Modernizacijo zastarele zakonodaje s področja prevozov podpira tudi GoOpti. Je strah pred spremembami upravičen?

Uredništvo

POSLUŠAJ ČLANEK
Zakon, ki ga je predlagalo ministrstvo za infrastrukturo, ureja pogoje za delo ponudnikov prevozov v cestnem prometu. Nova zakonodaja odpira pot digitalizaciji tudi na področju prevozov in s tem Sloveniji omogoča sledenje razvitim državam, kjer takšne platforme uspešno delujejo že vrsto let.

Podrobnejša preučitev predlaganih sprememb zakona kaže, da so pogoji in možnosti enaki za vse ponudnike na trgu, saj bodo vsi ponudniki taksi prevozov v Sloveniji podvrženi enotni davčni in delovno-pravni zakonodaji, davki pa bodo ostali v Sloveniji. Zakon tako ne dela nobene razlike med obstoječimi taksi podjetji in morebitnimi novimi digitalnimi igralci.

Spremembe podpira tudi znano slovensko podjetje GoOpti, ki ga Slovenci množično uporabljamo za prevoze do letališč in podobno. Pravijo namreč, da gre za spremembe, ki bodo prispevale k učinkovitejšemu prometu.

GoOpti: Spremembe za digitalizacijo so nujne


Zakon postavlja pogoje za delovanje, ki bodo za vse enaki, in ureja marsikatero področje, ki je zdaj pomanjkljivo ter pušča odprte možnosti za izkoriščanje, delo na črno itd.

Navsezadnje je Slovenija tudi zelo priljubljena turistična destinacija in med prvimi vtisi o gostoljubnosti države so prav prevozi. In prav na tem področju zaradi zastarele zakonodaje še nismo v koraku s časom in ostalimi evropskimi državami. Na to opozarjajo tudi pri znanem prevoznem podjetju GoOpti, ki pozdravlja spremembe na tem področju.

»Pozdravljamo načrte za modernizacijo zakonodaje, ki bo tudi na področju prevoza v cestnem prometu odprla pot za digitalizacijo. To je nujen korak za številne mobilne storitve, ki bodo prispevale k učinkovitejšemu prometu. Je pa zelo pomembno biti pozoren na podrobnosti, da bodo s spremembo zakonodaje dejansko doseženi cilji zelene mobilnosti,« pravijo v tem znanem prevozniškem podjetju.

Večja možnost izbire za delavce in preglednejše storitve prevoza za uporabnike


Glede spremembe zakonodaje na področju prevozov so se vzpostavili nekateri miti oziroma strahovi, ki pa so v največji meri prenapihnjeni.

Vsak, ki bo v Sloveniji opravljal službo prevoza v cestnem prometu, bo moral imeti sklenjeno pogodbo z delodajalcem po eni izmed oblik delovno-pravne zakonodaje. Torej ne bo možnosti za delo na črno. Obenem bo moral imeti vsa ostala dovoljenja, da lahko opravlja prevoz, vključno s potrdilom o poznavanju mesta, licenco, zavarovanjem. Z morebitnim vstopom novih ponudnikov, kot so Uber ali druge storitve, ki temeljijo na digitalnih rešitvah, bodo delavci dobili večjo možnost izbire delodajalcev.

In sprememb si glede na zadnjo Valiconovo javnomnenjsko raziskavo Slovenci vsekakor želijo, saj več kot očitno niso zadovoljni s kakovostjo trenutne ponudbe prevozov. 52 % vprašanih meni, da storitev prevoza preplača, 91 % želi vnaprej poznati ceno in čas prihoda, 83 % pa želi za določanje cene uporabiti aplikacijo. Kar 69 % vprašanih je mnenja, da so potrebne spremembe zakona, ki ureja taksi storitve.

Sindikati in taksisti ministrstvu za infrastrukturo sicer oporekajo na več točkah. Pravijo, da bo prihod aplikacij, kot je Uber, poskrbel za deregulacijo cen in za nelojalno konkurenco ter še povečal prekarnost v že tako s prekarnostjo prepojeni panogi.

Da sprememba zakona ne prinaša nelojalne konkurence, logično sledi iz dejstva, da bodo pogoji za delovanje na trgu za vse enaki. Konkurente na trgu bo to gnalo k ponudbi boljše storitve, kar je v končni fazi odlično za stranko.

Govori se tudi, da bodo tuje korporacije iz Slovenije zgolj črpale denar. A dejstvo je, da bodo vsi ponudniki aplikacij oz. storitev prevozov davke plačevali v Sloveniji. Če se bo praksa tovrstnih prevozov razširila, bodo iz naslova davkov pobrali celo več denarja kot prej.

Trditve, da zakon spodbuja prekarnost, so po svoje nesmiselne zaradi dejstva, da je področje taksi prevozov že zdaj eno najbolj prekariziranih, če k prekarizaciji štejemo delovno obliko samostojnega podjetništva, ki se pri tem najpogosteje uporablja. Dotični zakon postavlja zgolj osnovo in pogoje za delo ponudnikov na področju prevozov v Sloveniji in ne ureja delovnih razmerij ter delovno-pravne zakonodaje. Tako imenovano prekarnost se, če je to potrebno, mora reševati v okviru le-te.

Res je tudi, da bo določen odstotek za pridobitev stranke pobral digitalni ponudnik storitve. A taksisti klasičnim ponudnikom taksi prevozov to plačujejo že zdaj. S konkurenco digitalnih ponudnikov se razbije monopol, kar pa lahko benefite prinese tudi voznikom.

Prva tarča kritik, ko gre za digitalne ponudnike storitev, je podjetje Uber. Očitek, da je izgubljal na sodiščih in zapustil trg, ko razmere več niso bile primerne za "izkoriščanje" delavcev, do neke mere drži. Na ministrstvu trdijo, da ima zakon zato vgrajene varovalke s pogoji za delo prevoznikov v Sloveniji, ki bodo enaki za vse. V Sloveniji imamo že sedaj zakonodajo, ki varuje pred izkoriščanjem digitalnih platform v prometu.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki

OCT
01
Camerata Laibach
19:00 - 21:00
OCT
01