Ustavno sodišče: zakonska zveza kot življenjska skupnost moža in žene je neustavna, istospolnim je treba omogočiti posvojitev otrok

Foto: Peter Merše

Zgodilo se je, kar je pred sedmimi leti napovedala nekdanja poslanka in sodnica Jasna Murgel, ko so nasprotniki družine izgubili že drug referendum na temo zakonske zveze. »Eno leto hitro mine. Bomo vmes zamenjali Ustavno sodišče.« Po sedmih letih so naredili prav to – z novo sestavo Ustavnega sodišča negiralo voljo ljudi, ki je bila izražena na kar treh družinskih referendumih, na katerih je bilo v podporo družini in proti posvojitvam otrok s strani homosekualnih parov skupaj oddanih 1.085.275 glasov.

Ustavno sodišče je danes objavilo razsodbo, ki je bila sprejeta 16. junija, kjer je razsodilo, da je zakonska zveza kot življenjska skupnost moža in žene, kot jo definira Družinski zakonik, neskladna z ustavo, saj po mnenju večine sodnikov ta mora vključevati tudi istospolna partnerstva.

Zakonodajalcu so dali šest mesecev, da uzakoni novo stanje, v vmesnem času pa se šteje, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb. Takšne skupnosti pa lahko tudi posvojijo otroke. Razsodba je bila sprejeta s šestimi glasovi za in tremi proti.

Aleš Primc je v svojem odzivu povedal, za je Ustavno sodišče zlorabilo ustavo, da so otroci vse, kar imamo in jih ne damo ter da prehaja iz obrambne v napadalno držo.

Ustavno sodišče je pritrdilo dvema skupnostima oseb istega spola, ki sta izpodbijali določbe družinskega zakonika glede sklenitve zakonske zveze in odločilo, da Družinski zakonik v členih, kjer določa, da zakonsko zvezo skleneta dve osebi različnega spola, v neskladju z Ustavo. Do ureditve zakonodaje v skladu z odločbo, kar se mora zgoditi v šestih mesecih, se šteje, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb.

S tem Ustavno sodišče ustvarja kontradiktornost tretjega člena Družinskega zakonika, ki določa tudi, da je pomen zakonske zveze v zasnovanju družine. Skupnosti dveh oseb istega spola namreč pomena zasnovanja družine nimajo, zato je zakonodaja do zdaj predvidevala zanje institut partnerske skupnosti, ki je uživala večino privilegijev in dolžnosti zakonske zveze, z izjemo tistih, ki se nanašajo na otroke.

Sodniki z razsodbo omogočili posvojitve v homoseksualne skupnosti

Šest ustavnih sodnikov je efektivno odpravilo institut zakonske zveze, kakršno smo poznali skozi stoletja, s čimer je negiralo tudi vse predhodne lastne odločitve glede tega vprašanja. Ustavno sodišče je namreč v primerih referendumov leta 2012 in 2015 ocenilo, da nista neustavna, kar je omogočilo izražanje ljudske volje, kjer se je večina volivk in volivcev odločila v prid zaščite zakonske zveze in družine.

Prav tako so pri razsojanju povsem povozili argumentacijo, ki jo je pripravila vlada in Državni zbor, ki poudarja zaščito družine, ki je neločljivo povezana z zakonsko zvezo ter vseh njenih članov, vključno z otroki, kar varuje tudi slovenska ustava. Opredelitev zakonske zveze kot skupnosti več oseb pa bi odpravilo poseben status, ki ga v družbi in pravnem redu uživa zveza ženske in moškega, ki ji država priznava pomen v osnovanju družine. Prav tako iz razsodb Evropskih sodišč ne izhaja, da bi morale države zakonsko zvezo odpravljati, ampak imajo pri njenem urejanju široko svobodo.

Z odpravo zakonske zveze kot zgolj skupnosti moža in žene pa je odprta tudi pot do posvojitev v homoseksualne skupnosti, saj se razsodba nanaša tudi nanje. Homoseksualni pari bodo tako lahko kandidirali za posvojitve, izkušnje iz tujine pa kažejo, da utegnejo biti pri tem v prihodnosti celo v prednosti, otroci, posvojeni v takšne skupnosti pa bodo prikrajšani za vzgojo in odraščanje v družini.

Ustavno sodišče: “v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije je, da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka.”

Aleš Primc: Do zdaj smo branili, zdaj gremo v napad

V prid razsodbi so odločili sodniki dr. Matej Acceto, dr. Rok Čeferin, dr. Rajko Knez, dr. Špelca Mežnar, dr Marijan Pavčnik in dr. Katja Šugman Stubbs. Čeferin in Šugman Stubbsova sta sicer po mnenju Pobudnikov družinskih referendumov v navzkrižju interesov in bi se morala iz odločanja izločiti. Šugman Stubbsova je aktivno sodelovala v referendumski kampanji na strani lobija LGBTQIA, prav tako je na isti strani sodeloval tudi brat Roka Čeferina Aleksander Čeferin. Neizločitev obeh sodnikov tako meče senco na odločitev sodišče, je na protestu pred Ustavnim sodiščem na dan razsojana povedal Aleš Primc.

Primc, ki je bil eden izmed pobudnikov družinskih referendumov je v izjavi za javnost povedal, da je “Ustavno sodiče zlorabilo ustavo in svoj položaj ter poteptalo voljo 1.085.275 volivcev. Ukinili so zakonsko zvezo moža in žene in uvedli posvojitve v razmerja homoseksualcev, biseksualcev transseksualcev in podobna. Otroci so vse, kar imamo in jih ne damo. Borili se bomo in vabimo vse, da se nam pri tem pridružite.”

Kot dodaja smo bili zagovorniki družine do zdaj v defenzivni drži, zdaj pa se odpravljamo v napad. Boriti se nameravajo v Državnem zboru, šolah, medijih, povsod, kjer bo mogoče in z vsemi sredstvi.

V Koaliciji “Za otroke gre!” so v svoji izjavi za javnost poudarili naslednje:

1. Odločitev Ustavnega sodišča je ideološki in političen konstrukt, ki nima temelja v Ustavi RS in v mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah.

2. Ta odločitev bo imela za posledico, da bodo naše otroke lahko posvajali dve osebi istega spola, transseksualca, queerseksualca itn., ne bodo jih pa mogli stari starši, ki so otrokom takoj za mamo in očetom najbližji.

3. Ta odločitev bo postala zakonodajni temelj za uvedbo umetnih oploditev žensk brez moža ali partnerja, tako da otroci ne bodo imeli znanega očeta.

4. Z odločitvijo Ustavnega sodišča je dosežen cilj privilegirane LGBTQIA+ kaste v Sloveniji, saj so z njo dobili temelj za uvajanje radikalne LGBT ideologije v vrtčevske in šolske programe, kjer bodo otroke brez soglasja staršev učili, da otrok ne rabi mame in očeta ter, kako se spreminja spol in spolno usmerjenost.

5. Ta odločitev bo podlaga za uvedbo trgovine z otroki ter za grobo izkoriščanje revnih žensk, ki bodo za plačilo spočenjale, rojevale in prodajale svoje otroke bogatim naročnikom (kar se že dogaja v nekateri državah po svetu).

6. Ta sodba je v popolnem nasprotju s temeljnimi človekovimi pravicami ter pomeni, da šest ustavnih sodnikov zavestno zanika naravno dejstvo, da je mama ženska in oče moški. Prav tako ne priznavajo materinske in očetovske vloge ter njunega pomena za rojstvo, razvoj in vzgojo otroka.

7. Ta sodba je poteptala voljo 1.085.275 glasov državljank in državljanov na treh družinskih referendumih.

Odločitev šestih ustavnih sodnikov, ki negira trikratno ljudsko voljo, se ne nanaša zgolj na sklepanje zakonske zveze. Posledica razsodbe bodo tudi spremembe učnih načrtov s področja družine, spolne vzgoje itd. zavestno ustvarjanje otrok brez očetov prek umetne oploditve in ustvarjanje podlage za uzakonitev nadomestnega materinstva – postopka, kjer pari najamejo maternico druge ženske, da jim donosi otroka, nadalje opozarjajo nasprotniki sprejete odločitve.

Sodnika Jaklič in Svetlič v ločenih mnenjih opozarjata na kontradiktornosti razsodbe

Proti so glasovali sodniki ddr. Klemen Jaklič, dr. Rok Svetlič in Marko Šorli. Jaklič in Svetlič sta spisala tudi ločeni odklonilni mnenji. Jaklič v svojem mnenju ugotavlja, da se večina sodnikov ni prepustila logično-razumski argumentaciji, ki edina lahko prepreči nekonsistentnosti in potencialni vdor (zavednih ali nezavednih) stereotipov v odločanje. Jaklič nato na petih straneh pojasni dileme, ki se odpirajo s spreminjanjem zakonske zveze po željah določenih manjšin in ugotovi, da večina teh dilem pri odločanju niti ni odprla.

Dr. Rok Svetlič v svojem ločenem mnenju opozarja, da je večina odločala tako, kot da zakon o partnerski skupnosti pri nas ne obstaja in dodaja, da zakonodajalcu nič v Ustavi ne nalaga, da mora zakonsko zvezo izenačiti s skupnostmi oseb istega spola.

Odločitev aktualna vlada pozdravila

Minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec je na današnji vladni tiskovni konferenci dejal: “Kot minister to odločitev pozdravljam. Ustavno sodišče nam nalaga, da to neustavnost odpravimo. To bomo v najkrajšem možnem času tudi storili, zakon je že v pripravi.”

“Po sedmih letih mučnih bojev, posebej pa v luči vse bolj agresivnih teženj retradicionalizacije, ki je dosegla enega najbolj brutalnih vrhuncev pred tedni v ZDA s prepovedjo splava, je to odlična novica,” je zapisal vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec in dodal, da odločitev kaže tudi na to, da “bitke za bolj odprto in enakopravno družbo niso brez pomena in da so potrebne ves čas, če ne želimo, da že pridobljene pravice erodirajo“.

80 komentarjev

 1. Sploh se ne sklicujem na Božji načrt, ker to kar zajema Božji načrt je za vse tiste, ki v Boga ne verjamejo enako naravi. In narava ne omogoča novega življenja brez moške in ženske spolne celice. Še najbolj zadrti antikristi so proti temu, da bi otroke dobili legebitrovci. Sploh ne vem kako bi človek tem LGBT dopovedal da otrok ni predmet, ki ga kupiš, ko si ga zaželiš, pa tudi,da se vseh želja ne da izpolnit.Kar predstavljajte si, da bi človek brez posluha zahteval, da postane pevec. Ker bi bila to res njegova velika želja bi zahteval, da se ta njegova pravica zapiše po možnosti še v ustavo. No ja, poslušalci bi mu kar hitro dali vedeti, koliko je ura. Pri otrocih – pri živih ljudeh- bi pa kar eksperimentirali. Zanašam se na zdravo pamet večine Slovencev, vernih in nevernih, tistih, ki imajo radi Janšo in tistih, ki imajo radi Goloba, da se bodo tokrat enotno uprli.

  • A potem tudi hetero pari,ki ne morejo imeti otrok po naravni poti zaradi najrazličnejših razlogov,nimajo pravice posvojiti otroka.? Glede na napisano. Ker tudi pri teh parih so včasih razlogi,zakaj bi posvojili otroka,egoistični.

   In kdor ne ve,postopek za posvojitev otroka je zelo dolg,bolečine,psihično utrujajoč.

  • Jonsky, nič ne skrbite za mojo inteligenco, raje se za svojo brigajte, “živel rokerol” pa to, smo vas že precej brali. Barbari povsem enako, se ji vidi, da je učiteljica, obupen produkt Gabrovskega šolskega sistema. Ni napad ad hominem, zgolj ugotovitev na podlagi vajinih dosedanjih objav. Jokati, Barbara, koliko otrok da so tu ljudje rešili med Corona časom, ker se jih je baje na stotine teplo, posiljevalo in ne vem kaj. Samo vprašanje: kaj delajo na Centrih za socialno delo, če je res tako zelo hudo? Živim v stanovanjskem bloku in niti en sam otrok ni zlorabljan, imajo ljubeče starše ki se z njimi precej ukvarjajo, zato ne vem odkod ste dobili podatke, da je v slovenskih okoljih prišlo do masovnih hudih zlorab otrok. Te lajne lajnajte vašim sufražetkam, takih hudih neumnosti pa še ne. Glede na to, da je spremljanje problematičnih družin sistemsko, zakonsko pooblastilo za reševanje zlorabljenih otrok pa imajo izključno in samo socialni delavci na CSD, ter policija na prijavo domnevnih zlorab, res ne vem, kaj se v vaši glavi dogaja, da si kot državljanka jemljete javna pooblastila, ki vam po zakonu niso dodeljena. Toliko o IQujih… Baj baj.

   • Sonatine, zaradi mene piši kar hočeš, zaradi tvojega nivoja ne bom več komentiral tvojih umotvorov, samo moje prednike pusti pri miru, niso nič žalega naredili ne tebi ne tvojim prednikom.

   • Jonsky, kje pa sem omenjala vaše prednike, lepo vas prosim? A pod rokenrolom? Pa ne da ste nezakonski sin Micka Jaggerja…. Opravičite se mi za izrečeno laž!

    Kar seješ, to žanješ.

   • V vašem komentarju na prispevek Keith Miles: Ne morem razumeti …..
    ste me uvrstili med potomce koljačev slovenskega naroda, ne da bi poznali mene ne moje prednike, kar je sovražni govor in se mi zato vi opravičite.
    Če bi se mi ljubilo, bi vas lahko ovadil, seveda sovražni govor je uradno pregonljivo kaznivo dejanje in bi pristojni prišli tudi do vašega računalnika, vendar se nimam časa ukvarjati z vami.
    Možno pa je tudi, da ste zaradi kakšnih substanc pozabili, kaj ste napisali.

 2. Skrajno sporna odločitev – seveda.
  Domnevam. Seveda, na ex KP. ZK, SD itd. pokomunistične “INSTITUCIJE PRAVA” domnevno naplavljeni “fosilni ostanki” ex kom-socializma.
  IN DOMNEVNO – POTENCIALNI “proti slovenski NEOSTALINISTI” !?
  V državnih in javnih institucijah, organih, zavodih jih je vse polno – teh ex KP. ZK. SD itd. “sistemčikov”.
  A POLITIČNO podnebje se je tako kot po dobi DINOZAVROV – SPREMENILO. Sledi njih IZUMRTJE ?!
  L. r.
  vztrajnik Odbora 2014,Janez Kepic-Kern, 70 let, ex OK knjižničar v LJ, nečlan strank in neformalnih združenj, nenaročen, od nikogar plačan – osebni zapis, nealkoholik sem, nekaznovan.
  Ne odgovarjam na “reply” zapise na tem portalu pišočih ANONIMNIH domnevno ex KP, ZK SD itd. piscev IN VULGARNIH LGBTITD PROVOKATORJEV, KI JIH TUDI NE VIDIM OZ. JIH NE BEREM, KER JIH IMAM POD “BLOKADO” – Njih POLIT packarijje – naj lepijo kar na portale “MLADINE”, SD, Levica”, “Svoboda”, MMC RTVSLO, NECENZURIRANO itd, ČE JIM BODO DOVOLILI

 3. Sodeč po odzivih na portalu, kjer se redno pojavlja vojska ubokomunajzerskih podpornikov, ljudje besnijo in med njimi vre, ne glede na to, ali ljubijo Goloba in sovraźijo Janšo. Tako da bo, dragi moji, počilo. Ljudem se že počasi fuzla. Se bojim, da bomo jeseni imeli scenarij “grad gori, grof beži”, ali romunskega, po katerem bi tile Neustavni z dreves strašili ptiče. To, kar so si sedaj privoščili, je resnično kaplja čez rob. Zelo hud udar na ljudsko voljo, ki je sveta. Referendum je najvišja oblika ljudske volje, vse tri so predhodne sestave US presojale in potrdile njihovo skladnost z ustavo, sedaj pa tole. S tem da sta dva sodnika LGBT+ aktivista in bi se morala od odločanja izločiti, pa se nista. Ti se zelo resno zajebavajo s potrpežljivostjo slovenskega naroda. In pri vprašanju zaščite družine nas je “jebeno več kot njih”… Tu tudi risti, ki so jih volili in jih podpirajo, ne bodo tega mirno požrli. Poglejte si samo odzive na forumih. Otrok JIM NE DAMO. Javne RTV JIM NE DAMO. Drźave jim za njihov privat roparski kolhoz NE DAMO. Domnevam, da se bomo kmalu videli na ulicah in da bo, ce ne bodo levaki s svojimi NVOji nehali provocirat, prislo tudi do konkretnih fizičnih spopadov. Ljudje so že vsega siti, oni pa še kar plešejo in se kitijo z rdečimi zvezdami. Tako ne gre več.

  Danes so šicnili Japonskega premieja Abeja, ves svet se zgraža…. Kdaj bo zadoščeno pravici ob naročeni in profesionalno izvedeni Ivekovi smrti, čigar predsedniška kandidatura je resno in neposredno ogrozila kandidaturo šefa partije za predsedniško mesto? Nedolžna kri kriči, in ne, nismo pozabili… Pa če morilce in njih naročnike ščiti še toliko NeUstavnih sodišč….

 4. Kaj tako groznega in pokvarjenega se že dolgo ni zgodilo v naši državi. Ko človek že misli, da gremo kot družba v vedno večjo zaščito otrok in skrb za njihovo dobrobit, se v vsej veličini pokaže sebičnost odraslih, ki mislijo samo nase in na svoje želje. Ubogi otroci, ki bodo morali odraščati ob teh sebičnih odraslih, ki bodo posvojene otroke dojemali kot svojo pravico. Kot da niso otroci, ki potrebujejo posvojitev, že brez tega dovolj travmirani in ranjeni.

  • Kaj pa vsi ubogi otroci,ki so do sedaj odraščali v hetero družinah,zlorabljeni,zanicevani,ponizani,nič vredni,pretepeni,pa so se vsi obračali stran? Se zdaj imajo v odrasli dobi težave.

   Kaj pa ti vsi ubogi otroci?
   Ker do zdaj pač ne moremo govoriti o nobenih drugih otrocih razen o otrocih,ki so se rojevali v hetero družinah.

   • In po tvoje bodo zdaj prišli ljubeči homoseksualci in ljubeče homoseksualke in naenkrat bodo vsi problemi rešeni. Poberimo otroke tem zlobnim hetero in jih za božjo voljo dajmo v najbolj ljubeče okolje, ki ga svet premore. Prav čudno je da je človeštvo do zdaj sploh preživelo, sploh pa s to zaostalostjo. Ni pomislilo, da obstajajo napredne družbe, kjer si lahko omisliš hišnega ljubljenčka, če se ga slučajno naveličaš, ali če je pretežaven ga pač oddaš v zavetišče.

 5. Sedaj pa bo Čačinovičeva drhal ugotavljala preko socialnih služb, kje je treba ukrasti otroke in ja dati zmešanim državljanom homičem in lezbijkam kot otroke v rejo.
  Objektivno to po tihem podpira NSi in del ljubljanske nadškofije, ker ne razume kaj življenje je in se raje pajdaši z ljudmi, ki ne razumejo narave.
  Narejen bo nov Petriček z otroci, ki jih bodo kradli v normalnih družinah.
  Vse z namenom, da sprevrženo življenje legalizirajo in zraven delajo turturo nad drugorazrednimi državljani.
  Zanimivo je, da so prav ti posebneži preživeli komunizem, ker so zavestno skrivali svoja nagnjenja.

 6. Ne vem, zakaj se tako razburjate. Vsi vemo, da je Goloba volilo zelo veliko vernih. Kar so skuhali, bo treba pojesti. In zagotovo se bo skuhalo še veliko grenkega.

  Zakaj bi se metali na trepalnice zaradi nekaj deset LGBTjevcev, ki bodo sklenili zakonsko zvezo, in mogoče posvojili par otrok? Ali to bo zdaj nacionalni problem? Saj se ne bodo poročali z vašimi otroki in ne posvajali vaših otrok, mar ne? Ne, z levičarji se bodo poročali in posvajali otroke levičarjev. 🙂 Več levičarjev kot bo homoseksualcev, več levičarjev kot bo spremenilo spol, prej se bo slovenski narod postavil na noge. 🙂 Odločba Ustavnega sodišča je za Slovenijo odlična priložnost, ki jo bo g. Primc vrgel skozi okno. 🙂

  Nacionalni problem je nizka rodnost. S tem bi se morali ukvarjati. Kaj so pomladne stranke in koalicija “Za otroke gre” doslej naredile na tem področju? Nekaj so, a še vedno veliko premalo glede na rezultate. Kaj so naredili desni mediji? Minister Cigler Kralj je v dveh letih verjetno obiskal čisto vsak dom za starostnike. Lepo, ampak nekdo bi moral obiskovati tudi porodnišnice, vrtce, šole, predvsem pa mlade v rodni dobi, zaročence, zakonske skupine, družine … Lahko bi kopirali Madžare, če nimajo drugih idej. Ko bo za knjigo Slovenski razkol pošlo zanimanje, bi g. Možina morda lahko napisal knjigo, kako in zakaj so se Slovenci pomehkužili in izgubili voljo do življenja. 🙂

   • Ah, kakšno teptanje le. Imejte nekaj samozavesti in ponosa. Verjamem, da ste dali otrokom oz. mladim lep zgled in jih noben LGBTjevec ne bo premaknil za pet milimetrov.

    Največjo škodo klasični družini naredijo zakonci, ki se grdo gledajo, se pred otroki prepirajo ali se celo ločijo in stari starši, ki se vtikajo v zakone svojih otrok. Pa še mnogo drugih bi lahko omenili. Npr. cerkvena elita je gotovo pohujšala in od klasične družine odvrnila več ljudi kot LGBT skupnost. Pa nič ne protestiramo, ker ne bruna v lastnem očesu ne vidimo.

  • Ah, za vas ni nič, če bomo ene par otrokom že v štartu otežili življenje zaradi egoizma ene par ljudi. Se zavedate, kaj te lgbtq pravice potegnejo za seboj. Zmedeni najstniki si, še preden dorastejo operativno in hormonsko spreminjajo spol in se s tem poškodujejo za vse življenje. Očitate ministru obiskovanje starejših; takrat je bil to velik problem. Že takrat se je pripravljal zakon, ki naj bi poskrbel za mlade družine in če niste pozabili, je doživljal huda nasprotovanja takratne opozicije. Žal so volivci rekli, da tega ne potrebujemo

   • Ne, napisal sem, da je bilo LEPO, da je minister za družino obiskoval starejše, a da bi moral nekdo obiskovati tudi mlade, zakonce, družine. Tudi moralna podpora bi nekaj pomenila.

