Neobjava podaljšanja omejitev v Uradnem listu je velik pravni fiasko, a ustavno sodišče ni razveljavilo vseh omejitev

vir foto: Slovenec.org
POSLUŠAJ ČLANEK
Ustavno sodišče je odločalo o pritožbi dveh učencev, ki obiskujeta šolo za otroke s posebnimi potrebami in odločilo, da sklepi vlade o podaljšanju zaprtja šol po 5. novembru ne veljajo, ker niso bili objavljeni v uradnem listu.

Kaj to pomeni za Slovenijo in njeno obvladovanje epidemije? Lahko pričakujemo nepričakovano sproščanje ukrepov, obilico tožb proti državi zaradi pravno neustrezno sprejetih omejevalnih ukrepov? Gre za vrhunec zbirokratiziranosti naše države ali za zgodovinski fiasko Službe vlade za zakonodajo? Na Domovini smo za pojasnila, kaj odločitev pomeni, zaprosili pravnika, specializirana za ustavno pravo, dr. Janeza Pogorelca in pravnika dr. Mateja Avblja.

Podaljšanja ukrepov ne veljajo, ker niso bila objavljena v uradnem listu


Sklepi vlade so po svoji vsebini predpis in bi kot taki morali biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče tako ni vsebinsko razveljavilo vsebine odlokov, temveč je vladi dalo tri dni, do začetka veljavnosti omenjene sodbe, saj se zaveda, »da neveljavnost tega predpisa ni posledica izboljšanja epidemiološke slike na območju Republike Slovenije, ki bi narekovala sprejem odločitve Vlade o odpravi teh ukrepov, temveč zgolj posledica tega, da sklepi Vlade, s katerimi je Vlada nameravala podaljšati veljavnost teh ukrepov, zaradi formalnih pomanjkljivosti v zvezi z njihovo izdajo, niso začeli veljati.« Sodišče pričakuje, da bo vlada takšne ukrepe znova sprejela, kar bo vlada storila, kot je danes na podlagi izjave vladne zakonodajne službe, dejal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Največja blamaža službe vlade za zakonodajo v 30 letih


Pravniki so enotni, da gre v tem primeru za verjetno največjo blamažo Službe vlade RS za zakonodajo, saj bi morala poskrbeti,  da bi bili sklepi vlade objavljeni v Uradnem listu. Pričakujejo, da bodo odgovorni prevzeli odgovornost in odstopili. »Spodrsljaj« službe za zakonodajo pa odpira veliko Pandorino skrinjico pravnih dilem in težav.

Tako dr. Andraž Teršek kot dr. Matej Avbelj opozarjata, da ta odločitev, čeprav so bili presojani le sklepi s področja izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, vpliva na vse sklepe, s katerimi je vlada podaljševala ukrepe, le te pa pozabila objaviti v Uradnem listu.

»Vlada ima tri dni časa, da postopkovno in vsebinsko zagotovi veljavnost sklepov, oziroma, da jih pravno pravilno objavi, ali sprejme nove odloke. Ker mora zagotoviti tudi veljavnost vseh odlokov! Če vlada tega ne stori, se bo nadaljevalo stanje, kot da sklepi ne bi bili sprejeti,« v zapisu na svojem Facebook profilu opozarja Teršek.

Če bo vlada v naslednjih treh dneh te sklepe znova sprejela, kar je pričakovati, z ukrepi za naprej ne bo problemov, pojavlja pa se vprašanje, kaj je z veljavnostjo ukrepov od 5. novembra pa do sprejema in objave teh predpisov. Po Terškovem mnenju odločba ustavnega sodišča predstavlja pravno podlago za vlaganje kazenskih ovadb in odškodninskih tožb vseh ljudi, ki jih ti sklepi in odločba sodišča neposredno zadevajo. To pa smo vsi državljani Slovenije, ki lahko pred sodiščem dokažemo, da nam je bila z vladnimi ukrepi storjena škoda.

Kot je za Domovino pojasnil dr. Avbelj, je zadeva lahko problematična tako za tiste, ki so v skladu s podaljšanjem ukrepov v zadnjem mesecu bili kaznovani oz. omejeni, kot za tiste, ki so kakšne pravice na tej podlagi prejeli. Nekatere zadeve je sicer s sprejetjem zakona možno urediti tudi za nazaj, a gre za hojo po tankem pravnem ledu.

»154. člen ustave določa, da morajo biti državni predpisi objavljeni v državnem uradnem listu, preden začno veljati. Sklepi vlade, s katerimi se podaljšujejo veljavnosti odlokov, so tak državni predpis. Če sklepi vlade niso bili objavljeni, niso nastali, ne obstajajo in tako ne veljajo, s tem pa so tudi omenjeni odloki prenehali veljati na dan, ko niso bili veljavno podaljšani. Po tistem datumu torej ti odloki niso predstavljali pravne podlage za tamkaj predvidene ukrepe,« je pojasnil Avbelj.

Pogorelec: Sklepi so bili sprejeti veljavno, gre za vprašanje formalnosti


Da je zadeva manj dramatična, kot jo prikazujejo nekateri, meni ustavni pravnik dr. Janez Pogorelec. Po njegovem mnenju sodišče sklepov ni odpravilo ampak le razveljavilo za naprej. To po njegovih besedah to potrjuje tridnevni rok, ki ga je vladi dalo Ustavno sodišče. »Celo, če bi predpostavili, da sodba sodišča velja za nazaj, je sodišče s 3-dnevnim rokom ukrepe znova vzpostavilo, vladi pa daje 3 dni, da sanira neustrezno stanje.« Škoda, ki bi nastala, če bi ukrepi prenehali veljati bi bila namreč prevelika. Drugačna interpretacija po njegovem mnenju niti ni smiselna.

https://twitter.com/JanezPogorelec/status/1334626003952558082

Kot opozarja, gre za vprašanje formalne in ne vsebinske narave. Sklepi vlade so bili sprejeti veljavno in kot taki veljajo, problem je samo, da niso bili objavljeni v Uradnem listu, kot predpis. Zadeva pa se nanaša samo na podaljšanje. Predpise je namreč vlada sprejela in objavila v uradnem listu, to je pozabila le pri podaljšanju veljavnosti.

Pri tem opozarja, da gre pri podaljšanju ukrepov prav za željo ustavnega sodišča, ki je vladi naložilo podaljšanje veljavnosti odlokov. Brez tega bi odloki normalno veljali do njihovega preklica, podobno kot na vseh drugih področjih in v drugih državah.

Na odločitev ustavnega sodišča se je odzvala tudi vladna zakonodajna služba. Kot poudarjajo so bili »vsi ukrepi za omejevanje epidemije sprejeti na osnovi strokovnih podlag, so nujni za ohranjanje življenja in zdravja ljudi ter so bili sprejeti na transparenten in javen način. Ustrezno predstavljeni in objavljeni. Enako velja za podaljševalne akte. O teh ukrepih je bila obveščena javnost in državni zbor.«

Kot še dodajajo, odloki niso omejili svoje veljavnosti, torej bi še vedno morali veljati, dokler niso razveljavljeni, odločitev pa jih preseneča, saj se v preteklih odločbah sodišče po mnenju vlade ni postavilo na takšno stališče. Vlada bo sicer »upoštevala odločitev ustavnega sodišča in o sklepih ponovno odločala in jih objavila v uradnem listu.«

https://twitter.com/KovacicMlinar/status/1334787267722928130

Zaprtje šol s prilagojenim programom nesorazmeren ukrep


Ustavno sodišče je sicer presojalo pritožbo dveh učencev, ki obiskujeta šolo s prilagojenim programom. Učenca oz. njuni zakoniti zastopniki ocenjujejo, da je bilo zaprtje šol s prilagojenim programom nesorazmeren ukrep, učencema pa naj bi bile kršene ustavne pravice, ker nista bila deležna specialnih storitev, ki naj bi jih bili deležni otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v zavode (npr. Center za usposabljanje, delo in varstvo).

Glede na razmere sodišče ocenjuje, da ima zaprtje šol na otroke s posebnimi potrebami večje škodljive posledice kot pri drugih otrocih. Upoštevaje njihove posebnosti in primanjkljaje, potrebujejo namreč zanje še posebej prilagojeno izvajanje izobraževanja. Ali to pomeni, da se bodo ti zavodi v prihodnje odprli, še ni jasno.

Proti odločitvi ddr. Klemen Jaklič


Odločitev so ustavni sodniki sprejeli s 7:1. Proti je bil ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič, ki je napovedal tudi objavo ločenega mnenja. Ločeno pritrdilno mnenje pa sta napovedala tudi sodnika dr. Špelca Mežnar in dr. Marijan Pavčnik. 

Je pa Jakliča presenetilo, da pred objavo odločbe večina sodnikov ni želela počakali na pripravo ločenega mnenja niti nekaj ur in da odgovora na vprašanje o razlogu za tak odstop od običajne prakse, ni dobil.

https://twitter.com/kjaklic/status/1334595471994728462

https://twitter.com/kjaklic/status/1333186290456682498

Odzivi javnosti so zelo različni. Po mnenju nekaterih gre za dokaz popolne zbirokratiziranosti naše države, drugi vidijo popolno degradacijo prava in blamažo vlade. Opozarjajo tudi na napačno interpretacijo odločitev, ki bi pri ljudeh, naveličanih omejevalnih ukrepov lahko povzročila njihovo kršenje, čeprav gre zgolj za pravno napako v sprejemanju, ne pa v vsebini samih ukrepov.

https://twitter.com/mrevlje/status/1334820771697463297

https://twitter.com/mrevlje/status/1334628102065033218

Da covid-19 ni tako nedolžen tudi pri otrocih, ki bi lahko prenašali okužbo v primeru odprtja šol, pa smo na Domovini tudi že pisali.

https://twitter.com/dzey_89/status/1334625829066838016

KOMENTAR: Peter Merše
Pravna blamaža, ki utegne imeti hude posledice
Vlada je ukrepe sprejela, sproti podaljševala in o tem obveščala javnost. A vseeno bi morali zadostiti tudi pravnim normam in zagotoviti, da bi vse potekalo po pravilih oz. zahtevi ustavnega sodišča. Kljub hudemu pravnemu fiasku, zaradi katerega bo moral kdo odgovarjati, pa je vseeno treba poudariti, da delanje pretirane drame iz tega vseeno ni smiselno. Ker ni problem v ukrepih samih, ampak v njihovemu objavljanju, in zato, ker bodo verjetno mnogi narobe razumeli, da se ukrepov zaradi te odločitve ni potreno držati. To pa utegne imeti hude zdravstvene, ne le pravne posledice. Smo sredi epidemije, ki ne pojenja, zato velja ukrepe, namenjene varnosti ljudi in vzdržnosti zdravstvenega sistema, še naprej spoštovati. Nenazadnje je bilo prav danes v Sloveniji (zopet) rekordno število umrlih zaradi covida-19 ...
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike