Grafiti "Jezus" razburjajo, podane prijave na policijo. Kaj pa drugi, bolj grobi grafiti?

Vir: FB profil Planinskega društva Postojna
POSLUŠAJ ČLANEK

Po Sloveniji se zadnje čase pojavljajo grafiti z napisom Jezus. Pojavljajo se tako v mestih kot celo na avtocestnih nadvozih in opornih zidovih. Pojavili so se tudi na skalah na poti na Nanosa, kar je bil povod za to, da so v Planinskem društvu Postojna tudi že poslali prijavo na policijo.

Napisov je na poti na Nanos okoli 10

Pred kakšnim tednom so se v medijih pojavile pritožbe planinskega društva Postojna, češ da so se na poti na Nanos pojavili grafiti z napisom »Jezus«. Grafite so označili za vandalizem in ga kot takega že prijavili policiji.

Kot so povedali, »takšni neestetski napisi v takšni obliki ne sodijo nikamor, še najmanj v naravo«. Po njihovih besedah tudi kazijo okolico in prijetno izkušnjo pohodnikov. Po njihovih besedah taki grafiti mečejo slabo luč tudi na samo društvo. Teh napisov je med potjo na Nanos na skalah po besedah društva okoli 10. Na zapisu na družabnem omrežju Facebook so grafite v društvu označili za fanatični vandalizem.

Poleg njih so se na nekaterih mestih pojavili tudi plastificirani letaki. Na enem izmed njih med drugim piše »Jezus je Bog. Pokesajte se!! Pekel je resničen in neskončen, dragi ljudje!!!«.

Zavod RS za varstvo narave je sicer ob tem povedal, da predpisi s področja varstva narave, ki veljajo na območju izvedenih grafitov, tega početja izrecno ne prepovedujejo. Omejitve so v glavnem vezane zgolj na izvajanje gradbenih posegov, zemeljskih del in rabe prostora. Pot na Nanos sicer spada v okvir Krajinskega parka Južni in zahodni obronki Nanosa in Krajinskega parka Južna in zahodna pobočja z vrhovi Pleše, Grmade in Ture. Tudi Zavod RS za varstvo narave je na policijo podal prijavo.

V planinskem društvu so tudi povedali, da se dogovarjajo z lastniki zemljišč in iščejo primerna sredstva, da bi bila sanacija ekološka in učinkovita.

Grafit se je pojavil tudi na skali ob višnjegorskem klancu

Podobni grafiti pa se pojavljajo tudi drugje, npr. v mestih, pa tudi na avtocestnih nadvozih in opornih zidovih. Na Dars so povedali, da grafite, napise in druge poslikave že odstranjujejo in načrtujejo, da bi jih lahko odstranili v prihodnjih tednih. So pa, kot so povedali, v preteklosti to že počeli, a s tem ustvarili zgolj nove, sveže površine, ki so jih grafitarji ponovno uporabili.

Zaradi tega naj bi se v prihodnosti v Darsu tudi sestali s policijo. Ena izmed možnosti je tudi prekritje površin na portalih (se pravi na elektronskih tablah nad avtocestami in hitrimi cestami) s folijo, kar bi omogočalo lažje odstranjevanje grafitov.

Grafiti z napisom Jezus se sicer pojavljajo na težje dostopnih mestih. Enega izmed njih lahko opazimo tudi na skali na višnjegorskem klancu, nekdaj enem najbolj smrtonosnih avtocestnih odsekov v Sloveniji, ali pa na betonski galeriji pred trojanskimi predori. Podobni grafiti se pojavljajo tudi v drugih državah.

Po besedah Darsa stroški odstranitve grafitov niso zanemarljivi. Odstranitev enega izmed grafitov na sicer razmeroma veliki površini stebrov podporne konstrukcije viadukta je bila ocenjena na približno 10.000 evrov. Vse stroške odstranitve po zakonu o cestah poravna povzročitelj, upravljavec javne infrastrukture pa ima možnost, da stroške izterja. Dars sam pristojnosti za kaznovanje sicer nima, lahko pa tovrstna dejanja prijavi policiji. Pri tem lahko obstaja tudi sum kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari po 220. členu Kazenskega zakonika, za kar je predvidena denarna kazen ali pa zaporna kazen od 1 do 2 let.

Zaenkrat sicer še ni jasno, kdo oziroma koliko ljudi riše omenjene grafite. V Slovenski škofovski konferenci so povedali, da sami z omenjenim grafitom niso povezani. Dodali so še, da je širjenje imena Gospoda Jezusa lahko povsem primerno dejanje oznanjevanja evangelija, a se to ne more dogajati z risanjem grafitov po tuji lastnini in brez ustreznih dovoljenj. Tovrstna dejanja po njihovih besedah sploh niso primerna na površinah, na katerih grafitarska subkultura ni dovoljena, niti takrat, ko nekdo za svojo grafitarsko dejavnost izbere verski motiv.

KOMENTAR: Uredništvo
Družba različnih meril

Grafiti so, predvsem v urbanem okolju, dokaj pogosti. Vsebina je različna, pogosto tudi groba, žaljiva, vulgarna, čaščenje diktatorjev ali pa celo pozivi k uboju. Pa v takšnih primerih reakcije raznih društev niso niti približno tako ostre, kot v primeru grafitov »Jezus«. Da bi klicali policijo, pa sploh še ni bilo zaslediti. Dokaz, da smo družba različnih meril, različnih vatlov in precejšnje nestrpnosti. Pri čemer pa seveda v vseh primerih velja, da se po tuji lastnini ne spodobi pisati, risati ali packati.

Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Ekskluzivno za naročnike

zamišljenost, prepad, otrok
Čokolinčki
21. 5. 2024 ob 6:10