Samomorilnost in psihične travme kot posledica transspolne ideologije: Kako je prišlo do ločevanja med biološkim in "družbenim" spolom

Vir kolaža: Pixabay, Freepik.
POSLUŠAJ ČLANEK
V sodobni družbi poteka debata o sprejemanju transspolnosti, srž spora pa tiči v ločevanju t. i. družbenega spola (ang. gender) od biološkega spola (ang. sex).

Ločeni kategoriji, ki slovenščini nista poznani, nista do nedavnega obstajali niti v angleščini. Do 20. stoletja se je pojem gender v angleščini uporabljal zgolj kot slovnični spol. Na koncu prve polovice 20. stoletja pa se ga je z vzponom feministične misli pričelo uporabljati kot drugo plat (biološkega) spola, ki naj bi bila posledica drugačne socializacije.

Feministično gibanje in antropološka odkritja


Ena od ključnih iztočnic feminističnega gibanja med 50. in 60. leti prejšnjega stoletja, vključno s filozofinjo Simone de Beauvoir, je bil boj za pravice na podlagi prepričanja, da se ženskam neupravičeno vsiljuje drugačne vloge in s tem omejuje na določene družbene sfere.

Številni akademiki, med njimi t. i. reakcionarna feministka Mary Harrington, menijo, da je preobrat v pojmovanju spola in telesa omogočila prav kontracepcijska tableta, ki je v tem obdobju prišla v širšo uporabo.

Po feminizmu naj bi bile nekatere značajske kvalitete ženskosti, kot je večja skrbnost, arbitrarne. V tem obdobju je delovala tudi ameriška antropologinja Margaret Mead, ki je na podlagi preučevanja treh ljudstev ugotovila, da so družbene vloge in značilnosti temperamenta, pripisane (biološkemu) spolu, v resnici družbeno pogojene.

Pri nekem ljudstvu naj bi namreč našla obrnjene spolu pripisane značilnosti, pri drugem naj bi bili vsi bolj podobni temperamentu zahodnih žensk, pri tretjem pa moškim. Kasneje so njene raziskave sicer kritizirali zaradi metodoloških pomanjkljivosti.Oče transspolnosti, ki je z dokazovanjem teorije dečka pahnil v samomor

V duhu časa je do podobnih spoznanj prišel tudi seksolog John Money, danes poznan kot eden od začetnikov transspolne medicine, ki je vpeljal pojem spolne identitete ter "dokazal" družbeno pogojenost spola.

Money je verjel, da sta družbeni spol in spolna identiteta ločena od biološkega spola in v nasprotju z njim popolnoma privzgojena – kot nekakšna tabula rasa, ki se jo lahko socializira s poljubno identiteto.

Leta 1965 sta se rodila dvojčka Bruce in Brian Reimer in z njima priložnost za potrditev Moneyevih hipotez. Zaradi prirojene napake sta morala prestati operacijo, v kateri je bil poškodovan večji del Bruceovega penisa.

Starši so se za strokovno pomoč obrnili na Moneya, ta pa ju je prepričal, da mora Bruce pri 22 mesecih starosti prestati odstranitev testisov in operacijo za oblikovanje izgleda zunanjega ženskega spolovila. Staršema je naročil, naj sinu nikdar ne izdata resnice.

Bruca so preimenovali in vzgojili kot deklico ter mu dajali estrogensko terapijo. Money je otroka redno spremljal in je, ker sta si kot dvojčka delila gene ter hkrati odraščala skupaj, po objavi raziskave obveljal za pionirja.

Vir: Twitter.


Toda leta 1997, ko je seksolog Milton Diamond objavil Bruceovo zgodbo, se je izkazalo, da je bila Moneyeva slava plod laži. Nekaj let kasneje je Bruce podrobnosti razkril v biografiji, ki jo je napisal novinar Johnom Colapinto.

Money naj bi od dvojčkov po 6. letu starosti z namenom raziskave zahteval simulacijo spolnih aktov, z Bruceom v vlogi ženske in Brianom v vlogi moškega. Bruce je pri 13 letih zapadel v hudo depresijo in postal samomorilen. Staršem je dejal, da si bo vzel življenje, če se mora še kdaj srečati z Moneyem.

Zaradi tega sta mu po nasvetu medicinske stroke kmalu povedala resnico. Odločil se je živeti kot moški in v ta namen prestati številne zdravstvene posege. Dvojčka naj bi bila zaradi Moneyevih terapevtskih in raziskovalnih postopkov izrazito travmatizirana. Brian je umrl pri 36-ih letih zaradi predoziranja na antidepresivih, Bruce pa si je življenje vzel 22 mesecev kasneje.

Transspolnost, duševni spol in samoidentifikacija


Pojem transspolnosti je posledica delitve spola na družbenega in biološkega, ko se tej pridruži še pojem identitete.

Medtem ko »staromodne« feministke verjamejo, da je biološki spol dan, in zavračajo določanje družbenih vlog glede nanj, transspolna ideologija privzema stališče, da v posamezniku tiči duševni spol oz. spolna identiteta, ki je primarna. Zato je legitimno, da se ji telo z dostopno tehnologijo ustrezno prilagodi.

Pri tem ne gre za to, kar navadno razumemo kot identiteto – nekaj, kar je prepoznano kot takšno ali drugačno »od zunaj« in se o tem strinjamo – temveč kot »identificirati sebe«. Zares legitimna je po tej ideologiji le samoprepoznava.

Hkrati pa torej ni nujno, da se tako razumljeni duševni spol ujema z biološkim. Potrjevanje te identitete prek medicinskih posegov v telo se sicer sklicuje na spolno disforijo ali izrazito stisko zaradi neujemanja spolne identitete s telesom.

Harringtonova denimo meni, da gre tu za izraz transhumanizma kot ideje, ki promovira spreminjanje človeške narave – telesa – po lastni volji.Znaki, ki naj bi dokazovali resničnost identitete po kriterijih za zdravstveno intervencijo, se kažejo kot otrokove preference za oblačila, igrače, vedenje, načeloma značilne za drugi spol.

Kanadski psiholog in družbeni kritik dr. Jordan Peterson meni, da ti kriteriji izkazujejo nerazumevanje pojmov. Trdi, da gre za normalno človeško značajsko raznolikost: relativno velik del žensk ima značajski profil, značilen za povprečnega moškega, in obratno. Nekateri značajski profili so bolj rigidni, drugi pa odprti.

Posledice značajskih potez so, kot pravi, razlike v vedenju in preferencah. A tu po njegovem ne gre za izraz različnih spolov.

Kritiko v tej smeri je izrazil tudi na spodnjem posnetku.


Vdor ideologije spola v biologijo in bitke na novem Twitterju


Do nedavnega je ločnica torej veljala med družbeno-psihološkim in biološkim, a se ideologija spola pričela opirati na – oziroma napadati – tudi naravne danosti.

Pri tem ideologi spola trdijo, da je biologija bistveno bolj zapletena in da biološki spol ni binaren. Kot dokaze ponavadi navajajo intersspolne motnje, kjer pride do napak v kromosomih, motnje plodnosti ali človeško variabilnost v sekundarnih spolnih značilnostih, kot je poraščenost. Sklicujejo se tudi na druge živalske vrste.

Z namenom normalizacije transspolnosti se uvaja tudi sprememba besednjaka, da se novih identitet ne bi naslavljalo kot odklonskih napram normalnim. Veliko večino ljudi se je tako poimenovalo cisspolni (ne transspolni).

Podjetnik in lastnik Twitterja Elon Musk je v začetku tedna na omrežju prepovedal uporabo izraza cis kot žaljivke, kar so pozdravile številne ženske iz feminističnih in drugih krogov, ki nasprotujejo ideologiji spola. Pisateljica J. K. Rowling je zapisala, da gre za ideološki izraz, ki nakazuje sprejemanje koncepta spolne identitete.

https://twitter.com/jk_rowling/status/1671507557175681024?s=20
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike