Študira nas preveč in fakulteto obiskujemo predolgo, trpi pa kvaliteta

(vir foto: http://www.soup.si/sl)
POSLUŠAJ ČLANEK
Danes v Sloveniji potekata informativna dneva. Za lažjo izbiro srednje, višje, visoke šole ali fakultete mladi danes lahko obiščejo tiste, ki jih zanimajo.

Prijava za vpis po fakultete se izteče 3. marca, za bodoče srednješolce pa 4. aprila.

Slovensko visoko šolstvo je ujeto v svojevrstno zanko: po eni strani se vanj vpisuje previsok delež celotne populacije, kar znižuje kvaliteto študija, po drugi strani pa fakultete denar dobivajo glede na število študentov, kar jih vzpodbuja, da jih vpišejo čim več. 

Na ljubljanski univerzi je za redni in izredni študij na voljo 9411 vpisnih mest, na mariborski 4993, na primorski 1598, na novogoriški 190 in na samostojnih visokošolskih zavodih 980 mest.

Slovenija je po nadaljevanju šolanja med mladimi v samem vrhu EU, saj pri nas šolanje po srednji šoli nadaljuje okrog 90 odstotkov mladih, od tega gre na univerze skoraj 50 % srednješolcev. Tukaj so pred nami le še Danci.

Obenem Slovenci študiramo najdlje časa v Evropi - skoraj 7 let.  Ob upoštevanju, da v povprečju leto študija enega študenta davkoplačevalce stane 3.500 evrov, si lahko predstavljamo, kakšne prihranke bi država beležila, če bi povprečno dolžino študija zmanjšali zgolj za eno leto, s čemer bi še vedno bili na 4. mestu med evropskimi državami.

Hkrati so po mednarodni raziskavi o pismenosti odraslih PIAAC 2016 besedilne spretnosti diplomiranih ali še študirajočih mladih med 20. In 24 letom v Sloveniji slabše kot besedilne spretnosti Fincev ali Japoncev, ki sploh ne študirajo in nimajo diplome.

Spet nekakšne vrste sprejemni izpiti?


Študij je množičen, njegova kvaliteta pa pada. Rektorji zato razmišljajo o koreniti spremembi visokošolskega sistema. Na rektorski konferenci konec januarja so štirje slovenski rektorji predstavili prva razmišljanja o reformi, po kateri naj bi se na univerzitetni študij v prihodnje vpisovali le še tisti, ki so zanj sposobni.

Splošna in morda tudi poklicna matura naj bi ostala merilo vpisa, po besedah rektorjev pa bi jima po zgledu tujih univerz dodali še nekakšen preizkus sposobnosti, kritičnega mišljenja in razgledanosti.

A kot kaže, gre univerzam za enkrat predvsem za denar. Ker so financirane z glavarinami, torej glede na število študentov, si prizadevajo, da bi jih imeli čim več.

Čeprav je komaj dobro v veljavo stopil novi Zakon o visokem šolstvu, ki je uredil tudi področje financiranja fakultet, bi si rektorji želeli financiranja, ki ne bi bilo odvisno od števila vpisanih, s čimer bi lažje zagotovili, da bi vpisani študij tudi končali.

Želeli bi si vpisa zgolj nadpovprečnih dijakov, ampak ...


Rektor UL Ivan Svetlik je na rektorski konferenci ob tem dejal, da je »želja po veliki odprtosti in demokratičnosti univerze pripeljala v položaj, ko se v najzahtevnejše programe vpisujejo dijaki iz »tretje tretjine« populacije glede na svoje zmožnosti, kar resno načenja kakovost univerze, saj sistem ni prilagojen nadpovprečnim, temveč povprečnim kandidatom.«

Rektor novogoriške univerze Danilo Zavrtanik pa je dejal, da bi se morali zavedati, da »vpis na univerzo ni pravica, temveč priložnost za tiste, ki so zanjo sposobni in so pripravljeni v ta namen izkoristiti vse svoje potenciale«.

A reforme še ni pričakovati, vsaj dokler rektorji ostajajo le pri besedah. Tako jih še naprej bolj skrbi, da bi danes k vpisu prepričali čim več mladih in si s tem zagotovili čim več denarja, pri čemer jim sive lase trenutno povzroča tudi krčenje generacij, ki je glavni razlog, da število vpisanih pada.

V zadnjih petih letih je namreč število na novo vpisanih študentov upadlo za 5.000. Trend pa se bo še nekaj let nadaljeval. Večja generacija, ki bo znova presegal število 20.000, se bo v visoko šolstvo vpisovala šele čez deset let.

Več o številu razpisanih mest na različnih fakultetah, merilih za vpis in čakalnih dobah pri zaposlitvi, boste lahko prebrali jutri. 
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike