Vladne prioritete razvoja regij: 80 milijonov za kolesarske steze. Le deset milijonov pa za ustvarjanje delovnih mest in povečevanje konkurenčnosti

vir: pixabay.com
POSLUŠAJ ČLANEK

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je objavilo prvo dopolnitev povabila k Dogovorom za razvoj regij, in sicer za sofinanciranje projektov v 12 razvojnih regijah v okviru ciljev evropske kohezijske politike. Skupni obseg sredstev v povabilu znaša 440,07 milijona evrov, od tega je 286,04 milijona evrov namenjenih za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 154,03 milijona evrov za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Pri tem bode v oči, da naj bi bilo od 440 milijonov skoraj 82 milijonov evrov namenjenih izgradnji kolesarskih prog, pri čemer pa bo za krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti ter ustvarjanje delovnih mest namenjenih le 10 milijonov evrov.

Ločena vsebinska področja

Posebnost tokratnega poziva je, da je skupen za vse cilje oziroma področja, medtem ko je bil v preteklem obdobju za posamezna področja izpeljan ločeno. »Novost bo omogočila, da se sredstva glede na kakovost in izvedljivost projektov prerazporejajo med regijami po posameznih področjih, kar prinaša večjo finančno samostojnost regij in lahko predstavlja že tudi model za regionalizacijo v širšem pomenu,« je na predstavitvi poudaril minister Jevšek.

Povabilo vsebuje naslednja vsebinska področja: podjetniški inkubatorji, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo, zelena infrastruktura, neinfrastrukturni ukrepi trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni (regijski centri mobilnosti in regionalne celostne prometne strategije, državno kolesarsko omrežje).

Za Dogovore za razvoj regij so v skladu s Programom evropske kohezijske politike (EKP) 2021–2027 v Sloveniji predvidena sredstva evropske kohezijske politike, in sicer sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in integralnega proračuna Republike Slovenije. Sredstva so po statističnih merilih razvojne ogroženosti razporejena med 12 razvojnih regij.

Državni sekretar, pristojen za regionalni razvoj, Srečko Đurov, je ob tem spomnil, da je bilo v preteklem finančnem obdobju 2014–2020 v okviru Dogovorov za razvoj regij sofinanciranih 225 projektov, višina sofinanciranja pa je dosegla 446 milijonov evrov. Sama vrednost izvedenih projektov je bila še za okoli tretjino višja.

Za kolesarske steze skoraj toliko denarja kot za vodovode

Najvišja postavka, ki predstavlja skoraj polovico razpoložljivega denarja, je namenjena spodbujanju dostopa do vode in trajnostnemu gospodarjenju z vodnimi viri – odpravi neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2000 PE. Za to je namenjenih malo več kot 217 milijonov evrov.

Za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalci je namenjenih 85 milijonov evrov. Skoraj toliko denarja (81,76 milijona evrov) pa je namenjenega za državno kolesarsko omrežje oziroma razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, in sicer vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T (vseevropsko prometno omrežje, ang. trans-European transport network) in čezmejno mobilnostjo.

Poleg tega je še skoraj 6,5 milijona evrov namenjenega za neinfrastrukturne ukrepe trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni. Kaj vse bo spadalo pod to poimenovanje, pa bomo še videli. Vse skupaj spominja na razne projekte »mehkih veščin« in podobno. 

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Ekskluzivno za naročnike

ansambel, Stopar, narodno-zabavna, glasba
Vsak ne more biti muzikant
19. 5. 2024 ob 9:00
Čušin, šotor
Binkošti – Andrew Wyeth
19. 5. 2024 ob 6:00