So naši prvošolčki preobremenjeni? To so urniki državnih in zasebnih šol: katoliških, Waldorfske, Montessori

vir: pixabay.com
POSLUŠAJ ČLANEK
Šola se je že dobro začela in na šolski red so se privadili tudi najmlajši učenci. Mnogi starši pa so prepričani, da so 6-letniki še premajhni in premalo zreli, da bi lahko prisostvovali pri pouku sestavljenemu iz 45 minutnih šolskih ur.

So prvošolci v državnih šolah z učno obveznostjo preobremenjeni? Kako poteka pouk na teh in kako na zasebnih šolah, kjer izvajajo javno veljavni program, a imajo pedagoški delavci bolj proste roke za poučevanje?

Državne OŠ: učno obveznost otrok ureja zakon


Javne šole, kamor lahko štejemo tudi zasebne šole, ki izvajajo javno veljavni program (vse v tem članku), so s svojimi učnimi načrti in organizacijo vezane ne zakone in pravilnike, ki jih sprejemajo državni organi.

Kljub vsemu pa imajo državne šole nekoliko manj manevrskega prostora glede alternativnih pristopov, kako doseči cilje, zastavljene v učnem načrtu (recimo koliko ur posameznega predmeta izvajati, na kakšen način in podobno).

Učna obveznost je za prvošolce tako 20 ur tedensko, neobvezno pa lahko prvošolci obiskujejo še pouk tujega jezika angleščine 2 uri na teden. Večina staršev se odloči, da bodo otroci obiskovali tudi tuj jezik, saj so pod pritiskom, da bodo njihovi otroci sicer v 2. razredu, ko tuj jezik postane obvezen, v zaostanku za sovrstniki.

S poukom državne šole začenjajo ob različnih urah, zakon pa ureja, da se pouk ne sme pričeti pred 7.30. Za otroke je (običajno) od 6.00 zjutraj organizirano jutranje varstvo. Velika večina otrok obiskuje podaljšano bivanje, ki ga šole organizirajo do 16.30. Krožki so namenjeni tudi prvošolcem, največ jih obiskuje športne dejavnosti, saj se starši zavedajo, da je gibanje v zgodnjem otroštvu pomembno.

Urnik državne osnovne šole - klik za povečavo


Pouk je organiziran tako, da se dejavnosti izmenjujejo, saj prvošolci še niso zmožni koncentracije 45 minut. "Je pa seveda vse odvisno od učitelja, ki ima na razredni stopnji glede organizacije pouka precej proste roke. Tudi učni načrti in cilji, ki jih določi ministrstvo, puščajo več kot dovolj prostora učiteljevi samoiniciativi in ustvarjalnosti," je za Domovino povedala učiteljica z več kot 30 letno prakso poučevanja na razredni stopnji.

Na OŠ Alojzija Šuštarja poleg rednih predmetov še dodatni dve uri zbora in ura plesa


Na OŠ Alojzija Šuštarja s poukom začnejo ob 7.45 in zaključijo ob 12.30. V dopoldanskem času imajo poleg kratkih 5 minutnih odmorov en daljši odmor (45 minut), ki je namenjen malici in rekreaciji. Posebnost na OŠ Alojzija Šuštarja je, da so v dopoldanskem času za vse otroke obvezni 2 uri pevskega zbora in ura plesa.


"Naše vodilo je celostni razvoj otroka. Zato vključujemo v pouk veliko praktičnega dela, učenja v naravi in duhovne vsebine," je za Domovino povedala ravnateljica OŠ Alojzija Šuštarja dr. Marina Rugelj.

Prav tako kot na večini javnih šol so tudi na OŠ Alojzija Šuštarja skoraj vsi prvošolci v podaljšanem bivanju do 15.15, najdlje pa do 16.30. "Prvošolci potrebujejo veliko proste igre, zato zanje ne organiziramo veliko interesnih dejavnosti. Popoldne lahko obiskujejo le verouk, športni krožek in glasbeno pripravnico." 
Urnik OŠ Alojzija Šuštarja - klik za povečavo

"Na zasebnih šolah se trudimo po svojih močeh tako na vzgojnem kot izobraževalnem področju in stremimo k celostni vzgoji – sicer pa je podobno na vsaki dobri šoli (tudi javni). Na zasebni šoli pa lahko vzgojne prijeme približamo vzgoji v domači družini, kar zagotavlja večji uspeh," je povedala Rugljeva. Waldorfska šola: poudarek na umetniških in praktičnih dejavnostih


Kot je za Domovino povedal vodja vpisne službe na Waldorfski šoli Ljubljana Branka Strmole Ukmar, je največja dodana vrednost njihove šole "v celovitem pristopu k otroku, ki omogoča, da posameznik razvija sposobnosti mišljenja, čutenja in volje." 

Otroci, ki obiskujejo Waldorfsko šolo, imajo 22 ur tedenske učne obveznosti, kar je dve uri več od javnih OŠ. Njihovi učenci imajo organizirano tudi jutranje in popoldansko varstvo od 7.00 do 16.30, saj prihajajo v njihovo šolo otroci iz širše okolice Ljubljane, ki so vezani na prevoz staršev. Otroci do 4. razreda imajo daljši, 50 minutni odmor.

Predmetnik na Waldorfski šoli poleg standardnih predmetov vključuje dva tuja jezika od 1. razreda naprej, ročna dela, lesorestvo, evritmijo, več poudarka je torej na umetniških in praktičnih dejavnostih, pouk pa je zastavljen  izkustveno in doživljajsko. Strmole Ukmarjeva je prepričana, da je za zdrav otrokov razvoj pomembno sodelovanje med šolo in starši. "Tako poskušamo ustvariti skupnost, v katerem se bodo otroci počutili varne in sprejete."

Posebnost na Waldorfski šoli predstavlja poučevanje predmetov v 3 ali 4 tedenskih učnih sklopih - epohe. V prvem razredu so to slovenščina, matematika in okolje. To pa ne pomeni, da urniki niso strukturirani.

"Vsak dan zjutraj  imajo učenci glavno uro, v kateri se poučuje predmet epohe. Glavna ura traja v 1. razredu od 8.00 do 9.30, nato imajo 50 minut odmora za malico in igro. Temu odmoru sledijo ure, ki so dolge 45 minut. V teh urah se nato zvrstita tuja jezika, likovni pouk, glasbeni pouk, igre (športna vzgoja), ročna dela, evritmija, dopolnilni in dodatni pouk ter razredna ura."

Urnik Waldorfske šole v Ljubljani


Kako pa je na Waldorfski šoli s krožki? "Krožkov za prvošolce še ne organiziramo, menimo, da v podaljšanem bivanju potrebujejo čas za prosto igro v učilnici ali na dvorišču," je povedala Branka Strmole Ukmar.

Osnovna šola Montessori: otroci sami izberejo, s katerimi materiali bodo delali


Osrednji del pouka poteka od 8.15 do 15.00. Otroci v tem času delajo z materiali individualno ali v skupinah ter imajo predstavitve novih vsebin. V času do 15.00 je vključen tudi šport, umetnost, glasba, tuji jeziki ter po izbiri kateheza Dobrega pastirja ter 1x tedensko druge interesne dejavnosti. Prav tako kot ostale javne in zasebne šole, tudi montessori osnovna šola ponuja popoldansko varstvo do 16.30.

Pouk na montessori šoli ne poteka v sklopih po 45 minut in 5 minut odmora. Dopoldan imajo otroci 3 ure namenjene šolskemu delo: v tem času si sami izberejo, s katerimi materiali bodo delali. V svoj dnevnik zjutraj napišejo načrt za delo, ki ga po končanem delu tudi ovrednotijo. Med delom imajo največ 15 minut za malico, kdaj bodo ta čas izkoristili, izberejo sami.

Po dopoldanskem delu učenci urejajo skupne prostore. Sledi kosilo, po kosilu pa učenci sodelujejo pri popoldanskih dejavnostih: šport, likovna umetnost, tuji jeziki, delo z učnimi materiali, ki ga niso dokončali dopoldne.

Na sorodno temo še priporočamo:

Vabljeni k branju odmevnega članka, objavljenega na sestrskem spletnem mediju z družinsko problematiko, Iskreni.net z naslovom: Kako po aferi Kengurujčki gledam na naše vzgojiteljice

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki

JUN
20
16. Festival Arsena
21:00 - 23:59
JUN
21
JUN
27