Predlog o policijskih pooblastilih vojske na meji za zdaj umaknjen, a problem ostaja. Kako z obolelimi migranti?

Vir: Pixabay
POSLUŠAJ ČLANEK
Embed from Getty Images

Kljub temu, da je v ospredju svetovnega in domačega dogajanja koronavirus, pa ta ni edini, ki v našo družbo vnaša krizne razmere.

Še vedno smo priča nezmanjšanemu številu ilegalnih prehodov preko naše južne meje, kar je v teh kriznih časih za državo in družbo dodatno breme.

Za razbremenitev policistov je notranji minister Aleš Hojs nameraval predlagati aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi, ki policijska pooblastila pri varovanju meje omogoča tudi Slovenski vojski. A ker za sprejem očitno nima potrebne 2/3 podpore poslancev, je vlada predlog za zdaj umaknila. Hojs bo s pogovori po poslanskih skupinah v naslednjih dneh poskusil zbrati potrebno večino.

Obenem so se v preteklih dneh pojavile govorice, da hrvaška policija ne sprejema več vrnjenih ilegalnih migrantov, ki kažejo znake obolenja za COVID-19. Pri Generalni policijski upravi smo preverili, če so te navedbe točne.

Hrvati zavračajo obolele migrante?


Odgovorili so nam takole: "Sporazum  med  Vlado  Republike  Slovenije  in  Vlado Republike  Hrvaške o izročitvi  in prevzemu oseb, katerih vstop ali prebivanje je nezakonito, je v veljavi in se izvaja v celoti."

Sektor za odnose z javnostmi Policije sporoča še: "Do danes ni bil potrjen še noben primer okužbe pri prebežnikih."

To pomeni, da Hrvaška iz Slovenije vrnjenih migrantov ne zavrača. 20. člen omenjenega sporazuma sicer določa, da lahko katera od pogodbenic začasno preneha izvajati sporazum, če je ogroženo javno zdravje.

Število ilegalnih prehodov meje se povečuje


Povprašali smo jih tudi, kakšen je trend zaznanih ilegalnih prehodov meje. Prijazno so nam posredovali najbolj sveže podatke: "Policija je v obdobju  od 1.1. do 23.3.2020 obravnavala 1.575 oseb, ki so nedovoljeno  prestopile državno mejo iz Hrvaške, lani v istem obdobju 1.497. V tem času smo na podlagi sporazuma vrnili 1.133 osebe, lani 885." Vidimo torej, da koronavirus migrantov ne odvrača od potovanja v EU, število celo narašča.

Kakšni pa so postopki policije pri varovanju schengenske meje v luči varovanja javnega zdravja? GPU odgovarja: Pri  izvajanju  postopkov  z  osebami,  ki so nedovoljeno pretopile državno mejo, se upoštevajo vsa navodila NIJZ glede ukrepov preprečitve širjenja nalezljive  bolezni, policisti pa uporabljajo ustrezno zaščitno opremo.

V primeru obravnave oseb, ki so poškodovane ali bolne, se vedno takoj obvešča pristojno  zdravstveno ustanovo, ki osebe pregleda in poda svoje mnenje. Nadaljnji  policijski ukrepi so odvisni od mnenja zdravstvene ustanove. Pri osebah, ki zaradi zdravstvenih razlogov ni mogoče takoj izvesti vračanja po sporazumu, se postopek predaje začasno odloži in izvede takrat, ko razlogi minejo.

To pomeni, da bi se v Sloveniji teoretično lahko zadrževali okuženi prosilci za azil ali ilegalni migranti, ki jih ni bilo moč vrniti. Kakšno je stanje na tem področju, smo se pozanimali pri Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Vprašali smo po zasedenosti kapacitet, zdravstvenem stanju in po ukrepih, ki jih urad izvaja v času pandemije.

Odgovorili so nam takole: "Glede števila migrantov, ki se nahajajo oz. so prisotni v RS sporočamo, da se na dan 23. 3. 2020 v RS nahaja 63 tujcev, ki so izrazili namero, da bodo zaprosili za mednarodno zaščito (sprejemnica azilnega doma) in  310 prosilcev za mednarodno zaščito (142 v azilnem domu, 75 v izpostavi Kotnikova, 30 v izpostavi Logatec in 63 izven azilnega doma).
 
V zvezi  s preprečevanjem širjenja korona virusa je Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov pripravil postopkovnike za vse kategorije oseb, kako ravnati v primeru pojava te bolezni v azilnem domu, izpostavah ter integracijskih hišah. Prav tako je ozavestil v njim razumljivem jeziku vse nastanjene, podučil jih je o preventivnih ukrepih, ki se zlasti nanašajo na higienske ukrepe, upoštevanje primerne razdalje in zadrževanje v sami nastanitveni kapaciteti."

Kakšno pa je stanje v postojnskem Centru za tujce? Policija odgovarja: "Zasedenost nastanitvenih kapacitet Centra za tujce je trenutno okoli 5%. O zdravstvenem stanju nastanjenih oseb ne dajemo podatkov, saj je to skladno z zakonodajo zaseben podatek, lahko pa povemo, da ni nihče okužen z novim koronavirusom. Ukrepi se izvajajo v skladu s priporočili in naročili vseh pristojnih služb."

Glede na to, da se število ilegalnih migracij povečuje, vse več policistov bo potrebno pri obvladovanju krizne situacije v notranjosti države, hkrati pa na viruse niso imuni niti migranti niti policisti, bi bilo po mnenju Policije smotrno uvesti aktivacijo 37. a člena Zakona o obrambi, po katerem bi SV pomagala policiji pri varovanju schengenske meje, kot je predlagal notranji minister Hojs.

Policija je svoje stališče na Twitterju pred kratkim izrazila takole: “Policija bi lažje opravljala številne naloge, povezane z obvladovanjem epidemije, med drugim se trudimo urejati varno pot voznikom tovornih vozil iz različnih držav v konvojih.”

KOMENTAR: Rok Frelih
Če SV ne dobi posebnih pooblastil, to pomeni ogrožanje varnosti in zdravja v RS
Odgovori pristojnih kažejo na povečane težave varnostnih organov pri obvladovanju kar dveh trenutno zelo perečih kriz. Migranti se koronavirusa očitno ne bojijo, kar pa ne pomeni, da ga ne prenašajo. Čeprav po lastnih zagotovilih pristojni vse postopke izvajajo v skladu s predpisi, lahko COVID-19 k nam preko migrantov vseeno pride, in sicer preko tistih, ki niso prestreženi in obravnavani, ampak se prosto gibljejo po območju Republike Slovenije. Glede na dobljene odgovore naj pod okriljem urada za oskrbo in integracijo migrantov obolelih oseb ne bi našli, prav tako ne v Centru za tujce v Postojni. Nekaj pa postaja vse bolj jasno: stanje ni rožnato, in slej ko prej bo morala policiji na pomoč priskočiti vojska. Nasprotovanje dodelitvi posebnih pooblastil vojski pomeni ogrožanje javne varnosti in javnega zdravja v Republiki Sloveniji.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike