Povračilo glob kršiteljem covid ukrepov: Če ni treba plačevati kazni, kako boste vodili naslednjo epidemijo?

Zajem slike: Youtube
POSLUŠAJ ČLANEK
Epidemija covida-19 je bila za večino današnjih generacij edinstvena izkušnja, v kateri je bilo v ospredju skupno dobro za ceno začasne omejitve individualnih pravic. Oziroma tako bi vsaj moralo biti. 

Janševa vlada se je pri ukrepanju naslonila na 26 let star Zakon o nalezljivih boleznih ter na podlagi tega izdajala odloke, ki so predpisovali ukrepe za zajezitev širjenja virusa. Ustavno sodišče, takrat že močno nagnjeno v levo, pa je člene zakona, na katerih so odloki temeljili, razglasilo za neustavne.

Danes Golobova koalicija sprejema zakon, s katerim bi vsem kršiteljev odlokov iz tistega časa povrnili sredstva za plačilo glob. Gre za  5,5 milijonov evrov glob, od tega 1,7 milijona plačanih, ostalo je v prisilni poravnavi. Kdo si povračilo lahko obeta, smo pisali že prejšnjič. 

Da bodo globe prekrškarjem povrnili, je bila ena od koalicijskih obljub zmagovite koalicije. Iz opozicije pa jih svarijo, da se takšna epidemija prav lahko zgodi tudi njim, tovrstno početje pa vrne kot bumerang, saj kdo bo zaščitne ukrepe po vsem tem sploh še upošteval. 

Vlada: Prekrškovno pravo ne bi smelo imeti ključne vloge pri obvladovanju kriznih razmer


Kot je v uvodu povedala ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, je bilo obdobje med pomladjo 2020 in poletjem 2022 težko obdobje tako za Slovenijo kot celoten svet. Covid je pustil vpliv ne samo na zdravstvenem področju, ampak tudi na pravnem. Ukrepi oblasti so po besedah ministrice temeljili na podzakonskih aktih, katerih je bilo za časa prejšnje vlade sprejetih okoli 500. Podzakonski akti so sicer pravni akti, ki jih sprejemajo državni organi, in imajo nižjo stopnjo veljave od zakona. Šlo je v naših primerih predvsem za odloke vlade.
Foto: Matija Sušnik, dz-rs.si

Večina odlokov je bilo sprejetih na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, za katerega se je kasneje izkazalo, da je bil neustaven. Pooblastila za izdajanje odlokov so bila določena preohlapno. Odloki so se po ministričinih besedah sprejemali čez noč, zato se ljudje z novimi pravili niso mogli pravočasno seznaniti. Prekrškovno pravo pa naj ne bi smelo imeti ključne vloge pri obvladovanju kriznih razmer. Po mnenju predlagateljev bi bilo primerneje, če bi vlada izrekla sankcije, ki bi bile opominjevalne narave.


V tistem času je bilo obravnavanih preko 62 tisoč prekrškovnih zadev, izrečenih pa je bilo za približno 5,7 milijona evrov glob. Pri tem je tri četrtine zadev obravnavala policija, slabo petino pa zdravstveni inšpektorat, kar po besedah ministrice pomeni, da je bil dan prevelik pomen uporabi prekrškovnega prava, kar je privedlo do »izvotlitve 2. člena Ustave« (Slovenija je pravna in socialna država).


Kot smo že pisali, predlog zakona predvideva ustavitev vseh tekočih prekrškovnih postopkov, pa tudi sanacijo pravnih posledic v zakonu zajetih prekrškov, in sicer samodejni izbris podatkov iz evidenc prekrškovnih organov in evidence pravnomočnih odločb sodišč. Izbris iz evidenc bi tako pomenil, da bodo osebe po samem izbrisu veljale kot nekaznovane. Ureditev pa ne velja za prekrške, katerih zakonska podlaga ni bila sporna.


Predlog zakona sicer omogoča tudi ustavitev vseh postopkov v zvezi z delom v splošno korist in odreditvijo nadomestnega zapora, ustavljeni pa bodo tudi postopki prisilne izterjave glob in stroškov postopkov. Predlog zakona pa ne prikriva plačila stroškov za varovanje nekaterih protestnih shodov v času kovida, npr. petkovih kolesarjev, saj v teh primerih ni šlo za globe, ampak za tožbe. Soglasje države k tem tožbam je vlada sicer umaknila že na začetku mandata.Zakon je populističen, vsi, ki so prejeli sporne globe, bi morali prekrške po pravni poti izpodbijati, menijo v opoziciji


V Novi Sloveniji so sicer mnenja, da bi po našem pravnem redu vsi, ki so prejeli domnevno sporne globe, koristiti možnost, da prekršek po vnaprej predvideni pravni poti izpodbijajo. Sprejem posebnega zakona, s katerim bi posegli zgolj v nekatere prekrške ali celo sodne postopke, je po njihovem mnenju neustrezen, ter lahko odpre plaz novih tovrstnih zakonodajnih zahtev.


Po mnenju Nove Slovenije naj zakonodajna oblast ne posega v odprte sodne postopke, prekrškovne postopke ali kakršnekoli druge postopke, saj naj te razrešujejo pristojni organi, torej sodišča in inšpekcijske službe. Podpora takemu predlogu pa bi lahko sprožila tudi negativni signal pri zavzemanju družbe za spoštovanje ukrepov. Poleg tega pa ne vemo, če bomo kdaj spet v podobni situaciji, v kakršni smo bili za časa epidemije. Težko se je tudi znebiti občutka, da je zakon predlagan zgolj zato, ker so bili prekrški izrečeni v času prejšnje vlade, ter da zakonodajalec posega v določene odprte prekrškovne postopke zgolj zaradi političnih razlogov.


V SDS so poudarili, da predlogu zakona nasprotujejo, ampak ne zato, da ne bi smelo biti pravici zadoščeno, ampak zaradi pravil, ki jih določa Zakon o ustavnem sodišču. Ustavno sodišče je namreč odpravilo sporni člen Zakona o nalezljivih boleznih, kot mu veleva 46. člen Zakona o ustavnemu sodišču, oziroma predlagalo državnemu zboru, da naj se ga odpravi, kar je parlament želel storiti, a v takratni opoziciji niso hoteli sodelovati. Predlog zakona je tako po besedah poslanca SDS Andreja Hoivika precej populističen, predvsem pa mu bodo ploskali »v glasu ljudstva, ploskal vam bo Jaša Jenull, ploskala vam bo Nika Kovač, pravzaprav pa vam ploskajo že sedaj, ko se sestajajo z ministri, ministricami Vlade, ki je pravzaprav zrasla na izkoriščanju največje zdravstvene in ekonomske krize po pandemiji leta 1918«.


Jožef Lenart pa je izrazil upanje, da se vladi po takšnem početju »ne zgodi bumerang, saj lahko pride nova epidemija, lahko, lahko pride dejansko do novih protestov.« In če bodo zdaj dejansko pokazali, da kazni ni treba plačevati, se Lenart boji, da vladi ne bo uspelo zagotavljati reda.

Komu bo koalicija vračala


V koaliciji so sicer našteli nekaj spornih primerov, v katerih bi globe morale biti povrnjene. Tako so npr. dejali, da ni mogoče povsem racionalno razložiti, kako je država lahko dovolila, da so se izrekale globe dijakom, ki so protestirali, ker jim je »bila odvzeta pravica do šolanja in znanja«. Med drugim so bili zanje sporni tudi primeri glob prekarnim delavcem, družinam z rogljički na sprehodu na prostem, ljudem, ki so hiteli na delo, ter protestnikom, ki so na Trgu Republike prebirali ustavo. Ravno zaradi teh dejanj naj bi bilo nujno, da se ta ravnanja države popravijo, namen zakona pa naj bi bil tako odpraviti krivice, ki so posledica »pretirane kazensko pravne represije, ki se je v Republiki Sloveniji izvrševala med marcem 2020 in junijem 2022«.


KOMENTAR: Jakob Vid Zupančič
Generali po vojni
Čas epidemije koronavirusa je bila vojna proti nalezljivi bolezni, ki jo je bil ves svet. Najbolj strogi z zaščitnimi ukrepi, ob izvorni državi Kitajski, so bili v najbolj liberalnih državah: Franciji, Avstraliji, Novi Zelandiji, v ZDA, na Nizozemskem ... Ljudi so zapirali v stanovanja, okužene izolirali v posebnih prostorih, nad protestnike pa naganjali policijske konjenike in jih oblivali s solzivcem. Ampak ne, za slovensko levico je bila naša omiljena verzija ukrepov (v primerjavi z "jedrnimi evropskimi državami") diktatura Janeza Janše. Ključna volilna obljuba tistim, ki ukrepom niso hoteli slediti (velika večina jih je bila zgolj opomnjena), pa, da jim bodo denar od glob vrnili. Pri tem jim je pripomoglo ustavno sodišče z razumsko težko razložljivo presojo o neustavnosti nekaj členov Zakona o nalezljivih boleznih iz Drnovškovega časa. Današnje sporočilo ljudstvu je jasno: Ko pride naslednja velika kriza, vam restrikrivnih ukrepov oblasti ni treba spoštovati, saj so vam s tem kršene pravice – do početja škodljivih stvari, ne samo zase, temveč tudi za druge. Da bo na podlagi takšnih sporočil mogoče vzpostaviti red, je velika iluzija, ki jo bomo slej kot prej izkusili na lastni koži. Žal je na tem sporočilu leva politika sejala in kasneje žela politični kapital. Nikar si tega ne želimo, ampak res bi jih bilo zanimivo opazovati, kako bi se sami znašli v novi takšni situaciji.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike