Delež mase plač sektorja država v bruto domačem proizvodu šesti največji v EU. »Morebiten dvig brez sistemske ureditve plač bi le povečal tveganja za javne finance,« ocenjujejo v Fiskalnem svetu

vir: Pixabay
POSLUŠAJ ČLANEK

»Glede na to, da je delež mase plač sektorja država v BDP šesti največji v EU ocenjujemo, da bi njen morebiten dvig brez sistemske ureditve plač in drugih parametrov delovnih razmerij ter zlasti brez hkratnega sprejema ukrepov za povečanje učinkovitosti in dostopnosti javnih storitev le povečal tveganja za javne finance,« je bila le ena izmed ugotovitev Fiskalnega sveta za prvi mesec letošnjega leta.

ZZZS je leto 2023 zaključil s primanjkljajem kljub okrepljeni rasti prihodkov od socialnih prispevkov in izdatnemu povečanju transferja iz državnega proračuna. Slednji postaja vedno pomembnejši vir financiranja zdravstvene blagajne. Od leta 2017 se v povprečju letno povečuje za skoraj 40 %, njegov delež v bruto domačem proizvodu je lani znašal že skoraj 0,6 % BDP. Realna kupna moč pokojnin se je v zadnjih štirih letih povečala, saj je bila rast vseh vrst pokojnin višja od kumulativne inflacije.

Tveganja za vzdržnost javnih financ vedno večja

Tveganja za vzdržnost javnih financ so se od začetka epidemije dodatno povečala zaradi sprejemanja trajnih diskrecijskih ukrepov, nepovezanih z blaženjem posledic kriz. Samo zaradi ukrepov, sprejetih od začetka leta 2022, je po oceni Fiskalnega sveta saldo sektorja država v obdobju 2022–2025 slabši za 1,5 % BDP na leto.

Strukturni primanjkljaj je v Sloveniji po zadnji razpoložljivi napovedi Evropske komisije med večjimi v EU. Ključno tveganje za javno finančno vzdržnost na kratek rok predstavljajo vnovične zahteve po dvigu plač v javnem sektorju.

Celoten obseg sredstev za zaposlene v sektorju država je v povprečju prvih treh četrtletij lanskega leta znašal 11,5 % BDP. To je sicer na ravni dolgoletnega povprečja (1995–2019: 11,4 % BDP), a hkrati šesti največji delež med državami članicami EU. Ob tem je zadovoljstvo prebivalstva s kakovostjo javnih storitev blizu povprečja držav članic EU, a se je v zadnjih petnajstih letih zadovoljstvo z zdravstvenim sistemom občutno poslabšalo.

ZZZS je leto 2023 zaključil s primanjkljajem v višini 76 mio evrov

Glede poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije so pri Fiskalnem svetu med drugim zapisali, da so ugodne razmere na trgu dela ob razmeroma visoki rasti plač omogočile rast prihodkov iz socialnih prispevkov, ki je bila v zadnjih treh letih vidno večja od dolgoletnega povprečja. Kljub temu se zaradi še hitrejše rasti odhodkov v zadnjih letih izdatno povečuje transfer iz državnega proračuna, ki postaja vedno pomembnejši vir financiranja zdravstvene blagajne.

Od začetka krepitve leta 2017 do lani se je v povprečju letno povečal za skoraj 40 % in narasel s 43 milijonov evrov leta 2016 na 358 milijonov evrov lani. Njegov delež v BDP je lani znašal še skoraj 0,6 % BDP.

Skupni odhodki za pokojnine so se v zadnjih štirih letih skupaj (brez upoštevanja interventnih dodatkov) povečali za 1,4 milijard evrov oziroma 30 %. Realna kupna moč pokojnin (brez upoštevanja dodatkov) se je v zadnjih štirih letih povečala, saj je bila rast vseh vrst pokojnin višja od kumulativne inflacije. Razmeroma visoka rast pokojnin se bo nadaljevala tudi letos, kar bo posledica visoke redne uskladitve (pričakovano okoli 8,2 %).

Slovenska inflacija med višjimi na evrskem območju

Januarski inflacijski podatek Slovenijo uvršča med države z višjimi stopnjami splošne inflacije na celotnem evrskem območju. Januarska 3,4-odstotna slovenska inflacija je bila res nižja kot v Avstriji, kjer je znašala 4,3 odstotka, a višja kot denimo v Nemčiji – tam je znašala 3,1 odstotka, ter mnogo višja kot v Italiji, kjer so januarja statistiki izmerili, da je letna rast cen dosegla 0,9 odstotka.

Najvišjo rast cen v letu dni do januarja so slovenski statistiki izmerili pri zdravstvenih storitvah, kjer je bila inflacija 8,7-odstotna. Drugo najvišjo rast cen pri SURS-u zaznali v izobraževanju, kjer je bila inflacija 7,6-odstotna.

vir:surs

 

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike