Poslanca SMC moti komentar Ustave RS, ki korist otroka vidi v družini z materjo in očetom

POSLUŠAJ ČLANEK
Aprila letos je, pod uredniškim očesom dr. Mateja Avblja, izšel novi Komentar Ustave Republike Slovenije.

Ta pri členih, ki obravnavajo zakonsko zvezo, družino in starševstvo, med drugim navaja stališče medicinske psihologije, a je zagotovitev otrokovega
ustreznega psihofizičnega razvoja možna le, če je vzgoja zaupana staršem nasprotnega spola. Zato je pomembno, da je otrok rojen in odrašča v družini z materjo in očetom.

Slednje ugotovitve pa so zmotile poslanca SMC-ja, Janija Möderndorferja, ki namerava istospolnim parom omogočiti, da bodo lahko posvajali otroke, oziroma jih dobili preko oploditve z biomedicinsko pomočjo. 

Avtorja tega dela Komentarja Ustave je označil za nestrokovnega. Ker se pa zaveda, da večina Slovencev nasprotuje tako možnosti posvojitev otrok s strani istospolnih parov kot biomedicinskem oplojevanju samskih žensk, oziroma živečih v istospolni skupnosti,  namerava svoje doseči preko (ideološko spremenjenega) Ustavnega sodišča.

Pri 1.200 stranskem Komentarju Ustave Republike Slovenije je sodelovalo 57 pravnih strokovnjakov. In čeprav se poslanec Jani Möderndorfer o celoti izreka pohvalno, ga moti predvsem del, ki ga je prispeval docent s Pravne fakultete v Mariboru, dr. Aljoša Dežman. Zdravstveni tehnik v poslanskih vrstah dr. Dežmanu očita nestrokovnost pri njegovem komentarju členov glede zakonske zveze, družine in starševstva.

Möderndorfer namreč ugotavlja, da je dr. Dežman na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru habilitiran visokošolski učitelj za področji gospodarskega in rimskega prava, pretežno pa se ukvarja s področji odškodninske odgovornosti, poslovnega obligacijskega prava, insolvenčnega prava, korporacijskega prava in primerjalnega prava. "Med njegovimi objavami ni mogoče najti tistih s področja družinskega prava," pravi rekorder po številu zamenjanih strank v slovenski zgodovini.

Izseki Komentarja Ustavi, ki so zmotili poslanca Möderndorferja:

»Po definiciji iz 54. člena sta lahko starša samo pripadnika različnih spolov, saj pri nas
ne poznamo možnosti posvojitve otrok s strani istospolnih partnerjev, prav tako pa
istospolnim partnerjem ni dovoljena storitev oploditve z biomedicinsko pomočjo«.

in
»Še vedno pa ostaja normativno odprto vprašanje istospolnih zakonskih zvez ter
posvojitve otrok s strani istospolnih partnerjev. K tema vprašanjema bo v prihodnosti
treba pristopiti zelo previdno in ju preučiti predvsem z vidika njunega psihološkega
vpliva na vzgojo otroka s strani istospolnih partnerjev.«

ter
"Medicinska psihologija je že dolgo na stališču, da je to [zagotovitev otrokovega
ustreznega psihofizičnega razvoja] možno le takrat, kadar je vzgoja zaupana oziroma
dana njegovima staršema nasprotnega spola, pri čemer mora biti tudi ta vzgoja
ustrezna za doseg končne otrokove koristi. Nedvomno pa je že na ravni te površinske
predpostavke pomembno, da je otrok rojen in odrašča v družini z materjo in očetom.«Möderndorfer se pri svojem stališču nasloni na mnenje druge pravnice, dr. Mojce Zadravec, ki je v reviji Pravna praksa zapisala, da "danes v pravni teoriji in praksi ni več nobenega (resnega) dvoma o tem, da pravo dovoljuje posvojitev partnerjevega otroka, tudi kadar sta oba partnerja istega spola."

Opozarja pa tudi na pojem pravno priznanega starševstva ter da je trditev, da naš (ustavno)pravni red ne dopušča starševstva oseb istega spola, lahko le "neposrečen zapis, ki (vsaj delno) izhaja iz nepoznavanja obstoječega pravnega reda in njegove uporabe s strani državnih organov, lahko pa izhaja tudi iz zanikanja ustavnosti določenih pravno
priznanih starševskih razmerij."

Poslanec se s tem mnenjem "globoko strinja", in dodaja, da je že leta 2010 Vrhovno sodišče odločilo o primeru posvojitve otroka s strani istospolnega para z dvojnim državljanstvom, in sicer ameriškim in našim. "Že leta 2011 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dovolilo ženski posvojiti biološkega otroka svoje partnerice," še piše Möderndorfer.

Jani Möderndorfer: "Tako kot dr. Zadravčeva si upam trditi, da gre za sporne komentarje, ki kažejo na slabo strokovno podkovanost avtorja. Ob tem sem prepričan, da niso podkrepljeni z znanstvenimi izsledki."

Voljo ljudstva bi povozil s pomočjo ustavnih sodnikov


Po padcu najprej družinskega zakonika, nato pa še novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je prav Jani Möderndorfer leta 2015 v proceduro vložil kasneje sprejet Zakon o partnerski zvezi, ki se je po njegovo "na žalost zaradi ideološkega in političnega boja zgolj približuje izenačitvi pravic istospolno usmerjenih s pravicami, ki jih imajo istospolno usmerjeni."  Kot pravi, namreč z zakonom ni želel tvegati novega referenduma, za katerega je očitno vedel, da bi ga izgubil.

"Glavna razlika med zakonsko zvezo in partnersko zvezo je še vedno pri posvojitvi otrok in oploditvi z biomedicinsko pomočjo," pravi poslanec SMC. Zato zdaj želi storiti kar je potrebno, da se "omenjene pravice istospolno usmerjenih čimprej izenačijo
s pravicami heteroseksualno usmerjenih oseb." 

A pri tem se želi izogniti večinski ljudski volji: "Pot do izenačitve pa po moji oceni, če
se želimo izogniti še enemu referendumu, vodi zgolj preko Ustavnega sodišča."

A ker sam kot predlagatelj nima pravnega interesa, ki je potreben za vložitev zahteve za presojo, poziva Varuha človekovih pravic, da na njegov zakon vloži zahtevo.

Dr. Mateja Avblja pa, skupaj s poslansko kolegico Janjo Sluga, poziva, da se navedene "sporne trditve" iz Komentarja Ustave "do odločitve Ustavnega sodišča o omenjenih pravicah istospolno usmerjenih bodisi umaknejo ali pa popravijo."Vesna Vuk Godina za Radio Ognjišče, marec 2012: „Jaz verjamem, da oni mislijo, da so odgovorni starši ali da bi bili odgovorni starši, ampak iz svoje izkušnje skrbi za odraščanje otroka, ki je, recimo, močno kulturno stigmatiziran, mislim, da je tisto, kar pomeni biti odgovoren starš, to, da daš v resnici otrokove potrebe in otrokovo dobrobit na prvo mesto.

V teh diskusijah o tem, kako je otrok pravica, pa človek nima občutka, da gre dejansko za otrokove potrebe in za otrokovo dobrobit, ampak da gre za dobrobit in potrebe tistih, ki so starši oz. naj bi bili starši,“"
KOMENTAR: Uredništvo
Dragi Jani, še stotič: otrok ni pravica!
»Bomo delali naprej. Eno leto hitro mine. Vmes menjamo sodnike ustavnega sodišča.« Se še spomnite zgornjega stavka, izrečenega neposredno po referendumskem padcu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih s strani poslanke SMC, sedaj sodnice na Okrožnem sodišču v Mariboru, Jasne Murgel? Štiri leta kasneje levica ponovno odpira to ideološko področje, pri katerem ima proti sebi veliko večino slovenskih državljanov. Čeprav otrok po nobeni ustavi, konvenciji ali po kateremkoli drugem dokumentu ni pravica nikogar, radikalna levica še vedno trdi, da so istospolnim parom, ki jim zakon ne dovoljuje posvojitve otrok, "kršene pravice".  Oziroma da se, kot piše Jani Möderndorfer, "omenjene omenjene pravice istospolno usmerjenih čimprej izenačijo s pravicami heteroseksualno usmerjenih oseb." Möderndorferju je potrebno še enkrat več povedati, da otrok ni človekova pravica nikogar, saj ni predmet, temveč oseba sama po sebi. A zdaj, ko so skozi parlamentarno večino izpeljali napovedi Murglove ter ideološko (skoraj) poenotili Ustavno sodišče, poslanec računa prav na tiste, katerim so pomagali do izvolitve. Gre seveda za umazano igro radikalne Levice, da interese LGBTQ skupnosti po posvojitvah otrok zagotovi mimo večinske volje družbe v kateri živi, oziroma širšega družbenega dogovora o (ne)sprejemljivem. Prav zato tudi napad in diskvalifikacija pisca komentarja ustave osebno, ne pa strokovnih stališč medicinske psihologije, ki jih ta navaja. V naslednjih mesecih torej lahko pričakujemo odprtje nove/stare ideološke fronte, pri kateri se bo ponovno pokazala prava barva sedanje politične oblasti.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike