V prvem iz serije člankov o  pogledih mladih na obdobje slovenskega osamosvajanja smo včeraj osvetlili, kakšen zgodovinski pomen današnja mladina pripisuje tistem času in kaj jim življenje v samostojni in neodvisni Sloveniji pomeni.

Danes pa predstavljamo njihovo dojemanje ključnih osebnosti osamosvojitvenega procesa. Odgovori dvesto enega anketiranca iz osmih različnih skupin mladih so večinoma enotni – ključni osamosvojitelj je Milan Kučan, takoj za njim pa Janez Drnovšek. 

Zanimalo nas je še, kateri politični skupini pripisujejo največ zaslug za izvedbo osamosvojitve in ali vedo, kdo je bil predsednik osamosvojitvene vlade.

V vzorec 201 mladih smo skušali zajeti kar se da raznovrstno populacijo, zato smo v našo raziskavo vključili naslednje skupine: dijake državne gimnazije v Ljubljani (oznaka: drž. gim. LJ), državne gimnazije na Primorskem (drž. gim. PR), zasebne katoliško gimnazije (zas. gim.), študente FDV , Filozofske fakultete (FF), Fakultete za matematiko in fiziko (Ma-FI), mladinske katoliške skupine (kat. ml.) in mlade, ki so ob dnevu mladosti obiskali Kumrovec.

V vsaki skupini smo opravili med 25 in 30 anket, razen med obiskovalci Kumrovca, kjer je številka nekoliko nižja. Sodelujoče po skupinah smo izbrali naključno. njihova starost je med 15 in 25 let.

Iz zgornjega izhaja, da vzorec za splošno populacijo mladih v Sloveniji in za pripadnike izbranih skupin ni reprezentativen.

Koga mladina prišteva med ključne osamosvojitelje

V tretjem vprašanju naše ankete smo mladim ponudili enajst imen vseh političnih opcij iz obdobja osamosvajanja ter jih prosili, da s številkami 1, 2 in 3 označijo tri ključne osebnosti osamosvojitve Slovenije. Pri tem seveda velja športna logika, kjer je najpomembnejši pod številko 1 naslednji pod 2 in tretji pod 3.

Na način, da se je dalo razbrati njihovo voljo, je vprašanje rešilo 187 vprašanih.

Največ, dve tretjini vseh je med tri ključne osamosvojitelje uvrstilo takratnega predsednika predsedstva RS Milana Kučana, 39 % vseh ga je celo postavilo za najpomembnejšo osebnost osamosvojitve.

Na drugem mestu se je znašel v tistem obdobju član predsedstva SFRJ Janez Drnovšek, ki ga je med tri uvrstilo 53 % vprašanih, kot najpomembnejšega osamosvojitelja pa ga vidi 17 % vprašanih.

Tretji med osamosvojitelji se je znašel Janez Janša, ki ga je med trojico uvrstilo 46 % vprašanih, na prvo mesto pa postavilo 16 % anketirancev.

Lojzeta Peterleta med tremi ključnimi osebnostmi osamosvojitve vidi 42 % vprašanih, Jožeta Pučnika pa zgolj 28 %. Podrobneje so odgovori predstavljeni v spodnjem grafu.

(klik za povečavo)
(klik za povečavo)

Rezultati po skupinah: Kučan pomemben znotraj vseh, razlike pri ostalih

Zanimivo je, da so Milanu Kučanu največ prvih mest namenili znotraj vseh skupin, razen študentov Filozofske fakultete, ki so glas več oddali Janezu Drnovšku.

Nekoliko drugače je, če gledamo uvrstitve med tri najpomembnejše osamosvojitelje. Tu Kučan zmaga v šestih skupinah, v skupini zasebne katoliške gimnazije je največ glasov dobil Lojze Peterle, v mladinski katoliški skupini pa Janez Janša, Kučan in Peterle pa sta dobila enako število glasov na drugem mestu.

Jože Pučnik se je med tri najpomembnejše osamosvojitelje uvrstil samo po oceni študentov Filozofske fakultete in sicer na drugo mesto z enakim številom glasov kot Janez Drnovšek. V drugih skupinah se je izkazalo, da Pučnika izredno slabo poznajo, kar izkazuje tudi četrti od spodnjih grafov.

Spodnji grafi prikazujejo, kako so za štiri izbrane osebnosti glasovale posamezne skupine. Modra barva je odstotek prvih mest, rdeča drugih, zelena tretjih, vijolična pa pomeni, kakšen odstotek članov skupine posameznika ni uvrstil med tri najpomembnejše osamosvojitelje. Za ogled kliknite na grafe.

(klik za povečavo)
(klik za povečavo)

Iz grafov je še enkrat razvidna dominacija Milana Kučana, čeprav v okviru katoliške mladinske skupine in državne gimnazije s Primorske visoko vrednotijo tudi Janšev osamosvojitveni prispevek, dijaki zasebne gimnazije in Fakultete za matematiko in fiziko pa niso spregledali vloge Lojzeta Peterleta.

Visoki odstotki vijoličnih glasov pri Jožetu Pučniku pričajo, da je njegov doprinos k osamosvojitvi med slovensko mladino izredno slabo poznan, še največ zaslug so mu pripisali študenti Filozofske fakultete.

Kdo je sploh vodil slovensko vlado ob osamosvajanju?

Nato nas je zanimalo, ali mladi sploh vedo, kdo je vodil slovensko osamosvojitveno vlado.

Izkazalo se je, da je tovrstno zgodovinsko znanje šibka točka praktično vseh, razen dveh skupin.

Skoraj polovica vprašanih je namreč prepričanih, da je bil na dan osamosvojitve predsednik vlade Milan Kučan, dobra tretjina je to funkcijo pravilno pripisala Lojzetu Peterletu, 11 % jih meni, da je bil slovenski premier Janez Drnovšek, obkroženi pa so bili še Jože Pučnik, France Bučar in Janez Janša.

(klik za povečavo)
(klik za povečavo)

V poznavanju slovenske zgodovine so se še najbolje izkazali dijaki državne gimnazije iz Ljubljane, saj jih je Peterleta obkrožilo 68 %, pravilno pa je izbralo tudi dve tretjini vprašanih obiskovalcev Kumrovca. Vsi ostali so največkrat izbrali Milana Kučana, ki je bil takrat predsednik predsedstva Republike Slovenije.

Napačno politično funkcijo je Kučanu denimo pripisalo 77 % vprašanih dijakov državne gimnazije s Primorske ter 58 % študentov Fakultete za matematiko in fiziko.

Osamosvajal je Demos

(klik za povečavo)
(klik za povečavo)

Vprašani mladinci so ščepec več trezne zgodovinske ocene pokazali pri vprašanju, katera politična skupina je najbolj zaslužna za izvedbo osamosvojitve.

Več kot polovica je namreč največ zaslug pripisala Demosu, 15 % liberalno demokratski stranki, prav toliko jih meni, da so vsi enako zaslužni, 11 % da nobeden, 8 % pa je zasluge pripisalo prenovljenim komunistom.

Od komunizma sta nas osamosvojila glavna komunista?!?
Če je italijanski socialistični politik Piero Fassino v svoji knjigi spominov omenjal, kako sta ga Kučan in Ribičič na prvi dan vojne za Slovenijo rotila, naj prek socialistične internacionale na vsak način preprečijo podelitev mednarodnega priznanja slovenski desnici, so sami svoje delo na domači sceni opravili več kot učinkovito.

Petindvajset let kasneje je vsaj ironično, če ne žalostno ali tragično, da imajo mladi o tem ključnem obdobju za slovenski narod tako pomanjkljivo, izkrivljeno sliko.

Za to seveda niso krivi sami. V šoli jih o osamosvojitvenem obdobju praktično ne učijo, saj je po učnih načrtih potisnjeno na konec leta, ko profesorje zgodovine ponavadi povozi čas in snov ostane neobdelana. Če pa že, pa z njo opravijo na hitro in s poudarki, ki se zdijo njim vrednotno pomembni.

Površinsko mnenje si tako mladi ustvarijo na podlagi pavšalnih, iz konteksta iztrganih medijskih podob, pri čemer je bolj kot zgodovinska dejstva pomembno, katere obraze se jim v povezavi z osamosvojitvijo največ prikazuje.

In Kučanov znameniti izrek “danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan” ob dvigajoči se zastavi in postrojeni častni četi je zagotovo idealen, da se trdno in trajno vtisne v male sive celice.

V naši osamosvojitveni anketi je zagotovo moč najti odsev teh dejstev.  

V jutrišnjem, tretjem članku na temo odnosa mladih do slovenske osamosvojitve bomo pogledali, katere zgodovinske prelomnice mladi ocenjujejo kot najpomembnejše za slovenski narod ter v katerem zgodovinskem obdobju se je Slovencem po njihovem prepričanju godilo najbolje.
Zakaj podpirajo Domovino:

tino-mamic»Domovino rad prebiram, ker gre za kakovostne informacije. Zanimivi komentarji ob novicah so jasno označeni, kar je redkost v slovenskem medijskem prostoru.«       

Tino Mamić, predsednik Združenja novinarjev in publicistov

Prosimo vas, da podprete Domovino tudi vi.

Za podporo Domovini kliknite na spodnji gumb. Ob donaciji vsaj 5 € mesečno (60+ € letno) vam podarimo majico “Moja Domovina.je Slovenija”.Domovina-majcka-predlog-igor-1

Podprite Domovino tukaj!


Hvala!
                                                  (akcija se zaključi 16. 6.)

20 KOMENTARJI

 1. Kaj pa so profesorji in ti mladi počeli med Obvezno izbirno vsebino Državljanska kultura v srednjih šolah? OIV, ki je bila praviloma uvrščena junija (!!!) v zadnji teden pouka v določenem letniku in malokrat izkoriščena vseh 15 obveznih šolskih ur, pogosto tudi kot mašilo ur različnim nekompetentnim predavateljem-nosilcem teme. Sicer pa večino tistih, ki so doslej o domovinski ali državljanski vzgoji in kulturi govorili po medijih, sploh ni vedela, da to obstaja. Žal, ni bila ocenjevana!

 2. Osamosvojitev Slovenije je zgolj posledica specifičnih zgodovinskih okoliščin. Če v jugoslovanskem političnem vrhu ne bi bili tako nesposobni in neenotni po Titovi smrti, potem slovenske osamosvojitve ne bi bilo. Ker Slovenija kot zgodovinska država nima nobene osnove, zahodne sile so leta 1919 avstroogrske province z imenom država SHS pripojile Kraljevini Srbiji in ustvarile Kraljevino SHS, preko katere so lahko uveljavljale svoje interese na balkanu.

  • Vmes je obstajala še država SHS – Slovencev Hrvatov in Srbov.
   Za dan ali dva prehitro se je povezala Kraljevini Srbiji zaradi grozeče pripojitve Italiji, kot vojni plen.
   Baje se je takrat Anton Korošec že dogovoril za priznanje te države s strani zahoda tudi brez pridružitve Srbiji. Žal so takrat informacije tekle prepočasi.

   Nič se ni zgodilo samo po sebi. So se eni zelo trudili, da nismo še slabše odnesli. In ti, tudi Slovenci, so tudi aktivno sooblikovali zgodovinske okoliščine.

 3. Komunisti so ugrabili Slovenijo in zasegli najpomembnejše podsistem v državi.
  Tako so preko svojega podmladka ki je bil skoncentriran v LDS, nastal pa je iz socialistične mladine, ugrabili šostvo, ki ga je v odločilnih trenutkih vodil Slavko Gaber.
  Spmniti se je potrebno časov osamosvojitve, ko sta bili LDS in komunistična partija, večkrat preimenovana in končno lažno poimenovana socialna demokracija v opoziciji in na vso moč ovirali osamosvojitev.
  Spomnimo se, kako je bila določena slovenska zastava zadnji hip pred osamosvojitvijo, spomnimo se, kao so Ldesovci in Kučan podpisovali peticijo o neoboroženi Sloveniji, spomnimo se, kako so ovirali sprejetje ustave, ki je bila sprejeta šele leto dni po osamosvojitvi.
  Potrebno je vedeti tudi to, da je ogromno udbovcev, komunistov in vodilnih članov LDS pobegnilo iz Slovenije takrat, ko je bila Slovenija napadena, dan po proglasitvi osamosvojitve.
  Kar nekaj 1000 takšnih je bilo, ki so kasneje zasedli vodilne položaje v državi. Recimo slavni pijanec in brezdelnež Jožef Školjč, pa Anton Anderlič.
  Popolnoma jasno je, da komunisti in Ldeseovci nimajo niti najmanjše želje, da se učenci v šolah učijo resnice, saj bi se tako morali učiti, kdo je v bistvu oviral osamosvojitev, kdo je bil izdajalec in kdo zaslužni osamosvojitel.
  Mar nas to ne spominja na nekaj podobnega, kar se je dogajalo med 2. sveovno vojno. Tudi ta del zgodovine je popolnoma popačen in si Slovenija od tistih časov vse do danes ni opomogla.
  Delno bi napako lahko popravila sodišča, ki imajo priložnost, da po ovadbi obsodijo Milana Kučana veleizdaje, kar je večkrat izpričano in dokazano. V kolikor bi ta izdajalec dobil nekajletno zaporno kazen, bi lahko bila sodba prvi korak k demokratizaciji Slovenije.

 4. Slovenija nima nobene osnove???? če nima pa bo še imela!!! sicer smo mi Slovenci tukaj že 15.000 let oziroma več. Veneti nato Sloveneti. ker so Rimljani tako lažje izgovorili ali napisali Veneti, Slovenci smo staroselci kot Baski zato imamo kar 300 enakih besed, kot recimo hosta (gozd), dolina in tako naprej. Nemci nam pravijo Vndišarji Wenden torej Veneti torej samo voljo moraš imet da klikneš ….http://www.zgodovina.eu/slovenci/od_kod_ime/od_kod_ime.htm bolje bi bilo da bi imel namesto nick name Peter ,Petar po Srbijansko. SFRJ je razpadla oziroma bankrotirala 1982 ker ste bili vi Srbi kot vodilni popolnoma nesposobni za vodenje države.

 5. Bravo, g.Matjaž Logar!
  …in še veliko, veliko tega!
  Kdo ve kaj pomenijo zapisi na vaških situlah – kako bi odgovorili slovenski “zgodovinarji” in zgodovinarji, jezikoslovci, antropologi, politikantje in navadna, drugorazredna raja (po Tuereku) ?
  Osti jarej, Slovenski rod (z Vindišarji in Rezijanci, vred in z vsem ,kar je še oastalo-in ostalo je ogromno- od starih, zelo starih ljudstev, ki so govorila in še govore SANSKRT ali imajo še kako žive korenine tega jezika ! VEDE – najstarejša znana tiskana knjiga v Sanskrtu – 2000let pred nastajanjem Biblije, približno, poglejte si Sanskrt-Slovenski slovar pa boste uvideli od kje in kdaj ste priromali v Zgodovino.
  Kučanisti in Udbokučanisti pa učijo “narobe svet od 1941-1945 in naprej….Kučan glavni osamosvojitelj !?
  QUO VADIS , SLOVENEC IN SLOVENKA ?
  “Glavni slovenski osamosvojitelj” – veleizdajalec iz komunistične kaste – pa najbolj zaslužen ? NORO. Mogoče samo v kučanovem Aparthajd poštirkanem Gulagu Slowenistan ! Gorje slovenskemu rodu.Amen,
  Bog pomagaj Sloveniji!

 6. “Ustaška” mitomanija na katoliškem portalu? Hvala lepa za take resnicoljubce! Ne vem, sam sem Slovenec, so pa skoraj vsi moji kolegi potomci družin iz ostalih delov nekdanje Jugoslavije (tako srbskih, bošnjaških kot albanskih) in v mnogih dejanjih dosti bolj patriotski od kranjskih “janezov”. Slovenci so kot narod nastali tako iz nemške populacije, določenih čeških in madžarskih priseljencev, ostalih slovanskih plemen. Vsi narodi so nastali šele v 19. stoletju, zato je taka mitomanija kratkomalo brezpredmetna.

 7. Če kdo s svojimi komentarji izziva, naj neha.
  V Sloveniji je problem le šolski sistem in lažnivi zgodovinarji. Ti verjetno(mogoče) mislijo, da je to resnica ker so odraščali v napačnem sistemu, ki jim je vse dogodke prikazal drugače. Prirejanje novic in dogodkov se dogaja še sedaj na čelu z javno RTV Slovenija. Ob tem me najbolj čudi kako, da je še vedno zaposlena Rosvita Pesek (Upam,da bo še dolgo ostala.)
  Pohvalil bi tudi njeno nepristransko poročanje.
  Še to: v OŠ je v 7. in 8. razredu državljanska in domovinska vzgoja ter etika. (Ime predmeta se ves čas spreminja)
  In v devetem razredu pri zgodovini: zgodovina slovenije. (prirejena zgodovina Slovenije) Ob tem pa učiteljice razlagajo: V naši prejšnji državi Jugoslaviji je bilo lepo, imeli smo rutke in kapice…

 8. Peter 15. junij 2016 ob 17:41 at 17:41 demantiral te bom z lahkoto!!! a da so narodi kar nastali v 19. stoletju prej so pa bili kaj Marsovci??? narodi so bili že prej vendar se je prej uporablja beseda ljudstvo, ker v bistvu pomeni eno in isto. v redu??? ko sem v OŠ slišal za Norik in vprašal tovarišico kakšen jezik so govorili je rekla da se ne ve. Tudi Rimljani niso o tem prav nič pisali, ker so se dobro zavedali pomen pisani besede ker je pri osvajanju novih teritorij zagotovo bila ovira za asimilacijo. Trubar ko govori o Koroški, govori izključeno o Slovenski deželi. V Italiji imaš še sedaj deželo Veneto, ter da je Rezijanski jezik sicer Slovanski ne pa Slovenski. Tukaj se lepo vidi nenehna želja po potujčenju, kar so jasno pokazali me ww2, in sedaj Srbi zopet blodijo kako smo ne zgodovinski narod, ker tudi oni zganjajo (skušajo) uničit Slovence kot narod!!!

 9. 2.del Peter 15. junij 2016 ob 17:41 at 17:41 to je zanimivo kar si napisal :….potomci družin iz ostalih delov nekdanje Jugoslavije (tako srbskih…..bla bla in v mnogih dejanjih dosti bolj patriotski od kranjskih “janezov”…..bla bla in gredo na koncert CECE a ne? to so Slovenski domoljubi? to za nas Slovence nikakor ni Domoljub, sploh pa ko pišeš kako smo mi nastali iz Nemcev. demantiram drugič: Če so Avstrijska mesta imela PREJ Slovenska imena je nemogoče da smo mi nastali iz Avstrijcev, ker smo bili PREJ in Sedaj so pa Nemška imena. Tudi Munchen ima Slovensko ime Mohor, tudi to je bilo PREJ. Vidim da zadeve zelo slabo poznaš ti kar vprašaj, naj ti ne bo ni nerodno z veseljem ti bom razložil.

 10. Drago 15. junij 2016 ob 9:02 at 9:02
  Npr; Avstrijci so ponemčeni Slovenci. Celo neki avstrijski zgodovinar je to tezo potrdil.
  Slovenci smo avtohtoni narod.

  Tako je! jaz že dolgo vem da Avstrijci in Nemci niso isti narod imajo pa enak jezik. Tudi moj teta je mi je sedaj povedale da se po naglasu zelo razlikuje Avstrijec od Nemca. Namreč Germani (takrt Barbari) ki po prodirali proti Rimljanom so na podi čez današnjo Avstrijo Germaniziral Slovence, NI DRUGE RAZLAGE. Današnja Avstrija pa je bila prej Karantanija (Karanten = Koroška) še pej pa Država Norik kjer so živeli Venet, torej SloVenti, torej Slovenci. Vindišarji, Wenden = Veneti. PIKA

 11. Najbolj zagreti Nemci, se pravi Prusi tudi v osnovi izvirajo iz Slovanov. Navsezadnje njihov zgodovinskih teritorij danes zajemata Poljska in Rusija. Po drugi strani imajo Srbi veliko turških korenin, saj so bili dolgo časa pod Osmani. Razvoj narodov je kompleksen in niti slučajno se tega ne da tako poenostavljati. Jaz se tudi lahko oženim z Italijanko in po tej logiki moji otroci ne bodo Slovenci.

 12. Seveda sploh pa se ne da poenostavljati da Slovenci kot zgodovinski narod nimamo osnov za državo!!! kot si predhodno zelo grdo napisal! seveda imamo: Norik, Samova zveza, Karantanija, Vojvodina Kranjska (kje ste bili v tem času Srbi?, ni vas bilo tukaj!) A vidiš nimaš pojma!!! Tvoje pisanje je zlo namerno proti nam Slovencem z namenom izgradnje PodAlpske srbije. Ker ste izgubili Kosovo s tem želite sedaj nadoknadit tukaj!! Seveda ne bo se vam izšlo. Ni mi jasno “izguba Kosova” ko pa so Albanci avtohton narod na Balkanu. Srbija do Tokia to pomeni širitev Srbije, to je povsem srednjeveško razmišljene to pa zato ker sami niste sposobni preživet z lastnim delom in razmišljate, da bodo to drugi delali na mesto vas, to vam ne bo uspelo! Sem bil sedaj jasen?!

 13. Matjaž, sedaj me spet napadaš brez argumenta, medtem ko niti nisem ničesar takšnega napisal. Tvoja srbofobija meji že na duševno motnjo. Jaz bi se na tvojem mestu bolj bal Hrvatov, kajti ravno oni imajo teorije o podalpskih Hrvatih in mi mejimo na njih in ne na Srbijo. Pokazali so tudi pravi obraz v tragičnih zgodovinskih obdobjih. Če si tako pameten, pa mi povej, kdo je uglasbil himno Kraljevine Srbije, ki je od leta 2006 spet uradna srbska himna? Ne boš verjel, bil je čisti Slovenec.

 14. ne ne jaz sem samo motnja v nastanku podalpska srbije! Argumenti sledijo: Sbijanski oficirji so po izbruhu svobode 1945 (v bistvu je šlo za okupacijo, bre) govorili še 10 let pa ne bo noben tukaj več govori Slovensko, kar so tudi jasno pokazali ker NISO hoteli govoriti Slovensko pa je bil tukaj že 50 let. drugič : še 10 let pa ne bo šel noben k maši v cerkev. Kajti cerkev je bila zelo kruto preganjana recimo oba duhovnika, ki sta pred smrtjo spovedala Kardelja in Tita so jih ubili! To so počeli zato ker je Vatikan rekel da bo pogubno če gremo v skupno državo s Srbi. Niso se zmotili!!! Genocid so Srbi zganjali med ww2 (VOS Zdenka Kidrič ARMIĆ) po “zmagi” in skoz to počnejo do danes. samo v 10 letih po 1945 se je iz Slovenije izselilo 100.000 Slovencev iz najrazličnejših katastrofalnih razmer, bila je dobesedno lakota!!! ni bilo zaposlitve! sploh pa zavedni Slovenci ki se niso strinjali z srbizacijo so morali odliti. AMPAK graničarji so bili na meji 80% uspešni z “preprečitvijo ilegalnega prehoda meje” ta trupla so nato sežigali v apnenici v Ajdovščini in iz tega pepela je zgrajena Nova Gorica!! toliko za enkrat.

 15. “Srbizacija” je potekala v letih 1921-1941, ko je potekala centralistična velikosrbska politika, katere pomemben del so bili tudi predvojni člani katoliškega tabora kot npr. Marko Natlačen in Anton Korošec. Denar in oblast pač ne smrdita. Takrat je res srbska vojska prevzela celotno vojsko države in tudi v Sloveniji so bili poleg latinskih napisov cirilični. V Titovi Jugoslaviji se je doseglo federacijo, s čimer je bil vpliv drugih republik na teritoriju Slovenije ničen, vpliv Beograda pa v zakonskih omejitvah. Izjema je bila vojska, ki je bila zvezna in v kateri so imeli Srbi pomembno vlogo zgolj zaradi tega, ker so se za razliko od Slovencev in Hrvatov dosti bolj množično odločali za vojaško kariero.

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime