Svetovni dan mladih je veliko več kot katoliški Woodstock

Svetovni dan mladih – ogromen mladinski festival, ki se zgodi vsaki dve ali tri leta nekje na svetu ni le eden izmed mladinskih festivalov, temveč mnogo več.

Njegov vpliv na Cerkev, duhovnike in mlade katolike je preko mnogo spremenjenih življenj namreč mnogo večji. Preberite zakaj. 

Odkar je Papež Janez Pavel II pred tridesetimi leti ustanovil Svetovni dan mladih, to ni le največji dogodek katoliške Cerkve, temveč tudi največje ponavljajoče srečanje ljudi na svetu, ki povezuje tako verne kot tudi neverne.

V zadnjih letih je prav to srečanje eden glavnih mwst, kjer se mladi čutijo dokončno nagovorjene za duhovne poklice. Niti ni naključje, da je bi Svetovni dan mladih ustanovljen v času, ko je začelo močneje upadati število redovnih in duhovnih poklicev.

SDM daje mladimi priložnost za izgradnjo katoliške identitete, ki je mladim blizu preko ustvarjalnega in svežega načina posredovanja vrednot in je tako priložnost za prenovo verskega življenja.

Mnogi mladi na SDM doživijo univerzalnost Cerkve in pričujoče navdušenosti tako velike množice mladih, kar mnogim pomaga odkriti mesto v Cerkvi.

Svetovni dan mladih se vrača v deželo njegovega ustanovitelja. Njegova zapuščina bo tokrat mlade tako še posebej spremljala. Papež Janez Pavel II je mlade že leta 1991 spodbudil naj bodo “zahtevni do sveta okrog sebe, še prej pa sami do sebe.”

Podobno je dejal tudi papež Frančišek v Riu: Prosim vas, namesto tega, da ste revolucionarji; plavajte proti toku; prosim vas, da se uprete tej kulturi, ki vidi vse, kar je, kot začasno in vas prepričuje, da ste nesposobni odgovornosti, da ste nesposobni prave ljubezni.”

SDM mlade spremeni. Za nekatere je to lahko poziv za vstop v versko življenje, drugi se po vrnitvi domov odločijo, da bodo zamenjali službo, sodelovali v župniji, obiskali ljudi v zaporu ali služili ljudem v stiski.

Vsakdo pa ima priložnost, da zavrne “globalizacijo brezbrižnosti”, k čemur v času svojega služenja spodbuja papež Frančišek.

SDM da mladim pogum, zanos in vnemo, s pomočjo katerih ti mladi spremenijo sebe in svet.

In za dva milijona mladih, ki se bodo zbrali v Krakovu, bosta ta dva tedna lahko pomenila začetek te spremembe.

1 komentar

Komentiraj