Evropska komisija v imenu vrednot začela vojno proti Poljski in Madžarski zaradi zoperstavljanja LGBTQ ideologiji

foto: ec.europa.eu
POSLUŠAJ ČLANEK
Evropska komisija je sprožila postopek za ugotavljanje kršitev evropskega prava proti Madžarski in Poljski. Očitajo jima kršitve s področja enakosti in temeljnih pravic, ki so zapisane v 2. členu Pogodbe Evropske unije. Na Madžarskem se očitek nanaša predvsem na nedavno sprejeti zakon, ki prepoveduje promoviranje homoseksualnosti in spolne identitete, ki ni skladna z biološkim spolom posameznika, pri mlajših od 18 let.

Na Poljskem se očitki nanašajo predvsem na nekatera območja predvsem na jugovzhodu države, ki so razglasila, da so območje, prosta LGBT propagande.

Gre za dolgotrajen proces, ki pa se lahko naposled konča z občutnimi finančnimi kaznimi, če bi se izkazalo, da državi resnično kršita evropsko zakonodajo.

Na Madžarskem »problematičen« zakon o prepovedi promoviranja homoseksualnosti mladoletnikom


Evropsko komisijo je nedavno razjezil Madžarski zakon, ki pri mladoletnih prepoveduje promocijo homoseksualnosti in identifikacije s spolom, ki ni enak biološkemu spolu posameznika. Madžarska je zakon sprejela v juniju, veljati je začel v tem mesecu.

Madžarska želi z zakonom preprečiti vdor promocije LGBT vsebin otrokom, posebej v šolah, medijih in pop-kulturi, ki je vse bolj prisotna po Zahodnih državah (podrobnosti zakona). Ponekod gredo celo tako daleč, da otroke že vzpodbujajo, da začnejo s procesom spremembe spola, čeprav imajo duševne težave na povsem drugem področju.

Evropsko komisijo je zmotila tudi zahteva madžarskih oblasti, ki so od založnika LGBT pravljice za otroke zahtevali, da knjigo opremi z opozorilom, da vsebuje obliko vedenja, ki deviira od tradicionalnih spolnih vlog.

Evropska komisija posledično Madžarski očita vrsto kršitev Evropskih pravil. Med drugim prostega čezmejnega dostopa do avdio-vizualnih vsebin, prostega trga in prostega prehoda blaga in storitev, diskriminacije, direktive GDPR in drugih. Prav tako so prepričani, da zakon posega v človekovo dostojanstvo, svobodo izražanja in informiranja in spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Kršili naj bi tudi drugi člen Pogodbe Evropske unije in sicer del, kjer so navedene Evropske vrednote.

2. člen Pogodbe Evropske unije:

Unija je ustanovljena na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakopravnosti, vladavine prava, spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami, ki pripadajo manjšinam. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, v kateri prevladujejo pluralizem, ne-diskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakopravnost žensk in moških.

Na Poljskem še vedno glavni očitek v zvezi z območji, prostimi LGBT ideologije


Poljski vladi komisija očita, da ni ustrezno reagirala na poizvedovanje Evropske komisije v zvezi z razglasitvijo območij, prostih LGBT ideologije. Slednje so razglasile nekatere občine in nekatere pokrajine, večinoma na jugovzhodu Poljske. Gre za simbolično dejanje nekaterih občin in regij, ki so z razglasitvijo omenjenih con skušale nakazati, da si na svojem območju ne želijo propagande LGBT ideologije in ne za pregon LGBT oseb.

Evropska komisija je zaskrbljena, da bi omenjene cone lahko bile v nasprotju z evropsko zakonodajo glede ne-diskriminacije na temelju spolne usmerjenosti. V ta namen želi opraviti poglobljeno analizo, za kar pa potrebuje celovite informacije s strani poljskih oblasti. Le-te informacij komisiji niso posredovale. Evropska komisija tako Poljski očita, da ni sodelovala z institucijami Evropske unije, čeprav to od nje zahteva Pogodba o Evropski uniji (Člen 4).

Dolgotrajen postopek, ki pa se lahko konča s finančnimi kaznimi za državo »kršiteljico«


Evropska komisija, katere vloga je tudi bdenje nad spoštovanjem evropskih pogodb, je tako sprožila prvi korak v procesu ugotavljanja kršitev. Državi imata zdaj dva meseca časa, da Evropski komisiji odgovorita in obrazložita svoj pogled na problematiko.

Če po tem Evropska komisija še vedno ocenjuje, da država krši evropsko zakonodajo, ji pošlje uradno zahtevo za spoštovanje evropske zakonodaje, država pa ima nato dva meseca časa, da sporoči, katere ukrepe je sprejela v zvezi z obravnavanimi očitki. V kolikor država še vedno ne »uboga« komisije, lahko ta sproži postopek pred Sodiščem EU-ja. Slednje lahko državi odredi, kakšne akcije mora izvesti in morebitne kazni.

V kolikor država tudi slednje sodbe ne bi upoštevala, lahko sodišče na predlog komisije državi članici odredi finančno kazen, glede na resnost kršitve, trajanje kršitve in finančne zmožnosti države.

KOMENTAR: Peter Merše
LGBTQ manjšina je absolutna prioriteta te Evropske komisije in Evropskega parlamenta
Predsednica Evropske komisije je v začetku julija vehementno izjavila, da »Evropa nikoli ne bo dovolila, da bi bili deli naše družbe stigmatizirani. Pa naj bo to zaradi tega, koga ljubijo, starosti, etnične pripadnosti, političnega mnenja ali verskega prepričanja.« Več kot očitno v Evropi tudi velja vrstni red, ki ga je navedla, pri čemer je spolna identiteta na prvem, versko prepričanje pa na zadnjem mestu. Prav ironično je, da je z omenjenimi akcijami komisija v imenu enega dela družbe povozila drugega. Namreč, zato, da bi se en del družbe ustrezno počutil, je očitno treba prilagoditi celotno družbo, od tisočletnega instituta družine in zakonske zveze, do izobraževalnega procesa in načrtne seksualizacije otrok prek teh šolskih programov, kjer se o homoseksualcih uči že otroke v vrtcu, ki načeloma o tem nimajo niti najmanjšega pojma. V kolikšni meri to krši politična ali verska prepričanja kakšne drugega dela družbe, komisije očitno ne zanima. Zanima pa madžarsko in poljsko oblast, ki sta bili izvoljeni prav z mandatom svojih lastnih volivcev, da nekaj ukreneta na tem področju. Pustimo debato o tem, kako spretni in kreativni so pri izvajanju le tega v praksi za kdaj drugič in tokrat ocenimo le, da je prav na področju LGBT Evropska komisija izjemno zagreta pri pregonu »grdih račkov«, ki se ne uklanjajo LGBT ideologiji. Kršitev s področij, ki jih očitajo Madžarski, bi verjetno lahko našli več kot dovolj za podoben postopek v skoraj vsaki Evropski državi. Več kot jasno je torej, da ne gre (v prvi vrsti) za kršitev temeljnih pogodb, kaj šele temeljnih vrednot Evropske unije, ampak spraviti upornika "na kolena" in dati zgled drugim Evropskim državam, da se ne bi podale na pot zaščite tradicionalnih vrednot družine in življenja, četudi bi na volitvah zmagale stranke, ki bi imele takšne vrednote. Velika neznanka pa ostaja, kdo in na kateri točki bo v tem spopadu popustil prvi, Evropska komisija ali Poljska in Madžarska.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Ekskluzivno za naročnike

vzgoja, otroci, mobilni telefoni, digitalna tehnologija
Digitalni vrstniki
21. 7. 2024 ob 13:11
Film, Marija Magdalena
Marija Magdalena
21. 7. 2024 ob 9:30