Vlada pri predlogu financiranja zasebnih šol povozila opozorila lastne službe za zakonodajo

Vir posnetka: z novinarske konference po seji vlade

Vlada RS je danes pritrdila pravno spornemu predlogu sprememb Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje.

Pri tem je ignorirala mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo, ki opozarja, da predlagana sprememba pobudnike, ki so uspeli na ustavnem sodišču, postavlja v slabši pravni položaj, kot so ga imeli ob vložitvi pobude. Prav tako pa strokovna služba meni, da predvidena ureditev vse zasebne šole postavlja v pravno neenak položaj, za kar ni navedenega nobenega pravno utemeljenega razloga. 

Minister za izobraževanje Jernej Pikalo je na tiskovni konferenci po seji vlade dejal, da njihov predlog sledi odločbi ustavnega sodišča. Prepričani so namreč, da je ustavno sodišče v njej določilo, da je država dolžna financirati le (za učence) obvezni del javnega programa. Slednje pomeni, da bi v praksi sedanje financiranje s 85 % zmanjšali na približno 65 % in s tem po prepričanju ministrstva izenačili pravice otrok v državnih in zasebnih šolah z javno veljavnim programom.

Kot smo na Domovini danes že pisali, se javno veljavni program, ki ga tako državne kot zasebne osnovne šole morajo ponuditi obvezno, razdeljen na za učence obvezen (šolski predmeti) in razširjen (jutranje varstvo, podaljšano bivanje …).

V obstoječem stanju država oba financira 85 %. Ustavno sodišče je odredilo izenačitev financiranja, torej 100 % financiranje javno veljavnega programa, minister Pikalo pa 100 % financiranje predlaga le za tisti del, ki je obvezen za učence (obiskovanje predmetnega pouka), sofinanciranje jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, dopolnilnega pouka … pa bi povsem ukinil.

Da predlog uresničuje odločbo ustavnega sodišča, Ministru Pikalu po besedah vodje poslanske skupine Braneta Golulbovića verjamejo tudi v Listi Marjana Šarca.

Vladni pravni strokovnjaki se s Pikalom in vlado ne strinjajo

Klik za ogled dokumenta

Dokument, ki smo ga pridobili od pristojne vladne službe, pa priča, da stališče Pikala, ki ga je danes v celoti zavzela tudi Šarčeva vlada, ne delijo pravni strokovnjaki Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

V tej so že 22. maja Ministrstvu za izobraževanje poslali dopis, v katerem ministra opozarjajo, da bodo pobudniki, ki so s prejšnjo pobudo uspeli, s predlagano ureditvijo financiranja zasebnih osnovnih šol v slabšem pravnem položaju, kot so v skladu z veljavno ureditvijo, zaradi katere so na Ustavno sodišče pobudo vložili.

Obenem pa imajo tudi pomisleke glede člena, ki določa, da se zasebnim šolam (razen osnovnim šolam) za izvedbo programa zagotavlja 85 %sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. “To pomeni, da se za zasebne šole (razen za zasebne osnovne šole) obseg javnega financiranja ne spreminja glede na veljavno ureditev. Takšna ureditev postavlja zasebne šole v neenak položaj, pri tem pa ni navedenega nobenega pravno utemeljenega razloga za to,” opozarjajo vladni pravniki.

Če se v bistvenem enaki položaji obravnavajo različno, mora za to obstajati razumen razlog, stvarno povezan s predmetom urejanja, nadalje svarijo v vladni službi za zakonodajo.

Služba Vlade RS za zakonodajo: “Načelo enakosti pred zakonom namreč ne pomeni, da zakonodajalec v bistvenem enakih položajev pravnih subjektov ne bi smel različno urejati, pač pa, da tega ne sme početi samovoljno, brez razumnega in stvarnega razloga.”

Kot nadaljujejo, je dodatno takšna ureditev sporna tudi z vidika drugega odstavka 57. člena Ustave, ki določa, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev.

“Čeprav država zagotavlja tudi nadaljnje izobraževanje, pa je le za osnovnošolsko izobraževanje v Ustavi določeno, da je obvezno in se financira iz javnih sredstev, kar je še dodaten argument v prid dejstvu, da se zasebno osnovnošolsko izobraževanje ne more financirati v manjšem obsegu kot npr. zasebno srednješolsko izobraževanje,” ministrstvu za izobraževanje še sporočajo vladni pravniki.

Minsiter Pikalo je na novinarski konferenci tudi bežno omenil razhajanja med stališči MIZŠ in Službe Vlade RS za zakonodajo. Na opozorila, da se pravni položaj pobudnikov slabša, je odgovoril, da v prehodnih odločbah urejajo, da se financiranje za že vpisane otroke do konca njihovega izobraževanja ne spreminja.

Pomislek glede nižjega financiranja obveznega osnovnošolskega izobraževanja od neobveznega srednejšolskega pa je odpravil z besedami, da je med njimi bistvena razlika v tem, da so “osnovne šole obvezne, osnovnošolski obvezni program je predpisan, in predpisan je minimum tistega programa.”

Kot je razvidno iz zgornjega mnenja Službe Vlade RS za zakonodajo, ki se opredeljuje do vseh zakonskih gradiv, ki se sprejemajo na vladi, politična oblast s svojim predlogom novele ZOFVI ne sledi opozorilom stroke.

Predlog je zdaj romal v parlament, kjer je podobno stališče za pričakovati tudi od zakonodajno-pravne službe državnega zbora. Pomisleke do ignoriranja pravne stroke v tem primeru izkazujeta vsaj dva koalicijska partnerja. V DeSUS-u opozarjajo, da novela ne sme poslabšati obstoječih pravic financiranja zasebnega šolstva, v SMC pa bodo pozorni predvsem na mnenje zakonodajno-pravne službe DZ.


[do_widget id=podcast-playlist-3]

8 komentarjev

 1. Minister za šolstvo dr. Jernej Pikalo (SD) je v razmerju do več let stare veljavne odločbe Ustavnega sodišča RS ravnal po zgledu svojega in strankarskega nesmrtnega idola oz. malika Josipa Broza Tita, ki je pred zagrebškim sodiščem dejal: “Ne priznajem ovaj sud!”
  Tudi minister Pikalo in njegovi strankarski pajdaši iz Židanove vladajoče SD nenehoma ponavljajo in z otipljivimi dejanji prezirljivo do pluralne demokratične javnosti izražajo: “Ne priznavamo Ustavnega sodišča RS in ne nameravamo izvrševati njegovih veljavnih odločb, kadar se z njimi ne strinjamo, ali kadar nam ne omogočajo profita!”
  A najbolj žalostno in zaskrbljujoče je, da pri tem protiustavnem in protidemokratičnem delovanju ministra dr. Jerneja Pikala in Židanovo vladajočo stranko SD, ki s protiustavno zakonsko novelo v temelju ruši veljavno ustavno ureditev in vladavino prava v RS ter grobo škoduje univerzalnim temeljnim človekovim pravicam in svoboščinam v RS, za javnost podpira celotna “manjšinska” vlada RS Marjana Šarca, in sicer vključno s strankarskmi prvaki LMŠ (Marjan Šarec), SD (Dejan Židan), SMC (dr. Miro Cerar), SAB (Alenka Bratušek) in Desus (Karel Erjavec) na čelu.
  Kako bi bilo mogoče pričakovati nadaljnje utrjevanje demokracije, dosledno izvrševanje veljavne ustave in uresničevanje vladavine prava v državi, kjer pet strankarskih prvakov vladajoče koalicije (LMŠ,SD, SMC, SAB in Desus), ki so obenem premier in ministri na vrhu izvršilne veje oblasti v RS, flagrantno krši odločbo Ustavnega sodišča RS ter v nasprotju s strokovnim mnenjem lastne pristojne in kompetentne Službe Vlade RS za zakonodajo podpira ustavno in pravno in etično sporni predlog resornega ministra dr. Jerneja Pikala, s katerim namerava še povečati in poglabljati ustavno sporno diskriminacijo nekaterih otrok pri izvajanju obveznih programov devetletke?

 2. Zberite vendar 100x toliko demonstrantov, kot je otrok v vaših zasebnih/cerkvenih vrtcih, šolah in strumno stopite na Masarykovo v Ljubljani, pa še kam po Ljubljani. Manj javkanja in več poguma. Pa še to! Podobno se godi Slovencem na avstrijskem Koroškem, v Italiji, da ne bi izpostavljal Madžarske in Hrvaške. Seveda pa se tako, kot v primeru štajerske gvarde prekrijte preko obrazov, saj so v Sloveniji Palestinci neomejeno cenjeni. Koroški Slovenec, boksar, je ob 100 spopadu dejal: Če se ne spopadaš, tudi zmagati ne moreš. O pravu, pravnosti in enakovrednosti v Sloveniji pa vse najslabše. Spominja me na Avstro-Ogrsko, ki je uspešno dušila vse, kar je bilo slovenskega.

 3. Saj človek ne more verjeti : levo-leva vlada mirno brezsramno “povozi” lastno Vladno službo za zakonodajo in njeno mnenje o “Pikalovem zakonu o financiranju javnega programa v zasebnih šolah” !
  Normalen človek,ki to bere, je lahko samo v “šoku”. Zelo se moram truditi,da najdem ustrezne normalne besede,ki ne bi bile “grde”.
  Pa saj še ni vročine,neviht ali podobne nesreče,ki bi lahko bili izgovori za takšno “neumnost”.Res pa je,da tisti,ki smo živeli v socializmu,vemo,kaj je razlog za protiustavni predlog zakona.
  Ne,ne-v Sloveniji ni normalne demokracije in vladavine prava.Po mojem mnenju se vlada trudi “vladati s pravom” ,mimo Ustave !

 4. Vsi ministri Šarčeve Vlade RS so ob svoji izvolitvi v Državnem zboru RS v skladu z ustavo in demokratično prakso slovesno javno prisegli, da bodo dosledno spoštovali in uresničevali veljavno Ustavo RS in veljavni pravni red v RS. Kar pomeni, da bodo dosledno spoštovali, uveljavljali, uresničevali in izvrševali tudi veljavne odločbe Ustavnega sodišča RS kot vrhovnega in poslednjega arbitra ustavnosti v RS.
  Glede na najnovejši poskus pravno in etično nepoštenega izigravanja veljavne odločbe Ustavnega sodišča RS s ponovno protiustavno zakonsko novelo ministra za šolstvo dr. Jerneja Pikala in servilno potrditvijo celotne Šarčeve vlade lahko ugotovimo, da sta tako minister za šolstvo Pikalo kot vlada Marjana Šarca v celoti ravnala v nasprotju z javno dano slovesno prisego pred DZ RS.
  Kar pomeni, da so premier Marjan Šarec, pristojni minister dr. Jernej Pikalo in vsi drugi (na tej seji) navzoči ministri ali njihovi zastopniki v Vladi RS ravnali ne le kot dejanski kršilci veljavne Ustave RS ampak tudi kot dejanski krivoprisežniki.

Komentiraj