Sodni svet prejel več pritožb sodnikov o neustavnosti uvrstitve v plačni razred, Golob se ne odziva

Vir: Pixabay.

Sodni svet je prejel več pritožb s strani sodnikov glede odločbe predsednikov sodišč na podlagi novele zakona o sistemu javnih plač javnem sektorju, ki je zaposlenim v javnem sektorju plače zvišal za en plačni razred: Sodniki menijo, da sta plačna lestvica in uvrstitev funkcij v plačne razrede neustavni, saj naj bi država s tem kršila načela delitve oblasti, neodvisnosti sodstva in enakosti pred zakonom. Ni jasno, ali lahko pritožniki, ker niso člani formalne organizacije, svoje cilje tudi dosežejo.

Kot navaja Dnevnik, pa pritožniki opozarjajo še, da niso upravičeni do dodatkov in sodnemu svetu predlagajo, naj pritožbeni postopek zadrži bodisi do odločitve ustavnega sodišča, kjer že poteka odločanje o primernosti višine sodniških plač bodisi do sprejetja nove zakonodaje za urejanje sodniških plač.

Člani sodnega sveta so soglasno sprejeli odločitev, da se bo obravnava pritožbenih postopkov nadaljevala po odločitvi ustavnega sodišča in da sodnike pri njihovem prizadevanju za odpravo neustavnosti plačnega položaja podpirajo, toda opozarjajo, da se premier dr. Robert Golob na večkratne pozive k sestanku za pogajanje o novem plačnem sistemu ne odziva.

Komentiraj