Vodilni na RTV o katastrofalnem stanju, a predhodniki jim očitajo laži

Foto: Jernej Prelac
POSLUŠAJ ČLANEK

Predsednik uprave RTV Slovenija Zvezdan Martič je skupaj s še nekaterimi vodilnimi včeraj stopil pred kamere in predstavil katastrofalno stanje na RTV Slovenija, ki da bo vsak čas nelikvidna, krivdo za trenutno stanje pa nato zvalil na prejšnje vodstvo, ki pa ga pri ključnih očitkih postavlja na laž.

Poznavalce dogajanja pa je presenetila tudi prikazana neodločnost, ki je pri Martiču sicer niso vajeni, moč so priznali tudi tistim, ki pozivajo k neplačevanju RTV prispevka. 

Uprava RTV Slovenija, sicer ob odsotnosti vseh treh preostalih članov, ki so vsi hkrati včeraj nastopili bolniško, je v družbi preostalih vodilnih včeraj stopila pred novinarje, da bi predstavila svoje delovanje in poteze, ki so jih potegnili v zadnjem času. Že tako na začetku je predsednik uprave Zvezdan Martič povedal, da s prejšnjim vodstvom sploh ni bila opravljena primopredaja ter da je moral v svojo lastno pisarno celo vdreti, ker je bila zaklenjena.

Tako njegov predhodnik Andrej Grah Whatmough kot tudi nekdanji direktor TV Slovenija Uroš Urbanija, ki ga je zadnje tedne pred menjavo nadomeščal opozarjata, da je bil pripravljen primopredajni zapisnik, primopredaja pa zaradi bolniške odsotnosti fizično ni bila izvedljiva, tudi z Urbanijo, pa se Martič ni želel srečati.

Ključev pisarne pa ni imel niti Urbanija, ki pa je v času nadomeščanja Graha Whatmouga v njegovi pisarni izvedel več sestankov, pisarno pa je odklenila poslovna sekretarka, ki še vedno ima ključe, drugi ključ pa je bil vedno tudi pri vratarju. »Je pa normalno, da je pisarna, če ni v njej nikogar, zaklenjena,« doda Urbanija.

Urbanija: Martiču se vidi, da ni vodil še nobenega večjega sistema

Tudi sicer ocenjuje, da je iz Martičevega nastopa očitno, da nima nikakršnih izkušenj z vodenjem večjega sistema in da ni povedal prav nič novega, kar še ni bilo povedano na seji Sveta RTV, ki je bila sicer zaprta za javnost. Martič celo sam priznava, da se na finance ne spozna, zato je črno sliko na tem področju predstavila Saša Umek Knez.

Do avgusta je RTV Slovenija ustvarila 6,3 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki, do konca leta naj bi se izguba povečala na približno 10 milijonov. Celoten nastop pa je klical po dodatnih sredstvih za javno RTV hišo.

Med ključne razloge so navedli tudi plačevanje večopravilnosti in delovne uspešnosti prejšnjega vodstva, kjer jih le ti znova demantirajo:

Prav tako Urbanija zavrača, da naj bi se pod prejšnjim vodstvom šli kreativno računovodstvo. »RTV Slovenija je lani prvič po dolgih letih pozitivno poslovala,« in doda, da je vse izkaze pregledala tudi neodvisna revizijska hiša, ki jo je najel že Grahov predhodnik Igor Kadunc, vse poslovanje pa je izvajala finančna služba RTVS, ki prav tako ni prišla pod prejšnjo upravo. 

»Če bi karkoli od teh navedb držalo, bi že zdavnaj padale kazenske ovadbe,« opozori Urbanija, in pove, da so Martiča k temu nagovarjali že na tajni seji Sveta RTV, nakar jim je odgovoril, da potrebujejo čas, da bodo kaj našli. »Očitno niso našli ničesar,« zaključi Urbanija, ki zavrača tudi očitke, da so se za izplačilo plač zadolževali. Zgolj za izplačilo regresa je bilo najeto likvidnostno posojilo, kar pa je bila tudi sicer redna praksa, še pove. A očitno ne več, saj naj bi se nova uprava, tako pravijo, zadolževala že mesečno, za izplačilo plač, posojila pa nato sproti vračala, ob prejemu nakazila RTV prispevka. Tudi v zvezi s prispevkom pa je vodstvu na tiskovni konferenci ušla še ena informacija. Glede finančne prihodnosti jih skrbi prav odpovedovanje RTV prispevka. Nekaj odpovedi je sicer posledica uničenih domov po poplavah, nekaj pa tudi kampanj, zoper plačevanje RTV prispevka, ki očitno postajajo tako učinkovite, da že ogrožajo finančno stabilnost zavoda.

Podpisovali samo nujne zadeve 

Zvezdan Martič se je tudi pritožil, da ga je ob nastopu funkcije pričakala serija neplačanih računov in nepodpisanih pogodb. Glede računov sicer Grah Whatmough zagotavlja, da so jih vedno sproti plačevali, glede pogodb pa, da so načrtno podpisovali le tiste, za katere so ocenili, da so nujne, vse ostalo pa so prepustili upravi s polnim mandatom, saj je odhajajoče vodstvo opravljalo le tekoče posle. Kot dodaja Urbanija, so bili takrat celo deležni očitkov, da podpisujejo preveč, zato je predsednika sveta RTV Slovenija Gorana Forbicija celo povabil, da še on parafira vsako podpisano pogodbo, kar je sicer zavrnil.

Dodatno težave Martiču povzroča nova ureditev, saj se morajo zdaj na dokumente, ki jih je prej podpisoval generalni direktor, podpisati vsi štirje člani uprave. In takšnih stvari je na dnevni ravni lahko več sto, kar bi Martič vedel, če bi imel izkušnje vodenja, tako pa se pritožuje, da je moral podpisati 300 zadev, ga dregne Urbanija, medtem pa se je itak ukvarjal zgolj s kadrovsko čistko, čemur pritrjujejo tudi drugi viri na RTVS.

Glede slednjih je bila njihova »glavna eksekutorka« Polona Fijavž jasna, da so se zgodile celo bistveno prepozno, in ne prezgodaj, kot ji očitajo nekateri. Izvajala pa jih je še preden se je o njej kot urednici izjasnilo uredništvo. Izrekanje so nato izpeljali naknadno, kjer se je za Fijavževo izjasnilo 59 od 60 novinarjev, ki so oddali glasovnico, kar pa še vedno ni dovolj, je prepričan Urbanija. Vseh novinarjev je namreč 134, zakon pa določa, da mora urednika podpreti polovica vseh, ne zgolj prisotnih.

Tudi sicer opozarja,  da imajo vodilni pomanjkanje argumentov za svoje kadrovske zamenjave, ki so predvsem politične, celo do ljudi, ki so zrasli z RTV hišo, kakršna sta denimo tako Nejc Krevs, kot Valentina Plaskan, kateri naj bi Fijavževa celo sama povedala, da je sposobna in da mora nehati voditi Dnevnik, da se na ekranu vidi zamenjava. In kot je povedala Fijavževa na tiskovni konferenci, se bo zdaj, ko so vodenje prevzeli najbolj kredibilni obrazi, sama kredibilnost lahko pridobivala na drugih področjih. 

Denar od narodnostnih manjšin 

Čeprav so zdaj povsem depolitizirani in od politike neodvisni, le to skoraj na kolenih prosjačijo za dodatne finance. Slednjih ne bodo dobili s povišanjem RTV prispevka, le tega bi morala vlada najaviti do septembra, pač pa drugače, sprva prek vladnega financiranja vsebin za narodnostne manjšine, je razkril Martič, ki, tako naši viri, ni najbolj navdušen od prevzema funkcije, saj naj bi si jo drugače predstavljal, zdaj pa se mora ukvarjati z dejanskimi resnimi problemi RTVS, v hiši pa tudi po čistki ni enotnosti, saj je vselej bila poligon različnih interesov.

Tudi na tiskovni konferenci, kjer je ostal od uprave sam, pa je priznal, da nima idej, kako bi izvedli prestrukturiranje zavoda ter se izgovarjal na usklajevanje znotraj uprave. Postregel ni niti s termini zaslišanj kandidate za direktorje organizacijskih enot, saj jih mora zaslišati celotna uprava, kot rečeno, pa so preostali trije člani trenutno na bolniški. Na hospitalizacijo Valentine Plaskan pa se je posredno odzvala Polona Fijavž, s čimer je dogajanje skušala relativizirati z dejstvom, da so se kadrovsko pomanjkanje in zdravstvene težave sodelavcev pojavljale že v preteklosti, le da se o tem do sedaj ni pisalo.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike