Živele pridobitve oktobrske revolucije! Tako pravi Radio Slovenija …

Primož Veselič
49

Čeprav smo v slovenskih medijih že nekako vajeni bolj ali manj prikritega simpatiziranja z marksizmom in komunizmom, je predstavitev ruske revolucije 1917 v sobotni oddaji Kulturna panorama na 3. programu Radia Slovenija presegla celo to “običajnost”.

Sodeč po napovedniku prispevka o dogodku ob stoletnici ruske (torej februarske in oktobrske) revolucije, se imamo tej zahvaliti za “številne civilizacijske pridobitve”, to je “zahodno socialno državo, splošno volilno pravico, pravico do zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja …” in še kaj.

Okoli 8-minutni prispevek je bil sicer vezan na znanstveni simpozij z naslovom Ruska revolucija – 100 let kasneje, ki so ga pripravili v Ruskem centru znanosti in kulture, posnetek pa lahko poslušate v arhivu RTV. Osrednji del prispevka sicer predstavlja razlaga zgodovinarja ddr. Igorja Grdine, ki zveni objektivno in skuša predstaviti sodoben pogled evropskega zgodovinopisja na celotno dogajanje ob razpadanju carske Rusije na začetku 20. stol.

Kaj zmoti vsakega sodobnega evropskega demokrata

Kar bode v oči in (zopet) poraja vprašanje kvalitete javnega RTV servisa, sta predvsem napovednik ter spremljajoče besedilo radijskih novinark (od katerih je poimensko navedena le ena). Ne le da iz njih veje simpatiziranje z enim izmed evropskih totalitarizmov, temveč poda tudi celo vrsto zgodovinsko napačnih ocen domnevnih “pridobitev revolucije”, torej pravic, ki so dandanes v resnici posledice večstoletnega boja različnih družbenih slojev in skupin.

Denimo: “Splošna volilna pravica, pravica do zdravstvenega zavarovanja in bolniškega dopusta, do izobraževanja za vse, pravica do pokojnine, svoboda znanstvenega in umetniškega ustvarjanja – seznam civilizacijskih pridobitev, ki jih je v železni repertoar državljanskih pravic in svoboščin vpisala ruska revolucija leta 1917, je dolg. Na njih temelji t. i. zahodna socialna država, nekatere so danes povsem samoumevne, druge že močno ogrožene.”

Takšne trditve so zgodovinsko gledano močno zmotne; bodisi so laži bodisi polresnice ali pa v najboljšem primeru huda posploševanja, poleg tega pa v celotnem prispevku niti z besedo niso omenjene grozovite žrtve revolucije in sistema, ki ga je vzpostavila.

Kje je zgodovinska resnica?

Dejstvo namreč je, da “t. i. zahodna socialna država” ne temelji na boljševiški revoluciji, temveč na dolgotrajnem boju nižjih družbenih slojev (torej kmetov, delavcev/proletariata, malega meščanstva in še koga) za pravičnejšo, na delu in sposobnostih temelječo družbo ter socialne pravice, ki bi vsakemu omogočile človeka kolikor toliko dostojno življenje.

Te ideje so stare približno toliko kot antična Grčija, pravi zagon in javno pozornost pa so dobile s pojavom razsvetljenskih in humanističnih misli ter nato industrijske revolucije v 18. in 19. stol. V tem času so potekali tudi mnogi drugi procesi (industrializacija, urbanizacija, vsesplošno izobraževanje in dvig pismenosti itd.), ki so pripomogli k vse glasnejšemu zavzemanju prikrajšanih skupin za svoje pravice in enake možnosti.

To je v zahodni Evropi večinoma že v 2. polovici 19. stoletja rezultiralo v postopnem uzakonjenju določenih pravic (npr. skrajšanju delavnika, pravici do stavke, minimalni plači, v 20. stol. pa tudi zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju), na kar denimo v svojem komentarju opozori tudi Grdina.

Res pa je, da je takratna carska Rusija temu sledila izjemno počasi, če sploh, in je bila l. 1905 ob prvem množičnem uporu proti carjevi oblasti dejansko izjemno zaostala država, ki v obstoječi ureditvi in z absolutnim monarhom Nikolajem II. ni bila zares zmožna odgovoriti na izzive časa.

Tudi s tem je bila tlakovana pot boljševikom, ki so vse te socialne razlike in neprilagodljivost carske oblasti izrabili za komunistično revolucijo, ki je imela že v prvih letih za posledico nekaj 100 tisoč političnih zapornikov ali žrtev, od prevzema oblasti s strani Stalina 1924. pa je ta režim lahko žrtve prešteval le še v (deset) milijonih.

Da o katastrofalnih posledicah za gospodarstva vzhodne in srednje Evrope (vključno s slovenskim), ki so padla pod plansko komunistično upravo, sploh ne izgubljamo besed.

Kakšno RTV si Slovenci želimo in zaslužimo?
Na Domovini nikakor nočemo reči, da so vsakršna subjektivna mnenja na javni RTV neprimerna ali slaba za slovensko medijsko krajino.

Želimo pa povedati, da je nedopustno poveličevanje in spogledovanje s totalitarnimi režimi preteklosti ali sedanjosti, saj so ti povzročili mnogo gorja – njihovim političnim nasprotnikom ali pa povsem preprostim ljudem.

Leta 2017 je v srednjeevropski državi, ki je članica EU in še vrste naprednih mednarodnih združenj, kaj takega pač nesprejemljivo, poleg vsega drugega tudi zaradi resolucije Evropskega parlamenta o totalitarizmih.

Tudi ni potrebno biti “enoznačen” ali “zgodovinsko pristranski”, da obsodimo zlorabo socialnih razlik za boljševistično revolucijo oziroma diktaturo proletariata, ki je za milijone imela tako hude posledice.

Vsaj za novinarje javne televizije bi se spodobilo, da ne sugerirajo, da so takšna dejanja v imenu družbene revolucije ali česarkoli drugega sprejemljiva.

49 KOMENTARJI

  • To pa prvič slišim. Pustimo ekstremne medije, ki so zadolženi za provokacije. V resnih desnih medijih tega nisem zaznal. Lahko posreduješ kakšen članek na to temo?

   • Imaš prav, velja za skrajna desnico, ob tem ne smeš pozabiti na skrajno levico, ki zagovarja taborišča, Goli otok, vse splošne likvidacije, poboje, diktaturo delavcev. Skratke se gre za enako miselnost pod različno barvo. Zato so skrajneži, ko pridejo na oblast katastrofa.

  • Če je že govora o desnih medijih, potem predvsem desni mediji obsojajo fašizem in nacizem. V nobenem slovenskem desnem mediju še nisem zasledil, da bi napisali, da so nacisti pobili premalo Judov. Enako velja tudi za leve medije. Le-ti pa poveličujejo neki totalitarizem – komunizem. Kar pa seveda za današnje čase ni lepo, ker smo ta totalitarizem pri nas imeli pol stoletja in je terjal neznansko število žrtev, terjal veliko trpljenja in strahu. Ves čas jugo-slovenskega totalitarizma smo bili nadzorovani, preganjani in ustrahovani.

 1. Slovenci nimamo ne NACIONALNEGA radia in ne TELEVIZIJE. V Sloveniji smo večinski narod Slovenci – medtem ko na televiziji dvomim, da so zaposleni pretežno Slovenci. V Trstu RAJ – slovenski program pa ima zaposlene izključno Slovence. Na RTV Ljubljana pa sploh ne čutiš Slovenskega domoljubja. Je pa res, da so tam v večini zaposleni LEVI novinarji – in take so tudi oddaje.
  Po prvi svetovni vojni, so po vsej Evropi prišle velike spremembe. Lahko pogledamo naše sosednje države. Pretežni del Slovenije se je priključil Kraljevini Jugoslaviji. Cela Primorska se je priključila Kraljevini Italiji. Del Slovencev je ostalo v Avstriji.

  Spremembe , ki so sledile v Rusiji, so bile dosežene z veliko prelite krvi. Boljševiki, so poleg celotne Carjeve družine pobili tudi veliko premožnih družin. Tu ni bil cilj socialnih pravic, ampak prevzem oblasti iz strani boljševikov ali komunistov.

  Socialne pravice so se delavcem v tisti dobi izboljševale po celi Evropi.
  Nam Primorcem, so starši pripovedovali, kako se je Musolini na začetku svojega vzpona boril za delavce in kmete (Hodil je pomagat žet in mlatit žito in podobno). Takrat je začelo za delavce tudi obvezno zavarovanje tako pokojninsko kot zdravstveno. Družine so dobivale socialno podporo. Neporočeni pa so plačevali SAMSKI DAVEK. Ta sredstva so bila namenjena za družinske dodatke. Priznali so, da imata oče in mati več stroškov, če so preživljali večjo družino, medtem ko so neporočeni rabili denar samo za sebe. Moji starši so govorili o samskem davku zelo pozitivno. Seveda tudi o socialni reformi. So pa Musoliniju in fašizmu zamerili, ker je Slovencem kratil SLOVENSKO besedo. Zaradi tega so se vsi uprli fašizmu.

  Podobne pravice so delavci dobili tudi v Nemčiji. Naj poudarim, da v času, ko je potekala v Rusiji KRVAVA revolucija in so CARJA ubili, – so tudi v Avstriji odstranili cesarja Karla (kazen, ker je podpisal premirje).

  V Avstriji pa NI potekala krvava revolucija (z razliko Ruske), ampak so CESARJA in njegovo družino izgnali, najprej v Švico, nato pa je šel na PORTUGALSKI otok Madejro. Od cesarja so se na Dunaju poslovili dostojno in velika množica ga je prišla pozdravit ob progo, ko se je z vlakom peljal proti Švici. To bi morala naša NACIONALKA pokazati, kako kulturno je v naši sosenji državi Avstriji potekala sprememba in menjava oblasti. Poveličevati bi morali nekrvavo menjavo sistema.

  Zato pač, ker se je Tito izšolal v Rusiji in od blizu gledal pokole in krajo premoženja, je isto opravil po 2.s. vojni v Novi Jugoslaviji. Kajti po končani 2.s. vojni je tudi na naših tleh potekala krvava revolucija in mnogo ljudi je bilo, po koncu vojne pomorjenih in izgnanih. Danes še vedno slavijo Tita – torej REVOLUCIJO – tako Rusko kot Titovo.
  Oboževalci revolucije imajo v rokah našo RTV – tako lahko svobodno poveličujejo tudi oktobrsko revolucijo. Vendar delavci in kmetje pod Stalinom, niso živeli nič boljše kot pod Hitlerjem in Musolinijem. Saj so bili vsi trije v zavezništvu.

 2. “Socialne pravice so se delavcem v tisti dobi izboljševale po celi Evropi.”!

  Kaj je bilo prej Kraševka, kura ali jajce? Seveda so se socilane pravice izboljševale. v Evropi, ampak zakaj? Ravno zaradi delavcem privlačne komunistične ideje, ki se je širila po svetu, so po Evropi nastajale socialne demokracije. Mar misliš, da bi kapitalisti brez velikega pritiska delavcem dajali več pravic? Sami od sebe nikoli!

  • Kakor kdo. Nekateri industrialci so delavce primerno plačali in tudi drugače poskrbeli zanje (socialna stanovanja, varstvo otrok, darila ob Miklavžu ipd.). Poznam primer iz svojega domačega okolja. Tiste hiše še zdaj stojijo in domačini jih imenujejo tako, kot so jih nekdaj – po industrialcih.
   Res pa je bilo to odvisno od posameznikov, ni bilo napisano v zakonih kot neka obveza, zaradi česar je bilo tudi veliko izkoriščanja in je prav, da se je tudi na področju zakonodaje nekaj spremenilo. Niso pa bili vsi, ki so se zavzemali za delavce, komunisti.
   Glede privlačnosti komunistične ideje za delavce pa tole: pokojni starši so mi povedali (tudi sama sem že kar v letih!), da ni bilo prav veliko komunistov v tistem času. Pa ne samo zaradi preganjanja (kraljevina Jugoslavija!) – ljudje so prav kmalu izvedeli za dogajanja v Rusiji in niso podpirali nasilja. Pa tudi ljudje so bili navajeni skromnosti in delavnosti. So bile pa predvsem v času gospodarske krize stavke in demonstracije. Oče mi je večkrat povedal, da so protestniki hodili po mestu in vzklikali: kruha nam dajte! Kruh je pa po jarkih ležal zavržen. Medtem ko so tudi moji predniki vsako skorjico porabili, pa so bili večji kmetje.
   Tudi v današnjem času je (vsaj v Sloveniji) huda gonja proti delodajalcem. Imela sem manjše podjetje (zdaj sem upokojenka), pa lahko iz prve roke povem, da nikoli nisem toliko delala kot takrat, ko sem bila delodajalka. Enako tudi mnogi moji kolegi in kolegice. So pa med delodajalci tudi taki, ki živijo na račun izkoriščanja zaposlenih. Ampak ni prav, da se to posplošuje na vse, kar je na družabnih omrežjih in tudi v medijih običaj. Je pa zanimivo, da je največ izkoriščanja v firmah, kjer so lastniki bodisi država, bodisi tajkuni, ki izhajajo iz komunističnih vrst.
   Komunistična ideja se ne obnese, to se vidi prav povsod po svetu. V podjetju naj odloča tisti, ki ima znanje in ideje in je v posel vložil denar – svoj, ne pa nakraden v raznih tajkunskih prevzemih. Ne more tega početi kar vsak. Kdor pa misli, da ima te sposobnosti, jih pa lahko uresniči, ne potrebuje zato ne vem kako velikega denarnega vložka.

  • Po vaše je komunistična ideja prva, ki je kadarkoli v zgodovini delavce napeljala k razmišljanju, da rabijo več pravic?
   Spomnimo se samo uporov sužnjev v Antiki, pa uporov kmetov v srednjem veku, pa zadrug med industrijsko revolucijo… To je bilo vse pred komunizmom, seveda je trajalo nekaj časa, da je do sprememb prišlo, vendar so se večinoma uvedle d e m o k r a t i č n o .
   Zakaj so pa boljševiki v Rusiji s komunizmom lahko prišli na oblast tako na hitro? Zato, ker komunizem opravičuje vsaka sredstva, tudi, kot lahko preberemo že v članku zgoraj, milijone žrtev. Če pobiješ vse svoje nasprotnike ti pa seveda ni težko vladati.

  • No ja, socialne demokracije!! Če poznaš zgodovino komunizma, potem veš, da so bili socialni demokrati za komuniste smrtni sovražniki. Stalin je zaradi tega sovraštva do socialnih demokratov nehote posredno pomagal do izvolitve Hitlerja. Namreč, tedanji nemški komunistični partiji ni dovolil, da bi se za volitve povezali s socialnimi demokrati, da bi na volitvah nastopili kot enoten blok proti NSDAP. Zato so se na volitvah glasovi razpršili in zmagala je NSDAP.

  • Rado, ti lažeš. Delavci so v Britaniji – prvi kapitalistični državi imeli še pred državno regulacijo vsega tega – od primernega delavnika, do zdravstvenega zavarovanja. So se kar sami organizirali in tudi delodajalci so prispevali.

  • Prirojena napaka. Zaradi komunističnega polstoletnega nabijanja o “najboljšem družbenem redu na svetu” v šolah in medijih. Na Nizozemskem, v Švici, v Nemčiji, na Danskem itd. bi s tvojim stavkom izpadel zelo smešno.
   Totalitarno poškodovani možgani, bi rekel Justin Stanovnik.

   • nejo nejo.. kak je tebe lahko farbat… edino kar moram narest je, da na stvar, ki jo jst hočem da jo ljudje popluvajo, da to stvar pobarvam rdeče… pa zravn dodam komunisti, udba, ma karkoli od tega.. in si že penast..

    in se ti ne sanja, da te vlečejo za nos..

 3. Kura ali jajce. Po tej logiki so se socialne pravice izboljšale zaradi strahu pred fašizmom, nacizmom in komunizmom.
  Ali drugače povedano, žrtve fašizma, nacizma in komunizma so plačale ceno, da so se socialne pravice v tistih državah sveta, ki so se rešile teh takoimenovanih naprednih idej , izboljšale. Jako pametne zasluge.

 4. Rado – res še ni znanstveno raščiščeno ali je bila prej kura ali jajce. Verniki pa vemo kdo je ustvaril svet – zemljo, rastline, živali in ljudi. To je naredil Bog v šestih dneh in sedmi dan je počival – ni delal, tako sedaj spoštujemo NEDELJO. Če bi vsi vestno delali šest dni v tednu, bi bilo na svetu boljše.

  Zahteve po delavskih pravicah so se začele v zahodni Evropi, kajti tam se je mnogo prej kot v Rusiji začela industrializacija. Ta ki je zgradil tovarne in začel proizvodnjo je bil industrialec, ki je začel zaposlovati delavce. Brez sposobnih ljudi ne bi bilo razvoja, ne patentov in drugih izumov, ne avtomobilov in ne tovarn, ki bi jih izdelovali – pa tudi tovarniških delavcev ne bi bilo. Torej PRVO JE BIL delodajalec in nato delavec.

  POTREBNO JE SPOŠTOVATI TAKO TOVARNARJA – LASTNIKA kot DELAVCE. Prav pa je, da se zaslužek pošteno deli. Toda, če bi vse pojedli, kar zaslužimo, je konec razvoja. Vedi, da je moral lastnik določen zaslužek vlagati v tovarne in nov razvoj. Komunisti so se premalo zavedati, da če ZRUŠIJO TOVARNO izgubijo delovna mesta. TITO pa je sposobne lastnike in tovarnarje pobil ali izgnal. Madžarska pa lastnikov ni pobila – tam so lastnika razlastili, vendar so ga pustili da je podjetje upravljal naprej. Vidiš kako so bili Madžari pametnejši od vašega TITA. Oni so ocenili, da sposoben človek koristi državi in delavcem. Tudi danes bi nam bila lahko Madžarska za vzgled, saj nas prehiteva.

  Pa še to o PRIMATU za prevrat. Prva revolucija je bila v Franciji. Po več kot sto letih se je še bolj krvava pokazala v Rusiji. Delavci so postavili na vlado v Italiji Musolinija, prav tako v Nemčiji Hitlerja. Znano je, da se je Hitler šolal tudi v Rusiji in njegove metode je izvajal potem po celi Evropi. Tudi 2. svetovno vojno sta začela Hitler in Stalin skupaj, ko sta 1.9.1939 napadla Poljsko – to se pravi NACISTI in KOMUNISTI skupaj.

  Salamon – kako, da ti ne obsojaš vse tri IZME, že datum 1.9.1939, nam pove, da so bili isti, tudi če jih Evropski parlament ne bi obsodil. Pa jih je, to je uradna obsodba TOTALITARIZMA. Le zaslepljeni ne vidijo bistva.

 5. Dandanes, ko smo skoraj vsi prebivalci siti in oblečeni, pač lahko na razlićne načine pojasnjujemo prednosti in slabosti Oktoberske revolucije. V konkretnem primeru se ne bom osredotočil na žrtve, ki jih je za seboj pustil ta svetovni dogodek iz carske Rusije. Navedel bom samo en primer, ki nam neizpodbitno dokazije prednosti kapitalizma in socializma (komunizma). Če je med vami bralci kak tak, ki mu je bilo dano kot navadnemu delavcu iz nekdanje SFRJ potovati na stroške TOZDda iz yuge, skozi Avstrijo, Zahodno Nemčijo v takratnii DDR, tam preživete nekaj dni in se nato nazaj vrniti v domovino, je lahko doživel in videl ogromno razliko med vzhodno socialistično in zahodno kapitalistično družbo in okoljem, v keterem so živeli ljudje. In še tole, koliko zahodnih Nemcev je pobegnilo v DDR in obratno. Zakaj je razpadel Varšavski (SOCIALISTIČNI ) pakt in zakaj se NATO razširil. Odgovori si naj vsak sam, ne bo težko.

  • Jožef! Nemci kot en narod, nasilno razdeljen na vzhodni del in na zahodni del, je dovolj jasno pokazal, kaj zmore kapitalizem in kaj zmore komunizem. Zahodni del je proizvajal take avte, da so jih kot reprezentačne avtomobile kupovale številne vlade zahodnega sveta. Tudi “nadvse čaščeni” tito (mercedes 600 pullman). Vzhodni del je zmogel izdelati zgolj neke plehnate škatle. Še najbolj je izstopal antimagnetični avto trabant. Po antimagnetičnosti.

 6. JOŽEF – TOČNO TAKO JE, KOT SI NAPISAL. Ta, ki samo hvali komunizem naj samo pomisli od KOD in KAM so ljudje bežali. KJE SO BILI DELAVCI BOLJE PLAČANI ? Kdor bo ugotovil, da v “gnilem kapitalizmu”, verjetno ne bo več tako močno častil rdeče zvezde.

 7. “Pridobitve oktoberske revolucije so nekaj milijonov mrtvih, lakota in revščina.”
  S tem se strinjam. Poraja pa se vprašanje: zakaj je sploh prišlo do revolucije. Revščina, obupne življenjske razmere kmetov in delavcev, skratka življenje brez izhoda. Žal je ta revolucija prinesla ogromnega gorja, smrti in razočaranj.
  Upori so se med ljudmi pojavljali že od začetka obstoja človeštva. Danes se nam zdi, da so človekove pravice, pravica do izobraževanja, do dela, do svobode, do zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, porodniški dopust, volilna pravica, nekaj samoumevnega.
  Toda poglejte življenje naših prednikov, kako so trpeli. Dejstvo je, da če bi bili vsi vedno ubogljive ovce in se ne bi nikoli nihče uprl, kdo ve, kje bi bili?

  • Zakaj je prišlo do oktobrske revolucije? Nemci so hoteli zaradi težav v vojni, vojno skrajšati. Nemške obveščevalne službe so se spomnile na revolucionarja Lenina, ki je ždel nekje v Evropi. Te službe so ga hotele spraviti v Rusijo, vedoč, da bo tam začel z revolucijo, ustvaril kaos in spravil Rusijo iz vojne. Zato so mu te službe plačale potovanje v Rusijo v zaplombiranem vagonu. Potem je šlo vse po nemških predvidevanjih. Boljševiki so izvedli državni udar, ki ga danes zatreskanci v komunizem imenujejo “oktobrska revolucija”, in Rusijo spravili iz vojne, hkrati pa s podpisom mirovnega sporazuma v Brest Litovskem precej zmanjšali zahodni del Rusije. Naprej je znano…

 8. Res je kraševka.Ko se spomnim tistih časov me kurja polt oblije.Mrtvi so ležali kar po pločnikih, otroci so bili lačni, droge, kriminal in še in še.Vedno sem bil mnenja da je teran močno vino kaj šele pa teranov liker.

  • “Revolucija” je pobila mnogo staršev otrok. Otroci-sirote , ki so jih Rusi imenovali “bezprizorne” so se zbirali v tolpe in za preživetje ropali in ustrahovali ljudi. Problem je postajal tako nemogoč, da so oblasti te otroke streljale v trumah.
   Lele, daj malo preštudiraj zgodovino SZ in komunizma na splošno in ne nabijaj brez potrebnega znanja. Reci si, da si Belgijec (ki nikoli ni živel v komunizmu), da nič ne veš o komunizmu, greš v knjižnice, lahko tudi univerzitetne, in tam študiraš ves razvoj in zgodovino komunizma. In ta zgodovina se bere kot napeta kriminalka, polna najhujšega kriminala in množičnega pobijanja.
   Daj, Lele, vsaj enkrat malo trezno gledat na svet!

 9. Eh mislim, da se boste morale v Sloveniji predvsem starejše generacije poslovit – z redkimi izjemami kot je ga. Kraševka – in Slovencem omogočit da zadihajo kot normalen SREDNJEEVROPSKI NAROD. Kar smo zgodovinsko vedno bili in še vedno smo. Mladina dela v in se izseljuje v Švico, Avstrijo, Nemčijo, Nizozemsko, Kanado, ZDA, Avstralijo, itd. Same države ZAHODNEGA SVETA. Mladi Slovenci nočejo slišat za rusijo, Venezuelo, Iran, Severno Korejo itd. Bivša Juga je dobra za nacejanje za novo leto, Krvarner in Dalmacija pa odlična za poletne počitnice. Pa tudi tu si Slovenci iščemo nove opcije. Starejši lamentajo, da se Slovenci ne znajo več v srbohrvaščini pogovarjati s Srbi in Hrvati ampak osebno mi je za to malo mar. Slovenija bo srednjeevropska in povezana s svojimi največjimi ekonomskimi partnerji – ali pa je ne bo. Če z nekom trguješ z njim delaš, si z njim tesno povezan in hliniš tesne odnose, potem se do njega ne moreš obnašati kot izdajalec.

 10. Kraševka: “Verniki pa vemo kdo je ustvaril svet – zemljo, rastline, živali in ljudi.”

  Vidiš Kraševka, Težko je nam dvomljiivcem debatirati z vernikom. Kajti vernik brezprizivno vztraja pri privzetih vzorcih. Kamorkoli nas že pripelje debata, se vernik vpraša, sklicuje na gornji citat: Ali povedano ustreza mojemu prepričanju?
  Dvomljivcu, kot sem jaz in mnogi drugi, tvoja vera ne zadostuje. Potrebujem močne argumente, da bom tudi sam prepričan o tem.

  Za kruti kapitalizem 19. stoletja je bil delavec “kanonfuter” brez pravic. Otroško delo, delo vse dni v tednu, nobene socialne in zdravstvene oskrbe, nobene pokojnine, ničesar. Pričeli so se spontani upori. Najbolj znan je čikaški štrajk /menda tam leta 1889/. Na podlagi tega štrajka in marksizma, je v začetku dvajsetega stoletja začesl nastajati leninizem, kot globalno gibanje. To gibanje je delavcem ponujalo idejo enakosti. Zato je bilo za široke brezpravne množice tako privlačno.

  • Rado, kakšnim lažem nasedaš. Ravno kapitalizem je otroško delo, ki je bilo na kmetijah potrebno še v komunizmu, zmanjšal na minimum, še preden so uvedli prve omejitve.

   Delavec ni bil noben kanon futer – celo obratno. V kapitalizmu je delavec bil tako kupec kot delavec.

 11. . . . seveda se je komunistična ideja kasneje izrodila – predvsem zato, ker je Stalinu uspel puč in je za Leninom prevzem revolucijo.

  tu mi očitajo, da sem komunistični navdušenec. O tem sploh nisem pisal. Zapisal sem le, da je bila ideja komunizma, ideja enakosti, privlačna takratnim izkoriščanim množicam. Berite prosim pozorneje!

  Ne glede na posamične upore marsikje po svetu, je bila prav oktoberska revolucija tista ki je idejo ponesla v svet in ki se jo je kapitalizem ustrašil kot hudič križa!. In zato je popustil svoj primež ter delavcem začel priznavati tudi socialne pravice. Socializem je do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja opravljal vlogo korektiva. Ko je socializem kot globalno gibanje usahnil, se je kapitalizem spet začel rakasto razraščati. In rezultat (da ne razvlačim): 99 % svetovnega premoženja je v lasti 1 % ljudi.
  Totalna katastrofa! Pozabi malo na čustva, glej krite podatke!

  • Rado, seveda si komunistični navdušenec, saj pišeš dokazane neumnosti.

   Komunistična ideja je bila izrojena že v začetku, ko jo je Marx napisal. Lenin pa ni bil nič manjši zločinec od Stalina – le Stalin je bil bolj pragmatičen.

   Oktobrska revolucija je bila tako zlo, da so lahko kapitalisti strašili delavce pred njo. Zato pa se sedaj po padcu komunizma, ko ni ene velike komunistične države, spet pojavljajo ideje – ker naivneži pozabljajo, da je treba delati in socializem ne bo prinesel samo uživanja.

   Ta laž o 1% in 99% je pa izmišljena in nikoli dokazana. (1% ljudi na svetovni ravni predstavlja več kot 70 miljonov ljudi – skoraj za eno Nemčijo).

 12. Rado, sklicevanje na čikaški štrajk, delo otrok itd. dokazuje, da si sam nepreklicno zaverovan v vero marksima. Osnova marsizma je ravno opravičevanje revolucije s pomočjo argumentov, ki si jih ti naštel. Torej, tudi ti v nekaj slepo verjameš, brez da bi se poglobil v širšo analizo življenja in dogodkov v predrevolucionarnem času. Čas gre naprej, delavci so ostali največje žrtve ravno v tistih državah, ki so sprejele in imajo še vedno marksizem. Največje blagostanje pa imajo tam, kjer so pravočasno rekli odločni NE marksizmu.

  • Dejansko življenje sploh ni bilo tako slabo pred komunizmom in socialno državo. Bilo je slabše kot danes zaradi tehnološke razvitosti. Kakšnega velikega izkoriščanja pa ni bilo.

 13. Rado, ti, ki potrebuješ močne argumente – kje si jih dobil, da lahko trdiš, da: “Boga ni” ! Imaš mogoče argument, kako je svet sploh nastal ? Tebi podobni pravijo, da iz NIČ. Staro pravilo pravi, da iz niča ne nastane nič. Tudi matematično je 100 x 0 enako NIČ. To je dokaz.

  Glede borbe za pravice delavcev, pa verjetno ne poznaš KRŠČANSKO SOCIALNEGA gibanja, kajti to zgodovinopisje, z redkimi izjemami ( Pelikan, Granda…) ne omenja. Krščanski socialisti so zelo skrbeli in se borili za pravice delavcev in bili proti izkoriščanju. Tem hočejo komunisti prevzeti PRIMAT, tako kot TIGROVCEM glede borbe proti fašizmu. Tigrovci so se proti temu borili že takrat, ko sta Stalin in Tito še prijateljevala s Hitlerjem.

  • Ali pa tole razmišljanje, Kraševka. Komunisti trdijo, da Boga ni in se borijo proti njemu. Kako se lahko borijo proti nekomu, ki ga sploh ni?? In to je jedro komunističnega razmišljanja za farbanje in indoktriniranje ljudi. Vedno se borijo proti notranjemu in zunanjemu sovražniku, ki ga sploh ni. Oni si v domišljili in za farbanje “množic” ustvarijo nekega sovražnika, ki ga sploh ni. In s tem filajo “množice”. In verniki v komunizem jim sveto verjamejo.

 14. Kraševka, ali nisi prebrala mojega citata, pod naslovom: Živimo tako, da druge pritegnemu k bogu?

  “Bog je orodje s katerim cerkvena hierarhija pritegne nase vernike in z njimi manipulira v korist cerkvenih interesov! Prava vera v boga Cerkve ne potrebuje.”

  Moj dvom ne gre k bogu, ampak k Cerkvi. Da ljubimo boga Cerkve ne potrebujemo.
  Tvoja trditev, Kraševka: “kje si jih dobil, da lahko trdiš, da: “Boga ni” ! Imaš mogoče argument, kako je svet sploh nastal” je čisti odmik od debate.
  Je ponovni dokaz, da sogovornika sploh ne poslušaš. Le začutiš, da ti njegovo govorjenje ne paše (privzgojeni vzorci) in ga poskušaš zatolči!

  Govoriš o krščansko socialnem gibanju in mi očitaš neznanje. (tudi sam sem sinoči poslušal Grdino). Preberi še enkrat moj prejšnji tekst. Omenil sem “Ne glede na posamične upore marsikje po svetu”, a vendar ni mogoče zanikati, da se je ideja enakopravnosti in s tem več pravic za delavce globalizirala šele s pojavom leninizma.

  • Rado, ti, ko ti tako hitro zmanjka argumentov, začneš napadati druge istočano pa drugim očitaš, da to ni tema debate.

   Enakopravnost (to ni enakost rezultatov, ki ga pozna komunizem), je nastala že vsaj z ustanovitvijo ZDA.

 15. Jožef, z mano se greš ideološki boj, obenem pa spregleduješ kruta dejstva:
  “Ko je socializem kot globalno gibanje usahnil, se je kapitalizem spet začel rakasto razraščati. In rezultat (da ne razvlačim): 99 % svetovnega premoženja je v lasti 1 % ljudi.”

 16. Nejo – tvoje razmišljanje je študiozno, globoko in zanimivo.

  Rado -Ideja o enakopravnosti je bila že pred 2000 leti izrečena že iz ust Jezusa Nazarečana. Jezus je bil živ in zgodovinska OSEBA, KI JO PRIZNAVAJO TUDI MUSLIMANI. Če komunisti pravijo, da sprejemajo vse in so za enakost, kako to, da ne sprejemajo krščanstva?
  Praviš, da verniki ne potrebujejo Cerkve, če res ljubijo Boga (vedno se ga je pisalo z veliko začetnico).
  Saj tudi dobri smučarji, ki odlično vijugajo po strmini rabijo tudi smučarske palice. Občasno so jim v oporo. Tako je tudi Cerkev in Bog sam, vernikom v oporo.

 17. “sodeč po napovedniku”
  Domovina, prosim, potrudite se vendar za publicistično raven!

  Kritika zveze “pridobitve revolucije” je povsem na mestu, vendar so v oddajah na radio RTV (ki sem jih poslušal) dosledno vabili goste različnih nazorskih usmeritev, ki so podajali precej različne interpretacije. Presenetila me je oddaja, kjer sta bila oba gosta iz konservativnih krogov (oba bivša gimnazijca Škofovih zavodov) – pa to? (!)
  https://ars.rtvslo.si/2017/10/100-let-oktobrske-revolucije/

  RTV gotovo je sploh v spremljanju aktualnega političnega dogajanja zagotovo dokaj levosučen (primerjaj z BBC itd.), ne pa izključno, portal MMC je poden, ampak program radiev (pa tudi TV) predstavlja izjemen vir zahtevnejših kulturnih vsebin, promocije slovenske glasbe itd. In nekateri “desni” bi to – revolucionarno – kar ukinili.

 18. Luka X – strinjam se glede portala MMC, ki je res šel do neslutenih nižav in očitno je tam neka trda linija ki je to dopustila (mislim, da ravno v času prejšnjih predsedniških volitev Pahor-Türk tik pred VLV).
  Kar se RTVja tiče seveda so tu nekatere dobre oddaje. Imamo vseeno Obzorja duha, Pričevalce, ki so zelo pomembni. Se pa zdi, da prihaja do zelo pristranskih poudarkov pri notranje političnem dogajanju. Ter res očiten agitprop v obliki Studia City (ki pa je zelo izgubil svoj domet). No, in okrogle mize bi morale biti striktno 50 : 50. Mislim, da so takšne majhne malenkosti, ki res ziritirajo velik del sredinskih in desnih državljanov. Če pa še Obzorij duha in Pričevalcev ne bi bilo potem pa mislim, da bi res Rtv izgubil še zadnji kanček reprezentativnosti. Tudi če gledamo volitve v programski svet so zelo sporne.

 19. Rokc, popolnoma se strinjam s teboj.

  Luka x – Sita vrana lačni ne verjame. Iz tvojega pisanja razumem, da ti je RTV všeč. Ta pa, ki pogreša na nacionalki malo več SLOVENSKEGA duha – tega res ne dobi. RAI – slovenski program Trst, je veliko bolj podoben slovenski duši. Zajame vse dogodke, ki se godijo na levi in desni. Glasba je s slovenskim nabojem (razmerje slovenske glasbe je neprimerno boljše od nacionalke – enako vsebine). Tudi izseki iz zgodovine – NA DANAŠNJI DAN so veliko bolj uravnoteženi, kot jo imajo v Ljubljani. Da o Studiu City niti ne govorimo. – Koliko let to propagando vodi isti novinar – zakaj ga ne zamenjajo s Pirkovičem ?

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime