Če bi na RTV-ju dejansko upoštevali nove programske standarde, bi morali odpustiti številne voditelje osrednjih informativnih oddaj

Foto: Jernej Prelac
POSLUŠAJ ČLANEK

Po tem, ko je razburilo naročilo sveta RTVS upravi, naj izračuna prihranek ukinitve številnih programov, je vladni urad za komuniciranje (UKOM) sporočil, da bo vlada po srečanju s člani uprave in analizi stanja hiši letos in prihodnje leto dodelila dodatna sredstva za financiranje programov za narodnosti.

Neuradno naj bi se višina zneska gibala okoli petih milijonov za letošnje leto ter okoli desetih milijonov za leto 2024. A to je enkratni znesek.

Kako se bo RTVS reševalo v prihodnje, ni jasno, a tudi vlada sama je opozorila, da se bo problema moralo lotiti vodstvo hiše. Vlada je dejala, da od vodstva pričakuje, da se bo tudi samo lotilo reševanja problemov in našlo ustrezen način, kako omogočiti delovanje RTV Slovenija kot sodobnega medijskega servisa.  

Na to, da je na RTV Slovenija nujna reorganizacija, je opozoril tudi Rajko Gerič, odgovorni urednik Informativnega programa drugega programa TV Slovenija. Ob tem pa je poudaril, da pravi način za prihranek ni ukinjanje vsebin. A po novih informacijah o programsko-poslovnem načrtu (PPN) RTV za leto 2024, ki je trenutno v pripravi, bodo ukinjene prav oddaje programa, za katerega je odgovoren Gerič, ki je eden izmed redkih kritičnih glasov na RTV.

Naslednje leto naj torej ne bi bilo Panorame oziroma oddaj drugega informativnega programa ter oddaj na parlamentarnem programu – slednji bo predvajal le prenose iz parlamenta.

Od vseh napovedanih ukinitev realizirana le ukinitev »depolitiziranega« uredništva

Iz RTV Slovenija se zaenkrat še niso odzvali za komentar in ni jasno, kaj je razlog za ukinitev oddaj v novem PPN – ali gre za posledico izračunov o prihrankih v primeru ukinitve programov. Gerič je namreč prepričan, da bi informativni program lahko delali naprej, saj je, kot pravi, eden od cenejših programov TVS, in trdi, da je parlamentarni program »praktično zastonj«.

Odločitve, da se javna televizija odreka lastni produkciji in programu, ne razume. Pojasnil je, da že en mesec naproša vodstvo, da mu razložijo, kaj ga čaka in mu dajo osnutek PPN, in izpostavil, da postopek oblikovanja PPN načeloma poteka na podlagi predlogov urednikov, v končni točki pa seveda odloča direktor. »Da kot odgovorni urednik šele danes izvem, da oddaj v letu 2024 ne bo, se mi zdi nesprejemljivo,« je komentiral za Domovino.

Gerič je vodstvo RTV pozval, naj v najkrajšem možnem času skliče sestanek, na katerem bodo lahko zaposlenim razložili, kakšno delo bodo imeli od leta 2024 oziroma kaj bo z njimi. Sam namreč odločitve ne podpira in ne želi svojim novinarjem razlagati, da nimajo več dela. Kot navaja Gerič, bo zaradi ukinitve programa na RTV brez dela ostalo 19 novinarjev.

Kaj pravi nov osnutek programskih standardov javne televizije

Osnutek programskih standardov RTV Slovenija sicer kot temeljne vrednote javnega medija, ki jih mora spoštovati, navaja univerzalnost, neodvisnost in avtonomnost, odličnost in inovativnost, raznolikost in povezovalnost, odgovornost ter spoštovanje standardov.

»Programski ustvarjalci v interesu javnosti delujejo tudi tako, da branijo poklicno avtonomijo pred pritiski političnih, ekonomskih ali drugih centrov moči, ki bi poskušali kakor koli omejevati javnost dela oz. ga poskušali uporabljati za kakršne koli namene, ki niso v skladu s programskimi, poklicnimi in etičnimi standardi ter načeli svobode in neodvisnosti poklica,« piše v delu osnutka.

Prav tako naj bi standardi narekovali, da so programske vsebine in storitve namenjene vsem družbenim skupinam in nikogar ne izključujejo. V osnutku piše tudi, da so vsebine in storitve namenjene družbeno, generacijsko, vrednostno in nazorsko raznoliki družbi. Poleg tega obljublja sledenje najvišjim standardom kakovosti medijskih vsebin.

Gerič ocenjuje, da bi, v kolikor bi se vsi standardi dejansko uveljavili, morali odpustiti številne voditelje osrednje informativnih oddaj. Ob tem poudarja, da dvomi, da bi se kaj takega na RTV Slovenija dejansko izpeljalo. Očitno izgleda, da bodo napisana pravila veljala le za nekatere in bodo tako spretno izkoriščana za morebitne pritiske na zaposlene.

Nekdanji predsednik programskega sveta RTVS Miran Zupanič je v ponedeljek v oddaji Arena na TVS rekel, da na RTV niso pripravljeni na nujne spremembe. Govoril je tudi o servilnosti do določenih krogov. Na to je opozoril tudi v intervjujih v preteklosti – za Dnevnik je že leta nazaj ocenil, da je moč vodstva RTV omejena, ker mora pri svojih odločitvah upoštevati tudi vplive centrov moči. Političnih, kapitalskih in klientelističnih.

 

Ponovno družbeno-politični delavci

Da se nova »depolitizirana« oblast na RTV-ju z radostjo spominja »zlatih časov« javne televizije, ko na trgu ni imela konkurence, in sebe ne vidijo zgolj kot novinarje, ampak kot družbeno-politične delavce, pa priča tudi naslednji odstavek v začetku programskih standardov: »TV Slovenija javnosti zavezuje, da bo delovala kot gradnik skupnosti, temelj informirane javnosti, steber slovenske kulture in slovenskega jezika, prostor strpnega dialoga in iskanja družbenih soglasij ter glasnik odprte, raznolike in svobodne družbe.«

Kako razumejo naslednji odstavek, pa bo pokazal čas: »S predstavljanjem ljudi, ki živijo različna življenja, imajo različne preteklosti in zgodbe ter mnogotere poglede na prihodnost, javni medij opravlja tudi povezovalno vlogo in sodeluje vgradnji manj razdeljene družbe.« Kajti zanimivo bo spremljati, kdo vse se bo kmalu znašel pod obsodbo sovražnega govora in izgubil pravico do predstavitve na TV Slovenija, saj v poglavju odgovornosti zapišejo naslednje: »Javni medij opravlja tudi odgovorno nalogo v obrambi svobode javne besede in preprečevanju zlorabe pravice do svobode izražanja v obliki sovražnega govora in dezinformacij.«

Za eno izmed svojih nalog so si namreč zadali: »Ustvarjati soglasje o temeljnih vprašanjih slovenske družbe s poudarjanjem solidarnosti med ljudmi.« Očitno novinarsko delo ni več poročanje, ampak politična vloga iskanja soglasja med raznimi deležniki, za katere bodo seveda oni sami določili, da so vredni njihove pozornosti.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki

FEB
24
FEB
25
Intervju: Franc Cukjati
21:00 - 21:45
FEB
27