Bo vlada pri soočanju z ilegalnimi migracijami občine pustila na cedilu?

vir: pixabay
POSLUŠAJ ČLANEK
V Združenju občin Slovenije so na Vlado Republike Slovenije naslovili dopis, v katerem jih seznanjajo s težavami zaradi nezakonitih prehodov državne meje. Odgovora v zvezi s to problematiko v Združenju občin še niso prejeli. Je pa vlada na svoji spletni strani objavila osnutek odgovora na dopis.

Toda ta osnutek je, glede na to, da prihaja obdobje najbolj intenzivnih migracij, milo rečeno škandalozen. Ne glede na to, da bo v letošnjem poletju slovensko južno mejo skušalo prečkati več desettisoč ilegalnih migrantov, vlada občinam ne obljublja praktično nobenih ukrepov.

V odgovoru le opozarja na njihovo zgledno sodelovanje z lokalnimi oblastmi med najhujšim valom leta 2015 in upanjem, da bodo zgledno sodelovali tudi tokrat. Ob tem navajajo nekaj dosedanjih ukrepov, ki jih vlada smatra za uspešne. A je iz dogajanja na terenu jasno, da ti ne delujejo.

Skratka, vlada v uvodu svojega odgovora združenju občin poudarja, da migracije predstavljajo resen in kompleksen izziv, ki ga ne more obvladati le posamezna država, zato je pri njegovem reševanju nujno povezovanje. Ob tem poudarja, da leži Slovenija na t.i. zahodno-balkanski poti, ki jo za svoj prihod v Evropo uporabljajo zlasti migranti iz srednjega in bližnjega vzhoda, indijske podceline, Magreba in podsaharske Afrike.

Ob tem dodajajo, da je pri tem varovanju trenutno največji izziv 670 km dolga kopenska meja s Hrvaško.

Vladni ukrepi


Nadalje vlada poudarja, da je bilo za obvladovanje migracij do sedaj sprejetih že kar nekaj ukrepov, da je vlada na določene dele meje usmerila dodatne kadre in tehnično opremo, na mejo napotila nekaj vojakov ter poostrila nadzor tudi v notranjosti države, zlasti prometnic in nastanitvenih kapacitet.

V vladi pa poudarjajo tudi ukrepe, ki so bili namenjeni predvsem občinam. Mednje štejejo posredovanje navodil, kako varovati javno zdravje (zlasti zaradi odpadkov, ki jih puščajo migranti), poziv Uprave RS za zaščito in reševanje, naj občine pripravijo seznam opreme, ki jo potrebujejo za zagotavljanje varstva pred požari v naravi in za zagotavljanje varnosti. Izpostavljajo pa tudi plačevanje zdravstvene oskrbe migrantov neposredno s strani Ministrstva za zdravje ter usposabljanje prostovoljnih gasilcev za reševanje iz vode.

Kot edini konkreten ukrep pa navajajo, da bodo občine za odstranjevanje odpadkov občinam vrnile stroške, ki so jih imeli z njihovo odstranitvijo.

Obljuba o nadaljnjem sodelovanju


Svoj odgovor vlada zaključuje z besedami, da se zaveda izjemnega pomena, ki ga imajo pri obvladovanju migracij lokalne skupnosti, zato bo Vlada še naprej zagotavljala stalno komuniciranje z lokalnimi skupnostmi in si prizadevala za aktivno vključevanje in sodelovanje z občinami pred sprejemanjem odločitev povezanih z obvladovanjem migracij. Učinkovito sodelovanje lokalne in vladne strani se je med drugim izkazalo v letih 2015 in 2016, ko je ozemlje Republike Slovenije prečkalo skoraj pol milijona migrantov.[do_widget id=podcast-playlist-3]
KOMENTAR: Uredništvo
Vladni odgovor je enak prejšnjim, težav pa vse več
Osnutek vladnega odgovora je v trenutni obliki povsem neresen dokument. Ne gre biti presenečen, če bo med določenim delom lokalnega prebivalstva sprožil ogorčenje, morda celo resen upor. Kajti očitno je, da se je vlada popolnoma sprijaznila s tem, da bo področje ilegalnih migracij tudi v bodoče urejeno tako kot sedaj. Zato ni v osnutku pripravljen prav noben dodaten ukrep, ki bi vsaj malo umiril situacijo ob slovenski južni meji. Zlasti zaskrbljujoče je, da se iz odgovora vidi, da bi vlada ta problem najraje pometla pod preprogo. V smislu pa naj gredo čez naše ozemlje. Če pri tem ne bodo delali prevelike škode, se z njimi kaj veliko ne bomo ukvarjali. Najprej zato, ker del članov vlade kakšnim bolj premišljenim ukrepom nasprotuje, pa tudi za to, ker bi bilo za to potrebno v vladi določiti drugačne prioritete. Recimo s kadri ter finančnimi in drugimi sredstvi okrepiti vojsko in policijo. A volje na vladi za to ni. Nabor ukrepov bo zato ostal enak kot pred letom ali dvema, čeprav je bilo takrat njihovo število nekajkrat manjše. Občine ob meji tako čaka še eno poletje, ko bodo soočene s skupinami ilegalnih migrantov, ki bodo trumoma hodili mimo obmejnih vasi, a se bodo v vrhu države delali, kot da ne obstajajo.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike