Polovica mladih Evropejcev bi predstavniško demokracijo zamenjala z drugim sistemom

POSLUŠAJ ČLANEK

Nizka evropska identiteta, neponotranjenost evropskih vrednot, vse bolj razširjen evroskepticizem; raziskava javnega mnenja med mladimi Evropejci YouGov kaže, da EU pri prepričevanju mladih čaka še veliko dela.  

Britanska organizacija YouGov, ki izvaja raziskave javnega mnenja v Združenem kraljestvu in po svetu, je pred nekaj dnevi objavila rezultate raziskave, ki je zajela 6.000 mladih Evropejcev (16 - 26 let) iz 7 držav (VB, Francija, Nemčija, Španija, Poljska, Italija in Grčija).

Raziskava je dala nekatere zanimive rezultate, od pojmovanja Evropske Unije do pogledov mladih na oblike vladavine.

Pojmovanje evropskih povezav


Mladi sicer na splošno na evropsko povezovanje gledajo pozitivno, a jih večina - kar 75 % - meni, da je EU predvsem gospodarska povezava. Le okoli 30 % jih meni, da je tudi povezava skupnih evropskih vrednot ali kulture, kar je lahko zaskrbljujoče. Ustanova TUI, ki je raziskavo naročila, je v uradni izjavi poudarila, da to ni krivda le politikov, temveč vseh družbenih akterjev.

Pri vprašanju evropske identitete je velika večina odgovorila, da se najprej čutijo pripadnike svojega naroda in nato tudi Evropejce, kar sicer ni presenetljivo, a je organizator ankete pričakoval večjo priljubljenost "transnacionalne" opredelitve.

Evroskepticizem po zajetih državah


Splošna ugotovitev raziskave je po besedah organizatorjev lahko odtujenost od EU. To se kaže v ne-ponotranjenosti skupnih evropskih vrednot, manjši evropski identiteti od pričakovane, pa tudi v relativno visokem deležu evroskeptikov. 1 od 5 zajetih mladih Evropejcev meni, da bi njihova država morala zapustiti Unijo.

Delež mladih evroskeptikov je najmanjši v Nemčiji in Španiji - 12 %. Zanimivo in ne preveč spodbudno je, da bi skoraj 40 % intervjuvancev želelo, da bi države oz. nacionalne vlade imele več avtonomije pri odločanju; ta delež je najvišji v Grčiji, kar 60 %.

Čeprav je raziskava zajela le 7 (sicer velikih) držav, se lahko opazijo nekatere nepresenetljive razlike med njimi. Tako so EU najbolj naklonjeni v tradicionalno "evropskih" Nemčiji in Poljski, pa tudi Španiji, ki sicer nima tako močnega glasu znotraj EU, najmanj pa v Grčiji, ki je v zadnjem času doživela velike pretrese zaradi dolžniške krize.

Razočaranost nad predstavniško demokracijo


Morda najbolj presentljiva in "udarna" pa je ugotovitev, da le 52 % mladih Evropejcev vidi demokracijo kot najboljšo obliko državne ureditve. To pa ne pomeni, da so vsi ostali bolj naklonjeni avtoritarnim ali totalitarnim vladavinam - raziskava je namreč zabeležila visoko naklonjenost alternativam predstavniški demokraciji, npr. tehnokratskim vladam (npr. Poljska) ali pa neposredni demokraciji oz. referendumom (npr. Francija).

Verjetno gre vzroke za nenaklonjenost predstavniški demokraciji iskati tudi v razočaranju mnogih svobodomiselnih mladih nad zadnjimi pomembnimi dogodki v svetu (npr. brexit-om in Trumpovo izvolitvijo) in pa nezmožnosti izvoljenih predstavnikov ljudstva spoprijeti se z nekaterimi problemi, od brezposelnosti do migrantske problematike.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike