V Vrbi letos več ljudi kot v prejšnjih letih

Foto: ljubljancan.info

V Vrbi na Gorenjskem se je ob rojstni hiši Franceta Prešerna zbralo več ljudi, kot običajno. Množična je bila tudi udeležba na poti kulturne dediščine, ki povezuje rojstne hiše več velikih Slovencev v okolici, poleg Prešernove tudi Matije Čopa v Žirovnici, Frana Saleškega Finžgarja v Doslovčah, Janeza Jalna na Rodinah in čebelnjak Antona Janše na Breznici.

Prireditev je letos potekala pod geslom Bog živi vas Slovenke, s čimer so želeli poudariti tudi pomen velikih Slovenk v okolici, ki so sicer pogosto zamolčane, čeprav so pomembno prispevale h kulturnemu razvoju v okolici in širše.

Komentiraj