Socialni demokrati nadaljujejo z družbenim razslojevanjem: zasebni vrtci le še za bogate?

Uredništvo
28

Predlog sprememb zakona o vrtcih, ki ga je pripravila ekipa Socialnih demokratov na čelu Ministrstva za izobraževanje, bo presojo o financiranju razlike med ceno, ki jo za vrtec plačujejo starši in ceno programa v vrtcu, prepustila politični volji županov.

S tem pa so seveda na udaru socialno najšibkejše družine, katerim občine sofinancirajo večji delež vključenosti otrok v vrtce z javno veljavnim programom. 

Podobno sicer Socialni demokrati skušajo storiti na področju zasebnega osnovnega šolstva, ki bi po njihovem predlogu prav tako bil namenjen zgolj še otrokom premožnejših staršev.

Odločitev Ministra Jerneja Pikala in njegove ekipe, da po zmanjševanju državnega financiranja zasebnih osnovnih šol, ki so z javno veljavnim programom del sistema slovenskega javnega šolstva, zdaj podobno predlaga še za vrtce, močno dviguje prah tako med upravljavci zasebnih vrtcev kot med starši otrok, vključenih v te programe.

Kot smo na Domovini že pisali, namerava namreč Ministrstvo za izobraževanje zakon o vrtcih spremeniti tako, da bo občina lahko zmanjšala sofinanciranje vključenosti otrok v zasebne vrtce, če bo mest v javnih/občinskih vrtcih dovolj. Spremembo želijo izpeljati po skrajšanem parlamentarnem postopku, ki onemogoča širšo javno razpravo.

Po novem socialno šibkejši otroci v občinskih, bogatejši pa v zasebnih vrtcih?

“Želimo, da država zagotovi enake pogoje za vse otroke. Da otroci v zasebnih vrtcih niso depriviligirani in imajo njihovi starši možnost izbire vrtca in programa po lastni presoji,” pa ministru Pikalu pišejo v Združenju zasebnih vrtcev Slovenije.

Opozarjajo, da občine že po veljavni zakonodaji otroke v zasebnih vrtcih sofinancirajo v manjšem obsegu kot otroke v javnih vrtcih. In sicer le 85 % programa (v odgovarjajočem deležu glede na socialni status otrok), vsi drugi stroški, vključno s prostimi mesti, pa so na zasebnem lastniku.

Združenje zasebnih vrtcev: “Občine ne financirajo zasebnih vrtcev, saj plačujejo le delež razlike med ceno, ki jo plačajo starši in ceno vrtca v občini. V ceno pa niso vključeni stroški investicij, vzdrževanja objektov, amortizacije niti prosta mesta. Vse to občine financirajo izključno samo javnim vrtcem.”

Združenje zasebnih vrtcev zato predlaga, da občine ne plačujejo prostih mest javnim vrtcem, saj zasebni vrtci dokazujejo, da je poslovanje brez teh sredstev možno in najbolj gospodarno.

Zasebni vrtci so po trenutni ureditvi dosegljivi vsem, po novem predlogu bodo dosegljivi le še peščici priviligiranih, opozarjajo v Združenju zasebnih vrtcev. Po novi ureditvi bo večji del zasebnih vrtcev zaprl svoja vrata.

Sistem zasebnih vrtcev za davkoplačevalce mnogo cenejši

Izpodrinjanje zasebne iniciative pri zagotavljanju otroškega varstva v državi pa ima potencialno velike finančne vplive na občinske proračune.

Pri javnih vrtcih je breme na davkoplačevalcih v celoti: od izgradnje in vzdrževanja stavb, do investicij, prostih mest idr. Vse to breme pa je pri zasebnih vrtcih s koncesijo in tistih, ki izvajajo javno veljavni program, v domeni zasebnega upravljavca.

Izgradnja novih vrtcev tako pomeni večletno financiranje občine v ta namen, kar pomeni še dodaten strošek na otroka v javnem vrtcu, opozarjajo v Združenju zasebnih vrtcev Slovenije. Opozarjajo, da občine ne financirajo zasebnih vrtcev, ampak otroke v okviru predšolske vzgoje, ki je njihova izvirna dejavnost.

Združenje zasebnih vrtcev:Pa temu dodajmo še financiranje, ki ga zasebni vrtci NE prejmejo, javni pa – sredstva za investicije, vzdrževanje, amortizacija in prosta mesta. Če dodamo vse to, otrok v javnem vrtcu stane občino vsaj dvakrat več kot v zasebnem vrtcu! Zasebni vrtci se prilagajamo zahtevam trga in delujemo gospodarno z lastnim premoženjem, za javne pa tega ne moremo trditi.”

