Hidroelektrarna ali biodiverziteta?

Vir: HESS Facebook profil

Na upravnem sodišču bo danes potekala obravnava v tožbi Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS) proti vladi, s katero društvo izpodbija sklep vlade Janeza Janše iz maja 2022 o prevladi javne koristi proizvodnje elektrike nad javno koristjo ohranjanja narave. Družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS), Infra in Eles ne morejo dobiti gradbenega dovoljenja, dokler upravno sodišče ne odloči.

HE Mokrice je predvidena kot zadnja v verigi petih spodnjesavskih hidroelektrarn. Po prvotnih načrtih bi morala biti zgrajena že leta 2018, a se je dokončanje projekta zamaknilo zaradi zapletov pri umeščanju v prostor.

Janševa vlada je na dopisni seji maja lani določila, da pri projektu HE Mokrice javna korist proizvodnje elektrike prevlada nad javno koristjo ohranjanja narave. A v DPRS, ki kot osnovno poslanstvo navaja varstvo domorodnih vrst rib in njihovih habitatov, menijo, da bi hidroelektrarna “nepopravljivo uničila tekočo reko in biodiverziteto”.

Uničevanje prosto tekoče reke za proizvodnjo elektrike je po mnenju društva nedopustno ravnanje, saj naj bi HE Mokrice v optimalnih razmerah proizvedla le en odstotek letne porabe elektrike v državi. V društvu trdijo, da bi ta odstotek proizvodnje lahko nadomestili z obnovljivimi viri.

V energetski družbi HESS so prepričani, da je HE Mokrice nujna z vidika zagotavljanja energetske samooskrbe pa tudi poplavne varnosti območja.

O težavah umeščanja elektrarn v prostor smo na Domovini že pisali.

Komentiraj