Istospolni pari do otrok preko ustavnega sodišča?

vir foto za fotomontažo: pixabay.com

Po referendumu o Družinskem zakoniku in referendumu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, kjer smo Slovenci prepričljivo zavrnili posvojitve otrok v homoseksualne zveze, skuša dvakrat izraženo voljo volivcev Varuh načela enakosti Miha Lobnik zaobiti preko presoje ustavnega sodišča.

Vložil je zahtevo za oceno ustavnosti določb Zakona o zakonski zvezi, ki določajo, da je zakonska zveza življenjska skupnost moža in žene ter člene, ki se nanašajo na posvojitev.

Na dopisni seji je vlada sprejela mnenje, da je trenutna ureditev v skladu z ustavo. Posebej izpostavljajo, da je posvojitev namenjena predvsem koristi otroka in ne pravicah odraslih, zato odrasli tudi ne morejo biti diskriminirani na podlagi izvrševanja te pravice. Prihodnost sedanje ureditve družinskih razmerij je tako sedaj prepuščena ustavnemu sodišču.

Leve stranke so že dvakrat v Sloveniji poskusile uzakoniti izenačitev zakonske zveze z skupnostjo dveh oseb istega spola in obakrat se je tovrstni redefiniciji družine po robu postavila civilna družba, ki je z dvema referendumoma dosegla, da ureditev družine temelji na zakonski zvezi moža in žene. Ena izmed ključnih tem so bile prav posvojitve otrok, za katere smo se Slovenci jasno opredelili, da zaradi koristi otroka ostajajo izključno v domeni raznospolnih parov.

Je pa na podlagi družbenega konsenza kasneje sprejeta zakonodaja istospolnim omogočila praktično vse pravice, razen posvojitve otrok in oploditve z biomedicinsko pomočjo, pri katerih dobrobit otroka odtehta nad pravicami para, ki si otroka želi.

Pet let po zadnjem družinskem referendumu si LGBT aktivisti želijo spremeniti tudi to. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki se je kot gejevski aktivist in organizator kampanje izpostavil tudi pri referendumu leta 2015, je na poziv dveh posameznikov Družinski zakonik, Zakon o zakonski zvezi in Zakon o partnerski skupnosti vložil v ustavno presojo. Ustavno sodišče je k mnenju pozvalo tudi vlado, ki je predvčerajšnjim sprejela mnenje, da trenutna ureditev ni v neskladju z Ustavo.

Lobnik: To, da istospolni ne more posvojiti otroka, je diskriminacija

Lobnik je prepričan, da gre za diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, ker dve osebi istega spola ne moreta skleniti zakonske zveze in posvojiti otroka. Čeprav sam priznava, da sta obe obliki skupnosti izenačeni na področju materialnih ugodnosti, zahteva izenačitev še na simbolni ravni. V argumentaciji celo zagovarja, da naj bi se istospolnim parom zaradi tega posegalo v dostojanstvo posameznika.

Z različnim poimenovanjem različnih zvez pri obrazcih za opredelitev stanu (samski, poročen, ovdovel, v partnerski skupnosti …) član istospolne partnerske skupnosti ob izpolnjevanju obrazcev razkrije svojo spolno usmerjenost, kar naj bi bil poseg v varstvo osebnih podatkov.

Zahtevo po posvojitvi Lobnik utemeljuje z izigravanjem trenutne zakonodaje, ki jo nekateri homoseksualni pari izvajajo, da vseeno pridejo do otrok, čeprav priznava, da je aktualna zakonodaja v skladu z referendumsko voljo volivcev. Še več, kot razlog za potrebo po spremembi navaja možnost, da biseksualna oseba v času, ko je v zvezi z osebo nasprotnega spola lahko posvoji otroka, v zvezi z osebo istega spola pa ne.

Vladno mnenje trenutno še ni javno dostopno, smo pa neuradno uspeli izvedeti, s katerimi argumenti vlada Ustavnemu sodišču dokazuje, da je trenutna ureditev v skladu z ustavo. Pri tokratnem odločanju ustavnega sodišča ne gre zato, kakšna ureditev bi bila bolj pravilna ampak gre zgolj za vprašanje, ali je trenutna ureditev v neskladju z Ustavo. Vlada je prepričana, da ni.

Slovenci smo z dvema referendumoma pokazali, kakšno definicijo družine si želimo

Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Tako iz ustave kot iz njenih osnutkov in razprave ob sprejemanju je jasno razvidno, da so snovalci ustave skušali zagotoviti ohranitev in obliko izključno skupnosti moža in žene.

Tako Evropska konvencija človekovih pravic kot tudi praksa Evropskega sodišča za človekove pravice kaže, da si za zakon zreli moški in ženske ustvarijo družino v skladu z domačimi zakoni. Da zavrnitev pravice do poroke istospolnim parom ni kršitev konvencije, v več sodbah ugotavlja tudi ESČP.

V sodbi Schalk in Kopf proti Avstriji denimo ugotavlja, da je ureditev zakonske zveze v pristojnosti države, način pa se glede na socialno in kulturno vlogo v družbi razlikuje od države do države. Slovenci smo tukajšnjo kulturno vlogo jasno pokazali z dvema referendumoma, kjer so se volivci izrazili proti spreminjanju definicije zakonske zveze.

Posvojitev ni pravica odraslega, ampak otroka. Odrasli ne more biti diskriminiran na podlagi pravice do posvojitve

Z izenačitvijo z istospolno skupnostjo bi se izničil pomen posebnega statusa zakonske zveze moža in žene, katere pomen je v zasnovanju družine. Zaradi bioloških danosti to lahko naredi le skupnost moškega in ženske. Nabor pravic, ki izhaja iz same zveze pa je tako v zakonski zvezi kot partnerski skupnosti enak, ne glede na njeno poimenovanje.

Pod znanimi pogoji, ki jih določa zakon, namreč vsakdo lahko sklene zakonsko zvezo ali partnersko skupnost, ne glede na osebno okoliščino spolne usmerjenosti. Pogoj za sklenitev je namreč, da gre za dve osebi, ki nista v sorodu, ter da sta različnega oz. istega spola, odvisno, ali sklepata zakonsko zvezo ali partnersko skupnost.

Diskriminacije pa se ne da dokazovati na podlagi možnosti posvojitve otrok, saj posvojitev otroka ni človekova pravica, ampak pravni postopek za uresničitev pravice otroka. Razlikovanje je tako posledica zagotavljanja koristi otroka, da ima mater in očeta. K zaščiti otrok pa se država zavezuje tudi v 56. členu Ustave.

Tudi ESČP opozarja, da je posvojitev namenjena zagotavljanju družine otroku in ne zagotavljanju otroka družini. Zagotavljanje družine nima zveze s spolno usmerjenostjo članov skupnosti, ampak z obliko skupnosti, zato pri posvojitvah sploh ne gre za diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti ampak razlikovanje na podlagi oblike življenjske skupnosti. In ker posvojitev ni pravica odraslega, na tej osnovi odrasli tudi ne more biti diskriminiran.

Tudi iz preteklih odločitev Ustavnega sodišča izhaja, da trenutna ureditev ni v nasprotju z ustavo

Tudi v preteklosti Ustavno sodišče na področju definicije zakonske zveze ni ugotavljalo neustavnosti. Te so se pojavile le pri dedovanju, kar pa je že bilo razrešeno. Če bi šlo za neskladnost z ustavo, potem tudi ne bi dovolili družinskega referenduma 2015.

Tudi navajanje različnih stanov ne more biti kršitev človekovih pravic, saj država ni dolžna izenačiti zakonske zveze s partnersko skupnostjo. Ne glede na to pa morebitno nelagodnost istospolnih parov že rešujejo tako, da se v primerih, kjer gre za enake pravice uporablja izraz »zakonska zveza ali partnerska skupnost«.

Za otroke gre – česar niso dosegli na referendumu, skušajo na sodišču

Glede na to, da so vse pravice, ki se nanašajo na odnos med partnerjema za zakonce in istospolne partnerje izenačeni, je jasno, da so pobudniki referenduma leta 2015 imeli prav, ko so opozorili, da gre za otroke. Prav to – otroke – namreč  zahtevajo s postopkom na ustavnem sodišču.

Iz argumentov tako vlade kot Lobnika je razvidno, da trenutna ureditev nikakor ni v neskladju z ustavo, zato odločitev ustavnega sodišča ne bi smela biti presenečenje. A glede na trenutno sestavo in nekatere prakse iz tujine se lahko zgodi, da bo ustavno sodišče prekoračilo svojo pristojnost zgolj razsojanja o tem, ali je trenutna ureditev na polju ustavnega.

V primeru, da se bo US odločilo za ustavni aktivizem in skušalo po sodni poti izenačiti različne skupnosti mimo jasno izražene ljudske volje, pa bo to žalosten dan za demokracijo. Kot je žalostno tudi, da se Miha Lobnik v svoji argumentaciji sklicuje celo na Konvencijo otrokovih pravicah, da bi za ceno tega, da homoseksualni pari lahko dobijo otroka, prav te otroke prikrajšal za očeta ali mamo.

