postaviti zakonske osnove za umirjeno sobivanje, mladini pokazati pot, da se zaradi neuravnovešenosti ne klati po ulicah in ustanavlja NVO ob pivu ter dokazati, da z delom in znanjem dosežeš več kot z barabijo bo pomenilo da ljubljanska čaršija mora pospraviti kulturne vzorce Balkana.
  Želimo mladim da z umirjenim, razgledanim pogledom na svet začno njihovo pot, pot povezovanja in odraščanja države Slovenije.

 4. SLS je bila dvolj zmerna, celo tako zmerna, da je njeno politično delovanje v glavnem prešlo v koalboracijo z levico.

  Me prav zanima, kako se bo novi predsednik spoprijel z lastnimi “zmerneži” v stranki, ki jih ni tako malo, in ki iščejo vedno ter povsod le lastno korist.

  “Umetnost politike je v tem, da najdemo točke sodelovanja, ne pa točk, kjer se razdvajamo. Zmernost je edino zagotovilo, da do tega pridemo.”, pravi Balažic.

  To bi šlo, če bi imeli tudi zmernega nasprotnika. Kaj pomaga, če je pa v razmerju do levice več točk, v katerih se razdvajamo kot točk, v katerih je mogoče sodelovanje.

  Mamesto sajenja rožic, bo nekaj časa potreben še tudi politični boj, če za vse skupaj ni že prepozno.

  Bojim se , da v slovenskemu človeku in v tako imenovanih zmernih strankah desnice ne bo prišlo do sprememb, dokler vsi skupaj ne bomo doživeli korenite katarze, katere izhod pa je silno nepredvidljiv.

  Marku Balažicu želim srečno roko pri vodenju SLS. Pri tem bo potreboval modrost, veliko mero odločnosti in večkrat tudi brez kompromisnost, ki jo ta trenutek še odklanja.

  Brez sprememb ni sprememb!

  • Zelo se strinjam. Prevelika zmernost, lojalnost, olikanost, da ne rečem odličnost, trdi, fanatični levičarji razumejo kot nasprotnikovo slabost, potem pa udarijo še z večjo brezobzirnostjo. Pravijo, da je začetek logičnega mišljenja v tem, da stvarem daš pravo ime.

 5. G.Balazic je bil grozno anemicen kot govorec Povezimo!
  Grozno!
  S takimi predpostavkamj nima SLS nobenih sans.
  Slovenija je Titanic, ki se potaplja. Z norim folkom in noro vlado, demografsko izumira…
  Kar so komiji zaceli z genocidom 41 do 45 plus s pregonom tisocev po svetu zdaj koncujejo s to vlado, rusenjem ograje, uvozom iz Balkana itd itd. Proti slovenska vlada, ki ji je vseeno komu vlada, samo da vlada. Tujcem je laze lagat , vseeno laze kot sicer total zabitemu folku. Da ni zabit??
  Vlada je njegov izdelek!!

  • Jaz sem že sprijaznen z rezultati volitev. Pa tudi vsi ostali Uroš Samec. Nikakor pa ne morem ugotoviti, kaj je tako levega pri slovenski levici, da mislijo, da so levi. Mogoče Marxove teorije o razredih? Ali Marxovi ekonomski nazori? Ali morda kakšna misel od Mao Tse Tunga (great leap forward) ali Lenina NEP? Tudi tisti šofer avtobusa Maduro pravi, da je levi. Kaj je torej levica, da je čas zanjo?

   • Ne, gospod, večina desnice se NI sprijaznila glede poraza na volitvah. Levo pri nas, v Sloveniji je vse tisto, kar je zmerno. Tisto, kar ni zaostreno, kljubovalno, razdiralno, maščevalno, mračnjaško in prežeto z preteklostjo v gozdovih. Upam, da sedaj razumete. Levo je vse, kar ni pod Janšo. SLS se lahko kar poslovi. Nikoli več.

   • Noben pameten se ni sprijaznil.

    In vi to kot pri spovedi placanim provokatorjem…LOL…
    A ste se s propadom Slo.naroda.tud ze sprijaznili ….

   • Venezuela, je pod vodstvom Madura, poteptala vsa pravila, da so lahko Madurovi svobodno razbijali in kradli.

    Tudi pri nas je Levica ljubiteljica anarhuje.
    Imeli smo jih priliko videti divjati na NEPRIJAVLJENIH protestih sredi Ljubljane, kjer so razbijali okna in mazali pročelja HIŠ.
    S temi Referencami, jih je Golob ocenil, da so primerni, da pridejo v njegovoi vlado.

    Ali je to Golobovo ZDRUŽBO, že kdo videl delati?

    Levičarji, tam kjer zavladajo, nikoli ne peljejo države v napredek, ampak v nazadnjaštvo na “celi črti”, od kulture, do gospodarstva.

    Prvič imamo v vladi EKSTREMNO Levico. Ta je hitra za trošiti in počasna za delati.
    Prvič je naš Kras – v 10 dneh postal totalno pogorišče.

    Želim, da bi SLS spet prišla v parlament in, da bi Levičarji lepo vedrili v “senci doma, ali na polju”.

 6. Če želi predsednik SLS reševati probleme ljudi, kar ime stranke tudi zahteva, bo moral pridobiti strokovnjake za ključna področja, ki poznajo vzroke problemov in tudi rešitve za dobrobit ljudi.

  Potrebna bo sprememba sistema igre oz. posodobitev statuta, da bodo izvršilni organ – vlado v senci, na njegov predlog sestavljali kompetentni posamezniki, kandidati za ministre, enak postopek kot pri imenovanju vlade.

  Kako bo uspel nevtralizirati kmečki lobi, da ne bo stranka ostala kmečka zveza, bo razvidno iz imen v izvršilnem odboru in njegovem kabinetu. Sedanja kadrovska zasedba temu ni kos.

  Šele potem se bo lahko posvetil vsebini z izvedbo programskih konferenc!

 7. Priznam. Nisem navdušena. SLS sem nekoč volila, ker je bila močna kmečka stranka. Kasneje so jo povsem uničili različni interesi. Podobnika nista bila kos zunanjim vplivom.

  Sedaj pa postavijo mladega meščana, ki s kmeti nima nobene povezave. SLS s tako strategijo kot jo izraža Balažic nagovarja t.r. iste volivce kot jih že NSi. Tako, da tu nekega preboja ni mogoče doseči. Morda sem krivična, a meni so njegovi nastopi brezbarvni na trenutke vsegliharski. Pustimo se presenetiti.

 8. Te sredinskosti, ki gre nekaterim tako zlahka iz ust, imam že poln kufer.

  Samo stranka Levica se še razglaša za levo stranko, vsi ostali s sleparske in plenilske levice pa se identificirajo kot sredinske, v najhujšem primeru kot se to dgaja pri ponosnih naslednikih zveze komunistov SD, pa za levo sredino.

  Ob Svobodi in SD torej ne potrebujemo drugif sredincev, tudi tipa NSi in SLS ne, saj je sredinski prostor že zasdedenn, pa karkoli naj bi že to pomenilo.

   • Nihce, ja. Nihce.
    Samo 300.000 volilcev. Nihce

    Je pa tako da vsak voli sebi podobnega.
    Laznivci in lenuhi in butci komuniste, ki so zdaj v golobnjaku.
    Drobtincarji ki se bojijo lastne sence in nimajo svojega.mnenja sredino.
    Pametni, realni in domoljubni desnico.
    Desnica sploh ne.mara da bi jo volili prvi nasteti !

   • uros.samec, Ljubljana: Pojem ‘nihče’ je v bistvu totalno pretenciozen.
    V DALEČ najbolj sovražni kampanji (bistveno bolj kot v letih 2018 ali 2014) v zgodovini slovenskega parlamentarizma, kjer se je izrabilo še COVID za kurjenje čustev, je dejansko SDS pridobila 57.000 glasov, NSi kot naravna koalicijska partnerica je pridobila malce manj kot 20.000 glasov, “razširjena” SLS pa bi z 40.000 glasovi v letih 2014 in 2018 dejansko prišla v DZ.
    Kampanja je bila ena izmed boljših s strani desnice, na volitve je šla neskregana, pluralno, sodelovalno, pokopal jih je dejansko COVID in ukrepi. Trenutna vlada veliko legitimitete črpa iz tega in ne iz nekakšnega levega programa. To pa je njena IZJEMNA šibka točka. Lep dan

   • Uroš, danes pa nalagate same bedarije. SDS mara daleč največ volilcev (če mislite, da so tisti, ki so obkrožali tkim. Svobodo, res pravi volilci in aktivni državljani, se krepko motite). Da je na sredini ogromno prostora? Ne, ni ga! Slovenski levičarji (povsem neprimerljivi z zahodnoevropskimi) so ga uničili. Omahljive sredince so bodisi potegnili k sebi, ali pa so jih potisnili k desnici (pojem desnica uporabljam čisto pogojno, v sociološkem smisu Slovenija desnice sploh nima!). Sicer pa ste sami – kakšna nekonzistentnost v razmišljanju ! – zapisali, da vse kar ni Janša in NSI, je levica, ki vlada, s čemer se moramo nelevičarji sprijazniti.

 9. Poteza SLS z novim mladim predsednikom je odlična, upam, da zraven pripustijo še več mladih. Verjetno je to zmanjkalo ob nastopu Povežimo Slovenijo, kljub dobrim namenom in korektno izvedeni kampanji. Bo pa potrebnega zelo veliko trdega dela na terenu. Razvoj SLS bomo spremljali z zanimanjem.

  • Tokc5
   Res bi bilo potrebno več zajemati med MLADIMI in jih propeljati v Desni tabor. Le tako bi si mladi zagotovili bodočnost in družino.
   Nik Kovač je v Sloveniji na pretek….
   Delovne in kulturne fante in punce, pa je potrebno nagovoriti in jim ponuditi nekaj (KLASIČNI plesi, Zborovsko petje…), kar bi jim vlivalo veselje do življenja.

   Toda tu je problem, ker študentje na vseh Fakultetah imajo le Leve-PROFESORJE, ki vsiljujejo svojo Levo-ideologijo……

 10. Žal je pojem konzervativnosti, sociološko sicer povsem ustrezen, pod vplivom slovenskih levičarskih medijev dobil popolnoma negativno konotacijo (ljudje to večinoma razumejo kot nekaj slabega, temačnega, nazadnjaškega, za mnoge celo “kmetavzarskega”), pojem progresivnosti (liberalnosti/libertarnosti) pa, nasprotno, samo pozitivno. Morda bi namesto konzervativec (z vsemi izpeljankami) kazalo uporabljati besedo tradicionalist.

Komentiraj