Vir fotografij: Twitter

Pred kratkim se je na javnih mestih pojavilo več nalepk, ki so velevale “prepoved” dostopa članom oziroma podpornikom stranke SDS. Zasledili smo jih lahko na vratih frizerskega salona, na vratih lokalne ZZB NOB in na tabli, ki na otroškem igrišču med drugim prepoveduje odlaganje smeti, trganje cvetlic in prisotnost psov.

Na Twitterju je ljubljanski mestni svetnik Janez Stariha, znan po svojih vulgarnih spletnih izpadih, sliko pospremil s komentarjem: “Ob boku štirinožnim kosmatincem tudi fašistom prepovedan vstop na otroško igrišče.”

Ker bi omenjene nalepke lahko vsebovale elemente diskriminacije in sovražnega govora, smo se za pravno in strokovno opredelitev obrnili na več uglednih slovenskih pravnikov ter na Zagovornika načela enakosti. Bi dotični primer (in seveda vse podobne, ne glede na politično usmeritev) lahko označili za kulturo izključevanja in neenakosti? So takšna dejanja sprejemljiva, ali bi lahko vodila v družbo apartheida?

Svetovalec Zagovornika Denis Vičič pojasnjuje, da je po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) diskriminacija neupravičena neenaka obravnava osebe z določenimi osebnimi okoliščinami prav zaradi teh njenih osebnih okoliščin v primerjavi z drugimi, ki teh osebnih okoliščin nimajo. Osebne okoliščine so spol, narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolni izraz in spolna identiteta, nosečnost, starševstvo, zdravstveno stanje in podobno.

Doda še, da ni vsaka diskriminacija pregonljiva, saj po njegovih besedah zakon predvideva tudi izjeme od prepovedi diskriminacije. Neenako obravnavanje zaradi določene osebne okoliščine tako ni diskriminacija, če takšno različno obravnavanje temelji na legitimnem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna, potrebna in sorazmerna. Če poenostavimo: za višji cilj je diskriminacija lahko tudi dopustna.

Je diskriminacija na podlagi osebnega prepričanja dovoljena?

Pravni strokovnjak dr. Matej Avbelj z Nove univerze odgovarja: “Odgovor je zelo preprost. Članstvo ali podpora določeni politični stranki je politično prepričanje. Če nekomu zaradi političnega prepričanja naj ne bi bil dovoljen dostop na določene kraje, to predstavlja kršitev 14. člena ustave. Če je dejanje storjeno na organiziran način, tako da spodbuja k neenakopravnosti in nestrpnosti, pomeni tudi kršitev 63. člena ustave. Tako ravnanje pa inkriminira tudi 131. člen KZ-1, ki prepoveduje oz. sankcionira kaznivo dejanje kršitve enakopravnosti.”

Povejmo, da 14. člen ustave določa, da so v Sloveniji “vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine …”, 63. člen pa prepoveduje spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti. Kdor v Sloveniji to počne, mu po Kazenskem zakoniku pripada denarna kazen ali zapor do enega leta.

A dr. Avbelj na tem mestu izrecno poudarja univerzalnost svoboščin: “Poudarjam, da vse navedeno velja za katerokoli politično prepričanje (ne samo za SDS), dokler to ne zagovarja nasilnega spreminjanja ustavne ureditve in je tako samo v skladu z ustavo.”

V današnji družbi prihaja do primerov, kjer je isto dejanje z ene strani obravnavano kot diskriminacija, z druge strani pa kot izraz svoboščine. Kako bi pravno opredelili omenjeni primer? Priznani pravnik dr. Jernej Letnar Černič, prav tako iz Nove univerze, pravi: “Slovenska ustava kot tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic pripovedujeta vse oblike diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin. V tem konkretnem primeru gre za neposredno diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine političnega prepričanja, ki neposredno krši načelo enakega obravnavanja.”

Prepoved neenake obravnave tudi za zasebni sektor

Lahko nek lokal, frizerski salon ali ustanova na kakršenkoli način prepove vstop drugače mislečemu? Dr. Letnar Černič: “Načelo enakega obravnavanja morajo zagotavljati vsi, tako javni kot zasebni subjekti. Prepoved diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin morajo uresničevati in varovati tudi zasebne gospodarske družbe. Državni organi seveda morajo preiskovati posege v načelo enakosti kot tudi preganjati domnevne storilce. Če te ne želijo ali ne zmorejo storiti, slovenska država krši svoje pozitivne obveznosti zagotavljati enakopravnost za vse.”

Pozitivna obveznost pomeni, da mora stanje enakopravnosti država sama od sebe nadzirati ter sankcionirati kršitelje. Pregon diskriminacije se lahko začne po uradni dolžnosti na pobudo tožilstva ali pa na predlog oškodovane stranke. Tovrstnemu preprečevanju diskriminacije je namenjen tudi inštitut Zagovornika načela enakosti, ki ugotavlja kršitve po predpisanem postopku. In kot je povedal g. Vičič, je za ugotavljanje diskriminacije po ZVarD potrebno ugotoviti obliko diskriminacije, opredeliti področje, na katerem se je diskriminacija zgodila, identificirati osebne okoliščine, zaradi katere se diskriminacija dogaja, ugotoviti, ali obravnava posega v pravice, svoboščine, koristi ali ugodnosti osebe, ter ugotoviti, ali različna obravnava ne sodi v katero od izjem od prepovedi diskriminacije.

“Le ravnanje, ki vsebuje vseh pet elementov, zakonsko gledano pomeni diskriminacijo po ZVarD,” pove Vičič. “Zagovornik postopek zaključi z ugotovitveno odločbo, v kateri bodisi ugotovi kršitev prepovedi diskriminacije ali pa ugotovi, da v zadevi diskriminacije ni bilo.”

Zagovornik tovrstna dejanja obsoja, Krivic išče razloge drugje

Glede omenjenega primera pa Zagovornik zavzema sledeče stališče: “Nobeno podjetje ali institucija ne sme selektivno ravnati in izključevati ljudi zaradi njihovih osebnih okoliščin, tudi zaradi članstva v politični stranki ne. Prav zato se zagovornik Miha Lobnik odziva na posamezne primere, ki kažejo na nestrpnost v družbi. Tako je nedavno obsodil poškodovanje freske na ljubljanski stolnici in poškodovanje ter simbolno označevanje prostorov nevladne organizacije Zavod Iskreni. Tudi pri takšnih nalepkah je na prvi pogled jasno, da gre za kulturo izključevanja, ki v sodobni družbi ni sprejemljiva in ni način, kako lahko dosežemo družbo demokratičnega sobivanja.”

Nekdanji ustavni sodnik dr. Matevž Krivic pa je do storilcev, ne pa njihovega načina, v zvezi z nalepkami bolj prizanesljiv: “Če je to res (sam tega ne poznam), potem je to seveda v vsakem pogledu povsem nesprejemljiva in tudi nekulturna reakcija na žalitve in izzivanja z druge strani.”

Da je širjenje nestrpnosti do drugače mislečih postalo skrb vzbujajoče, bi lahko razbrali iz besed dr. Letnarja Černiča: “V slovenski polpretekli zgodovini podobne prakse zelo dobro poznamo iz vseh treh totalitarnih režimov, ki so v 20. stoletju preganjali drugače politično misleče.”

Diskriminacija in izključevanje vodita v diktaturo privilegiranih

Vsi sogovorniki so obsodili diskriminatorni pristop do drugače mislečih in izpostavili nezakonitost in kaznivost takšnih dejanj, saj izražajo kulturo izključevanja. Ne le, da takšne metode niso v skladu z vključevalnostjo in strpnostjo, ampak predstavljajo tudi velik korak proti propadu demokracije. Delijo družbo na tiste, ki smejo, in tiste, ki ne smejo; na privilegirane in zatirane.

V zgodovini poznamo mnogo primerov, kjer so bile posameznikom in skupinam zaradi osebnih okoliščin odrečene najbolj osnovne svoboščine; omenimo položaj židov v nacistični Nemčiji, črncev v ZDA v obdobju segregacije ter v Južni Afriki v času apartheida. Žal pa se zgodovina ponavlja tudi v sedanjosti. Izpostaviti velja sistemsko zatiranje pravic žensk v okoljih, ki sledijo šeriatskemu pravu, temu ob bok pa se vse bolj postavlja diskriminacija do konservativcev v Zahodni civilizaciji, kjer kultura izključevanja dosega vrhunec in ruši vse pred seboj: Cenzura v duhu politične korektnosti odstranjuje vse od otroških knjig pa do svetovne zgodovine, v svoji totalitarni maniri pa sega celo do posameznika, kateremu omejuje svobodo izražanja (in še mnoge ostale pravice) na osnovi osebnih okoliščin.

Zdi se, da se kulture izključevanja in sistemske diskriminacije vedno poslužuje tista politična opcija, ki si to lahko nekaznovano privošči (hkrati pa je to znak šibkosti demokracije in nizke politične kulture). Če se naslonimo na Rogerja Scrutona, je trenutno najbrutalnejši izvajalec takšne delitve družbe in hkrati prisvajanja privilegijev na račun diskriminacije svetovna mainstream levica, ki si hoče dati legitimnost s “posvečenim ciljem enakosti”, a v resnici širi totalitarizem in preganja drugače misleče.

40 KOMENTARJI

 1. Vse bolj je jasno, da si Levica v Sloveniji močno prizadeva, za TITOVO “SVOBODO”.

  To je bila Komunistična DIKTATURA, ki je ljudi v letu 1945 in še desetletja potem razdelila na 1.razredne in na 2.razredne.

  Vse to v Sloveniji “zaradi Levici prijaznega sodstva”, je še danes živo.
  Poglejmo RTV, ko vlada Levi, se jim TV prilizuje, kot mačka.
  Ko občasno vlade Desni, ali sredinski, pa začne Nacionalka “streljati z vsemi topovi”,
  Levica pripelje na cesto USTAJNIKE, ki zahtevajo padec vlade. Nosijo sovražne transparente in pozivajo k smrti PV – JJ, pa reče Tožilstvo, da ustajniki tega ne mislijo. Kako mora TOŽILSTVO in SODSTVO vedeti, kaj kdo misli?

  To kar se pa sedaj gredo LEVIČARJI, da prepovedujejo vstop na določena JAVNA MESTA članom (nisem član SDS) SDS, pa res spominja na HITLERJA, ki je Judom odvzel vse dostojanstvo.
  Res so Nacisti in Komunisti-skrajna Levica, prav ISTI.

  Levi-Fašisti, so še veliko hujši od ITALIJANSKIH Fašistov, ki so dovoljevali, da so vsi ljudje lahko šli v parke in trgovine pa še v druge salone – tudi frizerske.

  Levi-Fašisti v Ljubljani dobro vedo, da jim sodstvo krije hrbet. Kaj pravi USTAVNI SODNIK Rok Čeferin, ali je Levici dovoljeno pozivati k smrti ljudi, ki niso Levičarji?

  Tudi ZZB, si je privoščila PLAKAT s sporno vsebino, ki drugače mislečim prepoveduje vstop v njihove prostore. S tem ZZB pokaže, da je sama HUDODELSKA združba, ki dobiva denar od države, da potem s polnim žepom – spodbuja Komunizem in Revolucijo, ki bi spet restavrirala KOMUNISTIČNI TEROR.

  Poznam veliko potomcev PARTIZANOV, ki so danes člani SDS in stranke NSi, pa se ne včlanijo v združbo ZZB, ker ta ne promovira OSVOBODILNEGA BOJA, ampak le KOMUNISTIČNI TEROR.

  To je nekaj tako močno spornega, da se lahko KOMUNISTIČNI TEROR – dogaja SREDI EVROPE!
  Komunisti (Levica-KUL), izvažajo svojo “svobodo” še v EU. Celo Evropsko komisijo in Parlament v Bruslju, so nalagali, šeš poglejte teror-JJ.
  V resnici pa v Sloveniji udejanjajo TEROR_Levičarji. Kako sprevrženo!

  To bo spoznala tudi Evropa in ne bo več nasedala Zgagi, Fajonovi, Jovevi……
  LAŽ IMA KRATKE NOGE.

 2. Če omenjate diskriminacijo, je seveda potrebno omeniti uzakonjeno diskriminacijo proti belcem v ZDA in Južni Afriki. Kvote in nižji standardi za vpis na fakultete za črnce so diskriminacija vseh ostalih. Ta zakonska diskriminacija je v Južni Afriki še veliko bolj izrazita in zaobsega celotno ekonomijo – black economic empowerment program.

  Pa še ena netočnost. Segregacija v ZDA črncem ni odrekala osnovnih svoboščin. Segregacija pomeni ločenost, ne supremacizma. Črnci so do leta 1870 dobili VSE politične pravice zagotovljene z ustavnimi amandmaji. Črnci so bili od takrat tudi voljeni in izvoljeni v kongres in senat. S koncem suženjstva se je supremacizem končal.

  Dokončno je to dejstvo potrdilo tudi vrhovno sodišče ZDA leta 1896 (Plessy vs Ferguson). V tem primeru je sodišče jasno določilo, da je segregacija dovoljena, pod pogojem da so črncem in belcem zagotovljeni enakovredni objekti ter storitve in s tem enake možnosti. Segregacija je bila torej simetrična in je v tem smislu enake zahteve in omejitve nalagala tako belcem kot črncem. Gre za separate but equal doktrino – ločeni vendar enaki.

  V praksi je seveda nastal problem, saj so za črnske objekte in skupnosti skrbeli črnci, za belske objekte in skupnosti pa belci. Enakopravnost posledično ni prinesla enakosti. Ravno zaradi katastrofalnega črnskega samoupravljanja so v 1950-tih letih segregacijo razglasili za diskriminatorno. Od takrat naprej se vsaka neenakost v stanju ali dosežkih dveh ras smatra kot diskriminatorna. Kar je absurd. Posledice te doktrine pa so vse bolj vidne v rasni histeriji, ki se samo še stopnjuje.

 3. Pa še to: bodimo konsistentni. Izločanje ljudi iz javnih površin je seveda neustavno. Nadaljnje, kdor koli opravlja javno službo mora biti zavezan k nediskriminaciji – torej vsi ki so financirani iz javnih sredstev morajo zagotavljati storitve vsem. Kdor se odloči sprejeti javna sredstva, se k temu zaveže. Javna sredstva namreč tudi vsi prispevamo.

  Privatnik pa je lastnik svojega dela in ga lahko odreče komurkoli brez dodatnega pojasnila. Nihče nima pravice človeku naročiti, naj kakšno delo opravi za kogarkoli. Če frizer ne želi striči pripadnikov določene politične opcije, naj jih pač ne striže. Dokler gre na njegov račun ne vidim problema.

  Mora pa v tem primeru vrniti subvencije, ki jih je njegovo frizersko podjetje prejelo iz javnih sredstev – korona subvencije. Če noče striči vseh, naj tudi ne prejema javnega denarja, ki ga prispevamo vsi.

  To je konsistentnost.

 4. V nekem trenutku se bo pasivni odpor in prenašanje nasilja, ker gre za nasilje, moralo končati. Drugo lice te lahko spravi v nebesa, ne pa iz gulaga. Desnica bo morala vzpostaviti svojo organizacijo, preko katere bo izvajala svojo lastno vizijo politične in družbene prihodnosti. Da situacija spominja na leto 41? Morda, vendar se je do 2021 tudi desnica česa naučila. Predvsem se moramo zavedati, da se mora levici prevzeti določanje agende političnega in družbenega diskurza in ji tudi vzeti primat na revolucionarno udarno akcijo. Vse to lahko omogoči samo osrednja organizacija, ki služi kot torišče in lestev odpora, idej in zaščite. Jasno….vsakomur je jasno, da se lahko zgodi, da bo rezultat enak tistemu proti kateremu smo se borili. Samo naše izbire se ožajo.

  • Martin Lavrič – desnica se je predvsem naučila, da je potrebno nagovarjati sredino in to po mojem mnenju vedno bolj intenzivno počne. S tem vzameš levici ključno orožje, ko na vsakih volitvah z ”novim” ”neomadeževanim” ”sposobnim” ”sredinskim” obrazom zasede sredinski prostor. Zato pa eni besnijo, ker z vsakim pretečenim mesecem ura teče in nič ne reče, kajti do novih volitev jim časa zmanjkuje. S Šarcem se je naskok na sredino v bistvu ponesrečil in če jim desnica prevzame sredino tudi nov obraz ne bo mogel potegniti in bo v najboljšem primeru lahko le ponovil Šarčev rezultat.

 5. Poglej, poglej, levičarji, kako ste talentirani in naduti! Še več materiala za razčiščevanje v EU o pritiskih na ubogo medijsko krajino.
  Bivši komunisti, njih pomladek in priveski preko javnih sredstev! Država vas plačuje, da pljuvate po njej. Kar dajte! Samo – kako dolgo še?

  Ste res “poden od podna”! To je vaš domet! Potem pa na RTV3 filozofirate o demokraciji!

  • Levica govori o DEMOKRACIJI, vsa njena dejanja pa kažejo, da hoče uspostaviti KOMUNISTIČNO DIKTATURO, ki je prav enaka, oz še hujša, kot je bil Fašizem in Nacizem.

   Ali Evropa ni obsodila Nacizma, Fažizma in Komunizma-Levih-fašistov ?

   • g. Igor, spet JJ in komunizem. Dajte že prebolet to spremembo. Ljudje se spreminjamo. Vi imate prav bolezensko zamero. Tanja Fajon je bila tudi novinarka javne RTV in je zdaj političarka levice in se nihče ne ukvarja s tem, zakaj je izdala neodvisno novinarsko službo.

   • Slovencsm
    To ni nobena sprememba! Janša je bil komunist in še vedno deluje komunistično! Me ne moti, če tega ne vidite, pomembno je, da okoli 75%
    prebivalcev Slovenije to vidi!

   • Igor, Igor, pozabljaš samo to, da se JJ pogosto samo brani.
    Seveda, komunisti tega niste vajeni, saj v vašem obdobju vladavine (predolgem), se tudi braniti nisi smel. Si bila samo ZA – ali pa PROTI. Za PROTI, tako vemo, kako se je za ljudi končalo.

   • Je tvoj šef v Dolini rož že dvignil deponirano partijsko knjigo?

    Pa kaj, če je bil JJ član ZK? Včasih je še vratar moral biti član ZK. Direktor s štirimi razredi OŠ je tudi imel partijsko knjžico. Zato pa firm več ni!

    SD se danes hvali s te tem, da so “ponosni nasledniki komunistov”, pa te to nič ne moti?
    Komunizem ima v svetovnem in tudi našem merilu – najbolj krvave roke! Preberi si ČRNA KNJIGA KOMUNIZMA in me pusti pri miru, tako kot jaz tebe.

 6. V Slovenski družbi je nekaj hudo narobe, nemudoma bodo morale v Slovenijo priti kopetentne in strokovne ekipe, da se bodo na lastne oči prepričale o delovanju medijev, ki so večina v službi leve politike.
  Prav ti povzročajo širjenje sovražnosti, nestrpnosti in razkol v naši družbi.
  Ekstemna levica je še toliko bolj nevarna takrat, ko njihova politična opcija ni na oblasti, da je to tako, je pa zato pri nas najbolj kriva nacionalna televizija Slovenije, ki postaja vedno bolj politično aktivistična. Z svojimi pristopi vspodbuja tovrstna dejanja, ki povzročajo nevarno in turbolenčno ozračje v naši državi.
  Skrajni čas je, da se jo zaustavi in preusmeri na prava pota, da bo resnično neodvisna, saj jo vendarle plačujemo vsi državljani. V kolikor se to ne bo zgodilo, bo njihova prihodnost ostala v božjih rokah. Torej še enkrat, zaustavimo konje, dokler je še ostalo kaj časa.

 7. Kot prvo bi JANŠEVIKI morali upoštevati nalepke na naših nabiralnikih in nam vanje ne nalagati smeti z VELEIZUMI,tovariša Janeza Janše.
  Ali bomo zato,da nam teh smeti ne bodo odlagali,na nabiralnike morali nalepiti še,
  STOP JANŠEVIZMU ???
  DBK je včeraj napisala,da me ne bo več napadala.Bomo videli.

 8. Jaz bi pa šel v enega teh lokalov ali trgovin, nekaj konzumiral ali kupil, nato pa pri izhodu zavpil: “Jaz sem podpornik SDS” 🙂

  (ne glede na to, da baš nisem čisto, saj imajo tudi napake in se z marsičem ne strinjam)

 9. To pa izgleda kot nekakšna slovenska verzija “Juden raus”. Tako se je takrat tam začelo.

  PS:. Naj mi kdo razloži zakaj rabimo inštitucijo zagovornika enakosti . Meni se ta zdi navadna sinekura kjer sicer nezaposljivi moralizatorji za nič dela dobivajo lepe plače. Saj imamo policijo in tožilstvo, ki je dolžno rasizem, apartheit ipd. preganjati. Ne rabmo še nekoga, ki nam pove, da moramo biti pridni.

  • Friderik
   Ne podpiram tega z nalepkami in prečrtanim SDS! A vsak zakaj ima svoj zato! Ste pripravljeni povedati, kaj vse bi SDS dala na področju družbenega in političnega življenja v Sloveniji pod besedo “raus”??? Pa smo spet pri SDS in njenem zaničevanju vsega, kar ni po njihovem okusu!

   • Igor, nisem pripravljen povedati, ker tega enostavno ne vem. Nisem še zasledil nobene akcije ali nalepke ipd., kjer bi SDS pozivala k “raus” nekoga . Imajo koalicijsko vlado v kateri sodelujejo in k sodelovanju pozivajo tudi druge stranke. Kaj si nekdo želi in pri tem nič ne naredi je povsem irelevantno. Dejanja štejejo. Me pa veseli, da ne podpirate tovrstnih akcij. Res so neokusne.

   • Ni opravičila. Tega se ne dela. Jutri bomo pa na vrsti drugi, ko nekomu ne bo pasalo, da gosti recimo levičarja ali pa katolika ali kaj podobnega.

   • Pa to je svetovni fenomen, to ni samo v Sloveniji. Legla ekstremnih levičarjev so na svetovnih univerzah in v svetovnih medijih, sodobni umetnosti (ki to ni). Na žalost je tudi znanost postala politična. Še šport prevzemajo levičarji s svojimi ekstremnimi idejami, kaj delajo nogometaši, ki se grejo nek antirasizem z rasizmom na primer Čeferin pa moški tekmujejo v ženski konkurenci.
    Levičarske ideologije so nadomestilo za religijo. Smisel življenja mnogih mladih je boj proti desničarjem, boj proti zahodni družbi kapitalistov in prostega trga in bogatašev in onesnaževalcev tega planeta, v praksi je to boj proti heteroseksualnim belciem, sploh če so kristjani. ”A ni lepo in poseben smisel mi da, če imam zraven mojega imena napisano ”okoljski aktivist””, mladi so naučeni, da se morajo boriti proti zahodni družbi (namesto da bi bili hvaležni zanjo) in da je človek rak tega planeta, da so vsi deničarji fašisti…
    Če si priznate ali ne, že lep čas živimo pod diktaturo levičarsko. Predvsem nezadovoljni mladi temu nasedejo, jim operejo možgane na facebooku in ti najdejo v boju za ”pravičnejšo družbo” svoj smisel življenja.

  • Friderik, popolnoma se strinjam. Te institucije absolutno ne potrebujemo. Samo eno enakost priznavam – enakost pred zakonom. V vseh drugih stvareh smo si različni – in to je bogastvo civilizacije. Tudi v naravi je tako. Vsaka agitacija k enakosti je nenaravna!

 10. Rudolf Kočar – dobro napisano.
  Dodal bi, da je vsaka privatna oseba z javnim izražanjem postane tudi javna oseba. To velja tudi za privatnike, ki poslujejo na trgu. Torej lahko nalepiš takšno nalepko na vrata, ampak vedeti moraš, da bo to imelo možne posledice na poslu.
  Iz tega stališča je dejanje lastnika neumno, bebasto in bedasto (bodisi, če je to storil sam, ali če je to zavestno dopustil nekomu drugemu).

  • Rokc
   Dobro razmišljate.
   Obrtnik mora biti res “čez les”, če odganja stranke, ki volijo drugače, kot on.

   Sama mislim, da so mu Levičarji zagotovili, da mu bodo povrnili ŠKODO ZA IZPAD DOHODKA.
   Vedeti moramo, da je Levica “shranila veliko družbenega denarja”. Zato ji ni škoda, če podkupuje tiste, ki bi pomagali rušiti to vlado.

   Kajti Levica ima sedaj res hudo ABSTINENČNO krizo, ker ne vlada. Prepričana je, da če ona ne vlada, naj država raje propade. To obnašanje NESTRPNE in SOVRAŽNE Levice, res presega že vse meje dovoljenega!

   Sprašujem se, če je VARUH človekovih pravic, namenjen tudi za Desne, ali brani izključno Leve?

 11. Pravni strokovnjak dr. Matej Avbelj z Nove univerze odgovarja: “Odgovor je zelo preprost. Članstvo ali podpora določeni politični stranki je politično prepričanje. Če nekomu zaradi političnega prepričanja naj ne bi bil dovoljen dostop na določene kraje, to predstavlja kršitev 14. člena ustave. Če je dejanje storjeno na organiziran način, tako da spodbuja k neenakopravnosti in nestrpnosti, pomeni tudi kršitev 63. člena ustave. Tako ravnanje pa inkriminira tudi 131. člen KZ-1, ki prepoveduje oz. sankcionira kaznivo dejanje kršitve enakopravnosti.”
  “Povejmo, da 14. člen ustave določa, da so v Sloveniji “vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine …”, 63. člen pa prepoveduje spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti. Kdor v Sloveniji to počne, mu po Kazenskem zakoniku pripada denarna kazen ali zapor do enega leta.”

  Priznani pravnik dr. Jernej Letnar Černič, prav tako iz Nove univerze, pravi: “Slovenska ustava kot tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic pripovedujeta vse oblike diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin. V tem konkretnem primeru gre za neposredno diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine političnega prepričanja, ki neposredno krši načelo enakega obravnavanja.”

  Vsak nadaljnji komentar je v državi ustavno zagotovljene in politično deklarirane vladavine prava nepotreben ter za iskrene, zrele in odgovorne privržence, zagovornike in izvrševalce demokratičnega pluralizma in univerzanih temeljnih človekovih svoboščin ter pravic žaljiv.

 12. V javnem sektorju, ki je 98 % rdeč, imajo kar poimenske pisne sezname, kdo po ministrstvih 8n agencijah je član SDS. Metode, ki jih uporabljajo proti tem ljudem, pa so ogovarjanje, širjenje laži, označevanje za nesposobne, zelo pogosto je skrivanje informacij pred temi ljudmi družno s strani vseh ostalih sodelavcev, ekskomunikacija, mobing, odkrite fizične grožnje in grožnje z izgubo zaposlitve, poniževanja, odvzem delovnih področij in pristojnosti, vsiljevanje najnižjih nalog, ki ne pritičejo strokovnim znanjem, izobrazbi in izkušnjam, insceniranja situacij, ki blatijo udeležence in podobno. Praviloma ob tovrstnem šikaniranju člani ali simoatizerji odidejo sami. Doživljeno na lastni koži, ob še dvema sodelavcema, članoma in/ali simpatizerjema SDS. Oni imajo aktivne, organizirane vojščake, zato pa svoje dosegajo.

  • Ula, to kar ste povedali, vam verjamem da je res. Do sedaj se je to delalo prikrito.
   S temi NALEPKAMI pa se je jasno pokazala RESNICA, kdo je v Sloveniji nestrpen in agresiven.

   Vse to lahko primerjamo z RASIZMOM, ki ga javno izvaja Levica in dobro iz “državnih jasli” plačana (Bandelli tega ne problematizira) ZZB. Slednja se upira navodilom – SAZU, da bi prenehali s SOVRAŠTVOM in spoštljivo oprostili drug drugemu tudi genocid po 2.s. vojni.

   Temu pa se je ZZB uprla, čeprav ima na hrbtu še največjo težo ZLOČINOV.
   Levica se trudi, da bi še naprej zatirala, tako, kot je bila praksa v “Titovi svobodi”.

   Takrat nismo poznali VEČSTRANKARSKEGA sistem. Kandidirali so lahko vedno le Komunisti, zato so vedno ZMAGALI.

   To prakso hoče LEVICA vsekakor obdržati in celo utrditi.
   Čas je, da se ZZB razglasi za prepovedano organizacijo, ki časti ZLOČINE, z NOB pa nima skoraj nič, ker časti samo Revolucijo.

   Tako nas misli velika večina Slovencev, katerih predniki so bili PARTIZANI, oziroma so podpirali NOB, ne pa Revolucije.

   • Tako kot ste zapisali, ga Kraševka. In verjemite mi, da se v javnem sektorju to počne, zelo izrazito z dejanskimi člani SDS ali pa simpatizerji desnice (kajti vsak simpatizer desnice je za rdeč javni sektor itak že eo ipso član SDS). Tudi jaz bi ZZB razglasila za prepovedano. Breme zločinov zoper človeštvo, ki so ga pripadniki te organizacije zagrešili z množičnimi grobišči, masovnimi pomori neoboroženega ljudstva, tudi žena in otrok, je preveliko. Samo izredno bolne družbe takšne organizacije tolerirajo, kaj šele, da bi se ves državni vrh udeleževal njihovih lažnivih mitingov in shodov, na katerih potvarjajo zgodovino in zanikujejo zločine kot “pravico zmagovalca”, kot je javni govoril fuj brkač, naj mu sodita Bog in zgodovina.

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime