Inšpektorat: Slovaški agenciji kršili pravice delavcev, Tuš: najemali smo storitev polnjenja polic

Vir: Pixabay

V. d. glavnega inšpektorja za delo, Luka Lukič, je predstavil rezultat večmesečnega spremljanja dela agencijskih delavcev, ki sta jih na delo v Sloveniji po posredovali agenciji  Stominus in Pertas iz Slovaške. Skupno gre za 379 delavcev pretežno iz Srbije, BiH, Makedonije in Ukrajine, približno tretjina jih je delala v trgovinah Tuš.

Delavci so v podjetjih opravljali več kot 200 ur dela na mesec, rekorder celo preko 400. Kršitve se nanašajo na izplačila plač in regresa, zavarovanje delavcev, neizplačila dodatkov za nočno delo in nadure. Inšpekcija bo podala več kazenskih ovadb in izrekla več glob.

Pri Tušu odgovarjajo, da delavci pri njih niso bili zaposleni, pač pa so najemali storitev polnjenja polic pri omenjenih agencijah, s katerima več ne sodelujejo. Ker je šlo za storitev, niso preverjali, koliko ur kdo dela. Inšpektorat je ovadil podjetje Engrotuš, ki upravlja verigo trgovin Tuš, in poslovodjo ene izmed Tuševih poslovalnic. Ministrstvo napoveduje omejevanje agencijskega dela.

Komentiraj