Vladna kadrovska analiza pokazala 1,63% povečanje zaposlenih v organih državne uprave. Kaj sedaj?

vir: freepik.com

Vlada RS se je seznanila z analizo podatkov o novih zaposlitvah in premestitvah v obdobju od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022, zbranih na podlagi sklepa Vlade RS z dne 1. 6. 2022.

O opozorilih glede teh seznamov smo pisali v tem članku, kjer je med drugim tudi dr. Virant dejal, da imajo ti seznami zlovešč prizvok revanšizma in so slab začetek dela nove vlade, pa tudi odraz neznanja.

Namen analize ni bil presoja zakonitosti posameznih postopkov zaposlitev, saj to ni v pristojnosti Ministrstva za javno upravo, pač pa inšpekcijskih organov, poleg tega posamezne postopke zaposlitve v celoti izvaja posamezen državni organ.

Med drugim so ugotovili tudi, da mora vlada podatke o zaposlenih v državni upravi vsakič posebej zbirati iz štirih različnih podatkovnih baz, kar je, po besedah Ministrstva za javno upravo, v dobi digitalizacije nesprejemljivo, saj morajo biti podatki odločevalcem na voljo v najkrajšem možnem času.

Odločitev sprejeta na prvi seji nove vlade

Na prvi seji vlade je poleg običajnih imenovanj in nekaterih drugih imenovnj vlada ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam naložila, da pripravijo poimensko preglednico vseh novozaposlenih in premeščenih med 1. januarjem 2020 in 1. junijem 2022.

Pri novozaposlenih vlada je vlada želela seznam z nazivi, plačnimi razredi, tipom zaposlitve ter posebno oznako, ali je z zaposlenim že prej obstajalo delovno razmerje ter pravno podlago predhodnega razmerja. Pri premestitvah na seznamu pa poleg imen še nazive, plačne razrede pred premestitvijo in po premestitvi tako med organi kot znotraj posameznega organa.

 

Glavne ugotovitve niso presenečenje – pred koncem vlade povečanje zaposlovanja

V analiziranem obdobju, od pred koncem Šarčeve vlade vse do konca Janševe vlade, se je skupno število zaposlenih v organih državne uprave povečalo za 512 (iz 31.334 na 31.846), kar predstavlja 1,63% povečanje.

V analiziranem obdobju je bilo skupno število kabinetnih zaposlitev 243. Podatki kažejo, da je 79 javnih uslužbencev, ki so bili kabinetno zaposleni, nadaljevalo z delom v organih državne uprave (za določen ali nedoločen čas), tudi po prenehanju mandata funkcionarja, na katerega zaupanje so bili vezani, kar znaša 32,5% vseh kabinetnih zaposlitev.

Pri tem je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik v svoji predstavitvi izpostavila zadnja dva meseca Janševe vlade, ko je bilo število prehodov iz kabinetnih zaposlitev v zaposlitev za določen ali nedoločen čas 17, torej 8,5 na mesec oziroma več kot trikrat toliko, kot znaša mesečno povprečje v celotnem obdobju analize. Ta je namreč po podatkih ministrstva 2,7. To pomeni tudi, da je v izdihljajih mandata Janševe vlade prišlo do več kot petine tovrstnih prehodov.

V analiziranem obdobju je bil za 49,8% kabinetnih zaposlitev ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi določen višji plačni razred, kot bi jim sicer pripadal glede na zahtevnost delovnega mesta, saj je bil uporabljen institut plačnega sistema, ki izjemoma omogoča določitev višjega plačnega razreda.

vir: Ministrstvo za javno upravo

Premestitve večinoma le redna napredovanja

Glede premestitev znotraj organov državne uprave podatki kažejo, da je bilo v analiziranem obdobju opravljenih skupaj 23.388 premestitev, od tega med posameznimi organi 1507 premestitev.

Ugotoviti je možno, so zapisali na spletni strani Ministrstva za javno upravo, da je velika večina premestitev znotraj posameznega državnega organa, kar je lahko povezano tudi s premestitvami na drugo delovno mesto, zgolj iz razloga višanja plačnih razredov, ne pa iz potreb delovnega procesa. Malo je primerov premestitev med posameznimi organi, ki bi kazali na mobilnost javnih uslužbencev znotraj internega trga dela.

Načrti za prihodnost v smer centralizacije nadzora

Na Ministrstvu za javno upravo so že v pripravi izhodišča za nadaljnji razvoj uslužbenskega sistema, ki bodo med drugim naslovila tudi ukrepe za krepitev strokovnosti in neodvisnosti javnih uslužbencev ter večjo fleksibilnost pri upravljanju s kadri v javni upravi.

V zvezi s postopki ob novih zaposlitvah bodo pripravljena izhodišča za razvoj uslužbenskega sistema, ki bodo po vzoru drugih evropskih držav predlagala, da se presojo kandidatk in kandidatov vodi centralizirano oziroma se jo izloči iz posameznega organa.

Stopnja mobilnosti javnih uslužbencev med posameznimi organi državne uprave je na zelo nizki ravni, kar ni optimalno z vidika učinkovitosti državne uprave, so zapisali v sklepih analize. Mobilnost javnih uslužbencev znotraj internega trga dela organov državne uprave je pomembna z vidika razvoja interdisciplinarnosti, prenosa znanja, hitrejšega in bolj optimalnega pridobivanja ključnih kadrov in strokovnjakov znotraj državne uprave in ne neprestanega višanja števila zaposlenih. V ta namen je v pripravi digitalno orodje, ki bo omogočalo lažje iskanje kandidatov znotraj državne uprave in prostih mest.

Večja fleksibilnost tudi za kabinetne zaposlitve

Prav tako bo treba vključiti v okvir sprememb tudi institut, ki omogoča uvrstitev kabinetno zaposlene osebe v višji plačni razred oziroma se takšni osebi določi višja osnovna plača. V tej zvezi po treba določiti jasne kriterije, kdaj je zvišanje plačnega razreda upravičeno.

Glede tovrstnih analiz v prihodnje se kaže, da so te (predvsem z vidika načrtovanih sistemskih sprememb) potrebne in so uporabno orodje. Pripravljene bodo v obliki rednih letnih poročil, so še zaključili v vladni analizi.

Vzpostavitev trajnega nadzora in smiselnost fleksibilnosti

Kabinetne zaposlitve so zaposlitve na t.i. zaupanje. Na ministrovo zaupanje in kabinet naj bi predstavljal politično ekipo, ki naj bi bila v podporo ministru pri vodenju ministrstva. V svetovalni in operativni kapaciteti. Velikokrat pa temu ni tako ampak so kabinetne zaposlitve najprej nagrade za preteklo delo v stranki, potem zaposlitev lastne komunikacijske ekipe, ker tisti na ministrstvu ni za zaupati ter šele nato strokovno-politični posvetovalno operativni organ. To je slovenska realnost, ki je velikokrat zgrešena vendar ima tudi svetle izjeme k temu “pravilu”.

Omenjena centralizacija zaposlovanja tudi kabinetnih zaposlitev pomeni nekaj, kar je komurkoli, ki je pomolil nos v državno upravo na tej ravni, takoj jasno – ohranjanje nadzora in odtekanje informacij v javnost. Uporabno predvsem, ko se znajdeš v opoziciji. Namreč kadrovska služba je organ, ki lahko ministru in zaposlenim na ministrstvu olajša delovanje ali pa zagreni do zadnjega diha. Kajti stvari se lahko odvijajo s tempom, kot je možno; ali pa kot se da, ali pa kot so skrajni zakonski roki. Realizacija nekega razpisa, zaposlitve, premestitve itd. pa se lahko razpotegne iz nekaj tednov na nekaj mesecev. Sestaviti in skadrovati centralni kadrovski organ, ki bi bdel nad vsem zaposlitvami v javni upravi pa pomeni, da se pripravljaš na čase, ko boš v opoziciji in boš želel takratni vladi greniti življenje. Namreč kadrovanje v kabinetih je stvar “zaupanja” ministra. Je pa tudi res, da bi morali potem te ljudi tudi tako javno, medijsko in politično obravnavati. Medtem, ko so realno ti ljudje popolnoma nevidni celoten mandat. Z izjemo novic ob zaposlitvi in potencialne novice ob možni premestitvi ali zaposlitvi za nedoločen čas.

Zaposlovanje za nedoločen čas ob izteku mandata pa tudi ni ravno presenečenje ampak bolj ustaljena praksa in zanimivo bi bilo primerjati številke ne za zadnji dve vladi ampak kar za vse. In občutek mi pravi, da bi ugotovili, kdo je bolj “darežljiv”, ko pride do zaposlovanja v javni upravi. Življenjska realnost pa je tudi, da je za marsikoga delo v kabinetu odskočna deska za delo v državni upravi in marsikdo sploh sprejme takšno mesto ravno s tem ciljem v mislih. Kajti delo v kabinetu je (večinoma) delo 24/7 za (pre)majhno plačo. Vsaj, če si del ekipe in vlade, ki dela.

Kar pa nas pripelje do pozitivnega dela načrta Golobove vlade – namreč fleksibilnost za zaposlovanje v kabinetih in prehajanje v državni upravi. Namreč vsak minister vam bo, če bo iskren, povedal, da je težko zapolniti določene profile, kot so denimo komunikatorji, strokovni svetovalci in podobni v kabinetu. Namreč takšni profili so na trgu veliko bolje plačani in marsikdo zavrne možnost zaposlitve v kabinetu, saj mu prinaša več težav kot karkoli drugega. Zato pa marsikje pride do kabinetnih zaposlitev na podlagi političnih in prijateljskih uslug, ker mest preprosto ni moč zapolniti s ponudbo, ki jo minister lahko da. In ne, niso vsi isti.

6 komentarjev

 1. Gre za se en od stotin nategov glupega folka!
  Nabijajo o nekih 300 %…
  Butast folk itak sam naslove pogleda….
  In ob 300 % je preprican o velikem “zlocinu” prejsnje vlade.
  Gre za total manipulacijo!
  Ampak takih manipulacij je nebroj vsak dan…
  In to je edini PROGRAM levih parazitov.
  Nategovanje folka, glupiranje mladine…zaljenje zdrave pameti vseh ki jo se imamo…
  Nas je pa malo….

 2. Kakšno povečanje števila zaposlenih bo po predčasnih volitvah ugotovila četrta Janševa valada, če se bo ukvarjala s tem, saj je trenutna vlada v vladnih službah in v celotni državni in para državni upravi zaposlila vse nezaposljive in težko zaposljive kadre svojih koalicijskih parnrtnerjev.

 3. Ah, ti dvolični levakarji!
  Stalno imajo polna usta “prekarnega dela” in “prekarcev” in polnijo medije z nekimi zgodbicami o izkoriščevalskih delodajalcih in suženjskih delavcih, ko pa nekdo, ki ni levakar, zaposli nekaj deset ljudi pri zanesljivem delodajalcu, v javni upravi, na trajen in zanesljiv način, tem levakarjem to ni pogodu!

  Levakarji raje “prekarno” financirajo svoje brezposelne “nevladnike” ter skrbijo, da imajo ljubljanski brezdelni levakarski “umetniki in kulturniki” vedno polne r*ti davkoplačevalskega denarja, da lahko brezskrbno svinjajo in protestirajo po prestolnici! Teh levakarskih “nevladnikov” pa je v Ljubljani mnogo več kot samo 70!

  Holob in Bobnarca naj raje naročita raziskavo in analizo, za koliko se je v slovenskih zaporih povečalo število tihotapcev nezakonitih migrantov in kaj v tem oziru kažejo trendi. Namreč, odkar golobisti odstranjujejo ograje na slovenskih mejah, je število teh kriminalcev naraslo na 22% vseh zapornikov!

  Najprej naj golobisti rešijo problem kriminalne trgovine z nezakonitimi migranti, preden bodo nadaljevali čistko z “odstrelom” vseh kadrov v javnem sektorju, ki samo potencialno niso stoprocentni levakarji!

  Ti golobisti so mnogo hujši od komunistov – pod pretvezo demokracije hočejo povsod ustoličiti in zabetonirati svoje, zanesljivo levakarske kadre.
  Kaže, da je tata, ki je bil več kot 20 let ‘rdeči direktor’, zelo dobro poučil sina Robija, kako se prilepiti na direktorske in druge funkcionarske stolčke. Sprejmeš zakonodajo (npr. nov zakon o rtv in o javni upravi), ki bo vsaki naslednji vladi, torej tudi vladi politične opozicije, onemogočil menjave levakarskih kadrov, pa si politično na konju do konca vseh dni.

 4. Nova tri ministrstva pa ste kar prezrli? Kdo bo delal na tako zaslužnih mestih? Sami strokovnjaki z bogatimi izkušnjami na vseh možnih področjih!

  Najbolje je dr..k metati na druge, ker nekaj pa se ga prime.
  Dober primer osiranja je JJ – 30 let ga demonizirajo, zato tudi takšni rezultat volitev. Helikopterska stranka, brez programa, same obljube in kup izrečenih neumnosti – ampak, ker je PROTI JANŠI – zmaga. Seveda s podporo levice, RTV, NVO-jev itd… in seveda zmotami DVK….

  Pripravite se volivci, 400.000 vas je, pozimi, ko vas bo zeblo, bo ples zelo pomagal… Denarja ne bo več, da ga ne boste trošili za bedarije, na draginjo pa se moramo vsi navaditi – no, ne ravno vsi – nekaterim bo šlo izvrstno, ki so blizu žaklja z denarjem….
  Veselim se treh novih zaposlitev v vladi, ki nam bodo sporočali, kje je moka cenejša.
  Vsak upokojenc ob prejemu reklamnih sporočil točno ve, kje je kaj cene!

  HOČEM JANEZA JANŠO NAZAJ!

 5. Ti so dobri. Ugotavljajo kaj sta počeli 2 vladi, vse pripisujejo eni. Na ta način bi radi dobili bonus pri svojih volivcih, ki so jih nategnili. So pozabili da je del te bivše vlade, del sedanje vlade in poslancev. Ti isti ljudje so omogočili vse to. Zdi se da je problem ratal, ker jim je zmanjkalo dobrih mest za kadrovanje.

Komentiraj