Na podlagi vseh zapisanih argumentov je jasno, da je razlikovanje med raznospolnimi in istospolnimi zvezami na področju posvojitev in umetne oploditve ne le ustavno dopustno, ampak tudi potrebno. Razlika je namreč utemeljena na koristi otrok. A pri pobudnikih ustavne presoje te očitno niso ravno v ospredju.

22 komentarjev

 1. Ustavno sodišče, ki to ni več. Je le še sodišče za obrambo levičarstva in dekadence in bo skladno z zahtevami levo-dekadentnih lobijev, ki so te nesposobne sodnike postavili na to mesto, tudi uresničilo. Eden ali dva od teh sodnikov bosta sicer pisala ločene sodbe, kaj več pa ne bosta dosegla.
  So pa ti dekadenti lobiji jalovi nazadnjaki in čez 5, 10 ali 15 let bo ta jalova politika propadla, tako v svetu, kot pri nas. Od praveka sta bila Adam in Eva, oče in mati. Dekadenca je uničila Grčijo, Rim, ZK, in bo tudi Bruselj. Rezultat za preživetje pa je bila vedno zdrava družina. Pustimo nazadnjakom svobodo, da se samouničijo. Napredni raje usmerimo energijo v svoje potomce!

 2. Homoseksulanost je napaka narave.Istospolni pari pač ne morejo spočeti otrok in jih zato tudi ne morejo imeti. Vsi poiskusi, ki skušajo naravne zakone obiti so nenaravni in prej ali slej se narava nad takšnim početjem maščuje.
  Otrok potrebuje mater in očeta, da se lahko naravno razvija. To niso floskule, to je dejstvo, ki je tudi znanstveno utemeljeno. Strokovnjaki vedo povedati, kakšne traume preživljajo otroci, ki živijo brez matere, ali očeta. V homoseksulanih družinah so razmere še hujše.
  Zato, da bi ugodili dvema homoseksualcema, izpostavljamo otroka, ki ga bo celo življenje spremljal kompleks in bo najverjetneje imel psihične traume.
  Ko se najrazličnejši varuhi človekovih pravic zaklinjajo, da se njihove pravica končajo tam, kjer se začenjajo pravice drugih, ali pa bolj staromodno, krščansko, ne stori drugemu to, kar ne želiš, da bi drugi storil tebi, se morajo hooseksualni pari zavedati, da za svoje ugodje povzročajo neugodje svojim posvojencem.
  Vso bogastvo tega sveta ne more nadomestiti izgubo staršev.
  Tega se moramo zavedati in ne smemo dopustiti takšna protinaravana in tudi protinravna posvajanja.
  Če si to privoščijo pohlepni bogataši, temu ne smemo slediti.
  Miha Lobnik pa se naj ukvarja s tem, kako bo revnim otrokom zagotovil srečno mladost v družini, to je v zavetju doma z očetom in materjo.

 3. Ker so homoseksualne zveze jalove, hočejo to dejstvo popraviti umetno, z zakonodajo. To je nekako tako, kot, da invalid z eno delujočo roko zahteval, da mu zakonodaja priznava, da ima obe roki delujoči.
  Naj mi še nekdo razloži zakaj imamo urad varuha načela enakosti. Čemu služi? Saj je enakost že zagotovljena z raznimi zakoni in tudi sankcije za tako kršitev so predpisane. Kaj razen “modrovanja” počne imenovani varuh? Nič. Sinekura za dobro plačo.

  • Nataša Valant
   Že v naprej obsojaš o vzgoji! Kaj so pa starši teh homoseksualcev naredili narobe, da so to
   postali! Je treba te starše poslati pred sodišče? Po vaše, že! Svoboda prinese več kot kakršnokoli prepovedovanje! Mračnjaštvo nima prihodnosti! In svet ne pripada nam, ki sedaj živimo, ampak bodočim rodovom!

   • Tu se strinjam. Otroci heteroseksualcev postanejo homoseksualci. To pomeni, da otroci homoseksualcev ne bodo kara tako postali geji. Vsak ima pač prirojene nagone.

    Sicer pa bi pri tehtanju ali dovolimo gejem posvajanja, morali pogledati kakšni so odrasli otroci v državah kjer te posvojitve že imajo, npr. Nizozemska.

 4. Naj LGBT-jevci posvojijo svoje otroke,če jih imajo iz prejšnje ali izvenzakonske skupnosti.
  Nikakor pa ne naših, ki njih bže tako ni dovolj.
  Kot pravilno ugotavlja Friderik ”Ker so homoseksualne zveze jalove” moram dodati da je vedno več jalovih tudi normalnih družin. Žal.

 5. Jaz sem sedaj drugi “Simon” kot oni zgoraj, moje mnenje pa je, da to nikakor ne more biti stvar sodišč, da o tem odločajo.

  To ni niti pravni niti družbeno-moralni niti ideološki, niti politični, ne versko-moralni problem, prav tako ni to problem (ne)kršenja človekovih pravic, … To je namreč zgolj strokovno vprašanje. O tem bi se morala izjasniti stroka: psihologi, strokovnjaki za družino, pediatri, … Seveda pri tem upoštevati tudi korist otroka oz. vpliv nanj. Mi lahko tu do nezavesti laično nabijamo o tem kaj je dobro ali ne za otroka, v vseh teh razpravah pa pogrešam stroko.

  Drugače nimam nič proti homoseksualnosti, to ni nobena izrojenost. Kako lahko to kdo reče, saj je tudi homoseksualce ustvaril Bog in to z nekim namenom in obstaja tudi med živalmi, kar vam lahko potrdi vsak kmet.

 6. Druzina je najvecji dar, najmocnejse in najvarnejse gnezdo clovestva!
  To ja nastalo in se vedno nastaja iz ciste Ljubezni moza in zene, ki to Ljubezen prenasata z vzgojo, varnostjo na otroke ob bozjem navdihu. Tu so rasle in bodo se vedno rasle zdrave korenine za vso clovestvo. Vzor nam je Sveta Druzina! Zdaj v “modernem” casu pa je treba to druzinsko idilo unicit in tu so ego-pametni homoseksualci, lezbijke…Prav, ce to cutite zivite skupaj, ampak nikoli niste in ne boste druzina! Otrok potrebuje mamo in oceta! Tudi po sodnijski poti ne sme biti ta vasa bolana, sramotna zelja uresnicena. Zdrave druzine=zdravo clovestvo. Posvetujte se z druz.terapevti, da boste vsaj mal normalno zaziveli!
  DRUZINA JE : OCE + MATI + OTROK!!! Lp Lojze Grojzdek

  • Informacija iz lastnih izkušenj: negativne posledice ostanejo otrokom vse življenje.

   Ne moreš pa delati vzporednic med enostarševskimi družinami in zahtevami istospolnih, da so otroci njihova “pravica”.

   Enostarševske družine obstajajo iz različnih vzrokov – nenadna smrt partnerja, ločitev zaradi nasilja v družini, prevare … A še vedno ima oseba, tako imenovana samohranilka ali samohranilec, možnost – in obveznost – da se o odsotnem očetu ali materi pogovori z otrokom. Po možnosti v pozitivnem tonu. Da otrok ve, kdo je njegov odsotni starš. To je pomembno, čeprav so tudi hude zgodbe zadaj. Nekatere tudi grozljive.

   Da ne bo pomote: nič nimam proti istospolnim osebam. Zaslužijo si spoštovanje kot vsi ostali. Dokler svojega načina življenja ne vsiljujejo ostalim in svojih želja ne uresničujejo na egoističen način na škodo otrok.

 7. Otrok ima pravico, da ga vzgajata heterospolna starša, ker je tak pač naravni red!
  Otrok, ki ga posvojita homoseksualca, se zaradi zgleda ne more normalno razvijati!
  Homoseksualnost je pač odklon, človek homoseksualec pa je prav tako od Boga ustvarjen in mu morajo biti zagotovljene vse človekove pravice!
  Homoseksualni ljudje nikakor ne smejo biti stigmatizirani!
  Invaliden otrok je odklon od normalno zdravega otroka, v človeškem smislu pa je zdravemu otroku enakovreden!
  Otroci homoseksualnih družin bi bili zelo verjetno stigmatizirani!
  Družina kot oče, mati in otroci mora biti na vse načine zaščitena in nikoli ne more biti kaka druga oblika družine z njo izenačena.
  Je res človekova pravica, da ima človek vse kar si poželi!?
  V Evropi živimo v izobilju.Smo na toplem pozimi, nismo lačni, samoumevno je, da pred hišo stoji avto, počitnice si lahko privoščimo…Berite pričevanja tisočev ljudi, ki so se morali v življenju marsičemu odpovedati, pa so praviloma kar srečni na starost!
  Strinjam se, da bi na omenjeno temo morala glavno besedo imeti stroka z več področij, zanesljivo pa ne US, s suhoparno pravniško dikcijo !
  Otrok nam mora biti kot svetinja!
  Za otroka skoraj nobena rešitev ni dovolj dobra!
  Otrok potrebuje LJUBEZEN, ki je največkrat še roditelji ne znamo prav izkazovati!

Komentiraj