Bo Levica popustila glede dviga upokojitvene starosti?

Vir: Luka Mesec Facebook profil

V vrsti reform, ki jih v svojem mandatu načrtuje vlada, je tudi pokojninska. Ta bo po napovedih ministra za delo Luke Mesca zaživela leta 2025.

Zaenkrat ostaja neznano, na katerih področjih bo vlada uvedla spremembe. Zelo malo oziroma praktično brez manevrskega prostora je pri dvigu prispevnih stopenj za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v prvem in drugem stebru. Slovenija je namreč pri tem v primerjavi z ostalimi članicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v samem vrhu. Po navedbah glavnega ekonomista na GZS Bojana Ivanca je Slovenija celo na prvem mestu med državami OECD po pobranih vseh socialnih prispevkih, merjenih v deležu BDP. Ti predstavljajo 15,8 odstotka BDP, medtem ko povprečje OECD znaša devet odstotkov.

Več možnosti dopušča določanje upokojitvene starosti, ki je v Sloveniji dve leti nižja od povprečja članic OECD. V slednjih bo upokojitvena starost v prihodnje še narasla za dve leti. Dvig upokojitvene starosti je napovedala že prejšnja vlada, vendar pa Levica temu nasprotuje. Kljub temu so na ministrstvu za delo o dvigu pripravljeni razpravljati.

Luka Mesec se je zavzel za hitrejše zaposlovanje mlajših od trideset let in zadrževanje delavcev starejših od 55 let, ki morajo biti za to tudi primerno nagrajeni. Izrazil je prepričanje, da bomo v letu 2050 delali 67 let.

Kot smiselni ukrep minister za delo med drugim navaja tudi prilagoditev migracijske politike, na kateri vlada že dela. Po potrditvi predloga novele zakona o tujcih v začetku marca so teden kasneje sprejeli še predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Predloga poenostavljata postopke za pridobitev dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi ter za zaposlovanje tujcev.

Komentiraj