    Ali veste, da v Sloveniji približno 500 parov čaka na posvojitev? Realen problem, ki bi ga morali reševati, je, da se ljudje vse bolj pozno poročajo. Mnogi 20 let prepozno. Prepozno za otroke, ki si jih želijo, a jih neplodnost prehiti. Ukvarjanje s kapricami LGBT posebnežev je stran vržen čas. Energijo raje usmerimo v mlade in jih podprimo, da se bodo lahko poročili do 25. leta. S tem bi rešili tudi velik del problema nizke rodnosti.

    Najstniki, za katere se starši vsak dan zanimajo, se z njimi pogovarjajo, jih opogumljajo, jim pomagajo, jih objamejo in potolažijo, če je treba, niso prav nič zmedeni.

  • “Zakaj bi se metali na trepalnice”

   Zaradi zgleda. Mrtvo vejo na drevesu življenja dajemo za zgled in to ni dobro.

   Hendikepirani so vedno bili med nami, so in vedno bodo. Lepo je, da jim pomagamo, če lahko. Za zgled postavljati pa je znak izumiranja.

   • Imate prav. Suho vejo navadno odrežemo. Moramo pa pogledati tudi sadovnjak ali gozd v celoti. Proti družbenemu posmehovanju ženskam in zakoncem, ki so imeli ali pa imajo več kot dva otroka in med nami razsaja že vsaj 50 let, je dandanašnji vpliv LGBT kapric na zdravje naroda praktično zanemarljiv.

 7. Pandorina skrinjica je odprta.
  sedaj bi bilo logično, da se LGBTIQ+++++ začnejo zavzemati tudi za prepoved splava ipd, ker otrok (hišnih ljubljenčkov) bo za vse premalo, če verjamem v božička.
  ok, brez zafrkancije, ne bo me čudilo, če in ko bodo tiste in tisti, ki delajo na CSDjih pri posvojitvah in imajo v vidu najprej korist otroka, toženi, bodo morali (prisilno ali prostovoljno) oditi, … vedno bodo LGBTIQ+++++ lahko trdili, da so diskriminirani in po tej odločitvi US bodo seveda imeli prav. predvsem pa mi je žal otrok, ki jih je s to odločbo sodišče degradiralo na raven objekta. pozabilo je namreč in to je imperativ, da otrokov interes (korist) v takih postopkih prevlada. no ja, od danes nič več. od danes otrokove koristi očitno ni več. in s tem tudi pravo kot tako ne igra več svoje vloge (zaščita šibkejšega).
  sem se malo razpisal, ker članek se, verjetno tudi upravičeno, nekaterih tem niti ni dotaknil.
  aha, kaj pa rejništvo? o tem sploh še nismo rekli besede, čeprav sta problematiki neločljivo povezani.
  tako predlagam, da, če ima Domovina s sorodnimi mediji resurse (Časnik in drugi), da to problematiko obdela globje.

  • “predvsem pa mi je žal otrok, ki jih je s to odločbo sodišče degradiralo na raven objekta”

   Otroci so dejansko degradirani na igračko za odrasle, vsega presite. Kotirajo enako kot poceni plastične igračke s katerimi se bodo odrasli igrali, potem pa jih zavrgli.
   Ker kakšen odnos lahko imaš do stvari, do katerih imaš čisto zastonj nedotakljivo “ustavno pravico”, ki ti jo garantira najvišji zakon, ustava? Kje je tu “svetost življenja” ob tragedijah posvojenih otrok, ki ne morejo vedeti za očeta ali mater, ne morejo vedeti, od kod prihajajo, kaj v sebi nosijo, ker so “kupljeni na tržnici”?

   • Jaz mislim, da tega v USTAVI ni zapisano, kot pravica.
    To pravico so izumili kar US, sami.

    Se pravi, da si na US jemljejo pravico, da sami spreminjajo USTAVO.
    Ja, tu pa so res prekoračijo pooblastila in bi nekdo moral take US – celo kaznovati ?

 8. Pa kakšen pravni konstrukt si izmislijo? Zdaj je že narava je neustavna! Levičarjem ni mar za otroke. Ker nekaj takega za otroke očitno ni dobro, to je načrtno psihološko in duhovno pohabljanje otrok. Levičarjem tudi ni mar za geje in lezbijke, njihov namen je uničevanje zahodne civilizacije in trošenje kaosa, njihovo sovraštvo do ljudi nima meja.

 9. Mag. Roman Vodeb oznanja, da se otroci brez očeta ali matere, ne morejo pravilno razvjati. Na nek način jim preti pohabljenost.
  Ustavno sodišče je uzakonilo pohabljanje otrok, ki se ne morejo braniti, saj bodo dodeljeni enemu ai drugamu strašu, ki živi v istospolni zakonski zvezi. S tem je otrok obsojen na pohabo in na traume v nadaljnjem življenju, ker se ne bo mogel normalno razviti.
  Ustavni sodniki, ki so sprejeli takšno odločitev so potem takem zlkavci,ki namenoma pohabljajo ljudi.
  Ko nekdo nekomu nameno prizadene telesno poškodbo je kaznovan. Tudi psihično trpinčenje je kaznivo.
  Ko pa skupina elitnih pravnikov sprejme odločitev za sistemsko pohabljanje otrok, pa to del družbe slavi kot zmago, je to grozljivo.
  Mar se ne zavedajo posledic?
  Mar ni pravnega sredstva, da se temu ne naredi konec?

 10. Kočevski proces je zanje v skladu z ustavo, tradicionalna družina pa ne. Razumi, kdor more.
  Nekam naj si vtaknejo svoje razsodbe!

  Mislim, da je tole signal, da bodo povozili vsak referendum, ki ne bo po okusu tranzicijske levice in Soroševih plačancev.

  Tole je pa sedaj res diktatura, šolski primer. Taka, kot smo jo poznali v komunističnem sistemu.

 11. Zdaj bi pa vse komentatorje tukaj vprašala, koliko otrok ste vi do sedaj rešili, npr. v korona času, ko so bili otroci in mladi v duševnih stiskah, imeli težave z učenjem, ker so bile šole zaprte pol leta vsega skupaj?

  Vprašala bi komentatorje, kolikokrat ste poklicali policijo in CSD, ko ste videli in opazili, da v vaši soseščini tepejo otroke, jih maltretirajo, jih žalijo v njihovih družinah, se starši drogirajo, zapravljajo denar in kockajo, kofetkajo cele dneve, kolikokrat ste poklicali CSD in policijo, ko ste videli in opazili pijanega očeta ali mamo, ki ne skrbijo dovolj za svoje otroke? Verjetno nikoli in tudi nikoli ne boste.

  Kje je bil Aleš Primc s svojim Za otroke gre, ko je čedalje več otrok in mladih med korona časom imelo duševne stiske, kje je, ko ni dovolj prostora za zdravljenje otrok in mladostnikov, ni dovolj pedopsihiatrov, psihoterapevtov, kliničnih psihologov in psihiatrov.? Čakalne dobe za otroke in mladostnike so nesramno in grozno dolge. Zakaj se ni tukaj angažiral?

  Rada bi povedala, da delam z mladoletnimi prestopniki, ves čas od srednje šole sem bila prostovoljka na veliko področjih, tako da imam zelo veliko izkušenj. Vsi mladoletniški prestopniki izhajajo iz hetero družin, a ni zanimivo? Vsi zanemarjeni, pretepeni, zlorabljeni otroci, otroci iz družin narkomanov, kockarjev in alkoholikov izhajajo iz hetero družin.

  In pazite, vsi geji in lezbijke so se rodili v hetero družine v Sloveniji, mar ne, ker do sedaj ni bilo posvojitve otrok istospolnim parom, kajne? Kaj pa potem to? Kako to da hetero starši vzgojijo geje in lezbijke?

  Kaj ste zblazneli vsi? Kdo vam daje pravico, da se vtikate v otroke, ki sploh vaši niso? Od kod vam ta pravica? Vsak oče, mama družina mora poskrbeti za svoje otroke in to je to. Če se v soseščini, na šoli dogaja kaj, kar je kaznivo dejanje, smo pa vsi dolžni prijaviti, je tako?
  Da boste pa vi odločali o življenju drugih otrok, o, to pa ne bo šlo.

  Ste prebrali na rtvslo.si, kaj se dogaja z otroci sirotami iz Ukrajine v Sloveniji blizu Postojne, kamor so bili nameščeni? Vzgojitelji iz Ukrajine, ki so se z otroki pripeljali, jih zanemarjajo, maltretirajo in tepejo. Se vam zdi to dopustno? Na to sem opozarjala že en čas nazaj. Pač to se dogaja v Ukrajini ves čas, zaradi tega je v Ukrajini beda, sirotišnic kolikor hočete. Otroci travmirani od nosečnosti naprej. In zagotovo so se tudi vsi ti ukrajinski otroci rodili heterostaršem.

  Kaj lahko že enkrat dopustite možnost, da je za otroka najbolj pomembno, da živi v ljubeči in varni družini, kjer bodo zanj poskrbeli celostno, tako materialno, kot čustveno in duhovno, ni važno, kje, s kom živi, kakšne veroizpovedi starše ima itd.

   • A to je Eva iz Svetega pisma,ki je duhovna in religiozna knjiga,ni pa znanstvena. Torej v Evo lahko verjamemo ali ne.
    Adam in Eva naj bi bila prva človeka,ki sta imela Kajna in Abla. Kajn je Abla ubil,nato sta imela Adam in Eva se sinove. Ali tudi hčerke ne vem.
    Od kod so se vzeli potem drugi ljudje,da se je nadaljeval rod?
    Stara zaveza je pa itak polna nasilja,tako da ni čudno da je cela zgodovina polna nasilja.

  • *Zdaj bi pa vse komentatorje tukaj vprašala, koliko otrok ste vi do sedaj rešili, npr. v korona času*

   Naši niso bili v duševnih stiskah, ker živijo v urejeni klasični družini. Jaz, njihova babica, sem v korona času hodila z njimi na dolge sprehode v bližnji gozd, medtem ko so bili starši v službi. Veliko smo se pogovarjali, peli … Pri mojih sosedih imajo manj urejene medsebojne odnose, ampak ni bilo videti, da bi njihovi šolarji doživljali kakšne duševne stiske. Ker se kar dosti družimo, bi to opazila, tako da …

  • “Vprašala bi komentatorje, kolikokrat ste poklicali policijo in CSD, ko ste videli in opazili, da v vaši soseščini tepejo otroke, jih maltretirajo, jih žalijo v njihovih družinah, se starši drogirajo, zapravljajo denar in kockajo,…

   … za otroka najbolj pomembno, da živi v ljubeči in varni družini, kjer bodo zanj poskrbeli celostno, tako materialno, kot čustveno in duhovno
   ni važno, kje, s kom živi, kakšne veroizpovedi starše ima itd…

   …Kaj ste zblazneli vsi? Kdo vam daje pravico, da se vtikate v otroke, ki sploh vaši niso? Od kod vam ta pravica?…”

   ********

   Gospa Rakun, na eni strani pričakujete, da bi se ljudje vtikali v tuje družinske razmere in reševali tuje otroke, tako da bi ugotavljali v kakšnih materialnih, čustvenih in duhovnih razmerah živijo, hkrati pa na drugi strani vpijete, da so blazni vsi, ki nasprotujejo posvojitvam otrok v homoseksualne zveze, češ da se tako vtikajo v otroke, ki sploh niso njihovi?!?

   Ob kontradiktorni zmešnjavi, ki vlada v vaši glavi, se bojim, da povzročate škodo, medtem ko se (ne vem, ali samo prostovoljno ali celo profesionalno??) ukvarjate z mladoletnimi prestopniki. Sami nimate razjasnjenih osnovnih pojmov, pa bi hoteli reševati tuje težave?!? Razrešite nerazčiščene pojme najprej pri sebi in sami odgovorite na temeljna vprašanja.

   Vaše vprašanje, ali so ukrajinske sirote sirote od homo ali hetero staršev, je naravnost neumno.
   Lahko bi namreč vedeli, da sta za spočetje človeškega bitja vedno potrebni dve človeški bitji, moški in ženska, ki prispevata vsak svojo roditeljsko spolno celico.

   Sirote so otroci, ki iz različnih vzrokov nimajo staršev, ki bi zanje skrbeli.
   Sirote, ki jih je kot posameznike nekdo posvojil na način, da jih ima rad in zanje v vseh ozirih dobro skrbi, niso več prave sirote, temveč posvojenci, rejenci, oskrbovanci in podobno.

   • Ko se gre za kazniva dejanja,smo se vsi dolžni odzvati,ko se otroci posvajajo ali gredo v rejnistvo,pa ne vi ne jaz nimava pravice vtikanja,ker ne gre za vašega ali mojega otroka,o tem odločajo strokovnjaki.

   • Tudi jaz mislim, da se gospa Rakun po nepotrebnem vtika med tuje otroke.
    Tudi Čačinovičeva je prepovedovala, da bi otroci ki jim je oče ubil mater, lahko živeli pri babici in dedku.

    Stari starši, so za vnuke prvo nadomestilo staršev.
    Taka, kot je RAKUN in Čačinovič, pa bi se kar igrali s TUJIMI OTROKI. To pa res ne gre!

  • Prebrala sem samo prvi odstavek tvojega prejšnjega komentarja – tvojih modrovanj sicer ne berem.

   Želim ti vse dobro in malo več zdravega optimizma. Življenje ni samo žalostno, ampak je v njem tudi veliko lepega.

   Sama bom zmeraj zagovarjala naravno družino: oče, mati, otroci. Bo pa treba narediti več za vzgojo odgovorne spolnosti, odgovornega starševstva, dobrih partnerskih odnosov. To je zame prava pot – v skladu s svojimi možnostmi se bom priključila aktivnostim, ki to zagovarjajo. Obenem si bom prizadevala, da svojim vnukom predstavim prave evangeljske vrednote in da bo naš dom kraj veselja in sprejetosti. Otrok, ki raste v ljubeči skupnosti svojih staršev – MAME IN OČETA – ki ga podpirajo in so mu zgled, ne zapade v duševne stiske. S korono ali brez.

   Sicer situacija ni tako črna – še zmeraj veliko otrok živi v kolikor toliko urejenih družinah. Prizadevajmo si, da bo takih družin čim več – ne pa da potiskamo otroke v okolja, ki jim ne morejo dati jin – jang izkušenj.

   O članih “ustavnega” sodišča, ki mirno povozijo Ustavo, je pa škoda izgubljati besede.

   • Točno to Helena,kar ste napisali,vaša dolžnost je samo da skrbite za svojo družino,da jih vzgojite v odrasle čustveno zrele osebnosti.
    Kako pa drugi vzgajajo otroke,ne morete imeti vpliva ker to niso vaši otroci in nikoli ne bodo.
    Če boste pa kdaj zaznali da je karkoli kaznivega,pa sem že povedala,prijava na policijo in csd,dajte v mediji,pa se kam.

 12. Me zanima,če ste prebrali knjigo Alenke Puhar Zgodovina otroštva na Slovenskem v 19.stoletju in vse knjige od Milene Miklavčič?
  Od vseh zgodb,primerov zlorab mi povejte,koliko od teh otrok je bilo vzgajano v istospolnih družinah?
  Sej razumete v čem je poanta???

  • Otrok je zlorabljen že s tem, ko je dan v posvojitev dvema moškoma ali dvema ženskama.

   Vse ostale zlorabe pa še sledijo.

   Kje pa piše, da so pedri najboljši očetje in matere v isti osebi, in lezbijke najboljše matere in očetje v enaki deviaciji od narave?

 13. Homoseksualci ne morejo imeti lastnih otrok, zato je logično, da so vse deviacije iz heteroseksualnih družin. Uporabiti to kot argument za posvajanje homoseksualcem je deklasirano. Kot bi rekli, da bi prašička dali v posvojitev levom, ker da je znano da svinje delajo z prašički kot svinje.

   • Zdej mi pa ti dragi mefisto razjasni,kaj ima moj sin s posvojitvami?
    Očitno tu gor ljudje nimate razjasnjenih pojmov,kateri otroci se posvojijo.

    Sej ne morem verjeti.
    Mene sprašuješ ki s svojim partnerjem vzgajam otroka,ga učim,svetujem,peljem na pot odraslosti in samostojnosti,da bo potem delal,si našel punco in ustvaril družino. On je srečen otrok in srečen fantek. In me čisto nič ne skrbi da bo pri njem dvom v spolno identiteto. Ker vem da sva samo jaz in njegov oče odgovorna za vzgojo.
    Kaj ima moj sin s posvojitvami.???se enkrat.

  • In draga Helena,če imate popolno klasično družino,če ste vzgojili hetero otroke,če imate hetero vnuke,ki bodo tudi imeli hetero otroke, pa česa se bojite pri svoji družini, da vam bo kdo vzel? Česa vas je strah da imate take predsodke?
   Kaj vam bi kdo vzel,če bi tudi dve istospolni osebi imeli radi otroka?
   Bo to kaj na vas vplivalo?
   Če ste prava krščanska močna babica in zaupate v Boga,nimam pojma česa se bojite?

   • Take odločbe US, pomagajo, da postanejo MLADI, tudi dobro vzgojeni potem ZMEDENI.

    Državna institucija mora delovati po določenih naravnih in ETIČNIH ZAKONIH in ne širiti IDEOLOGIJO LGBT!

 14. Ustavni sodniki so samo še 1x več dokazali, kako neuporabno ali celo zelo škodljivo je
  “PRAVO”
  V ROKAH IN V GLAVAH – HUMANO IN ETIČNO NEČUTEČIH LJUDI.
  Kar njih otroke ali vnuke naj dajo v posvojitev in v “vzgojo” znano ekscesnim in vedenjsko spornim oz. vedenjsko “nemogočim” pripadnikom LGBTITD-JEV.
  L.r.

  vztrajnik Odbora 2014,Janez Kepic-Kern, 70 let, ex OK knjižničar v LJ, nečlan strank in neformalnih združenj, nenaročen, od nikogar plačan – osebni zapis, nealkoholik sem, nekaznovan.
  Ne odgovarjam na “reply” zapise na tem portalu pišočih ANONIMNIH domnevno ex KP, ZK SD itd. piscev IN VULGARNIH polit PROVOKATORJEV, KI JIH TUDI NE VIDIM OZ. JIH NE BEREM, KER JIH IMAM POD “BLOKADO” – Njih polit packarijje – naj lepijo kar na portale “MLAD INE”, SD, Levica”, “Svoboda”, MMC RTVSLO, NECENZURIRANO itd, ČE JIM BODO DOVOLILI

 15. Od kdaj sem jaz učiteljica?

  Kaj pa govorite Sonatine,kje pa sem jaz pisala o posilstvih,spolnih zlorabah?
  Kar se tiče korona časa,sem spraševala kdo je pomagal otrokom in mladim v duševnih stiskah,pri učenju in zakaj se niste takrat bunili ko so bile šole in vrtci pol leta zaprti,a to ni kršenje najosnovnejših pravic?

 16. Pa o čem vi blejate, Barbara? Dajte na plano podatke. Koliko psihično oškodovanih otrok se zdravi, kakšne so diagnoze, koliko jih je hospitaliziranih.

  Lepo vas prosim, nehajte.

  Vas je nekdo že pred menoj opozoril, da se zapletate v logična protislovja, jaz pa vam povem tudi, da prodajate šizoidne šufražetske buče. A jaz naj izvajam inkvizicijo po vrtcih in tako kot fb strokovnjaki izvajam psihološke ocene otrok? Oziroma kar vsi državljani? Vaše kolesarsko ljudstvo???

  Nehajte že enkrat, saj se sramotite.

 17. Meni absolutno nepoznani gospe Barbari Rakun bi priporočil, da naj stori tudi kaj za svoj lepši slovenski jezik, ki v njem piše. Beseda “buniti se” nikakor ne spada v našo slovenščino, mar ne ?
  Nenadna potreba po posvojitvi ali rejništvu otrok, ki zaenkrat živijo v korektni skupnosti njih staršev – takoj postane realnost, če se tadva starša smrtno ali huje ponesrečita, hudo zbolita, se razideta itd.
  Seveda gospe B. Rakun in nje partnerju ne želim, da bi se smrtno ponesrečila itd. vendar je taka možnost – vedno realna.
  Tudi mene jutri lahko kaj povozi ali me zadene npr. kap.
  In meni popolnoma neznana gospa B. Rakun- se ji, taki možnosti glede nje same – zavestno – izmika.
  ZATO JO KAR ZELO DIREKTNO VPRAŠAM:
  “ALI BI V PRIMERU, DA SE VI IN VAŠ PARTNER NPR. “BOGNEDAJ” – SMRTNO PONESREČITA NPR. Z AVTOM
  VI ŽELELA, DA SE VAŠI OTROCI DAJO V POSVOJITEV ALI V REJO “LGBTITD. “OSEBEKOM, – BREZ LASTNIH OTROK ?
  Javno pisanje mora biti dostojno logično in konsistentno, z upoštevanjem vseh realno možnih danosti.
  In brez mešanja jabolk in hrušk – prosim.
  Vsi vemo, da v nekaterih družinah niso urejeni medsebojni odnosi. Vendar nerazumevanje med staršema, alkoholizem v družini – na otroke lahko vpliva “kot vzgled nesprejemljivega vedenja – tudi – pozitivno”.
  Npr.: otroci alkoholikov so pogosto zaradi slabih izkušenj v otroštvu – zavestni, dosledni abstinenti v njih življenjih. Otroci prepirljivcev – dojamejo pozitinost strpnosti, neustvarjanja konfliktov itd. itd.
  Vse to še ne pomeni, da bi bilo to razlog v “prid” – za dajanje tujih otrok s strani socialnih delavcev – v posvojitev ali v rejo LGBTITD zaradi LGBTITD. VEDENJA – VZGOJNO SPORNIM parom.
  Torej komu bi vi dali svoje otroke v rejo ali v posvojitev – v primeru – nenadne smrti vas in očeta vaših otrok ?
  Vrlemu gospodu Alešu Primcu – vse dobro. In hvala mu za njegov trud v dobro slovenskih otrok in družin. Ponavljam.
  Dober dan Bogdaj vsem. Seveda naj se javno priznani akterj “proti-LGBTITD, GIBANJA – KAR JAVNO korektno in z argumenti – ANGAŽIRAJO.
  Ustavni sodniki so samo še 1x več dokazali, kako neuporabno ali celo zelo škodljivo je
  “PRAVO”
  V ROKAH IN V GLAVAH – HUMANO IN ETIČNO NEČUTEČIH LJUDI.
  Kar njih otroke ali vnuke naj dajo v posvojitev in v “vzgojo” znano ekscesnim in vedenjsko spornim oz. vedenjsko “nemogočim” pripadnikom LGBTITD-JEV.
  L.r.
  vztrajnik Odbora 2014,Janez Kepic-Kern, 70 let, ex OK knjižničar v LJ, nečlan strank in neformalnih združenj, nenaročen, od nikogar plačan – osebni zapis, nealkoholik sem, nekaznovan.
  Ne odgovarjam na “reply” zapise na tem portalu pišočih ANONIMNIH domnevno ex KP, ZK SD itd. piscev IN VULGARNIH polit PROVOKATORJEV, KI JIH TUDI NE VIDIM OZ. JIH NE BEREM, KER JIH IMAM POD “BLOKADO” – Njih polit packarijje – naj lepijo kar na portale “MLAD INE”, SD, Levica”, “Svoboda”, MMC RTVSLO, NECENZURIRANO itd, ČE JIM BODO DOVOLILI

 18. Kot knjižničar sem poznal precej rejenčkov. Z vsemi je bilo kasneje vse v redu, če so bili dani v rejo v normal familije z več lastnih otrok, v delovno, pošteno okolje.
  Z otroki iz t.i. “domske vzgoje” je po mojih info – slabše: fantje zapadejo v krimininal, dekleta pa – žal – v prostitucijo.
  Kakšni so sedaj kriteriji za dajanje otrok v rejništvo – ne vem. Bi bilo pa zanimivo vedeti – javno za te kriterije.
  Moja pokojna mama je bila takoj po vojni celo vodja, krajši čas – DOMA ZA SIROTE VOJNE – V KAMNIKU: povedala mi je, da je bilo soglasje matere obvezno – ko se je otroka dalo v rejo npr.. na kako kmetijo.
  ŠALA Mislim, da okolje, kjer matere prepevajo otrokom take uspavanke kot je spodnja – nikakor ni primerno kot okolje, v katerega bi se dajalo sirote – v rejo.
  USPAVANKA: ” AJDE MALI, SPAVAJ, SAMO RASTI, DA ŠTO PRE NAUČIŠ – KRASTI. AKO NE NAUČIŠ KRASTI – NEMOJ NI DORASTI” konec ŠALE
  L.r.
  vztrajnik Odbora 2014,Janez Kepic-Kern, 70 let, ex OK knjižničar v LJ, nečlan strank in neformalnih združenj, nenaročen, od nikogar plačan – osebni zapis, nealkoholik sem, nekaznovan.
  Ne odgovarjam na “reply” zapise na tem portalu pišočih ANONIMNIH domnevno ex KP, ZK SD itd. piscev IN VULGARNIH polit PROVOKATORJEV, KI JIH TUDI NE VIDIM OZ. JIH NE BEREM, KER JIH IMAM POD “BLOKADO” – Njih polit packarijje – naj lepijo kar na portale “MLAD INE”, SD, Levica”, “Svoboda”, MMC RTVSLO, NECENZURIRANO itd, ČE JIM BODO DOVOLILI

 19. Sem si vzel dan časa, da malo zadiham, ker me je ta novica izredno neprijetno presenetila. Moj komentar bo nekoliko daljši, ker bom šel čez nekaj zmot argumentov podpornikov te odločitve in potem podal še svoje mnenje, kaj ta odločitev prinese poleg zakonske spremembe.

  1. “Tudi otroci iz heteroseksualnih družin živijo v neprimernih razmerah (alkohol, nasilje, pomanjkanje, …) in imajo kot odrasli težave z drogami, nasiljem, …”
  Ta argument na prvo žogo morda deluje trden, ker nas skuša prepričati, da pri heteroseksualnih družinah ni vse tako rožnato. Pa vendarle po dodatnem premisleku opazimo, da gre za ogromen absurd. Argument poizkuša zagovarjati homoseksualno družino s tem, da očrni heteroseksualno, ob čemer zagovornik nezavedno prizna, da homoseksualne družine ne more primerjati z ljubečo heteroseksualno, ker se zaveda, da je najboljša homoseksualna družina slabša. Če je za zagovarjanje lastne teze potrebna primerja z nečem slabim namesto z dobrim, potem v osnovi zagovarjamo nekaj slabega.

  2. “Pravite, da homoseksualni par ne sme posvojiti otroka, ker ga ne more narediti sam po naravni poti. Zakaj potem lahko posvojijo heteroseksualni pari, ki otrok sami ne morejo imeti?”
  Ta argument ima dve težavi. Prva je ta, da je naravnost pikolovski in je slep za koncept v celoti: zdrav heteroseksualni par lahko ustvari otroka, zdrav homoseksualni par ga ne bo nikoli mogel. Druga pa je razumevanje same posvojitve. S postopkom posvojitve so v resnici otroci tisti, ki iščejo dom, družba pa je tista, katere odgovornost je, da jim priskrbi najboljšega. Kolikor je meni znano, imamo v večini razvitih držav (vsaj EU) to srečo, da je parov, pripravljenih sprejeti otroka, veliko več kot otrok v sirotišnicah. Vsaj za Slovenijo vem, da je temu tako, zaradi česar se marsikateri par odloči posvojiti otroka iz drugih navadno manj razvitih držav. Zato je za vse otroke dovolj najboljših možnih družin in se ni potrebno zadovoljiti s slabšimi možnostmi.

  3. “Homoseksualna družina je lahko ravno tako ljubeča.”
  Strinjam se, homoseksualni pari so lahko prijazni, ljubeči in dobri ljudje, vendar to še ne pomeni, da je to za otroka najboljše okolje za razvoj, in ne pozabimo, to je tisto, kar iščemo za otroke s posvojitvijo. Ker je vzorec homoseksualnih družin majhen, nimamo veliko raziskav, kako tako zasnovana družina vpliva na otrokov razvoj. Kar pa imamo, je ogromno raziskav razvoja otrok v enostarševskih družin, ki ugotavljajo, da ima taka oblika družine negativen vpliv na otroka. Ob tem je pomembna ugotovitev, da je otrokov razvoj okrnjen zaradi umanjkanja enega izmed staršev (matere ali očeta) in s tem povezane vloge, ki jo ima ta starš kot predstavnik svojega spola. Povejte mi, zakaj zanemarjamo vse te raziskave, ki jih imamo na pretek, čemu želimo zavestno otroka dati v družino, kjer bo njegov razvoj že v osnovi okrnjen. Ne glede na število odraslih oseb v družini bo otrok vselej prikrajšan za interakcijo z ožjim družinskim članom spola, katerega v tej družini ni.

  Mogoče še kakšen argument zapišem in poizkusim izpodbijati, če se ga spomnim ali nanj naletim.

  Glede same odločitev pa se nekateri komentatorji in morebiti tudi ustavni sodniki ne zavedajo vseh posledic. Sprememba zakona ne bo prinesla zgolj možnosti posvojitve in sklepanje zakonske zveze, ampak bo prinesla tudi spremembo učnih vsebin in vzgoje otrok. To pa je nekaj, kar bo nedvomno vplivalo na vse otroke Slovenije in njihovo percepcijo enega izmed najbolj elementarnih konceptov naše družbe, to je pojmovanja družine. S to odločitvijo se bomo morali starši sprijazniti, da bojo naše otroke v šolah učili v skladu z LGBT ideologijo. Čisti primer teroriziranja večine s prepričanji manjšine. Upam, da se aktivisti zavedajo, kakšno medvedjo uslugo delajo homoseksualcem, ker s takimi stvarmi sprožajo gnev v ljudeh, ki jih lahko ugrizne nazaj. S tem v mislih resnično upam, da bom doživel dan, ko bosta starša kot mati in oče zapisana tudi v slovensko ustavo.
  Dodatno ima ta odločitev lahko vpliv na moje otroke, če bi prišlo do nesreče in bi ostali brez svojih bližnjih. Čeprav gre za majhno možnost, nikakor ne želim dopustiti, da bi se nekdo na CSD odločil prikrajšati moje otroke, ki bi že tako ali tako izgubili največ, kar lahko otrok izgubi, za najboljše možno v dani situaciji.
  Kot je že bilo ugotovljeno, je ta odločitev dala pot pritožbi na podlagi diskriminacije drugim skupinam (zakonska zveza treh ali več oseb, incestna zakonska zveza, zakonska zveza s samim sabo, …). Bomo videli, koliko vode bo preteklo, preden se bo US moralo soočiti s primerom poligamije. Žalostno pa je, da ob tem niso ugotovili diskriminacije otrok, ki bojo prikrajšani za boljše pogoje za razvoj.
  Ob tej slepoti US za otroke v sirotišnicah me je zelo nagovorila misel komentatorja Jožefa, da so otroci v današnji družbi vedno bolj degradirani v hišne ljubljenčke. Če so bili nekoč otroci orodje in delovna sila, so danes resnično že komoditeta:
  – če si otroka želim, mi mora družba omogočiti, da ga dobim (posvojitev, umetna oploditev, nakup z najemom matere)
  – če si otroka ne želim ali je bolan, ga lahko splavim (v primeru bolezni bojo ginekologi v splav celo silili)
  Zavedam se, da sem nekoliko poenostavil pri umetni oploditvi in splavu, ker so okoliščine, kjer ni tako preprosto, pa vendar poskušam orisati splošno stanje družbe. Naša diskusija se vedno bolj usmerja v to, kako smo odrasli tisti, ki imamo pravico do otroka, ki imamo pravico do lastništva. To nikakor ni dobro, ker nas usmerja v ugajanje močnejšim, namesto iskanja dobrega za šibkejše. Namesto tega bi se morali pogovarjati o tem, kako je otrok pravzaprav dar, kako je vsako novo življenje dragoceno, kako lahko vsak pri sebi in vsi skupaj poskrbimo, da bomo otroku nudili najboljše.

  Bom s tem pozivom k drugačnemu pogledu na otroka zaključil.

  Kdor želi, toplo priporočam ogled predavanj dr. Kengorja, profesorja političnih znanosti, o spreminjanju ameriške levice in njeni težnji po eradikaciji tradicionalne družine:
  – Takedown: From Communists to Progressives, How the Left Has Sabotaged Family and Marriage https://www.youtube.com/watch?v=P3jQ7W6LxpA
  – Dupes: How the Communist Left Has Manipulated the Progressive Left for a Century https://www.youtube.com/watch?v=As7-DIp1KfM

 20. Mene zanima tole zakaj se komentatorji z vzdevki ne opogumite in komentirate s pravimi imeni in priimki,dajte se izpostavit kot jaz.

  Zakaj se skrivate,seveda je lažje komentirati ker ti nihče nič ne more,če pišeš pod vzdevkom.
  Pa saj ste ja domoljubi,katoličani,zaščitniki tradicionalnih vrednot?
  Ali ste samo strahopetci,ki pišete na portalih,ko pa je treba besede v dejanja spremeniti,se pa skrijete.

  • Ne vem, na koga vse leti vaša opazka, a ker tudi sam uporabljam vzdevek, verjamem, da tudi name.

   Kar se mene tiče, uporaba vzdevka in s tem navidezna anonimnost ni problematična, dokler je oseba spoštljiva in tega ne zlorablja. Strinjam se, da marsikdo prekorači to mejo, a zase vem, da je ne. Zato nimam nikakršne potrebe ali moralne dolžnosti, da bi se pod svoje objave podpisal z imenom in priimkom. Kogar dejansko poznam in želi vedeti moj psevdonim, mu ga brez težav povem. Vsi ostali ste pač komentatorji, ki jih ne poznam in nimam nobenega pravega odnosa z vami. Če pa bi se s katerim želel spoznati, bi pa tudi izvedel moje ime.
   Nadalje vaša trditev, da uporabljate pravo ime in priimek, temelji na našem zaupanju, da je to res. Ostali komentatorji nimamo nikakršne možnosti preveriti resničnost vaše trditve, zato so vaše objave iz moje perspektive ravno tako napisane pod psevdonimom. Za primer lahko vzamete tudi gospoda Kepica, ki je celo podal profilno sliko – ves tekst v podpisu, ime in priimek ter slika bi lahko bili izmišljeni.

   In ne, gospa Barbara, nisem strahopetec. Za svojimi stališči ravno tako stojim v debatah izven spleta, ko se pogovarjam z ljudmi iz oči v oči. Domoljubje, katolištvo, zaščita tradicionalnih vrednot pa ima natanko nič povezave z uporabo psevdonima na spletnem portalu.

   Že pri objavi o odločitvi ameriškega vrhovnega sodišča o splavu ste na koncu poizkusili z osebnim napadom na gospe, slikane pred ameriško ambasado. Sedaj poizkušate z osebnim napadom diskreditirati vse, ki uporabljamo psevdonim. Kaj ko bi rajši debatirali z argumenti o tematiki?

   Naj za konec še malo pojasnim spletno “anonimnost”. Delam v branži spletnega razvoja in vam lahko povem, da za resnično anonimnost na spletu ni povsem trivialno poskrbeti. Če bi kdorkoli izmed komentatorjev bil v postopkih, bi ga policija z veliko verjetnostjo lahko izsledila, četudi bi bil “strahopetec za vzdevkom”. Na spletu je vaš prstni odtis bistveno večji od nekega prikaznega imena (elektronska pošta ob registraciji, IP naslov, Google analitika, Facebook pixel, beleženje prometa s strani ponudnika internetnih storitev, …).

  • Zame Vaša kar umestna pripomba glede vzdevkov – ne velja.
   Sem popolnoma odkrite vrste, nič boječ, 40 let sem s priponko z mojim imenom Janez Kepic-Kern kot kar OK knjižničar delal v stiku s tisoči člani knjižnice v LJ. Razlogov, da se ljudje skrivajo za psevdonimi je gotovo precej, jaz osebno ne rabim nobenega. Mnenja sem pač, da daje javno nastopanje pod PRAVIM IMENOM IN PRIIMKOM – nastopanju, pisanju veliko večjo težo, verodostojnost. Zudi moja slika – je prava, tak pač sem, čisto oz. kar – OK v vsem.
   L.r.
   vztrajnik Odbora 2014,Janez Kepic-Kern, 70 let, ex OK knjižničar v LJ, nečlan strank in neformalnih združenj, nenaročen, od nikogar plačan – osebni zapis, nealkoholik sem, nekaznovan.
   Ne odgovarjam na “reply” zapise na tem portalu pišočih ANONIMNIH domnevno ex KP, ZK SD itd. piscev IN VULGARNIH polit PROVOKATORJEV, KI JIH TUDI NE VIDIM OZ. JIH NE BEREM, KER JIH IMAM POD “BLOKADO” – Njih polit packarijje – naj lepijo kar na portale “MLAD INE”, SD, Levica”, “Svoboda”, MMC RTVSLO, NECENZURIRANO itd, ČE JIM BODO DOVOLILI

Komentiraj