Po 25 letih konec Skupnosti katoliške mladine. Je bil glavni razlog res poslovanje zadnjih dveh let?

Na četrtkovem občnem zboru Društva SKAM se je Skupnost katoliške mladine ukinila. Za samoukinitev oz. prenehanje delovanja je glasovalo deset predstavnikov lokalnih enot, eden je bil proti. S tem je premoženje nekdanjega društva pripadlo Slovenski Karitas, programi, ki jih je SKAM izvajal pa so bili prenešeni na Zavod Katoliška mladina, ki ga je Slovenska škofovska konferenca ustanovila ob koncu januarja.

»Sklep o prekinitvi delovanja je bil oblikovan na podlagi želje po ustvarjanju okolja, v katerem bi lahko mladi še bolje rasli v odnosu do Boga in bližnjega, česar društvo SKAM ni več zmoglo nuditi,« sedaj piše na spletni strani društva. A kaj to pomeni?

Na občnem zboru je sedanje vodstvo prejšnjemu, ki je društvo vodilo do konca februarja 2018  očitalo “negospodarno ravnanje s pridobljenimi sredstvi, slabo vodenje, slabo komunikacijo vodstva društva in kolegija z računovodstvom, parcialno gledane poročil«, da so nekateri projekti ostali nerealizirani oz. se o njih niso oddali poročil, očitane so bile tudi nekatere druge nepravilnosti. »Letno poročilo jasno kaže, da društvo s takšnimi odločitvami, kot so bile sprejete na področju zaposlovanja in vlaganja v projekte tone in se vztrajno zajeda v prihranjena sredstva preteklih let,« je dejala računovodkinja, s. Andreja Perc, ki je predstavila finance društva za preteklo leto, kasneje pa zaradi »precej prikrivanja za nazaj« še nekaj podatkov za leto 2017.

Društvo je imelo tako po na občnem zboru predstavljenih podatkih leta 2017 nekaj več kot 24.400 tisoč evrov izgube, lani nekaj manj, ob koncu leta 2018 pa je imelo vseeno še več kot 100 tisoč evrov sredstev. Vsa sredstva, tako finančna kot materialna, ki so ga ustvarile generacije pred aktualnim vodstvom, so z ukinitvijo po statutu društva namesto za delo z mladimi postala last Slovenske Karitas.

»Društvo je napačno in slabo poslovalo. Pri tem je šlo ne samo za stvari, ki so šle narobe, ampak gre za izgubo ugleda pri mladih, naših donatorjih, predvsem Slovenski škofovski konferenci in Nadškofiji Ljubljana,« je na občnem zboru zagovarjal tako odločitev direktor društva Matevž Mehle, ki po njegovem mnenju, si kot organizacija ugleda ne more več povrniti ter, da si kot katoliška mladinska organizacija tega v nobenem primeru ne bi smeli privoščiti.«

Na Zavod Katoliška mladina, katerega ustanovitev je SŠK danes tudi uradno oznanila, so na občnem zboru prenesli tudi vse programe, ki jih je doslej izvajala Skupnost katoliške mladine in so nacionalnega pomena: Stično mladih, Taizejske molitve, Evropsko srečanje mladih in Svetovni dan mladih. Hkrati pa bo Zavod mlade podpiral tudi pri ostalih projektih, kot so POTA, Slovenska šola za animatorje, Duhovne vaje za mlade, Plesi do 1h, romanja, pomoč mladinski pastorali na župnijah in ob drugih priložnostnih dogodkih, so sporočili iz Slovenske škofovske konference.

Iz SŠK so nam odgovorili, da je prvi razlog, da zavod ustanavljajo šele po 25 letih delovanja društva pravno-organizacijeske narave, saj omogoča večjo preglednost delovanja mladinske pastorale v Sloveniji, drugi razlog pa je praktične narave: »Želimo se izogniti prepletanju delovnih teles SŠK s civilno-družbeno organizacijo (oz. društvom), ki je po svoji pravni naravi avtonomno«, so zapisali.

Odločitev in očitke smo preverjali tudi pri nekaterih predstavnikih prejšnjega vodstva, ki so bili nad potezo, predvsem pa nad hitenjem, začudeni. Čeprav društvo zadnji dve leti ni poslovalo pozitivno, bi stanje lahko sanirali z nekaj korekcijami in manjšim prestrukturiranjem, ki je bilo sedanjemu vodstvu ob odhodu predlagano. Povedali so, da je SKAM v zadnjih letih pridobil več javnih sredstev kot kadarkoli prej v svoji zgodovini in da bi z nekaj dodatne podpore SŠK, ki je bila k temu naprošena vsako leto njihovega vodenja vendar nerazumljivo neuslišana, ter nadaljevanjem trenda razpisne uspešnosti, brez težav nadaljeval s poslovanjem. Po mnenju enega izmed naših sogovornikov je šlo bolj za vprašanje drugačne vizije sedanjega vodstva in civilno-družbenega statusa Skupnosti katoliške mladine, ki bo sedaj izgubljen.
Nekoliko pogrebno vzdušje je ob klasičnih valčkih in pesmih, kot je What a wonderful world že pred začetkom občnega zbora dobivalo grotesken priokus. Ob poslušanju uvodnega govora predsednice društva, ki je o Skamu skozi celoten (zahvalni) govor že govorila v pretekliku, je bilo jasno, da je usoda društva že zapečatena. Letno in finančno poročilo za preteklo leto so mladi v roke prejeli uro pred glasovanjem, občni zbor je bil razpisan teden prej, vse predstavnike lokalnih enot so na Skamu prej preklicali in jim pojasnili, zakaj je ukinitev društva potrebna. Trud glavnih govorcev je bil očitno usmerjen v ukinitev društva.

Kako bodo programi, ki so prej poslovali negativno, ob spremembi organizacijske strukture sedaj začeli poslovati pozitivno, ni bilo zares pojasnjeno. Je pa le nekaj trenutkov za zagovor in pojasnila dobil nekdanji direktor SKAM-a Tone Česen, na katerega so očitki med drugim leteli.

Kljub pobudam mladih ni bilo posluha, da bi se z ukinitvijo društva počakalo, da bi bili pred njo deležni široke razprave, resnega pogovora s škofom, odgovornim za mlade, soočenja preteklega vodstva z nastalimi razmerami in prejema pojasnil oz. prevzema odgovornosti. Svojevrstno znamenje je bila tudi prisotnost ekonoma ljubljanske nadškofije in tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference, saj sta bila, po naših informacijah, na občnem zboru prvič. Kot je bilo večkrat slišati, da nobena pretekla poteza ni bila narejena zlonamerno, je pričakovati, da bo enako tudi v prihodnosti, pod novim imenom, sedaj tudi uradno – neavtonomno, a z višjo (finančno) podporo Cerkve, ki do sedaj ni zmogla ali ni hotela društva podpirati, kot je obljubljala.

Precej verjetno SKAMa, ki je pod novim vodstvom doživel spremembe in krčenje porabe, ne bi bilo potrebno ukiniti zaradi slabega poslovanja. Zato se zdi to predvsem dober izgovor za manever, pri katerem je mladinsko organizacijo Cerkev spravila pod svoje okrilje. SKAM brez duhovn(išk)e podpore, prostorov in odvzetih cerkvenih projektov bi vendar ostal le senca sebe.

Vizija, načrti in spremembe, ki jih bo prinašal zavod še niso znani, Kljub vsemu je nekaj jasno: nepravilnosti ali napak sedaj ne boste videli – na zavod bodo vendar prenesli le dobre prakse …

12 komentarjev

 1. Če bi prehitro sklepali, bi mislili, da so v Evropi katoličani med seboj bolj podobni. Temu ni tako. Npr. hrvaški in italijanski katoličani, so veliko bolj nacionalistični in goreči kot npr. slovenski katoličani, ki jih še najbolj slikovito oriše pojmovanje “farški potuhnjenci”. Ko človek dobro premisli, ugotovi, da so slovenski katoličani samo Slovenci. Ne predstavljam si, da bi slovenska duhovščina podprla podobnega pevca, kot ga imajo Hrvati – Thompsona. Za slovenske duhovnike, bi bil le-ta verjetno preveč goreč in možat, “nestrpen” itd. Zaključek: slovenska duhovščina, ki se rada hvali, da je zgradila/civilizirala slovenski narod in ga ubranila pred “germanizacijo” (napredkom), pozablja, da ga je le prevzgojila v točno specifične feminizirane ovčke, ki se ne znajdejo na svobodnem trgu in družbi nasploh, ki zahteva drugačne karakteristike posameznika. Več agresije, napadalnosti, samozavedanja, odločnosti… Seveda mora biti to vse izraženo znotraj zakonov in etike. Enako so storili rdeči, vzgajali mladino v bodoče tlačane (umsko pasivne rokodelce).

  Nemške (liberalne) napovedi, ki jih najdemo pred razpadom Avstro-Ogrske so se dokončno uresničile. Slovenska mladina ni pohabljena samo na račun nazadnjaških komunističnih Slovencev, ampak tudi na račun nazadnjaških svojevrstnih (slovenskih) katoliških potuhnjencev. Še tisti uspešni ljudje v Sloveniji, ki jih najdemo predvsem v svetu športa in gospodarstva, so kot pravilo mešanega rodu (Dončić, Akrapovič (ruski priimek), Boscarol (istrijansko-italijanski)…

  Tako, da se resnično sprašujem kje so efektivni dosežki slovenskih škofijskih gimnazij? NsI? SDS? To je to?

  Slovenska duhovščina drži mladino na nivoju petletnega otročka, zato pa je vse kar ustvari slovenska katoliška mladina tako otročje, brez globine in patetično, da bolj spominja na neke hipijske spakedravščine, kot pa rezultat globine duha, kot posledica življenja na katoliški način.

 2. Dodatek:

  Kaj hočem povedati? Od slovenske katoliške mladine, bi nekako pričakoval, da bo sposobna ustvarjati v Republiki Sloveniji. Vemo kakšno je politično stanje v naši domovini. Vendar, če je katoliška mladina totalno nesposobna sodelovati med seboj ter nekaj ustvariti na nivoju to ni krivda nekih levičarjev.

  V komentarjih je razvidno samo jamranje, da država ne podpira slovenske kulture in slovenskih ustvarjalcev. Z nizkocenovno kamero in internetom se danes da ustvariti marsikaj. Toliko cerkva, pa skoraj nič ni na YouTube.

  Zakaj je YouTube iz dneva v dan bolj poln video vsebin, ki jih kreirajo mladi katoličani praktično iz cele Evrope, razen iz Slovenije ni nič? Mar so slovenski katoličani toliko revni, da si ne morejo privoščiti niti ene spletne kamere? Ali je problem v tem, da ni znanja in poguma (farška potuhnjenost)?

 3. Čemu take izjave odgovornih? Ali ne bi bilo možno priti do istega rezultata, če bi dejali: ukinjamo društvo, ker želimo imeti nadzor nad pravnim subjektom katoliške mladine? Zakaj je potrebno delati zgodbe o minusih? Seveda je bil minus, če so bili prepuščeni samemu sebi, SŠK jim ni dajal resnega denarja, čeprav je bil posredni ustanovitelj SKAMA.

  To je nekje dejal škof Glavan, da je pomembno, da so stvari znotraj hirarhije in imajo škofje neposreden nadzor pri pravnih subjektih.

  Kam ta 100% nadzor mladine pelje ve že vsak. Starši slej ko prej spoznamo, da je neumno in kontraprodutkivno, če otroka ves čas nadziraš in mu v letih, ko se mora osamosvojiti kontroliraš in držiš na nitki. Postane neustvarjalen in pasiven. Očitno si želijo pasivne mladine.

  Hvala Bogu imamo Skavte, ki so od mladih in Iskrene, ki so od družin.

 4. Ana ob 20,16

  Res so edino upanje še Skavti, ki združujejo mladino od osnovne šole do študentskih let.

  Mladina rabi poleg obveznosti tudi zabavo in sprostitev.
  Strinjam se, da če odraščajočo mladino držimo preveč “na kratko”, ji ubijemo kreativnost. Pasivni mladi, pa niso ne za delo ne za študij, še manj za ustvarjanje DRUŽINE.
  Ni mi jasno, kaj hočejo Škofje doseči z novo organiziranostjo mladih. Čas bo pokazal, kakšni bodo rezultati tega zavoda.

 5. Tudi jaz bom kaj dodal k temu pisanju in razmišĺjanju.
  Sedanja mladež je vzgojena v duhu korikulima, ki ga svetuje ali bolje rečeno vsiljujejo združeni narodi. Točneje rečeno program UNESCO.
  Drug pomemben, morda odločilen dejavnik je pojav interneta in mobilnikov, tar tablic.
  Mladina danes ne išče več družbe v svojem okolju, sej lahko ostane cel dan v postelji ter brska po omenjenih medijih.
  Ni jim porebno iti v službo, saj za njih skrbijo vrli starši.
  Kako dolgo še, ve samo Bog.
  Zato, narod, niso več zanimiva društva, skupnost, krožki, zabave in podobno.

 6. Mladi so se z veliko večino odločili. Tukaj so pokazali jasno voljo do tega, da ne rabijo več SKAM-a, ki je v preteklih letih res ni bil vzor mladinske kaj šele mladinske katoliške organizacije. Treba je spoštovati njihovo voljo. Navsezadnje je bila to njihova organizacija!

 7. Pridobivanje javnih sredstev v veliko mladinskih organizacijah smrdi. Namreč organizacije ne odgovarjajo več na potrebe mladih temveč na potrebe razpisa. Z drugimi besedami, naprej jih žene hlepenje po denarju. In ravno to se je delalo v preteklih letih. Kljub temu, da je SKAM v zadnjih letih pridobil največ sredstev pa tukaj mladim ne gre v glavo kako je potemtakem nastal tak minus v času ko so oni upravljali z denarjem!

  • Tako kot cerkev ne “odgovarja več na potrebe vernikov” ampak na potrebe globaliziranega multikulturnega sveta. Od česa pa naj mladi živijo? Delovna mesta, ki so na voljo v Sloveniji, so večinoma slabo plačana (med minimalcem pa tja do 1200 € neto), ker v Sloveniji imamo zanemarljivo malo podjetij z visoko dodano vrednostjo. Naše gospodarstvo ni podobno nemškemu, ki temelji predvsem na umskem delu, temveč je bolj podobno italijanskemu, kjer “proleteri” garajo v industrijskih obratih. Zato danes najboljši kadri iz Slovenije “bežijo” v tujino. Mlad izobražen kemik, inženir, zdravnik ipd. tukaj nima kaj početi. Lahko pa gre iz nekih “patriotskih” razlogov delati v tovarno, glede na to kakšno delovno silo potrebuje SLO. Mlade bi bilo potrebno pripravljati na prevzem oblasti torej odgovornosti. Tega pa se ne da doseči v nekih tovarnah s težkim fizičnim delom, ki delavca izžame, da ko ta pride domov, le še pade in zaspi.

   Mentalna lenoba in pomanjkanje poguma ni krščanska ponižnost in skromnost, ampak nesposobnost.

   Prepričan sem, da je edina rešitev Slovenije in njenih ljudi v novi miselnosti, ki bo pri slovenskih individumih zamenjala stare slovenske kolektivne vzorce (omejene na Slovenijo) z novimi, s takšnimi, da bo slovenska mladina znala jadrati v svetovnem (!) gospodarstvu. Vzor bi lahko iskali npr. pri nemških južnih Tirolcih, ki so postali najbogatejša dežela v Italiji, znani po svoji anti-totalitarni drži in gorečemu tradicionalizmu.

   Moramo se soočiti s samimi seboj, z lastnimi šibkostmi in pritlehnimi vzorci. Bog nam bo v veliko pomoč!

   • Se strinjam z vami. Kot mladinska katoliška organizacija si ne smemo privoščiti takega ravnanja. V SKAMu mladi nismo imeli možnosti biti aktivni akterji. Bolj je bila organizacija mladinska samo na papirju saj je o njeni usmerjenosti odločalo le nekaj ljudi, ki so bili pri “koritu”.

    Vrjamem, da bo v novi organiziranosti več te možnosti. Navsezadnje se bo vsaj vedelo kdo pije in kdo plača.

 8. Zanimivost kakšne pa kvasite. Se sprašujem, če ste res mlad? Če ste, mi prosim povejte vaše resnično ime in priimek.

  V SKAMU je imel vedno vodilno vlogo duhovnik postavljen s strani nadškofije. Celo občni zbori so bili vedno zelo dobro zrežirana predstava za javnost. Mladi so bili edini, ki so se vse od začetka pa do njene ukinitve dokaj pogosto generacijsko zamenjali.

  Še vedno sem mnenja, da bi lahko SKAM ukinili brez teh burlesk o minus in blatenju zadnje genercije mladih ter Česnovega vodenja. Kot bi bil Mehle čudežni deček, ki bo s paličico naredil, da bo vse drugače. Morda bo sedaj SŠK oz. kdo drug zavalil denar, ampak dolgoročno ste po mojem osebnem mnenju naredili predvsem strel v koleno. Veliko boljša poteza bi bila, da bi ustanovili zavod in pustili društvo, da bi z roko v roki delala premike v mladinski pastorali.

 9. jojmene… katoliske mladinske ustanove so na slovenskem ze v osnovi redke,zdaj pa tole…

  drzi -drustvo ima povsem drugacen koncept delovanja kot zavod. ze mogoce, da je skam imel bolj zavodski model,ceprav je bilo drustvo.
  prav tako je precejsnja razlika, ce si nacionalna mladinska ustanova, mladinska organizacija ali organizacija za mlade.

  res bi me zanimalo,zakaj je bilo skam treba zapreti…
  finance so zgolj prirocen izgovor – sploh ce jim je slo 23 let dobro in sele zadnji dve leti slabo. projektne finance so zmeraj bile precej zapletena rec…

  se bolj zanimivo pa je,da gredo sedaj skamova sredstva karitasu. to je seveda doloceno v statutu. ampak zakaj je notri omenjena karitas in kdo je sprejemal statutarne dolocbe o tem…?

  kolikor vem, je skam nekdaj nastal kot odgovor na potrebe druzbeno aktivne verne mladine znotraj katoliske cerkve. ampak je te okvire mocno prerasel in postal mocna mladinska ustanova. taka ustanova ne ukine same sebe zaradi slabsega finančnega poslovanja ali zaradi napak vodstvenih delavcev…

Komentiraj