Anketa: volivci leve opozicije bolj brezskrbni glede okužb, ukrepe upoštevajo manj

Ameriška agencija za raziskovanje javnega mnenja Gallup je septembra izvedla raziskavo, v kateri je ugotavljala razlike v odnosu do epidemije Covid-19 med volivci republikancev in demokratov.

Ugotovila je domala neverjetne razlike. Izkazalo se je namreč, da se okužbe s koronavirusom boji 77 % volivcev in 80 % volivk demokratov, a le 20 % volivcev  in 29 % volivk republikancev. Razlika torej kar okoli 50 odstotnih točk!

Odnos do koronavirusa se torej razlikuje po politični ločnici levo / desno. Zato smo v preteklem tednu tudi na Domovini naše bralce povprašali, kakšen je njihov odnos do koronavirusa in zaščitnih ukrepov v zvezi z njim, obenem pa jih prosili, da navedejo tudi svoje politične reference.

Kakor smo predvidevali, se je tudi v Sloveniji izkazala ločnica med volivci desnosredinske koalicije in leve opozicije. A nasprotno kot v ZDA so v Sloveniji bolj zaskrbljeni glede koronavirusa volivci desnice oziroma desnosredinske koalicije.

V nadaljevanju vam podrobneje predstavljamo rezultate ankete, v uredniškem komentarju pa ugotavljamo, kako politika vpliva na odnos volivcev do koronavirusa.

Največja razlika – pri strahu pred okužbo in uporabi aplikacije

Odgovore v naši anketi smo razvrstili v dve skupini (upoštevali smo samo tiste, ki so izrazili svojo politično preferenco na morebitnih volitvah):

 1. Na volivce vladnih strank (med njimi največ volivcev SDS, približno pol manj volivcev NSi, pa tudi manjši delež volivcev SMC in DeSUSa – med bralci, ki so izpolnili anketo, so torej zastopani volivci vseh koalicijskih strank).
 2. Na volivce leve opozicije (med njimi je slaba polovica volivcev SD, približno četrtina volivcev Levice, približno četrtina volivcev LMŠ ter le majhen del volivcev SAB – ni pa v anketi sodeloval noben volivec SNS, tako da v celoti gre za volivce leve opcije).

Pri vprašanjih 3 do 7 smo bralce spraševali po upoštevanju preventivnih ukrepov v časovno omejenem obdobju zadnjih 14 dni.

Ugotovitve:

 • Volivci vladnih strank so bolj zaskrbljeni, da se bodo okužili s koronavirusom – razlika 20 odstotnih točk. Manjša je razlika pri zaskrbljenostjo zaradi morebitne okužbe na delovnem mestu – 10 odstotnih točk.
 • Največja razlika je pri uporabi aplikacije #OstaniZdrav – uporablja jo kar 37 odstotnih točk manj volivcev leve opozicije.
 • Zaščitne ukrepe upošteva nekaj več volivcev koalicije, a je na tem področju razlika manjša (večinoma manj kot 10 odstotnih točk). Najbliže sta si obe skupini pri nošnji mask v zaprtih javnih prostorih – maske redno nosi več kot 95 % obeh skupin volivcev.

* Obveza nošnje mask zunaj je bila sprejeta šele v času, ko je naša anketa že potekala.

Zaupanje vladi – tudi pri petini volivcev leve opozicije

Anketirane smo povprašali tudi, koliko zaupajo vladi pri soočanju z epidemijo. Razlika je tu seveda pričakovana. Je pa med volivci vladnih strank le 7 % takih, ki vladi pri soočanju z epidemijo ne zaupajo, medtem ko vladi zaupa (bolj ali zelo) kar 21 % tistih, ki izražajo namero, da bi volili stranke leve opozicije.

Volivci desnosredinske koalicije:

Volivci leve opozicije:

Razlika je seveda tudi pri oceni primernosti vladnih ukrepov. Če vladnemu soočanju z epidemijo ne zaupa 7 % anketirancev iz vrst njenih volivcev vladne koalicije, pa jih njene nove ukrepe kot prestroge ocenjuje nekaj več: 11 %.

Zanimiv pa je rezultat pri tem vprašanju med volivci leve opozicije. Le polovici volivcev leve opozicije se zdijo ukrepi prestrogi, medtem ko ostali polovici pravšnji ali celo premalo strogi.

Volivci desnosredinske koalicije:

Volivci leve opozicije:

Našo anketo smo izvajali od torka, 13., do petka, 16. oktobra v njej je sodelovalo 1.753 ljudi. Ravno v teh dneh je prišlo do največje zaostritve epidemiološke situacije v drugem valu. Zato smo pri spremljanju odgovorov tekom ankete opazili zanimiv trend – pri določenih odgovorih se je razlika med volivci koalicije in volivci leve opozicije vsak dan manjšala.

Najbolj opazno je bilo to pri vprašanju ocene ukrepov (več volivcev leve koalicije je na začetku anketnega obdobja ocenjevalo ukrepe vlade kot prestroge) in pa pri izražanju strahu pred okužbo (ta se je med volivci leve koalicije tekom anketnega obdobja hitreje povečeval in razlika z volivci koalicije posledično manjšala). Zato lahko upravičeno sklepamo, da bi bila pri določenih vprašanjih večja razlika med volivci desnosredinske koalicije in leve opozicije, če bi anketo zaključili pred zaostritvijo drugega vala.

Ni vseeno, kako kdo voli - in kdo kaj reče

Politične preference vplivajo na odnos volivcev do koronavirasa, to je dejstvo. A daleč od tega, da bi lahko preprosto dejali, da so volivci levice glede njega praviloma manj zaskrbljeni in manj disciplinirani pri zaščitnih ukrepih, kot smo v naslovu tega članka ugotovili za Slovenijo.

Na to, kako ta ločnica poteka v posamezni državi, vpliva več dejavnikov. Velikega pomena  je, kdo je na oblasti in izvaja ukrepe (ta bo deležen nasprotovanja, najsi bo lev ali desen), nemajhen vpliv pa ima tudi kulturne specifike (v ZDA so denimo konservativci veliko bolj občutljivi na varovanje osebne svobode kot slovenska desnica).

Zelo velik vpliv imajo politični vodje. Tako veliko razliko med demokrati in republikanci v ZDA (poleg že navedenih kulturnih razlik) lahko pripišemo prav osebnosti predsednika Trumpa, ki je s svojim konstantnim “nasprotovanjem” virusu odločilno pripomogel, da se je v republikanskem volilnem telesu tako jasno izrazila brezskrbnost glede virusa in neupoštevanje ukrepov. (Pri ZDA je potrebno omeniti še to, da je ločnica oblast / opozicija kar zadeva ukrepe proti koronavirusu bolj kompleksna, saj veliko ukrepov na tem področju vodijo lokalne oblaste, ki so tudi demokratske).

Tudi v Sloveniji je opazna vrzel med volivci desnice / levice (vladne opozicije / koalicije), čeprav v primeru naše ankete več kot pol manjša kot v ZDA. V naši anketi se je največja vrzel pokazala pri uporabi aplikacije. Vzrok je v tem, da jo ljudje dojemajo kot izrazito vladni projekt, obenem pa se je s pomočjo mainstream medijev in opozicije tudi konstantno sejal strah pred vdori v zasebnost. Opazna razlika tudi v splošni zaskrbljenosti glede koronavirusa, ki je pri volivcih koalicije večja kar za 20 odstotnih točk.

Ko pa pridemo do spoštovanja ukrepov, pa je razlika sicer opazna, a ne tako velika, kot bi morda pričakovali. Morda je treba pri tem vzeti v ozir, da so lahko levo usmerjeno volivci, ki so odgovarjali na našo anketo, manj radikalno. Na to bi lahko sklepali tudi iz njihove dokaj prizanesljive ocene strogosti vladnih ukrepov – raziskava na širši populaciji bi lahko dala drugačne rezultate. Morda pa vendarle kažejo rezultati na to, da pri Slovencih tudi nasprotniki vlade začnejo resneje upoštevati ukrepe, ko gre zares (na kar je pokazal zlasti trend premika tekom ankete).

Gotovo na odnos tako levega kot pretežno desnega volilnega telesa v Sloveniji vplivajo tudi politični liderji. A podatki iz naše ankete kažejo na to, da moč “koalicije nasprotnikov” ni tako velika kot denimo v ZDA. Resda veslači opozicijskega četverca brez krmarja konstantno kritizirajo vladno soočanje z epidemijo, pri ukrepih pa se glede na epidemiološko sliko obračajo po vetru oziroma po načelu “maske dol, maske gor”. Pri liderstvu “koalicije nasprotnikov” pa imajo kar močno konkurenco tudi v raznih “infuenserjih”. O tem se lahko plastično prepričate iz spodaj navedenega tvitov Andraža Zorka iz agencije Valicon.

Slovenija je sicer po številu dnevnih okužb na milijon prebivalcev skočila v svetovni vrh:

11 komentarjev

 1. Kadar človeštvo počne nekaj, kar je proti naravi in Bogu, zboli.
  Komunizem in njegova sedanja prikrita oblika – “levičarstvo”, ni alternativa religiji, ampak njena bolezen, tako kot je bolezen covid 19 in vse druge bolezni, ki so duhovne in fizične ter med seboj vzročno ter celo fizično povezane ter zaveznice. Zato t.i. “levičarji” podpirajo širjenje takih bolezni zavestno in nezavedno, ker so del pojava.
  kako jih preseči? Z opuščanjem vere se le širijo, zato se je nujno in to takoj poglobiti v vero in jo živet. Rdeča območja pokrajin so najboljši znak, kako svet oboleva za zdečo boleznijo, ki se širi kot RDEČI IMPERIALIZEM- TOKRAT KOT COVIT KOMUNIZEM.
  Zakaj je izbruhnil na Kitajskem? Je to zugolj slučaj, pobega iz laboratorija? NE, DUH JE NJIH IN NI UŠEL IZ STEKLENICE PO NMARNOSTI, AMPAK HOČE OBVLADOVATI SVET TAKO, DA POVZROČI NEMOČ, ANARHIJO, NAPADE TUDI ZDRAVE DELE SVETA, ZATO UMIRAJO TUDI TAM, KJER LJUDJE NISO “IMPERIALISTI” DO DRUGIH.
  Bolezen je treba odpraviti in začnemo v svoji notranjosti. To pa nam govori adventni čas, ki prihaja. Vse je že znano, toda, če zavračamo Kristusa in ropaj ljudi celo kakšen kardinal, ki je postal bolan in ne vrjame v kristusa in z njim cela štrena, in se to ne razkuži znotraj Cerkve, potem udarijo v ospredje mediji komunističnega covi kulturnega boja 9in to z užitkom odkrivajo. Torej- trpljenje in bolečine, ki so dolgoročno opozorilo in znak, da je treba bzdravilo, ali pa bo velik del človeštva pahnjen v puščavo!!! To je idgoivor, stari odgovor – vse je v Scetem pismu že zapisano, se je že dogajalo in se dogaja.
  Začni pri sebi ali pa tvaj sam po puščavi, brez Boga, dokler ne tagledaš fatamorgane in ta te bo zavajala, dokler se ne prečistiš ali umreš.

 2. Težko razumljivo, a z dejstvi preverljivo v domači politični in medijski praksi zadnjih tednov.
  Najvišji funkcionarji levih opozicijskih strank ter njihovi medijski aktivistični “ojačevalci” in servilni kibici so na domačem političnem peskovniku v razumevanju proti-epidemijskih ukrepov in priporočil vlade RS, ministrstva za zdravje in NIJZ ravnali zelo podobno ignorantsko in zavestno škodljivo, kot je v ZDA egocentrično oznanjal in ravnal sicer pri nas medijsko demonizirani in edinstveno svojeglavi predsednik ZDA Trump.
  Domnevno “svetost” človekovih svoboščin in pravic so naši proti-janšistični levičarji skrajno abstraktno postavljali nad realno in otipljivo epidemijsko ogroženost posameznikov in celih družbenih skupin od virusa, ki ne izbira ne po socialnem statusu, ne po političnem prepričanju, ne po svetovno-nazorski ali verski/brezverski pripadnosti posameznika.
  Smešili so se, in se še smešijo, z organiziranimi javnimi sabotažami proti discipliniranemu nošenju mask v zaprtih prostorih in na prostem, z organizirano vztrajno propagandno proti preventivni e-aplikaciji, z organiziranim in vztrajnim spodkopavanjem dobesedno vseh preventivnih ukrepov in priporočil vlade, pristojnega ministrstva in NIJZ ter z nenehno ponavljanim medijsko zapovedanim ne-zaupanjem, ne-spoštovanjem ter celo vztrajno serviranim žaljivim odnosom in celo prezirom do najodgovornejših posameznikov na prvih črtah neenakopravne in do konca negotove “fronte” boja proti epidemiji in priti njenim brezštevilnim negativnim posledicam v dostopnosti do zdravstvenih storitev in zdravstvene nege nasploh, na področju gospodarstva, zaposlovanja, ohranjanja socialne blaginje itd.
  Idejni voditelji, scenaristi, režiserji in slepo poslušni in zvesti aktivisti parlamentarne ter izven-parlamentarne protijanšistične opozicije brez vsakršnih političnih in etičnih zadržkov zlorabljajo vse hujšo družbeno krizo in ogroženost državljanov RS pri svojem vse bolj očitno prednostnem parcialnem politično pristran(kar)skem boju za oblast in nazadnjaškem naprezanju za ohranitev družbenega “statusa quo”, pri čemer se ravnajo po starem in preizkušenem revolucionarnem načelu: “Slabše kot bo za ljudske množice, boljši bodo pogoji za revolucijo in nasilen prevzem oblasti!”.
  Že videno v zgodovini samo-oklicanih revolucionarnih gibanj in nasilnih družbenih prevratov po svetu in v Sloveniji!

 3. Aktiven državljan, točno tako! Tudi gospodu Klančarju pritrjujem. Skrbi me ta grda levičarska spolitiziranost, ko so pred nami vsemi tako resne preizkušnje kot je ta nesrečni virus! Normalno razumen in čuteč človek bi moral v tem trenutku dati vse od sebe, da bi v imenu solidarnosti vsaj ne rušil, če že idej za karkoli dobrega nima. Poskus J. Damijana in “četverice”, da v tem času hočejo za vsako ceno zrušiti vlado, je zame nič manj kot zločinsko dejanje! Ponavljam, zločinsko!
  Ne morem verjeti, da se zgodovina tako dosledno ponavlja! Predstavljajte si, da leži na cesti ob prometni nesreči poškodovan pešec, ti pri stopiš in namesto da bi poklical pomoč, človeka še okradeš in ga obrcaš. Slaba primerjava, bo kdo rekel, a prav taka primerjava se mi vsiljuje, ko vidim kako opozicijski voditeljem ni prav nič sveto! Vem, da se stranke borijo za oblast. To je njihova naloga! V trenutnih res težkih razmerah pa se mi zdi to početje amoralno! Sprašujem se, kako bi ravnal Janša, če bi bil danes v opoziciji. Upam si trditi, da bi ne delal prevrata, če bi bile zdravstvene razmere pod nadzorom. Če bi ne bilo tako, verjemite, da bi izgubil podporo mnogih, ki ga sedaj podpirajo. Upam, da nas bodo dogodki, ki so pred nami izmodrili ali nam vsaj dali videti, kdo med nami je prevarant ali za prevaranta v politiki navija. G. Klančar govori o Bogu. Nemoderno, nazadnjaško govorjenje boste rekli, saj mi smo razvita družba, osveščeni, izobraženi… Pa tudi srečni ali vsaj zadovoljni!!?? Koliko bede po naših družinah, duhovne, mislim, koliko narkomanov in drugih odvisnikov med nami, dolge vrste pred psihiatričnimi ambulantami, pred psihoterapevti, duhovniki! Bolna družba!! In prav ta družba smo mi, volivci! Od izvoljenih pričakujemo zdravilni koktajl, ki bo deloval takoj! Pozdravil našo materialno in vsakršno stisko! Ste opazili, kako trenutna vlada ničesar ne obljublja, dela pa s polno paro!?? Zame je to zaenkrat dovolj! Naj bo tudi za vas, pa zdravi ostanite!

 4. A se lahko, prosim, nehamo sprenevedati. Politiki vladnih strank niso nič boljši glede spoštovanja ukrepov. Sam notranji minister Hojs je med govorom v parlamentu snel masko in potarnal, da je z masko težko govoriti. Pa ni spregovoril niti dve besedi. Kakšen je to znak državljanom? Ministrica za šolstvo se udeleži masovne večerje brez mask. Hkratyi pa se od učiteljev in učencev zahteva nošenje mask? Kakšno je to sporočilo? Janša visdno sili v roko Kurzu, čepreav se ta nekajkrat uspe iznmakniti. Kakšno je to sporočilo? Predsednik DS je v petek med obiskom v Porabju bil brez maske, čeprav tudi tam verljajo strogi ukrepi. Pa tudi, če tam strogih ukrepov ne bii bilo, kakšen signal nam daja, ko sname masko?

  In potem je najlažje vso krivdo naprtiti nasprotnemu političnemu polu in peščici državljanom na kolesih. Mar res verjamete temu, kar tukaj pišete? Ste slepi? Vam bi Janša še prazen žakl prodal pa bi trdili, da je v žaklu polno pšenice. Kaj se je zgodilo s kršansko demokracijo na Slovenskem?

  Kako to, da je krščanskla demokracija, ki bi morala voditi desnico v Sloveniji pristala, da ji primat prevzame peščica bivših komunistov, dipplomantov FDV in primitivcev v SDS?

  Sram vas bodi, da Janši in njegovim ex-partijcem pomagatee razširjati laži.

Komentiraj