Ljubljanska Filozofska fakulteta s feministično ideologijo nasilno nad slovenski jezik

POSLUŠAJ ČLANEK
Želela sem si, da bi bila le prvoaprilska šala, pa ni. Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je sprejel sklep, ki zapoveduje, da se v pravnih aktih fakultete v naslednjih treh letih kot nevtralen uporablja samo ženski spol, po tem času pa v dokumentih izmenično moški in ženski spol.

Ta radikalen poseg v jezik v praksi pomeni, da bodo v vseh dokumentih ljubljanske FF prihodnja tri leta le študentke in profesorice, kar bo vključevalo oba spola.

Ideja ni nova


Sklep ne prinaša nič novega. Podobne poskuse vsiljevanja družbene enakosti preko ženskih slovničnih oblik so pri svojih predmetih na nivoju komunikacije do sedaj že izvajale nekatere profesorice na več fakultetah - že omenjeni ljubljanski Filozofski fakulteti, Fakulteti za družbene vede, Pedagoški fakulteti in Fakulteti za socialno delo, ki so svoje študente, ne glede na spol, nazivale le v slovničnih oblikah za ženski (ali srednji) spol.

Prav Fakulteta za socialno delo je bila s svojimi Pravili o delovanju in organizaciji zgled sprejeti odločitvi, pravi profesorica na ljubljanski Filozofski fakulteti, Saška Štumberger.

Ženske nad moške


Zanimive so kontradikcije na ljubljanski FF. Močni nasprotniki binarnega pojmovanja spolov so avtoritarno vsem vsilili uporabo enega samega spola (kasneje se bosta menda izmenjevala). Ti isti veliki zagovorniki pravic manjšin in nasprotniki prevlade večine nad manjšino, so z izgovorom, da je »na fakulteti večina žensk«, tudi na jezikovnem nivoju pohodili moško manjšino. Ko gre za moške, pa ni več "diskriminacija"?

Enake poskuse že leta lahko spremljamo širom feminističnih in LGBT fakultetnih struj po Ameriki in Evropi. Povsod prihajajo skupaj s celimi disciplinami, usmerjenimi proti moškim, navadno v imenu enakosti žensk in drugače spolno usmerjenih, ki da smo v patriarhalni družbi tudi na področju jezika v podrejenem položaju. Oz. kot pravi dekan FF UL dr. Roman Kuhar: "le ena opomba pod črto." Kar, priznajmo, v praksi ne drži. A doprinos k enakopravnosti je nikakršen, če so vlogi zamenjali in tokrat pač "zapostavili" moške.

Pravni akti niso prostor za brezglavo eksperimentiranje


Predlog ni bil izpostavljen širši razpravi, saj je od predloga do sprejema pravilnika minil le teden dni. Nasprotovanje so že izrazili tako profesorji kot tudi študenti. "Osebne preference so nekaj, vsak lahko sebe mile volje tudi onika, če to želi, javna raba, še posebej tista, zapovedana v uradnih dokumentih in dokumentih s pravno veljavo, pa je nekaj drugega. Tu ni prostora za brezglavo eksperimentiranje, saj je poudarek prav na razumljivosti in učinkovitosti, pomembnih lastnostih jezika," sta v odzivu na eksperiment svoje fakultete zapisala dva študenta FF, ki odločitvi nasprotujeta.
Nismo več daleč od preganjanja ljudi, ki drugih ne bodo nazivali v poljubnih množicah spolnih oblik.

Če ste proti, ste diskriminatorni!


Kot na nivoju družbe, se tako tudi na nivoju jezika ljudem sili ideologijo "enakosti". Kot opozarja kanadski profesor Jordan Peterson (eden izmed virov), gre ob tem na eni strani za kršenje pravice do svobode govora in vsiljevanje ideologije, neupoštevanje takšnih aktov pa je na drugi strani tretirano kot sovražni govor in diskriminacija.

Verjetno se bodo ob občutku nenagovorjenosti LGBT osebe prej pritožile na sprejeto odločitev kot moški ali širša jezikoslovna skupnost. Razprave o vpeljavi transspolnosti v slovenščino so namreč tudi pri nas že močno prisotne.

Kaj sledi?


Dekan FF UL vendar verjame, da moramo "tudi v jeziku najti rešitve, ki bodo izkazovale vključevanje vseh med nami sobivajočih delov družbe tako, da se bodo čutili ustrezno nagovorjeni". Nismo torej daleč od preganjanja ljudi, ki drugih ne bodo nazivali v poljubnih množicah spolnih oblik.

Kdo bi vedel, morda nas vse ob vsej norosti takšnih sklepov kmalu čaka ugotovitev, da smo diskriminatorni tudi do drugih samostalnikov in moramo zato vsem samostalnikom moškega spola v imenu enakosti poiskati žensko različico (npr. kozarec --> kozarčnica?)?!?

To je domet ljubljanske Filozofske fakultete


Odločitev senata ljubljanske FF je bila sprejeta praktično tajno, brez poglobljenega razmisleka, upoštevanja zakonitosti slovenščine in njene rabe na inštituciji, ki izobražuje bodoče jezikoslovce. Slovenski jezikoslovec in literarni zgodovinar Kozma Ahačič v prispevku Janez Novak, študentka slovenščine še podrobneje razloži, zakaj je takšno zapovedovanje uporabe jezika iz mnogih jezikoslovnih vidikov povsem zgrešeno in pušča mnoge dileme.

Gotovo bo v tem primeru nekdo zaslužil s "prevajanjem" vseh aktov v žensko in kasneje še v vse druge spolne oblike. Fakulteta pa je žal pokazala samo to, da je njen domet seže le do vsiljevanja tujih idej v jezik in družbo, s čimer je naredila nov korak stran od spoštovanja in enakopravnosti.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike