Politično kadrovanje po slovensko

Vir foto: pixabay
POSLUŠAJ ČLANEK
Te dni je v javnosti in medijih ponovno slišati precej negodovanja in slabe volje ob menjavah na najvišjih uradniških položajih. Za kaj pravzaprav gre?

V Sloveniji smo se nekaj let pred vstopom v Evropsko unijo, morda ravno zaradi tega dogodka, odločili vzpostaviti sodoben, strokoven in na izgradnji uradniške kariere temelječ sistem javnih uslužbencev. Sistem, ki bi tudi v politično viharnih časih znal in zmogel predstavljati tisti temeljni kamen stabilnosti, na katerem bi bilo moč tudi ob morebitnih političnih turbulencah zanesljivo tako politični oblasti kot tudi državljanom zagotavljati kvalitetno storitev in strokovni nasvet. Sistem javnih uslužbencev namreč, kljub mestoma že morečim gostilniškim in kavčerskim razpravam o nepotrebnosti državne uprave ali kar celotnega javnega sektorja, seveda ni nek nebodigatreba del države, ki samo veliko stane in troši, pa nič ne daje; ne gre za sistem, ki bi ga bilo mogoče potisniti na stran in enostavno odpustiti del javnih uslužbencev ter od preostalih obenem pričakovati večjo učinkovitost in uspešnost.

Sistem javnih uslužbencev, še posebej pa njegov ožji del, državna uprava, je ključ za uspešno, pa tudi učinkovito delovanje države; ranjen in slabo delujoč sistem javnih uslužbencev tudi za državo pomeni nepremostljive težave, kar lahko »v živo« opazujemo zadnja leta. Zakaj?

V sistemu delitve oblasti, kot ga imamo v Sloveniji, pod pojmom izvršilna oblast razumemo tako politične kot tudi upravne organe. Slednjim v širšem smislu rečemo državna uprava. Vlada kot nosilec izvršilne veje oblasti svoje funkcije opravlja s pomočjo državne uprave, ki je instrument za izvajanje politik vlade, hkrati pa je zadolžena tudi za pripravo zakonskih predlogov in drugih odločitev parlamenta.

Vlada in državna uprava sta v tesnem medsebojnem odnosu usmerjevalca in izvrševalca, pri čemer je vedno kristalno jasno, da je vlada predvsem in najprej politično telo, da ministri na svoj položaj niso prišli zaradi izjemnih strokovnih kompetenc, znanj in dolge kariere na nekem področju (seveda obstajajo tudi častne izjeme), in da mora biti državna uprava čim bolj nepolitična, obenem pa visoko strokovna in profesionalna. Upravnemu in družbenemu sistemu državna uprava namreč zagotavlja ustrezno stabilnost v času političnih kriz in nestabilnosti in to je ena njenih najbolj prezrtih in nerazumljenih vlog.
Ob zavedanju pomena in vloge strokovnega, politično neodvisnega in visoko profesionalnega sistema javnih uslužbencev se je seveda retorično vprašati, zakaj omenjenega sistema politika enostavno ne zmore pustiti na miru in mu hkrati ne nudi potrebne podpore.

Razgradnja kariernega strokovnega sistema


Ob zavedanju pomena in vloge strokovnega, politično neodvisnega in visoko profesionalnega sistema javnih uslužbencev, ki je v začetku tega tisočletja po dolgih letih agonije stopil na pot mnogih drugih kariernih sistemov javnih uslužbencev po svetu, se je seveda retorično vprašati, zakaj omenjenega sistema politika enostavno ne zmore pustiti na miru in mu hkrati ne nudi potrebne podpore. Žal slovenska politika tega preskoka v miselnosti ni bila nikoli sposobna, saj vedno znova dobivamo najvišje javne uslužbence, pri katerih izbiri ima končno besedo vsakokratni minister in kjer samo zelo naivni lahko verjamejo, da ministra prepriča predvsem strokovnost kandidatov.

Žal očitno politika tega ni sposobna niti danes, ko ob imenovanjih najvišjih javnih uslužbencev vidimo, da nekateri pridejo na svoje položaje brez potrebne izobrazbe in izkušenj na bodočem delovnem področju. S tem se žal zgolj nadaljuje razgradnja kariernega strokovnega sistema javnih uslužbencev, kot je bil kvalitetno zastavljen ob uveljavitvi leta 2002.

Ob tem je žalostno predvsem dejstvo, da vsakokratna vlada – tukaj je potrebno zelo jasno povedati, da med levimi in desnimi vladami glede tega vprašanja nikoli ni bilo večjih razlik – ne vidi ali noče videti, da vse navedeno predstavlja korake v povsem napačno smer.

Kakšen sistem javnih uslužbencev Slovenija dejansko potrebuje, je jasno; to mora biti predvsem strokoven, apolitičen, karierni, profesionalni in visoko etični sistem, ki bo zmogel tako politiki kot državljanom zagotoviti najvišjo možno raven storitev in ki bo sposoben slabim predlogom in rešitvam, pa naj jih predlaga ali promovira kdor koli že, reči jasen in odločen ne. In v takšnem sistemu mora imeti politika strogo omejen vpliv.

Bo Janševa vlada sledila trendom politizacije pod Cerarjem in Šarcem?


Žal je bilo v zadnjih letih, v časih Cerarjeve in Šarčeve vlade, na vodilne uslužbenske položaje imenovanih kar nekaj oseb, ki so predvsem imele pravilno strankarsko izkaznico, ne pa nujno tudi ustrezne izobrazbe in predvsem bogatih delovnih izkušenj; upravičen je strah, pa se bo podoben trend nadaljeval tudi v tretji Janševi vladi in kasneje tudi v vladi, ki bo le-to nasledila – po preprostem načelu, zakaj pa ne, če lahko in če so tako delali tudi naši politični predhodniki.

Morda bi bil dober in racionalen korak v pravo smer ponovna uvedba državnega izpita iz javne uprave, ki bi pomenil nekakšno vstopnico v uslužbensko razmerje in bi preprečeval, da bi službo v javni upravi opravljale osebe, katerih strokovnost in znanje sta pomanjkljiva; izpit bi morali v določenem daljšem časovnem obdobju opraviti čisto vsi javni uslužbenci, ki so bili zaposleni po letu 2007, ko je bil omenjeni izpit brez pravnega razloga ukinjen.

Avtor prispevka je dr. Miro Haček, redni profesor politologije s FDV.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike