Rodnost v Sloveniji vztrajno upada: jo bodo rešili višji družinski prejemki?

Foto: pixabay
POSLUŠAJ ČLANEK
Čeprav je v Sloveniji iz leta v leto več prebivalcev, rodnost v Sloveniji upada. Po neuradnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo v letu 2018 v slovenskih porodnišnicah 19.123 porodov. V primerjavi z lanskim letom je to 3% manj. Tako se trend upadanja rojstev, ki se vleče že od leta 2011, nadaljuje.

Po podatkih NIJZ je bilo od leta 1988 najmanj porodov leta 2003 (16.917), potem pa je število porodov do leta 2011 naraslo na 21.567, od takrat pa vztrajno pada.

Vir: NIJZ

V letu 2019 več denarja za družine


V letu, ki je pred nami, bodo družine deležne nekaj več socialnih transferjev, predvsem na račun odpravljanja kriznih ukrepov. Tako se bo nadomestilo za starše na starševskem dopustu dvignilo nazaj na 100%, prav tako se je zgornja omejitev dvignila iz 2-kratnika povprečne plače na 2,5-kratnik. Država bo več denarja namenila tudi družinam z več otroki. Dodatek za veliko družino po novem ne bo več vezan na cenzus in ga bodo dobile družine s tremi ali več otroki, kjer ima vsaj en od staršev in otroci stalno prebivališče v Sloveniji.

Več denarja bo država namenila tudi za štipendije dijakov in študentov. Cenzus za pridobitve štipendije je iz 576,89 € dvignjen na 659,30 €. Tako bo v novem letu štipendijo dobilo 8.500 dijakov in študentov več. Statistika pa kaže, da višji prihodki namenjeni družinam bistveno ne vplivajo na rodnost.

O družinski politiki in ločitvi družinske in socialne politike je bilo veliko govora tudi na zadnji seji Državnega zbora pred novim letom. Poslanci so že takrat ugotovili, da je upad rodnosti resen problem, ki ga bo potrebno začeti sistematično reševati, a vendar se poslanci niso odločili, da bi rodnost podprli tudi v denarju. Koalicijski partnerji so namreč prepričani, da bi bilo to preveč obremenjujoče za državni proračun. 


 
KOMENTAR: Uredništvo
Bo več denarja za družine dvignilo rodnost?
Denar, ki ga država nameni družinam je seveda dobrodošel dohodek, ki družini pomaga pri plačevanju življenjskih stroškov, iz prakse pa vemo, da ni denar tisti, ki je ključen element za odločitev za družino in večje število otrok. K zvišanju rodnosti bi država več pripomogla z izboljšanjem pogojev na trgu dela za mlade in možnostjo uspešnejšega in prijaznejšega reševanja stanovanjskega problema mladih družin. Rodnost bi se najverjetneje povišala, če bi bila družba bolj naklonjena življenju. Dokler bo življenje prašička več vredno od življenja otrok, nam kupi denarja ne bodo pomagali pri rodnosti. 
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike