Bi Robert Golob z omejevanjem pridelave mesa rešil Slovenijo in svet? To pravijo slovenski kmetje

vir: pixabay.com

“Vsi govorimo o podnebnih spremembah. Kmetijstvo je zelo pomemben dejavnik. Živinoreja in konzumacija mesa je prevelika in samo en dan ali dva dneva brez mesa, če jih zares naslovimo, bodo rešili v kratkem času ravno to pomanjkanje krmil, pšenice za živinorejo v Sloveniji. Seveda moramo kmete ustrezno s subvencijami preusmeriti iz živinoreje, ne da jih pustimo na cedilu,” je na nedavnem predvolilnem soočenju dejal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob.

Od kod izhajajo njegove trditve in kaj nanje v slovenskem kontekstu odgovarja Kmetijsko-gozdarska zbornica?

Članki z naslovi, kot je “Zakaj je jesti manj mesa najboljša stvar, ki jo lahko naredite za planet”, so v zadnjih letih v svetovnih medijih stalnica. Vse več ljudi se na podlagi smernic svetovnih organizacij odloča za delno ali popolno izključitev mesa in živalskih produktov iz svojih prehranjevalnih navad, tako z namenom prispevanja k varovanju okolja kot tudi svojega zdravja.

Pri tem se opirajo na podatke, po katerih je za skoraj četrtino svetovnih izpustov toplogrednih plinov krivo kmetijstvo, pri tem pa ima največji delež živinoreja, še posebej govedoreja.

K segrevanju ozračja naj bi ta prispevala predvsem z izsekavanjem gozdov za pridobivanje površin za rejo (predvsem v Južni Ameriki) in z velikimi količinami metana, ki ga v zrak izpuščajo krave. Nekateri znanstveniki tako pravijo, da bi se morala poraba govedine v zahodnih državah zmanjšati za kar 90 %, če želimo ustaviti nevarne trende podnebnih sprememb. A spet drugi opozarjajo, da vse skupaj še zdaleč ni tako preprosto.

Po njihovem mnenju je generaliziranje, kakor smo mu danes priča pri okoljskih aktivistih, škodljivo, saj ignorira mnoge pomembne dejavnike. Opozarjajo denimo, da statistika na svetovni ravni ne bi smela biti uporabljana za preučevanje lokalnih kontekstov, saj se onesnaževanje, ki ga povzroča živinoreja, v različnih delih sveta bistveno razlikuje; v podsaharski Afriki in južni Aziji je denimo zaradi razlik v gojenih živalih, načinu reje in drugih dejavnikih nekajkrat večje kot v Evropi, in če bi predvsem v omenjenih manj razvitih regijah dosegli napredek, bi lahko ogljični odtis zmanjšali za kar 30 %.

Prav tako nedavne študije ugotavljajo, da odpoved mesu posameznikovega prispevka k segrevanju ozračja ne bi bistveno zmanjšala, saj na daljši rok izpusti ogljikovega dioksida, ki jih povzroča pridelava alternativne hrane, ni veliko manjša. Nekateri vegeterijanci naj bi zaradi povišanih ogljičnih odtisov določene rastlinske hrane imeli celo slabši vpliv na okolje kot vsejedci.

Poleg tega nekateri strokovnjaki pravijo, da se mesu v resnici posveča nesorazmerno veliko pozornosti: po izračunih Richarda Younga npr. en sam let iz Londona v Stockholm in nazaj povzroči toliko izpustov ogljikovega dioksida kot vse rdeče meso, ki ga posameznik poje v enem letu.

Kmetijsko-gospodarska zbornica: Sta slovenska meso in mast res okoljsko bolj škodljiva od obrokov z avokadom in palminim oljem?

Kakšno pa je stanje na obravnavanem področju v Sloveniji? Po podatkih Sursa je povprečni Slovenec leta 2020 pojedel približno 88 kg mesa, kar je precej nad povprečjem EU (70 kg), a še vedno daleč manj kot v Španiji (okoli 100 kg) ali ZDA (125 kg).

V Sloveniji je bilo konec leta 2020 skoraj 30.000 kmetijskih gospodarstev, na katerih so gojili približno 469.000 glav goveda. Pri tem močno prevladujejo družinske kmetije, kmetijska podjetja vzrejajo le 1,7 % živali. Število kmetijskih gospodarstev se pri nas sicer že vrsto let drastično zmanjšuje (v zadnjih 10 letih za četrtino), se pa hkrati povečuje število krav na kmetijo. Z govedino smo sicer v Sloveniji samooskrbni, prav tako s perutnino, ne pa tudi svinjino – te sami pridelamo le 40 %.

Bi bilo slovenske kmete, kot pravi Robert Golob, res treba preusmeriti iz živinoreje v druge panoge? Maja Kožar, predstojnica Oddelka za ekonomiko kmetijstva na Kemijskem inštitutu, je za Slovenske novice dejala, da se po mnenju slovenskega društva agrarnih ekonomistov Slovenija trenutno ne sooča s pomanjkanjem žit, tudi konzumacija mesa ni problematična. “Tudi če bi se Slovenija odrekla konzumaciji mesa delno ali v celoti, to ne bi pomembno prispevalo k blažitvi podnebnih sprememb na globalni ravni,” je zapisala. Kaj pa pravi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki smo jo za odziv prosili na Domovini?

Kot so zapisali, prizadevanja za zaščito narave podpirajo in pri svoji dejavnosti zato veliko pozornosti namenjajo prav ukrepom, ki “spodbujajo prilagajanje kmetijstva vse ostrejšim zahtevam za povečanje dobrobiti živali in ohranjanje naravnega okolja”. Vendar pa opozarjajo, da je “slovensko kmetijstvo zaradi geografskih in podnebnih razmer, lastniške strukture in velikosti (majhnosti) površin posebno”. Kot pišejo, je slovenska realnost v primerjavi s svetom precej drugačna: pri nas prevladujejo travinje, na katerih lahko prehranimo prežvekovalce in konje – “Tako je marsikje možno ohranjati kulturno krajino z živinorejo. Plitva kraška tla, območje Barja, Kočevsko, strmine Haloz, Škofjeloškega hribovja ali Paškega Kozjaka bodisi ni možno fizično obdelovati bodisi je obdelava predraga”.

Pri tem dodajajo, da je “zamenjava v Sloveniji prirejenega  slovenskega mesa in masti v obroku z avokadom ali palminim oljem, oziroma eksotičnimi nadomestili, kaj slab način borbe proti podnebnim spremembam. Ogljični odtis hrane z drugih celin ni primerljiv s hrano, ki je bila pridelana in prirejena v domačem okolju.”

Glede varovanja okolja pa so kmetje že sedaj omejeni z mnogimi predpisi, ki so večinoma višji kot pri hrani, ki prihaja z drugih celin, pravijo na zbornici in jasno zapišejo, da povzemanje splošnih trditev v slovenske razmere “pači sliko varovanja okolja in blaženja podnebnih sprememb”. Slovensko kmetijstvo tako po njihovih besedah “danes za odločanje o sprejemanju različnih omejitev bolj kot kadarkoli potrebuje vizijo, trdnost v stališčih pri zagovarjanju interesov, ki so tudi interesi širše slovenske skupnosti”, saj “govorimo o odločitvah za razvoj panoge ali pot v slepo ulico slovenskega kmetijstva, podeželja in slovenske skupnosti, ki je v minulih desetletjih izrazito zanemarila strateški pomen samooskrbe, ohranjanja kulturne krajine in čim bolj enakomerne poseljenosti ozemlja”.

Poudarijo tudi pomen slovenskih družinskih kmetij, ki omogočajo ohranjanje poseljenosti podeželja in obdelano krajino; dodatne omejitve za slovensko kmetijstvo se jim tako ne zdijo ne smiselne ne potrebne.

V nadaljevanju opozorijo še na dejstvo, da kmetijstvo očitno ni tako ključen dejavnik pri vplivu na podnebne spremembe – kot pišejo, so to dokazale posledice zaprtja družbe zaradi pandemije: ko sta obstala celoten promet in delno industrija, so se podnebne spremembe zelo hitro izboljševale, čeprav je kmetijstvo istočasno delovalo bolj ali manj nemoteno. Hkrati pa je prav kmetijstvo sámo eno večjih žrtev podnebnih sprememb, ki prinašajo vse pogostejše vremenske ujme – “zato si kmetje še toliko bolj prizadevajo za ohranitev narave”.

Zmerno, bolje in ven iz slepe ulice
Tudi pri mesu, tako kot pri številnih drugih rečeh, v od narave oddaljeni zahodni družbi hitro pretiravamo. Zato z odpovedjo slednjemu za dan ali dva tedensko nikakor ni nič narobe. K temu nas, mimogrede, spodbuja tudi Cerkev, ki pravi, naj za ta dva dneva izberemo sredo in petek, se ob tem spomnimo na Kristusovo trpljenje in svojo žrtev darujemo za spreobrnjenje.

Tudi k omilitvi podnebnih sprememb bomo s tem nekaj nedvomno prispevali, bržčas pa precej manj, kot si predstavljajo Golob in podobno misleči okoljski aktivisti. Precej več bomo storili, če bomo – kar se tiče prehrane – banane, ki so na čezoceanki napravile nekaj tisoč milj, zamenjali z domačimi jabolki, ali pa namesto predelanega tujega mesa kupovali od lokalnega kmeta.

To nedvomno prinese tudi nekoliko višjo ceno – a kot v pogovoru na MMC opozarja predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Anja Mager, se lahko ob tem spomnimo na zanimive družbene spremembe, ki smo jim priča: v zgodovini je glavni strošek družine običajno predstavljala hrana, medtem ko so to danes nadomestili (preplačani) avtomobili, telefoni, računalniki in druge materialne stvari: “Tam ne bo težave dati denarja, težava pa bo dati nekaj centov več za liter mleka, en evro za salamo ali nekaj evrov za kakovosten sir,” pravi.

Ob hitro bližajočih se volitvah pa je nedvomno treba paziti, da ne izvolimo vlade, ki bi v imenu okoljevarstvenih parol, ki pogosto niso niti utemeljene niti prilagojene domači realnosti, slovensko kmetijstvo lahko zapeljala v slepo ulico.

10 komentarjev

 1. Ne ubijaj je peta božja zapoved! Kaj bi radi s tem povedali na ta članek pa res ne vem! Humana usmrtitev živali pač ni sporna. Meso je od nekdaj človekova hrana.
  Zanima me, če tudi v primeru abortusa citirate to zapoved.
  Bojim se, da le Golobu dajete podporo v tem času neupoštevajoč vse ostale okoliščine, ki so katastrofa ob njegovem morebitnem prihodu na oblast.

 2. zmanjšanje mesa v prehrani v imenu boja proti podnebnim spremembam, kot ugotavlja že avtor, je brezsmiselno. poleg očitnega (same pridelave in predelave nadomestkov mesa, so tu tudi izpusti prevoznikov, skladišč ipd. pri nas pač ni soje, kokosa in drugih snovi, s katerimi se nadomešča meso.
  še ena v vrsti demagoških trditev.
  mogoče bi razumel, če bi bili po sredi verski ali zdravstveni razlogi, toda eko; a, a.
  človek je vsejedec z razlogom, saj potrebuje tudi beljakovine, vitamine in druge snovi, ki pa so samo v mesu. zato, kot bi lahko brali avtorja med vrsticami, samo po pameti. mesa ni treba črtati z jedilnika, pretiravati z njim pa tudi ni treba. če pa želite biti še eko, pa kupujte lokalno.

 3. Poleg “ne ubijaj”, ki se nanaša na medčloveške odnose, poznamo še med 7 naglavnimi ( smrtnimi) grehi požrešnost. 88, 100, 125 kilogramov letno na osebo verjetno sodi med požrešnost. A to ni problem politike. Požrešnst je zadeva drugih organizacij, ne politike. Ne bo meni politik gledal v krožnik!

 4. Na tak način vladajo zdaj NVO skozi in čez svojo politično strujo, seveda v volilnem boju.
  Kaj bo/bi to pomenilo v dejanskem upravljanju države, ne vem, vem pa, da gre za shizofrenično politično, socialno in družbeno zlizanost, ki je ne znam opredeliti drugače kot SZDL vodenje in upravljanje?
  A so NVO predstavniška telesa naroda?
  A se sploh lahko vključujejo v taki povezavi, kot to počenjajo v Udbokučanistanu …?
  TLE JE NEKI MOČNO NAROBE !

  Nevladne agencije/organizacije tako ali drugače financira še kako , Država-MI ljudje, raja, vsi davkoplačevalci…

  A te kurbe skurbane iz določenega NVO pa se zližejo s samo določeno politiko in preko njih gonijo svoje zadeve…?

  A to pa je po Ustavi in po črkah Zakonodaje, mislite ?
  Nikakor to ne more biti po Postavi in po zakonih!
  To je protiustavno in je protizakonito !

  Sploh pa NVO Nevladne Organizacije – ki jih financira Država/Vlada lahko nosijo tako ime, že to je visoka shizofrenija. Naj bodo kar so, NVO že ne, če pa so NVO, pa naj Država preseka popkovino! Država , ki si sofinancira aktivizem proti sebi, uporništvo in destrukcijo in si reže vejo, seka korenine od katerih živi ? Bejžte, no !

Komentiraj