Zatiranje zdrave konkurence?

V Združenju zasebnih vrtcev so prepričani, da njihov obstoj spodbuja zdravo konkurenco in dviguje splošen nivo otroškega varstva, oziroma predšolske vzgoje v Sloveniji.

“Zakaj so javni vrtci prazni, zasebni pa polni? Ali želi država prisiliti starše k vpisu svojih otrok v javne vrtce s prirejeno zakonodajo,” se sprašujejo v pismu ministru Pikalu. Ogorčeni so nad poseganjem države v prosto izbiro staršev. Po njihovem prepričanju je kakovost predšolske vzgoje na vrhuncu tudi po zaslugi delovanja zasebnih vrtcev.

Nepravilnosti so tudi v javnih vrtcih

Podpisniki pisma Pikalu izpostavljajo še, da iz obrazložitve predloga Zakona o vrtcih izhaja, da se v zasebnih vrtcih pojavlja izjemno veliko kršitev predpisov, zato se predvidevajo strožje kazni.

A sami opozarjajo na ogromno kršitev tudi v javnih vrtcih: novi vrtci so zgrajeni s premajhnimi igralnicami, novi vrtci nimajo dovolj velikih igrišč, nekateri novi vrtci (javni) celo delujejo brez vpisa v razvid, ali brez uporabnega dovoljenja.

Po njihovih besedah še večji kaos vlada na področju začasnih namestitev, kjer se občine poslužujejo vseh možnih neprimernih prostorov: knjižnic, zadružnih domov in podobno.

“Kdo nadzira te kršitve in kdo plačuje kazni? Občine, osebne odgovornosti pa ni. Zahtevamo enake pogoje in ob kršitvah tudi kazni za fizične osebe v javnih vrtcih,” še pravijo v Združenju zasebnih vrtcev Slovenije.

Socialni demokrati z miselnostjo iz nazadnjaških obdobij 20. stoletja
Kljub temu, da je ideološko in navsezadnje tudi pravno-formalno nasledstvo stranke Socialnih demokratov znano, pa leta 2019, globoko v 21. stoletju, tako zagrizen boj proti zasebni iniciativi pod domnevno zaščito javnega interesa vendarle preseneča.

Še posebej zato, ker je zdaj že splošno jasno, da je javni interes prebivalca republike Slovenije v tem, da dobi na voljo kvalitetno in za njegov žep ugodno storitev, ne pa a priori storitev, ki jo zagotavlja bodisi država, bodisi zasebni izvajalec.

In v tem smislu je iz davkoplačevalskega denarja sofinancirana zasebna pobuda v predšolski vzgoji in šolstvu za davkoplačevalce tako mnogo cenejša, vsesplošno dostopnejša, ne glede na socialni položaj, omogoča jim paleto izbire in breme vzdrževanja, investicij, pomanjkanja prostorov itd. odlaga iz njihovih pleč na zasebnike.

Jasno je le eno; uveljavitev ukrepov Socialnih demokratov gre na škodo predvsem socialno šibkejšim družinam. Ti naenkrat ne bodo imeli več možnosti, da otroke pošljejo bodisi v javni, bodisi zasebni vrtec, ki izvaja javno veljavni program, temveč bodo zanje na voljo le občinski vrtci (in državne šole). Za tiste, ki si bodo lahko privoščili, pa bodo zasebni vrtci in šole še vedno opcija.

S tem se seveda v družbi vzpostavlja razslojevanje in elitizem, torej prav nekaj, kar Socialni demokrati pregovorno skušajo preprečiti. A jasno je, da se za tem skriva predvsem interes ideološkega nadzora nad vzgojo in izobraževanjem predšolskih in šolskih otrok ter zatiranje nazorske raznolikosti, ki bi v družbi vzpodbudila še kakšno drugačno miselnost od njihove predpisane.

28 KOMENTARJI

 1. Tako je prav.
  Če hoče kdo svojim otrokom vsiliti poslušanje RKC-jevskih pravljic,naj to tudi PLAČA.
  In,ko se bodo otroci zavedeli, kaj so z njimi počeli ,starši ???
  Kako bodo starši to plačali svojim otrokom ???

  • Kje si videl večjo motivacijo v javnih podjetjih ki imajo monopol ali pri zasebnih podjetjih. Zasebni vrtci, ki delajo na dolgi rok si ne smejo privoščiti kiksov….

  • Koliko zasebnih vrtcev točno pa je v lasti RKC? Če so populistične izjave v tem slogu po odstotkih mogoče še vsaj deloma pile vodo pri zasebnih osnovnih šolah, kjer so 2 ali 3 od kaj vem 5 vseh skupaj res katoliške, je odstotek zasebnih katoliških vrtcev skoraj zanemarljiv. Mimogrede, a je tudi zasebno zdravstvo v večini cerkveno, da se ga levičarji bojijo kot hudič križa?

 2. SD , obsedena od svoje ideologije, bo, namesto, da bi odpirala vrata svobodni izbiri, zapravila še tisto malo zaupanja, ki bi ga utegnila imeti, kot normalna sredinska stranka. Da jih ni sram svoje zaostalosti.

 3. Zanima me, koliko časa bomo še tole mirno prenašali? Se bomo tem nadaljevalcem komunizma (SD je uradno naslednica ZKS) uprli ali bomo samo mirno prenašali? RESNO!!!!

  • Gospod Igor,
   ko država nekomu nekaj da, mora to nekomu odvzeti. Vzame pa lahko samo tistemu, ki nekaj ustvari. Kaj kmalu pa ustvarjalnih zmanjka …

   Radio Erevan
   Vpr.: Ali bi bilo možno socializem zgraditi v puščavi?
   Odg.: Načelno da, vendar bi morali že čez nekaj let začeti uvažati pesek.

   • Mislim, da Armenski radio pošilja v svet bolj pametne novice, kot so vaši poskusi cinizma!!!
    Glede jemanja! Ko kapital jemlje revežem in daje bogatim, je pa prav!!!! Vsi živimo na tem svetu, ne samo klerokapitalisti!!!!

  • Še tega ne razumeš, da ne gre za financiranje vrtcev in šol, temveč za plačevanje varstva, vzgoje in šolanja otrok ter vsega, kar spada zraven.

   Zakaj se ne jeziš nad javnimi vrtci ter šolami, ker so slabši od zasebnih?

   • Nobeden ne ve, kam gre javni denar v zasebnih vrtcih???? Javno šolstvo in vrtci so kvalitetni, če pa kdo s to kvaliteto ni zadovoljen, naj nadkvaliteto plača!!!! Si res tak i…t????

   • Igor,v kateri državni vrtec z javnim progranom “hodiš”,da si tako zadovoljen ? Morda boš znal razložiti,kaj ti razumeš pod besedo “kvaliteta”.
    In, daj,lepo te prosim, razišči,kaj pomeni beseda “idiotes” in se potem odloči za njeno uporabo.
    Za tebe in tvoj namen je boljša beseda “retard”. Izgovarjaj jo bolj “trdo” ! Za boljši uspeh “glej” izgovorjavo v ogledalu.

 4. Igor 3. junija 2019 ob 22:56
  A si ti že sploh obiskal kak vrtec ali šolo?
  S kakšnim denarjem je pa financiran javni izobraževalni sistem?
  Če hočeš, tudi Jankovićev LGBTĆXYQWĐ-friendly?
  V bistvu se vse financira z zasebnim kapitalom, z MOJIM DENARJEM!
  Država se pač obesi na vse, kar delamo in molze, molze…
  In, ja, treba je nadzirati državo, kako razmetava moj, ZASEBNI kapital

   • Igor,to sploh ni res ! Poleg tega pa sploh nisi razumel komentarja Hribarjevega Rafkota.
    Vprašanje je samo : ali veš in zavajaš in ali ne veš in pišeš neumnosti.Moje mišljenje je,da so te z razlogom površno učili.
    Če boš zmogel, prouči primer države Monako!

 5. Ta problematika razgrinja kako globoko je kumunistični čas zarezal v mislenje in obnasanje slehernega državljana. Izhaja iz logike javno je nase, privatno je samo tvoje. Za slovensko foušijo ni lepšega terena. Vendar ali je res tako. Obstaja tudi druga logika. Kar je naše plačujemo vsi. Kar je samo tvoje je tvoj strošek. In kje je keč.
  Javno pomeni, da ti država pobere denar z njim razpolaga in ti po njenih kriterjih vrača usluge (če ti jo vrne). Seveda se na te usluge ne moreš pritožit ,če so slabe (zdravstvo). Država za upravljanje tega denarja pooblasti vodstvo, ki ga nastavi vodeča politika, ki ima s tem moč in upliv. Ker je denarja ogromno lahko pokriva razne politične usluge, sponzorje, zaposli ogromno ljud (volivcev)i, uvaja potratne sisteme, ki vse skupaj krepko podražijo, tako da na koncu ostane bore malo za narod, ki vse to plačuje.
  Privatno, ki je na žalost prinas popolnoma narobe razumljeno je najbolj normalen način poslovanja od kar svet obstaja. Modena država, ki ima socialne sisteme primirno organizirano nima lastnih bolnic, ker je to zadosti donosen posel, da ga lahko opravljajo podjetja ali posamezniki, ki pa morajo izpolnjevat kriterje, ki jih država določa. Država se ukvarja samo z nadzorom kriterjev. Finančni del pa pokrivajo zavarovalnice, ki jih placujejo državljani po lastni žalji. V šolstvu je to težje, manj profitno, zato je država primorana ustanoviti šole po celotnem ozemlju. Tam kjer šole lahko organizirajo posamezniki ali civilna družba jim država to prepusti, ker je zanje to ceneje. Seveda nadzira izvajanje kriterjev, ki jih je zapisala. V razviti demokratični družbi je termin privatno nekaj normalnega. Pri nas pomeni korupcijo, kar izvira iz koruptivne države predvsem pa koruptivnega posameznika, kar je plod komunističneo-balkanske miselnosti ( še slabša povezava ne obstaja) Očitno smo še vedno v razrednem boju, prežeti z ideologijo, ki je odlična podlaga za korupcijo, ki jo kot v samopostrežbi nudi javni sektor. Zato ga je treba zavarovat in monopolizirat. Dokler se ne bomo rešili te miselnosti ne moremo postati razvita moderna država nordiskega tipa, kot radi omenjamo. Zato bodo naše plače in penzije ter standard še naprej neprimerljivo nizke napram razvitimi socialnimi državam.

 6. Vrtci,šole,zdravstvo in še mnogo tega pri nas,v Sloveniji,je danes predmet vse bolj “povampirjenega” postsocializma/levičarstva-komunizma.Danes tako imenovani socialdemokrati,dediči komunistov vedo,da je slovensko ljudstvo še vedno in še bolj v njihovih rokah.Razlogov za to je več: temeljita indoktrinacija in vsajen strah v času samoupravnega socializma,neizpeljana lustracija,strah pred odkrivanjem povezav z UDBO (SDV) (če izhajam iz podatkov UDBA-NETA,je možno oceniti,da je vsaj 700000 državljanov Slovenije “povezanih” sorodstveno z ljudmi,ki so bili kakršnemkoli stiku z UDBO;in ti ljudje se resnično bojijo in so raje kooperativni z dediči komunizma).Poseben razlog pa je mladina. Od leta 1991 je mladina še naprej v “rokah” levičarjev,komunistov,njihovih dedičev in indoktrinacija se nadaljuje.Opozoriti moram,da sta dve glavni “vrsti”.Zavedna in nezavedna. Veliko “učiteljev-vzgojiteljev” sploh ne ve,da indoktrinirajo.In to je najhuje ! V dobri veri delajo in v bistvu idoktrinirajo.Osnove in osnovne metode so že davno razvili komunisti v SZ/čas Lenina,Stalina in še 50-let do danes. In so še danes uporabne. In prav ta “krasna” mladina se danes izkorišča na prefinjen način.Recimo,v Sloveniji,protesti proti podnebnim spremembam ( onesnaževanje se dogaja,vendar ne tako kot se predstavlja),kjer so bili vodilni “rdeči”-“zeleni” pa podrejeni.In več “kemije” je bilo v in na mladih,ki so protestirali,kot pa v “ljubljanskem zraku in na tleh”. Paradoks-absurd !
  Brez-zveze je izgubljat energijo in živce,ker ni pomoči, vsaj še tri-pet generacij bo potrebnih,da so kaj bistvenega zgodilo. Pred tem lahko levičarje “zaustavijo” samo migranti ali pa kakšna naravna katastrofa.
  Najboljši levičarski zaveznik je namreč volilno telo,ki je v Sloveniji vsaj 50 % in en glas levičarsko (prišteti tudi tako imenovani “kvazi levi sredinci”,kvazi liberalci,ateisti-komunisti in njim podobni.
  Tudi med komentatorji na Domovini so !
  Zanimivo je,da kot kaže, jih “podpira” sam “presvitli” katolik predsednik vlade!

 7. Naj samo eden razloži, zakaj bi zasebni vrtec ali šola, izvajal javno veljavni program????? Kakšen interes je v ozadju???? Če se želi iti zasebnost, se naj to plača!!! Imamo mi elito med državljani, a oni ne bi plačali, raje bi izkoriščali! Nak, NE!!! Javno šolstvo ali pa plačaj!!!!!

 8. Prosim, nehajte nabijati o financiranju zasebnega šolstva.

  Igor pravi, da so javni vrtci in šole dovolj dobri ter kvalitetni za slovenske tlačane in konec besed.

  Kam pa pridemo, če bodo tlačani bolj pametni od ljudskih oblastnikov v Šarčevi vladi, je poanta njegove svete jeze.

 9. Razvpiti primer nestrokovnega dela v privatnem vrtcu in zlorabo otroka v javnem vrtcu, kažejo da država ne ve kaj je njeno delo. Raje kot, da bi skrbela za kvaliteto dela in zadostni standard vrtcev, ribari v kalnem kaj je privatno in kaj javno. Državljane ne bi smelo zanimat kako je nek vrtec lastniško urejen temveč a ponuja kvalitetne usluge za primiren denar. Enako bi morala država razmišljat. Če nekdo odpre vrtec ail bolnico mora imeit ustrezno infrastrukturo, opremo , strokovne kadre, skratka mora poslovat v skladu s pravlii, ki jih določi država. Država pa je dolžna to striktno nadzirat. S tem, da so v privatnem vse investicije v breme ustanovitelja in ne davkoplačevalcev. No v tem primeru odpadejo razni gradbeni posli ki jih vodi politika in seveda odpade tudi politično kadrovanje.
  In kaj je tu za zaplankane Slovence narobe. Kaj ima s tem elita. Elitni vrtec nastane takrat ko država ne financira programa po njenih kriterjih, ampak ga financirajo konkretni starši privatnemu vrtcu, ki ga ustanovi posameznik ali neko združenje. Takrat je cena tržna. Ali ima takrat država pravico kontrolirat program. Verjetno ne. In tako nastanejo elitni vrtci in šole, ki si jih bo naša leva elita kmalu omislila, javno bo pa za rajo. Seveda bo javno vedno bolj podhranjeno, kar lahko nazorno vidimo v zdravstvu ,kjer kmalu še do splošnega zdravnika ne boš prišel odnosno boš v čakalni vrsti.
  Zaplankani slovenci podpirajo javne ustanove kjer posamezniki delajo PRIVATNO brez lastnih osnovnih sredstev brez vloška, vse na naših ramenih, kot to vidimo v zdravstvu. Kako pa so nastale čakalne vrste? Vendar socialna leva politika zaradi svoje ideološke zaplankanosti in velikih političnih in finanačnih interesov miži in direktno podpira lobije in stem ustvaraja svojo elito.
  Vprašanje, ki ga postavlja Igor je najlepši primer kako velika večina ne razume pomena države.

 10. dzi…..
  Ali si včasih pomislil, da je velika škoda, ker te starši niso dali k verouku. Vidi se, da težko pogledaš na levo in desno.

  kugy, 5.6. ob 9,01
  Zelo dober komentar. Povedano je vse bistvo. Ti, ki kritizirajo privat šolstvo, dejansko podpirajo DRŽAVNO KORUPCIJO, ki razsipa naš privatni denar – pobran z davki in prispevki.

  To potrošnjo v JAVNEM zdravstvu in šolstvu bi bilo nujno kontrolirati, ker je ena sama JAMA brez DNA. To lepo pokaže primer DRŽAVNIH BANK, ki so nas okradli. In s tem denarjem sedaj pomagajo LEVICI, da bo večno vladala.

  Iz kvote LEVICE je tudi minister za izobraževanje. On pomaga spodjedati DEMOKRACIJO, ker smatra, da je dovolj samo LEVICA. Zato tudi dela take razlike med učenci na eni in drugi šoli. Vsi otroci morajo biti DELEŽNI ENAKIH DOTACIJ iz strani države. Saj morajo tudi starši plačevati enake davke, neglede, kateri vrtec in šolo koristijo njihovi otroci.
  Če te enakosti država ne zagotovi, mislim, da imajo starši pravico, do DRŽAVLJANSKE NEPOKORŠČINE.

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime