V javnem šolstvu se ne čutijo pristojni za promocijo znanosti

Ob vseh slabih plateh, ki jih je prinesla epidemija novega koronavirusa, je po drugi strani naplavila nekatera pomembna spoznanja o naši družbi in nas samih. Ob prvi resni krizi generacije, rojene in vzgojene v lagodju potrošniškega kapitalizma, so se razkrile tudi njegove postranske negativne posledice. Najbolj očitno denimo prevlada egoizma nad medčloveško solidarnostjo ter odsotnost občutka državljanske dolžnosti in odgovornosti za skupno dobro. Nekoliko presenetljivo pa tudi razširjenost skepse do znanosti in nezaupanja do strokovnih avtoritet, če nizko zaupanje v politiko še lahko razumemo.

Če se želimo kdaj v prihodnosti bolje soočiti s tovrstnimi sistemskimi krizami, se je treba vprašati, kaj v tej družbi delamo narobe, da takšna množica, kar 200 tisoč oz. 12 odstotkov odraslega prebivalstva (Valicon), zanika znanstvena dognanja in celo ravna v nasprotju z njimi. Ampak ustavimo se tam, kjer se vse prične: obzorje znanja teh ljudi je proizvod našega izobraževalnega sistema.

Zvočni posnetek Čakševega komentarja je na voljo na dnu teksta

To so torej rezultati slovenskega “kvalitetnega javnega šolstva”

Malokatero stvar je kriza razgalila tako do obisti kot famo o slovenskem »kvalitetnem javnem šolstvu«. Tega si nisem izmislil jaz, temveč je globino krize našega »javnega šolstva« v intervjuju za Portal plus v drobovje razdelal psiholog dr. Kristijan Musek Lešnik.

Malokatero stvar je kriza razgalila tako do obisti, kot famo o slovenskem »kvalitetnem javnem šolstvu«

Dr. Musek Lešnik opozarja, da se skoraj noben problem v šolstvu, o katerem se danes pogovarjamo, od večanja socialnih razlik, duševnega zdravja otrok, devalvacije znanja in zniževanje standardov, do vsebine učnih načrtov, ni rodil v času epidemije, zaprtih šol in šolanja na daljavo.

Po njegovem je korona tu celo naredila kaj dobrega, saj so »v preteklih letih dežurni samozvani “varuhi javnega šolstva” vedno, ko se je začelo govoriti o potrebi po prevetritvi izobraževalnega sistema, začeli kot lame v tibetanskih templjih mrmrati “za kakovostno javno šolstvo gre”; bolj kot je postajalo jasno, da stvari škripljejo, bolj togotno in glasno so ti dušebrižniki vpili svojo mantro, manj je bilo možnosti, da bi se v šolstvu zgodile nekatere nujne spremembe.«

Državo je priznani psiholog označil kot »narcisistično ponosno na svoj izobraževalni sistem in slepo za to, na koliko mestih pušča vodo«. S prstom je pokazal na konstanten porast šolanja na domu, s čemer pa se »šolska politika ni ukvarjala, ali je z nasmehom odmahnila z roko in za vogali šepetala o peščici čudaških staršev.«

»Ampak ta eksodus se je v času epidemije in šolanja na daljavo povečal«, nadaljuje Musek Lešnik. In pritrjuje mu spodnji graf medija N1info.si:

Na katerem vidimo nenavaden pojav; čeprav so nas šolniki, mediji in celo učenci sami prepričevali, kako močno otroci v času šolanja na daljavo pogrešajo šolo na star način, torej v živo, in kakšne travme doživljajo zaradi šolanja od doma, je v istem obdobju število učencev, ki se šolajo doma, drastično poskočilo!

Štrukelj in njegovi SVIZ-ovci bodo gotovo tudi tokrat našli kakšno “pametno” razlago o “čudaških starših”. Mnogo težje pa bodo kompetentni javnosti razložili, katero vrsto znanosti v tem tako kvalitetnem javnem šolstvu zastopajo ravnatelj s Prebolda, učiteljici z Ljubnega in Maribora, ali gimnazijski profesor s spodnjega avdio posnetka. Da o naraščanju članstva novonastalega anticepilskega sindikata ZVIZ – sonce sploh ne govorimo.

V šolstvu niso pristojni za promocijo znanosti

»Pa kaj se čudimo,« si je najbrž mislil svetovno uspešni režiser Mitja Okorn, ko je izvedel, da so njegov film o posledicah bolezni covida-19, ki je bil v prijazni, skorajda plašni okrožnici učiteljem ponujen kot »možno gradivo pri osveščanju zaposlenih ter starejših učencev ter dijakov o bolezni covid-19«, ravnatelji javno zavrnili.

Mediji so zbrali odklonilne odzive iz ravnateljskih vrst. “Sicer je vse boljše od prisile k cepljenju, a promocija cepljenja ne sodi v našo pristojnost. Za to je zadolženo zdravstvo,” se je denimo za Večer odzval predsednik združenja ravnateljev, Gregor Pečan.

Njegova kolegica, ravnateljica Srednješolskega izobraževalnega centra Ljubljana Frančiška Al Mansour pa je pribila: “Mi nimamo ur in predmeta, kot je zdravstvena vzgoja, v okviru katerega bi jim ta film predvajali. Poleg tega so v razredu dijaki z različnimi prepričanji, če bi ga predvajali vsem, bi to lahko pomenilo že vsiljevanje določenih idej.”  

V času epidemije koronavirusa smo resda praktično vsak teden izvedeli, za kaj vse v našem šolstvu “niso pristojni” in česa vse ne znajo narediti brez natančnih navodil. Čeprav sem se ob marsičem čudil in dvigoval obrvi, pa si vsekakor nisem mislil, da se ne čutijo pristojne niti za poučevanje in osveščanje o dosežkih znanosti, kot je denimo cepljenje, ali pa za promocijo javnega zdravja, sploh v času, ko je to zaradi splošne neosveščenosti in nezaupanja v znanost močno na udaru.

Še eno spoznanje, ki mi ga je, pa najbrž še komu drugemu, prinesla koronavirusna kriza, je, da sem očitno gojil povsem napačno predstavo, za kaj točno so pristojni v našem tako opevanem javnem šolstvu, oziroma za kaj točno ga sploh imamo.

Brez cinizma sicer zaključujem, da še vedno verjamem v močan kontingent učiteljstva, ki razume in ve, za kaj v šolstvu gre in s svojim trudom in požrtvovalnostjo uresničuje svoje pomembno poslanstvo. Vendar sem vse bolj prepričan v nujo temeljite reforme šolskega sistema, po kateri bi takšni učitelji in takšni ravnatelji prišli bolj do izraza.

54 komentarjev

 1. Slovensko šolstvo terja temeljito reformo.
  Lov za znanjem se stopnjuje in pedagogi želijo zajeti čim več znanja v šolske načrte in ti postajajo prenatrpani.
  Ko pogoltnež želi nagrabiti čim več, se mu praviloma sfiži in ne odnese nič, ker mu nagrabljeno pade na tla in se polomi.
  Nekaj podobnega je s slovenskim šolstvom.
  Kopičimo znanje, ki se ga naj učenci naučijo, rezultati pa so pičli, saj ob preobilici zapovedanega znanja, tega učenci ne zajameno niti polovico.
  Opazujem razvoj sosedove punčke, ki se nikakor ne znajde v preobilici znanja. Odnese morda desetino. Desetino, ki si jo sama izbere, ostalo pa pušča ob strani. Menim, da ni edina in da so vsi učenci enaki, razen izjem. Te izjeme so zato, ker se nekdo z njimi posebno ukvarja in so daleč nadpovprečni in postanejo nekakšni manekeni,ki jih razkazujejo in se učitelji in perdagogi hvalijo, da imamo najboljši učni sistem na svetu in da so naši učenci najboljši.
  To so Potemkinove vasi.
  Realnost je drugačna.
  Sosedova punčka se uči angleščino že tretje leto. Ocene med 3 in 4. Kljub razneroma dolgi dobi in dobrim ocenam, pa ne zna več kot 30 angleških besed. O slovnici in ostalih pravilih pa nima pojma. V tem času bi se morala naučiti 200 do 300 besed, kar je zadosten besedni zaklad, da obvlada jezik, da se zna sporazumeti brez slovcnice.Tega znanja pa nima. Morda si ga bo pridobila izven šole. Šola ji ga zanesljivo ne bo dala. Pa je eden predmet šel v maloro. Posobno je pri drugih predmetih. Recimo glasbi, kjer se učijo solfegio in komponiranja, ne znajo pa učenci niti ene, da niti ene, slovenske narodne pesmi. Pa smo bili Slovenci znani kot pevci ubranih narodnih pesmi. Prav petje je narodna identiteta.
  Naj se Gabrovci vprašajo, zakaj slovenska mladine ne zna več peti ?
  Podobni rezultati so tudi pri drugiih predmetih.
  Ogromno znanja in skoraj nič znati.
  Kje ste pedagogi, da tega ne opazite?
  Šola bi naj bila učno – vzgojna ustanova. Se pravi naj bi tudi vzgajala. Tega ne more in ne sme.
  Učitelji in pedagogi so prepričani da ne smejo vzgajati otrok. Vsaka vzgoja mora biti tudi nekolko trša. Z lepim se doseže premalo. Ne rečem, da mora ravno šiba peti, otroci pa morajo vedeti, kdo je avtoriteta in koga je potrebno poslušati. Od kar zahajajo v šolo starši z odvetniki in ščitijo svojo razvajeno mladež, vzgoje v šoli več ni. Torej je šola že sama po sebi invalidna. Ali se nevzgojenost ne kaže tudi v življenju na sploh?
  Ali ne ugotavljamo, da kulturni nivo poslancev rapidno pada? Ali ne sprejemamo kodeskse obnašanja, za ljudi,ki so izbranci ljudstva?
  Pazite, če v Sloveniji ne moremo več izbrati manj kot sto ljudi, ki bi bili dovolj vzgojeni za javno nastopanje? Ali ni to zadostni alarm, da nekaj ne štima?
  Za tovarišico Fajonovo pa imamo najboljše javno šolstvo na svetu? A, res?
  Samo poslance si poglejmo . Vsi so plod domačega znanja, domače vzgoje.
  Kaj pa Teja Jarc? Pa, da mi ne zameri Jaša Jenull!

  • Dobro ste opisali in prikazali rezultat našega JAVNEGA šolstva.
   Gabrove šole so opustile vzgojo, češ, da bodo sedaj podajali samo znanje.
   Toda tudi znanje je upadlo.

   Slovenščina ni več to, kar je bila.
   Če so imeli učenci za obvezno čtivo celo Vojnovičevo knjigo-Čefurji ravs, se vidi, kakšno Slovenščino Javna šola propagira.
   Knjigo sem brala in ugotovila, da če bi za časa mojega šolanja, v takem stilu pisali osmošolci na OŠ, bi dobili 1/2. Levica pa je to knjigo promovirala, da je bila tudi NAGRAJENA. Stil pisanja in besedni zaklad, pa daleč od “Olikanega Slovenca”, izpred 100 in več let.

   Glede PETJA, pa tudi sama čutim POMANKANJE, ko gledam in poslušam moje vnuke.
   V šoli se več učijo na pamet o instrumentih in zgodovini glasbe, kot da bi tudi prepevali.

   OSNOVNA šola je v mojem času privzgojilo ljubezen do petja in v prvih razredih smo samo prepevali SLOVENSKE PESMI. Šele v višjih razredih smo se učili o instrumentih in notah.
   Kdo bo pel SLOVENSKE NARODNE, če ne Slovenci?

   To javno šolstvo je res vzgojilo take, kot so Jenuli, Teja Jarc, Nemec (on mislim, da ima gimnazijo iz druge republike), Kordiš…..

   • No, očitno ste levičar, ker dajete primere samo iz ene strani. V povprečju je kulturni in intelektualni nivo levice trenutno bistveno pod drugim polom. V pozitivnem smislu prednjači NSi, tudi del SDS je zelo ok. Hojs je inteligenten vendar bi se kdaj lahko ugriznil v jezik. Za JJ velja podobno. Problem pri obeh je, da bi lahko namesto ciničnih primerjav lahko isto povedala drugače. Na levi pa lahko izpostavim g. Han-a. Ta je tudi edini, ki si upa pred novinarje drugače mislečih medijev. Ostali so pa ali tiho ali pa imajo sploh problem razumevanja posameznih stvari. Levica je sploh poglavje zase. Razvajenci, ki ne razumejo delovanja države in družbe ter zagovarjajo ureditev, ki sploh v demokratični praksi ni mogoča.

 2. Apologija še nikoli ni bila znanost. Znanost temelji na metodičnem dvomu. V znanosti ni nič sveto in ni nobenih dogem. Upoštevajo se dejstva in če neka teorija ni v skladu z dejstvi, pade.

  Avtor članka nas skuša prepričati v zvezi s sedanjo pandemijo, da je znanost to, kar nam vsiljuje uradna propaganda oziroma uradna stroka in politika, ki je zlobirana od velefarmacije, ki vodi dogajanje sebi v prid. Cilj velefarmacije so seveda čim višji dobički. Ta cilj farmacija dosega tudi z obsežnim podkupovanjem, o čemer govorijo njeni številni koruptni škandali, v katere je bila vpletena v preteklosti. To, kar je prišlo na dan, pa je le vrh ledene gore.

  Če kdo misli, da gre v sedanji svetovni cepilski propagandi za ideale, je seveda lahko samo velik naivec. Številke kažejo, da je cepljenje precej jalovo, saj epidemija kljub cepljenju ne pojenja, ponekod se smrtnost celo povečuje, kljub cepljenju. (https://www.youtube.com/watch?v=YCR840uBtBo)

  Gre za dobičke velefarmacije, podkupljeni politiki in zdravstveniki pa posiljujejo človeštvo z nepreizkušenim cepivom, ki ima številne škodljive stranske učinke, na dolgi rok pa nihče ne ve, kakšne bodo posledice.

  Obtožba o “prevladi egoizma nad medčloveško solidarnostjo ter odsotnost občutka državljanske dolžnosti” je tendenciozno moraliziranje z lastnega, enostranskega gledišča, ki naj bi bilo edino pravilno. Tisti, ki ne zaupajo uradni propagandi, zato ker jo številna dejstva postavljajo na laž, niso neodgovorni egoisti, temveč ravnajo odgovorno v odnosu do tega, kar se dogaja. Imamo celo mnenja, da gre za zločin nad človeštvom. To trdi mednarodna mreža pravnikov z dr. Fuellmichom na čelu, ki pripravlja ustrezne civilne in kazenske tožbe zoper države oziroma odgovorne.
  https://www.stopworldcontrol.com/fuellmich/
  https://goldenageofgaia.com/2021/08/04/324789/

  Naše šolstvo sicer res ni kaj prida, toda to ne pomeni, da so zato vsi izšolani v njem neodgovorni butci. V dobi računalnikov in interneta, ki jih mladi obvladajo veliko bolje kot starejši, so informacije dostopne vsakomur, ki ima željo priti do njih.

  Kot kaže, je problem vladajoče ideologije prav v tem, da nima več monopola nad resnico, ker so mnogi sposobni tudi sami poiskati dejstva, tudi tista, ki jih vladajoča elita skuša skriti.

  Kar zadeva filma o koroni, pa gre za pristranski prikaz dogajanja, ki se osredotoča zgolj na prebolevnike kovida, ignorira pa tiste, ki so zaradi cepljenja imeli različne težave ali so celo umrli. Poleg tega je res umestno vprašanje, ali je potrebno že itak preplašene otroke še bolj plašiti s filmom, ki skuša vplivati zgolj na čustva in še bolj preplašiti javnost. To je film, ki je instrumentaliziran za določenom politiko, kar določa tudi njegovo sporočilno vrednost. In nima nobenega opravka z znanostjo.

  • ”Znanost temelji na metodičnem dvomu. ”
   Sem doktor znanosti, pa takpšne definicije nisem nikjer srečal. In tudi ni resnična. Ta stavek je lahko veljal pred 1000 leti, ko so bile sprejete domneve na osnovi premalo informacij in podatkov. Danes imamo naprave in znanje, na osnovi katerih postavljamo temelje in gradimo za naprej. Dvomu se izogneš, ker poveš, kako si nekaj ugotovil in znanje velja, če ga drugi lahko ponovijo. Zato tudi pred uradno objavo vsak članek preverijo strokovni recenzenti s področja. Preden se ga uradno objavi.

   Drugače pa še eden pod drugim imenom, ki ni sposoben sprejeti dejstev. Vsi ste bili tiho ali bistveno manj glasni, ko je v družbo začela prihajati LGBTQI… ideologija. Pa nima res nobene znantsvene osnove. Nikjer nobenih protestov in dolgih mailov z linki na youtube kanale. Tam nihče ne govori, koliko zaslužijo elite. Pa se ogromno denarja vseh nas prelije vsako leto v razne organizacije s čisto ideološko vsebino. Tukaj ste pa pametni, pa pišete toliko neumnosti o znanosti, da je v celem življenju nisem slišal. Pa enega pametnega argumenta še nisem dobil. Vedno se konča pri monopolu nad resnico, farmacevtskimi lobiji (kot da ni naftnih lobijev, pa prehranskih lobije, pa …), pa pristranskimi prikazi v medijih, …. Ko pa na koncu vidiš, kdo se zbira na teh protestih in kdo vodi večino javnih shodov, ti je pa hitro jasno. Način izražanja, parole, … so pa na koncu odraz tega. In zdaj pravijo, da bi oni ustanovili stranko in prevzeli vodenje države. Res se nekateri iz zgodovine nič ne naučijo ali pa so jo očitno ”prešpricali” v šoli.

   • “Drugače pa še eden pod drugim imenom”
    imam občutek, da je to tretji nick ene in iste osebe, ki uživa v lepljenju citatov iz gugla in jutuba …

    Vam pa pohvala za odličen komentar, Slovencsm.
    Žal pa je nivo razmišljanja mnogih v SLO resna grožnja, da bomo dobili v parlament osebe s kriminalnimi nagnjenji in kriminalno preteklostjo. Nivo, ki se je v prejšnji državi izražal z gnečo na italijanskem Ponte Rossu.

   • Slovenecsm, nisem doktor znanosti, sem pa funkcionalno pismen. Zate, ki si doktor znanosti, kot praviš, je precej čudno, da še nisi slišal za metodični dvom.

    Encyclopedia Britannnica pravi o metodičnem dvomu takole:

    Methodic doubt, in Cartesian philosophy, a way of searching for certainty by systematically though tentatively doubting everything. First, all statements are classified according to type and source of knowledge—e.g., knowledge from tradition, empirical knowledge, and mathematical knowledge. Then, examples from each class are examined.

    Definicijo znanstvene metode, ki je splošno sprejeta, je podal Karl Popper in sicer jo je definiral kot medodo poskusov in napak. V bistvu gre za splošen princip, ki velja tudi v vsakdanjem življenju. V znanosti je to definirano kot triada: hipoteza-poskus-nova hipoteza itd. V znanosti ni dokončnih resnic. Vsako dejstvo šteje in teorije je treba neprestano popravljat glede na nova dejstva ali jih opustiti, če se najde dejstvo, ki jo ovrže.

    Samo pomisli, kako je s tem v zvezi s pandemijo. Neljuba dejstva, se prikrivajo, izpostavljajo pa se neresnična dejstva, na primer, da je cepivo učinkovito, čeprav že vrabci čivkajo, da virus mutira nekaj desetkrat na leto, kar pomeni, da nobeno cepivo ne more dohajati tega tempa. Razvoj cepiva za novo mutacijo pač zahteva voj čas. Podatki celo kažejo, da se ponekod smrtnost povečuje, kljub cepljenju.

    Velefarmacija nas je ujela v svojo zanko. Njen cilj je stalno testiranje in stalno cepljenje, najmanj dvakrat na leto z dvema odmerkoma. Bill Gates, solastnik velefarmacevtskih družb in eden glavnih promotorjev plandemije, je že napovedal, da bodo gradili tovarne za izdelavo testnih palčk in cepiva po vsem svetu. On je seveda flantrop, razen, da si zasluži Haag.

    Uradna propaganda za cepljenje nima nič opraviti z znanostjo. Znanost še ni rekla zadnje besede v zvezi z nepreizkušenim cepivom in mnogimi drugimi vidiki pandemije. Seveda je vprašanje, če bo v vzdušju lova na čarovnice in dogmatskih edinozveličavnih resnic znanost, ki temelji na dejstvih, ne na ideologemih, sploh kdaj prišla do besede.

    Razen omalovaževanja, ki ni noben argument, nisem v tvojih dosedanjih zapisih zasledil prav nobenih argumentov. Avtor ima prav, da je naše šolstvo zanič. Očitno tudi doktorji znanosti niso več to, kar naj bi bili.

   • Žal pa je nivo razmišljanja mnogih v SLO resna grožnja, da bomo dobili v parlament osebe s kriminalnimi nagnjenji in kriminalno preteklostjo.
    ——
    Ha, ha Helena spet si me nasmejala. Je bilo že kdaj drugače? Beri malce zgodovino in boš morda ugotovila, da so bili politiki in vsakovrstni vladarji v vseh časih največji kriminalci in zločinci, kar jih je kdaj hodilo po zemlji. Tudi danes ni kaj prida drugače. Razlika je morda v tem, da nastopajo danes na političnem odru korumpirane lutke, njihovi botri pa se skrivajo v ozadju. Slovenija sicer nek faktor v mednarodni politiki, toda ZDA na primer so samo po 2. svetovni vojni bojevale desetine vojn z desetinami milijonov mrtvih – vse zaradi pohlepa zločincev, ki v teh vojnah služijo.

    Spi naprej spanje pravičnega, ki nima pojma, v kakšnem svetu živi. Ali se pa nadvse hinavsko sprenevedaš.

   • Slovencsm, zelo dobro ste povedali.

    Fakti Bruti, zakaj iskati primere daleč v ZDA, če pa smo vsi starejši izkusili vladavino Titove Jugoslavije, ki je prišla na oblast prav preko ZLOČINOV komunizma. Dognano je, da je bil Tito velik zločinec.

    In tem zločincem je v Ljubljani – v bližini parlamenta, celo postavljen SPOMENIK, kjer LEVE stranke lahko še danes polagajo vence.

   • Osebno in poklicno vas ne poznam ampak sem opazil, da ne obvladate stroke o kateri komentirate. Filozofske debate o znanosti v naravoslovni znanosti ne veljajo več. Potrjeno zadevo se več ne spreminja. Sila težnosti velja od vekomaj in vedno bo. Kot je 1+1 enako 2. To so postavljeni zakoni, ki so bili že preverjeni s hipotezami, poskusi, … In enako velja za virus. Kaj pa pomeni virus? Majhen patogen organizem, ki se prenaša na različne načine in prnaša svojo patogenost na druge organizme. To je bilo že zdavnaj določeno. Enako kot cepiva. Cepivo je pripomoček, kot so npr. tablete. Cepivo običajno kot preventiva, tablete običajno kot kurativa. V podrobnosti res ne bi šel, ker se nekdo ne more nekaj naučiti iz enega ali par komentarjev, kar smo nekateri študirali destletje in več. Da razumemo, kaj je kaj, kako deluje in kako lahko ukrepamo. Enako, kot sam ne morem podučevati računovodje o ekonomskih zakonitostih, ker jih pač ne poznam.
    In še nekaj. Lastnost večine anticepilcev je, da postanete čez čas agresivni, nesramni, nespoštljivi, … To počnejo ljudje, ko jih drug z argumentom postavi ob dejstvo, da nimajo prav in zato postanejo napadalni. Pa vedno bolj sem prepričan, da imate politični motiv. To se kaže tudi pri kolesarjenju in anticepilskih protestih, kjer se mešajo isti ljudje. To je dejstvo. Skoraj bi upal še reči, da imate kakšne subvencije, ki vam koristijo in želite oblast in anarhijo, ki bi vam to tudi v prihodnje omogočala. Imate to pravico vendar pa vsaj povejte iskreno, ne pa da se skrivate za raznimi imeni in strokovnjake žalite z nekimi linki in na internetu pridobljenimi nepreverjenimi mnenji, ki so običajno izvzeti iz konteksta.

   • Kraševka, ZDA sem izpostavil zato, ker je v obdobju po 2. svetovni vojni, zlasti pa po padcu berlinskega zidu in komunizma z njim, nastal varljiv vtis, da Zahod vodijo pošteni in miroljubni politiki. Nič od tega ni res. Prvič, Zahoda ne vodijo politiki, ki so zgolj lutke vplivnih kapitalskih kartelov in oligarhij (tudi farmacevtskih), drugič, ti karteli in oligarhije se požvižgajo na ljudi in njihov mir. O tem govorijo številne vojne po 2. svetovni vojni pod vodstvom ZDA in s sodelovanjem mnogih drugih držav, žal celo Slovenije. Zato moramo zdaj sprejemati afganistanske begunce/migrante…

   • Ula, eno so znanstvena doganja, drugo pa je znanstvena metoda po kateri se pride do znanstvenih dognanj. Metodični dvom je še vedno del znanosti. Brez sistematičnega dvoma v obstoječe teorije, ni napredka.
    Razumi, če moreš.

   • Ula, če še ne veš, je bila filozofija prva znanost, iz katere so se postopno razvile vse druge znanosti, ko so prišle do svoje posebne empirične metode. V okviru filozofije so nastala tudi prva pravila logike, ki je temelj matematike, ki je jezik narave in podlaga za razlago in razumevanje naravnih in tudi družbenih pojavov (statistika je matematična metoda).

    Aristotel, ki je bil filozof, je oblikoval prvo sistemizacijo znanstvenih panog. Filozofija je na nek način še vedno kraljica vseh znanosti, saj je bil začetek vseh znanosti v okviru filozofije.

    Razumi, če moreš.

  • Slovenecsm, ko se že imaš za tako kompetentnega znanstvenika in omenjaš gravitacijo: Prvi je zakone gravitacije definiral Newton, toda Einstein je ugotovil vrzeli v Newtonovi teoriji in postavil novo teorijo, to je relativnostno teorijo, ki predstavlja nekakšno dopolnitev ali nadgradnjo Newtonove teorije gravitacije. Danes fiziki ugotavljajo, da tudi Einsteinova teorija ne odgovarja na vsa vprašanja. To je znanost: večna dinamika, večno iskanje novih dejstev, postavljanje novih vprašanj in iskanje novih odgovorov. Tako se razvija svet.

   Zdaj pa poglej to maloumno in enoumno propagando za cepljenje s cepivom, ki je nepreizkušeno, podatki, ki so na voljo, pa niso nič kaj spodbudni glede učinkovitosti in posledično smisla cepljenja. Vsa uradna stroka pa v sili ljudi v cepljenje, kar je najmanj neodgovorno. V skaldu z Nurenberškim kodeksom bi morali vsakomur pred cepljenjem predstaviti nevarnosti cepljenja, kar vsaj v Nemčiji nekateri zdravniki tudi počno. Tam je bil bil nurenberški proces zoper nacistične zločince in nič jim ni pomagalo, da so se sklicevali, da so zgolj izpolnjevali zakone, zato imajo Nemci danes malce višjo etiko kot to velja za nas. Vsakdo, ki danes sodeluje v procesu cepljenja posameznika, je odgovoren za svoje početje.

   Očitno ne razumeš, da vse v zvezi s pandemijo ni gola mikrobiološka stroka. Pandemija je večplastna. Ima tudi družbene učinke. Če nam v imenu stroke jemljejo svobodo, imamo pravico protestirati tudi popolni laiki glede mikrobiologije.

   Obstajajo indici ali celo dokazi, da je bila pandemija načrtno ustvarjena. Raziskave o primernem virusu za sproženje pandemije so se začele v Ameriki, nato pa so jih zaradi bolj ohlapne zakonodaje prenesli v laboratorij v Wuhanu. Scenarij plandemije je bil v podrobnostih predstavljen v New Yorku oktobra 2019, nekaj mesecev pred dejanskim izbruhom pandemije na Event 201, ki je potekal pod sponzorstvom funadacije Billa Gatesa in WEF Klausa Schwaba. Event 201 je še vedno dostopen na internetu. Eventa 201 so se udeležili številni predstavniki farmacevtske industrije, Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in celo direktor kitajske nacionalne inštitucije za javno zdravje. Linkov ne bom podajal, ker jih vsak funcionalno pismen človek lahko najde sam.

  • Slovenecsm,

   Ti misliš, da poznaš vso znanost, pa si zgrešil že na začetku.

   Biologija ni tako eksaktna kog je matematika.

   O virusih pa dejansko pojma nimaš. Tukaj znanost še zdaleč ni tako zaključena, kot si ti misliš.

   Nekaj novega o virusih.

   https://www.bbc.com/future/article/20200617-what-if-all-viruses-disappeared

   O virusih vemo zelo malo. Tista osnovnošolska, da povzročajo bolezni, je zastarela.

   Tudi v fiziki, ki je takoj za matematiko najbolj eksaktna, so mislili, da bodo kmalu vse odkrili.

   Potem je prišel pa Einstein, pa Planck, ki sta vse postavila na glavo.

   Navigator ima kar prav.

 3. Poleg tega so v razredu dijaki z različnimi prepričanji, če bi ga predvajali vsem, bi to lahko pomenilo že vsiljevanje določenih idej.”

  Le zakaj tega ne rečejo, ko gre za uvajanje LGTB ideologije v šole pod krinko raznih delavnic. Tisti ki bi to napisal, bi bil pribiti na vse časopise, kako je nestrpen itd…

 4. Ali tem anticepilcem nič ne pomeni, da se je cepilo skoraj 90 % Dancev, 40 % Hrvatov in 20 % Bolgarov. Ali pa da se je cepilo 90 % zdravnikov, 60 % medicinskih sester in 20 % strežnic. Naj se odločijo kam spadajo ali med Bolgare ali med strežnice?
  Kar se pa tiče šolstva pri nas se pa ne bo nič spremenilo dokler ne dobimo klasične državne šolske inšpekcije, ki bi preverjali znanje učencev in učiteljev na terenu in ne napovedano.

   • Ja, saj zato je pa 95% zdravnikov cepljenih in na naši visokošolski ustanovi recimo več kot 85%. V podjetju v razvojnem delu pa podobno.
    Tako da vaše ugotovitve ne veljajo. To je zopet nekdo kar malo počez uporabil številke neke institucije, ki je mogoče bila aktualna par mesecev nazaj. In še takrat zaradi drugih razlogov.
    In če pogledate anticepilske proteste, tam vsekakor težko najdete izobražene ljudi. Že po sliki sodeč. Razen seveda nekaj družboslovnih ”strokovnjakov”, ki paradirajo na vsaki politično-kulturni novodobni paradi.

   • Slovenecsm, jaz nikomur ne branim, da se cepi. Kot lastnik svojega telesa, tako domnevam, pa ne dovolim, da se me prisiljuje v cepljenje. Nihče zanesljivo ne ve, če je tveganje zaradi okužbe s koronavirusom na dolgi rok večje ali manjše kot zaradi cepljenja.

    Siljenje v cepljenje je zločin nad ljudmi. Oblikovala se je že mreža mednarodnih pravnikov pod vodstvom dr. Fuellmicha, ki vlaga tožbe zoper odgovorne v zvezi s pandemijo. Če te zanima več, pogooglaj, saj si funkcionano pismen, vprašanje pa je, če si sposoben pogledat preko kognitivnih blokad.

   • In zakaj ni cepljenih 100% zdravnikov in šolnikov na vaši visokošolski ustanovi? Očitno niso vsi ovce, ki znajo slediti zgolj zadnjici pred sabo.

  • No, povedi tudi ti ne znaš tvoriti.
   Sicer pa so ljudje, ki jih osiraš, čisto spodobni ljudje, da jim, če bi bil sam kulturen človek, nikoli ne mogel očitati nekulturnosti.

   Ker pa si nekulturnež in brez prave vesti, ki bi ti dala misliti, to pač počneš – takšni so tvoji pokvarjeni idoli, ki trosijo sovraštvo med ljudmi že od vsega začetka in ti jih, brezvestnež, pridno ubogaš.

   • debela berta je ********. Saj vidiš, kako sadistično se naslaja nad “argentinci” ipd.

    Če je govora ravno o Grimsu, moram priznati, da ga percipiram kot škodljivca. Ves njegov rompompom glede ilegalnih migracij je pravzaprav le prikrivanje stokrat večjega problema “legalnih” migracij. Od Zakona o tujcih naprej. Kljub temu je Grims deset nivojev nad katerimkoli levim poslancem ali politikom nasplošno.

   • Demagogija. Kdor nasprotuje koronafašizmu, ne pomeni, da zagovarja vladavino ulice. Sicer je to itak prazna etiketa brez vsebine. Posod po svetu ljudje protestirajo za svobodo, glavni mediji, levi in desni, pa so v glavnem tiho o tem.

  • Domovina se je nekritično postavila na uradno vladno stališče do pandemije, ki je žal pogojeno z interesi farmacevtske industrije. Cepljenje ni nobena čudežna rešitev, če številke o obolelih in umrlih kaj pomenijo. Poleg tega marskomu odvzame zdravje in celo življenje.

   • V primerjavi z vami je Domovina korektno izpostavila argumente in tudi debate so večinoma na nivoju. Vam pa pač ni pomoči. Imam tudi enega kolega, ki se je postavil tako radikalno kot vi. Zdaj pa joka, ker ga sorodniki ne jemljejo resno. Prav tako mu je zdravnik zadnjič rekel, da ga ne razume, zakaj pride k njemu, ko ga kaj boli. Saj mu bo predpisal nekaj iz farmacevtskega lobija in da se večina rešitev dobi kar na internetu. Ker je še trmast po karakterju, bo težko našel pot nazaj v odnose z drugimi. No, sam s tem nimam problemov, pametovati na svojem strokovnem področju pa mu tudi ne pustim, ker stvari ne pozna in ne razume.

   • Prav tako mu je zdravnik zadnjič rekel, da ga ne razume, zakaj pride k njemu, ko ga kaj boli. Saj mu bo predpisal nekaj iz farmacevtskega lobija in da se večina rešitev dobi kar na internetu.
    ———-
    To je navadna demagogija, nevredna človeka, ki zase pravi, da ima doktorski naslov. Samo primitivec lahko misli, da kdor je proti posiljevanju s cepljenjem z nepreizkušenim cepivom, da je potem kar apriori proti vsem zdravilom in medicini nasploh. Sam hvala Bogu ne jemljem redno nobenega zdravila, občasno pa seveda tudi kaj vzamem.

    To, kar je naredila ta vlada, da je brez zakonske podlage z odlokom prepovedala obisk zdravnika brez PCT pogoja, je še en “dosežek” uradne stroke, ki se očitno požvižga tudi Hipokratovo prisego, po kateri zdravnik v nobenem primeru ne sme odkloniti zdravljenja pacienta. To je navaden barbarizem, kajti Hipokratova prisega velja od antike naprej in jo lahko smatramo za enega od temeljev civilizacije.

   • Ula, o slovenskih sredinih protestih za svobodo in zoper koronafašizem poročajo, čeprav veliko bolj skopo in kritično kot o politkolesarskih protestih, o številnih protestih po vsem svetu pa komaj kaj poročajo, če sploh. Preletel sem MMC RTVSLO in nisem zasledil niti enega članka o številnih protestih po vsej Evropi, Ameriki, Avstraliji zoper koronatiranijo…

    Kdo torej laže??

 5. Z “metodičnim dvomom” pač ni mogoče strokovno domišljenemu, vztrajno razvijajočemu se in smiselno organiziranemu procesu vzgoje in izobraževanja odvzeti odgovornosti za to, da v načrtnemu procesu privzgoji mladim ljudem nekatere civilizacijske in etične vrednote ter načela ravnanja v določenih osebnih življenjskih in družbenih preizkušnjah ter da nauči mlade nekaterih znanstveno dognanih aksiomov in dejstev, brez katerih se ne bodo mogli enakopravno in enakovredno pripraviti in usposobiti za polnovreden vstop v poklicno in družbeno življenje.

  In če velja stara resnica, da je za učinkovito vzgojo in izobraževanje potrebno najprej vsestransko vzgojiti in izobraziti čim bolj vsestransko razgledane in ustvarjalne vzgojitelje ter učitelje, potem lahko ugotovimo po medijsko najbolj razvpitih primerih šolskih ekshibicionističnih “vstajnikov” in “upornikov”, da celo med izkušenimi učitelji in ravnatelji manjka nujno potrebne intelektualne odprtosti, širine, iz nje porojene samozavesti in notranje gotovosti, strokovne in človeške odgovornosti, kakršno bi morali pričakovati. In če se s populističnimi argumenti, “ad hoc” napaberkovanimi iz bližnjih in daljnih zavajajočih spletnih družabnih medijev, kategorično upirajo aktualnim poklicnim nalogam in priporočilom pristojnega ministrstva in pristojnega NIJZ celo nekateri najbolj vplivni in izpostavljeni ravnatelji osnovnih in/ali srednjih šol, potem si lahko le predstavljamo siceršnji pedagoški, intelektualni, svetovno-nazorski in politično-sindikalni kaos, kakršen “vlada” pod in ob njihovim medijsko populariziranim vplivom v vrtčevskih in šolskih zbornicah ter povzroča preko otrok, dijakov in njihovih staršev le še dodatno nepotrebno negotovost in zmedo v družbi.

 6. Državno šolstvo so uničili levičarji. Vse, česar se levičarji dotaknejo, uničijo. Umetnost. Državo. Družino. Spol. Narodno identiteto. Zgodovino. Znanost. Javni prostor. Moralo. Zahodno civilizacijo. Resnico.
  A je še kdo za homeschooling?
  Mislim, da je veliko ljudi talentiranih za poučevanje, na pedagoškem in filofaksu pa jim operejo možgane, zato med njimi ne bi iskala učiteljev za moje otroke.

  • irena, da je s temi šolniki nekaj hudo narobe, smo ugotavljali že v študijskih letih, ko smo se srečevali z bodočimi šolniki naših otrok. Tja so se radi vpisovali piflarji in piflarke, ki so v celoti zdrdrali na pamet ves učbenik, če je bilo. treba, pri malo drugače ali globlje zastavljenem vprašanju in testiranju logike pa so možgani odpovedali. Zelo smo se npr. zabavali, ko bodoča šolnica, maturantka leta in nagrajenka s strani tedanjega predsednika države in tudi župana svoje občine, ni znala odgovoriti na niz preprostih logičnih trditev ter vprašanj, s katerimi smo študenti testirali moč njenega logičnega razmišljanja in funkcionalno pismenost, razumevanje tistega, kar je na pamet drdrala, saj je naletela na profesorja, ki ga sposobnost drdranja ni zanimala in je zahteval miselne napore, tu pa je dečva na izpitu padala in padala. Edinem. Med najbolj zabavnimi vprašanji, na katere odličakinja in ponos Gabrovega šolskega sistema nikakor ni našla odgovora, je bilo: “katera reka teče pod Dravskim mostom”. Se ne zajebavam… žal ta Gabrov ponos ni bil izjema, takšne produkte Gabrovega šolskega sistema smo kar pogosto srečevali zlasti med študenti fakultete, ki je izobraževala bodoče učitelje in profesorje srednjih šol. Takrat še ni bili homeschoolinga, se pa spomnim, kako smo se prijatelji pogovarjali, da bomo otroke raje izobraževali doma kot jih daki v kremplje Gabrovcem. Danes se pa vsi čudijo, kako je mogoče, da nam otroke učijo popolni bedaki, nevedneži, fanatiki in zasljepljenci ter sovraźniki znanosti. No, mene ne čudi. To ste si volili 30 let na 50 podlage, to imate.

   • Učenje na pamet je žal lastnost žensk. Moški tudi zato, ker ne marajo učenja na pamet, raje izberejo tehnične študije, kjer je ključno razumevanje. Sicer je razumevanje ključno povsod, toda v naravoslovju/tehniki učenje na pamet večinoma ne daje rezultatov, razen pri profesorjih, ki ocenjujejo znanje študentk pa dolžini, bolje rečeno, kratkosti njihovega krila. In morda še po čem več …

 7. Prihajajo časi, ko bo rek, da je Zemlja okrogla in ne ploščata, veljal kot vsiljevanje določenih prepričanj. Vprašanje, ki se samo po sebi postavlja je, kakšno vlogo bodo potemtakem igrale izobraževalne ustanove ter na podlagi katerih prepričanj, če ne znanstvenih, bodo učitelji ocenjevali delo svojih učenk in učencev?

 8. Slovenecsm, ne vem, če boš kdaj razumel, da te pandemije in vseh njenih družbenih implikacij ni moč videti pod mikroskopom. Tvoje insinuacije, da nekdo plačuje tiste, ki se borimo za elementarno svobodo zoper porajajoč se koronafašizem, katerega nosilec je farmakotehnokracija, pa so zgolj pomanjkanje argumentov.

  Po vsem svetu so protesti zoper koronafašizem in zmagalo bo ljudstvo, ne farmakotehnokracija!

 9. Mnenje vlade še ni znanost, že strokovna skupina pa ima o obdobju zaščite prebolevnikov in dvakratnem odmerku cepiva zanje, drugačno mnenje od vladnega. Glede cepljenja otrok pa si še naša stroka ni enotna, da ne govorimo o znanstvenikih v Veliki Britaniji, ki so ga zavrnili. Veliko stvari, ki jih sprejema trenutna vlada je v skladu s stroko, a včasih je treba pogledati tudi čez planke in si ustvariti lastno mnenje, ki morda v nekem % ne bo povsem v skladu s politiko. Tudi če so naši na oblasti.

  • Eden boljših komentarjev. Kljub temu, da je vlada nastavila svojo stroko, je niti ne upošteva.

   PC tak kot je, je čisti produkt vlade brez upoštevanja stroke – tako zdravstvene kot pravne.

   Nobene smiselne logike, ampak le – da bodo zgled…

   Ni obvezno za zdravstveno osebje (ker potem se jim sesuje zdravstvo), ampak za ostale.

   Da ne govorimo o vladanju z odloki, ki so oćitno nezakoniti.

Komentiraj