DARS odgovarja: izbranim medijem plačujejo oglase, ki vas varujejo na avtocestah

vir: dars.si
POSLUŠAJ ČLANEK
Pred velikonočnimi prazniki smo na Domovini razkrivali, kako se davkoplačevalski denar iz nacionalne RTV hiše preko množičnih naročnin kanalizira v izbrane levonazorske medije ter vas obvestili, da naročnino za izbrani levi tisk plačujete tudi s položnico za elektriko, pogrebnimi storitvami in z nakupom vinjete.  

In pri brskanju po javnih evidencah nam je še posebej padlo v oči, da so med najbolj radodarnimi plačniki omenjenim medijem ravno v Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji. Na DARS smo se zato obrnili z nekaj vprašanji, kaj so omenjenim podjetjem plačevali in zakaj.

Pri zneskih smo se oprli na leto 2018, saj gre za zadnje leto, v katerem so na voljo tudi poslovni podatki izdajateljev omenjenih medijev.


V letu 2018 je DARS poravnal za skoraj 13 tisočakov evrov računov družbi Mladina, 12.5 tisočakov družbi Delo, približno toliko tudi družbi Dnevnik, dobrih 15 tisoč evrov Reporterju, še tisočaka več družbi Lanaka Media in skoraj 52 tisočakov izdajatelju Financ.

V vseh primerih gre za oglaševanje, pri čemer so naročeni tudi na posamezne številke Dela, Mladine in Financ. Pri Časniku Finance je poleg redne naročnine in oglaševanja šlo še za sponzorstva in oglaševanje na konferencah v organizaciji Časnika Finance d.o.o. s področja prometa, mobilnosti in gradbeništva ter kotizacije za posamezne strokovne dogodke v organizaciji Časnika Finance d.o.o.

Pred letom 2015 nakazil ni, kasneje pa odločitev o obveščanju in 5-mestne številke


Sodeč po zapisih v Erarju, DARS pred letom 2015 omenjenim medijskim hišam ni plačeval ničesar, niti naročnine na posamezne časopise. Leta 2015 se pojavijo prvi zneski, ki leta 2017 dobijo red velikosti, kot navedeno zgoraj za leto 2018.

Z DARS-a so nam sporočili, da je začetek plačevanja medijskim hišam posledica odločitve, da bodo »aktivneje ozaveščali uporabnike avtocest na področju prometne varnosti tudi preko medijev, torej objavljanja oglasov z informativno vsebino, še posebej, kot navedeno, z vidika varnosti v avtocestnem prometu oz. pravilne vožnje po avtocesti.«

V letu 2018 so se posvečali tudi intenzivnemu oglaševanju novega sistema elektronskega cestninjenja za tovorna vozila (DarsGO), da bi pridobili čim širši krog uporabnikov in se izognili zastojem, ki bi lahko nastali v povezavi z uvedbo novega sistema. Zanimivo, da je znesek za oglase pri nekaterih medijskih hišah kljub temu zgolj zanemarljivo večji od leta 2017 in celo manjši od leta 2019.Kot so še sporočili z DARSa, je za obveščanje in ozaveščanje pristojna enota za odnose z javnostmi. »S komuniciranjem prometne varnosti in ozaveščanjem smo želeli doseči čim večji krog ciljne publike. Objave v medijih smo prilagajali glede na vsebino (spremembe cestninskega sistema, nove vsebine prometne signalizacije …), glede na lokacijo (obnovitvena, gradbena dela …), glede na čas (zimska služba, megla, turistična sezona) … Pri odločitvi, kdaj in kje bomo ozaveščali, smo stremeli k temu, da z objavami dosežemo naš glavni cilj, to je kot navedeno, obveščati in povečevati prometno varnost in ozaveščati uporabnike.«

»Posebno pozornost pa, kot rečeno, posvečamo prometni varnosti in svojim uporabnikom z obveščanjem o razmerah na cestah, ozaveščanjem o nujnosti upoštevanja cestno prometnih predpisov, kulturi obnašanja voznikov, upoštevanju varnostne razdalje in prometne signalizacije, pravilnega razvrščanja v primeru nesreče na cesti, vključevanja in strpnosti v času obnovitvenih del, …«


DARS opravlja delo Agencije za varnost prometa


DARS v medijih ozavešča o varnosti in spoštovanju cestno-prometnih predpisov ter razmerah na cesti, s čimer skuša doseči čim večji krog ljudi. Toda v Sloveniji že imamo javno agencijo, ki je namenjena ravno temu. Javna Agencija Republike Slovenije za varnost prometa ima v poslanstvu navedene identične cilje.

Ta javna agencija je (verjetno za doseganje teh istih ciljev v letu 2018), Mladini plačala 2 tisočaka evrov, Delu dobrih 42 tisoč, Dnevniku 24 tisoč, Reporterju 12 tisoč, Financam 9 tisoč in Pro Plusu (Izdajatelju POP TV in Kanal A) 151,5 tisoč evrov.

Poraja se vprašanje, zakaj se v Sloveniji dve ločeni inštituciji ukvarjata z ozaveščanjem varnosti v prometu.

Plačujejo oglase za vsebine, ki jih mediji objavljajo kot novice?


V razlogih za oglaševanje oz. obveščanje javnosti so navedli informacije, ki jih mediji že sicer podajajo v člankih, ki niso plačane objave, saj gre za informiranje javnosti. Spremembe cestninjenja, dela na cesti, spremenjene režime vožnje in signalizacije mediji običajno obravnavajo kot novice, o katerih poročajo kot o vsebini, ne v obliki oglasa. Prav tako poročajo tudi o kampanjah za varnost v prometu. Zakaj torej Mladini plačati za oglaševanje v višini 6-12 celostranskih oglasov na leto, ni jasno.

In nenazadnje. Če bi želeli s svojim oglaševanjem doseči najširši spekter prebivalstva, bi upravičeno pričakovali razpršeno oglaševanje v različno nazorsko usmerjenih medijih. Ampak podobno kot pri RTV Slovenija in večini drugih državnih institucij, Darsovih naročil oglaševalskih storitev pri pomembnejših medijih desno-sredinskih nazorov ne zasledimo (z delno izjemo Reporterja).

KOMENTAR: Peter Merše
Po prepričanju DARSa, konservativci očitno vozijo varneje, torej ne potrebujejo plačanega ozaveščanja
Oglaševanje s strani upravljalca avtocest se zdi, še posebej ob dejstvu, da imamo v Sloveniji javno agencijo, ki skrbi za ozaveščanje glede varnosti v prometu, povsem nesmiselno. Ključne informacije, ki jih državljani potrebujemo za spremljanje del, spremenjene signalizacije in stanja na avtocestah, mediji večinoma objavljajo v svojih vesteh, zato oglasi za ta namen niso potrebni. O razmerah na cesti pa se lahko pozanimamo na njihovem cestnem servisu. In nenazadnje. Glede na razmerje oglaševanja v nazorsko različnih medijih očitno ne gre zgolj za željo po informiranju. Za primer vzemimo dva tednika: Mladina in Demokracija. Mladina velja za glasilo z levo-usmerjenimi vsebinami, Demokracija z desno usmerjenimi vsebinami. Nakladi sta sorazmerno podobni (Mladina 13.000, Demokracija 9.000), podobne so tudi cene oglasov. Pričakovali bi, da bo DARS v obeh tednikih oglaševal približno enakomerno, vendar Mladini za oglaševanje nameni 12 tisočakov, Demokraciji pa nič. Glede na to, da je verjetno malo bralcev, ki berejo oboje (razen poklicno), lahko ugibamo, da DARS ali smatra desne voznike za bolj varne in manj potrebne ozaveščanja, ali pa gre v veliki meri za kanaliziranje denarja v časopise, ki so blizu tranzicijske levice. Koliko so te kampanje učinkovite, ne moremo soditi, vendar glede na gibanje števila smrtnih izidov prometnih nesreč nimajo ključnega učinka. Leta 2016, ko so z njimi resno začeli, se je število smrtnih žrtev prometnih nesreč celo povečalo.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike