Zaradi takšnih stvari Slovenci dvomijo v nepristranskost in dobronamernost novinarjev TV Slovenija

Rok Čakš

Vir zajema slike: Dnevnik TV Slovenija, 6. 5. 2020 (arhiv MMC RTV)
POSLUŠAJ ČLANEK
Ob razkrivanju domnevno spornih nabav zaščitne opreme v Sloveniji trenutno poteka glasna javna razprava, ali novinarji TV Slovenija svoje delo opravljajo nepristransko, neodvisno in dobronamerno, kot trdijo sami, prikimava pa jim tudi levi del politike ter civilne družbe. Ali pa je zadaj politična agenda proti desnosredinski vladi, ki se odraža v pristranskem, enosmernem in aktivističnem poročanju, kot trdi del leve sredine, zbrane okrog SMC ter podporniki desnosredinske opcije.

Vprašanje je še posebej občutljivo zato, ker ne gre za zasebni, temveč za davkoplačevalsko financirani nacionalni medij, od katerega se pričakuje objektivno in nepristransko poročanje, ne glede na novinarjevo politično prepričanje ali svetovni nazor. 

Tokrat analiziramo včerajšnji prispevek novinarke Eugenije Carl v TV Dnevniku, ki se na družabnih omrežjih pojavlja kot vzorčen primer manipulativnega novinarskega dela. Z našo analizo bomo skušali ugotoviti, ali je narejen profesionalno, nepristransko in celovito, oziroma po novinarskih standardih, na katere se sklicujejo na RTV Slovenija.Že naslov prispevka na MMC RTV Slovenija postavi okvir, ki da vedeti, da se bo prispevek ukvarjal z dokazovanjem trditve, da je "minister Počivalšek zavajal z mnenjem". Tovrsten "dokaz" pa v širši zgodbi predstavlja kamen v mozaiku osrednjega sporočila medijske afere "zaščitna oprema", kot nam je predstavljena: da so politiki te vlade, domnevno iz koruptivnih razlogov, posle dodeljevali "svojim dobaviteljem".

Postavljanju tovrstnega okvirja je namenjen tudi uvod v TV prispevek Eugenije Carl v TV Dnevniku, zgoraj napisan s poudarjeno pisavo. Napoved TV prispevka sugerira, da je minister preferiral podjetje GeneEplanet na račun podjetja Labena, ki je ponujalo "ustreznejši medicinski ventilator".

Povedano drugače, da je GenPlanet dobil posel, čeprav naj bi bilo več boljših izbir (v tem primeru vsaj ena), kar pomeni, da je morala obstajati še druga motivacija kot zgolj zagotavljanje nujne opreme zdravstvenim institucijam v pogojih izrednih razmer (kar je osnovno izhodišče ministra Počivalška).

Ampak ne na tem mestu, ne drugje v prispevku ne izvemo, po kakšni ceni naj bi konkurenčno podjetje ponujalo "bolj ustrezen ventilator". Prav tako umanjka ključna informacija, ki visi v zraku skozi celoten prispevek in njegova verodostojnost na njem obstoji ali pade: ali in v kakšnem roku je "primernejši ventilator" sploh bil dobavljiv.
K temu vprašanju se bomo vrnili kasneje. 

Počivalšek: "Imamo soglasje dr. Podbregarja za te ventilatorje"


"Tako je minister Zdravko Počivalšek v Tarči manipuliral z mnenjem internista Mateja Podbregarja iz celjske bolnišnice, ko je opravičeval sporen posel z GenEplanetom," Eugenija Carl komentira naslovne ministrove besede.

Torej novinarka "komentira", ne pa "poroča", saj je "manipuliral z mnenjem" vrednostna sodba novinarke in ne objektivno dejstvo. Novinarka torej poda svoje mnenje, da gre za Počivalškovo manipulacijo, in ga z ničemer ne utemelji.

Sicer nadaljuje: "Zamolčal je namreč, da Podbregar ni ocenil samo njihovega ventilatorja Siriusmed R30, ampak tudi ventilator drugega ponudnika in ga ocenil za ustreznejšega." Slednje novinarka potrdi tudi z elektronskim sporočilom, v katerem zdravnik dejansko ventilator Mindrey SW 300 oceni za naprednejšega, ki omogoča dodatne funkcije.

Iz dikcije bi torej lahko sklepali, da je Počivalšek manipuliral z mnenjem zdravnika tako, da je zamolčal, da je ta ocenil še en ventilator in to bolje. Ampak slednjega Počivalšek ni mogel zamolčati, ker v oddaji Tarča o tem, koliko ventilatorjev je ocenil dr. Podbregar, sploh ni bil vprašan, oziroma to ni bila tema pogovora.

V oddaji so razčiščevali, ali so ventilatorji Siriusmed R30 dobavitelja GenePlanet primerni, manj primerni ali neprimerni za uporabo na pacientih. In Počivalšek je v oddaji z mnenjem dr. Podbregarja utemeljeval svoje stališče, da so tudi ti primerni. In danes je po številnih strokovnih mnenjih jasno, da so, ob določeni dodatni opremi, primerni. Vendar tudi manj primerni od nekaterih drugih ventilatorjev (denimo Hamilton). V tem je stroka glede Siriusmed R30 enotna, kot je pred dnevi na novinarski konferenci dejal vodja strokovne skupine dr. Marko Noč.

Je mnenje strokovne skupine "manj primeren" ali "ni primeren"?


Carlova nadaljuje: "Naslednji dan podpišejo pogodbo z GenEplanetom. Za ventilator, ki ga je strokovna komisija ocenila za:Pri tem pa odgovora ni navedla, temveč je v TV prispevku predvajana odrezana izjava enega od članov strokovne skupine, dr. Riharda Knaflja iz Tarče, ko reče: "R30 ni bil primeren".

Ampak objektivno dejstvo je, da strokovna komisija R30 ni označila za neprimernega, temveč, da je ventilator "manj primeren in pride eventualno v poštev kot zadnja izbira." "Zadnja izbira" se pri tem nanaša na izbiro izmed 13 ventilatorjev, ki jih je strokovna skupina izmed 90 izbrala kot primerne. Vseh ostalih 77 je torej za strokovno skupino neprimernih in med njimi ni ventilatorja Siriusmed R30, ki ga je dobavilo podjetje GenEplanet, katerega naj bi preferiral Počivalšek.   

Knafelj je v kontekstu prispevka R30 označil za neprimeren brez kompresorja in ogrevalne cevi (prvi je sicer zraven, druga je opcijska izbira, ki se da donaročiti). Ventilatorji R30 v SB Celje denimo imajo oboje.

Prav tako je Knafelj v Tarči izražal svoje osebno mnenje in ne mnenje strokovne komisije, kar je razvidno tudi iz e-maila, na katerega se Carlova sklicuje v nadaljevanju:To e-pošto s 17. marca ob 17. uri Carlova v prispevku tudi pokaže, a prehitro in premalo razločno, da bi zapisano gledalec lahko tudi prebral.

A če naredimo posnetek zaslona in si e-mail pogledamo bližje, vidimo, da v njem ne piše tisto, kar trdi Carlova, torej, da je "strokovna komisija treh internistov ocenila kot "R30 ni primeren"", temveč piše:Carlova torej s hitrim prikazom e-maila utrjuje trditev, da R30 ni primeren, čeprav v dotičnem elektronskem sporočilu to sploh ne piše. Predvidimo lahko, da Carlova računa, da gledalec vsebine zaradi hitrega in nejasnega prikaza ne bo uspel prebrati, ostal pa bo vtis, da je povedano podkrepljeno s pisnim dokazom. (mimogrede, to zadnje je mnenje, ocena avtorja te analize, ne objektivno dejstvo :)) 

To je mail v celoti, kot so ga prikazali v prispevku:

E-pošta, ki naj bi po besedah Eugenije Carl dokazovala, da sta bila gospodarski minister Zdravko Počivalšek in poslanka SDS Jelka Godec seznanjena, da R30 "ni primeren", čeprav v besedilu to sploh ne piše (klik za povečavo)


Zadnji stavek Carlove: "A taka ocena je bila, očitno, kot kaže, na poti vnaprej favoriziranemu poslu z GenEplanetom", je še enkrat več vrednotna sodba oziroma mnenje avtorice prispevka in ne nepristransko poročanje o objektivnih dejstvih in okoliščinah.

"Mnenjski alibi v celjski bolnišnici"


"Treba je bilo poiskati mnenjski alibi", nas novinarka TV Slovenija nadalje vodi po svoji zgodbi. Gre seveda za še eno njej lastno oceno, vrednostno podajanje mnenja.

In nadaljuje takole:Gre za eno redkih, če ne celo edino tako eksplicitno poročanje nacionalne RTV hiše, da tudi levosredinske vlade kadrujejo po kriterijih politike in ne (zgolj) stroke. Če si dovolim še eno mnenje, se je, da smo kaj takšnega lahko videli na nacionalni televiziji, morala zgoditi za nekatere nedopustna izdaja z vstopom levoliberalne stranke v desnosredinsko vlado.

Sugestija povedanega pa je ustvarjanje vtisa, da je strokovno mnenje, ki je prišlo iz celjske bolnišnice, politično kontaminirano in zato manj verodostojno (predvsem v širšem kontekstu strokovnega mnenja o ventilatorjih R30, na katerega se sklicuje Počivalšek). S tem pa se posredno ustvarja dvom v strokovni ugled rednega profesorja in predstojnika oddelka za intenzivno interno medicino Splošne bolnišnice Celje, dr. Mateja Podbregarja, češ da je njegovo mnenje o primernosti ventilatorjev Seriusmed R30 prikrojeno interesom politike (to sugestijo smo sicer lahko zaznali že v nekaterih TV prispevkih novinarja Roka Šuligoja).

Objektiven in nepristranski novinar bo sicer povedal, da je direktorica Guček Zakoškova povezana s SMC, a hkrati bo v svojih prispevkih navedel tudi, da je dr. Rihard Knafelj nekdanji Šarčev svetovalec za zdravstvo, ki je sodeloval pri pripravi zdravstvenega programa stranke LMŠ. Novinar lahko tudi izpusti oboje, neprofesionalno in pristransko pa je, da političen kontekst izpostavi za eno, ne pa tudi za drugo stran.  

Ventilator Mindrey SW 300 je po mnenju dr. Podbregarja naprednejši od Siriusmed R30. A ...


Carlova sicer pove, da je strokovna ekipa tudi ventilator "Mindray", tako kot R30 označila za "slabše ustreznega", kot se tokrat izrazi. A kot je povedal dr. Podbregar: "V primerjavi z R30 je Mindray SV 300 naprednejši ventilator in omogoča dodatne za pacienta vitalne meritve, ima pa tudi vse tisto, kar dodatno kot opcijo ponuja R30. Strokovno bi izbral Mindray."

Vendar tudi 15 sekund pred koncem triminutnega prispevka še ne dobimo odgovora na ključno vprašanje: je bil ventilator Mindray SW 300 sploh dobavljiv?

Carlova odgovora ne poda tudi v svojih zaključnih besedah. Zakaj ne, saj gre za osrednje vprašanje, ki izhaja iz prispevka, lahko le ugibamo.

Lobist Miloš Čirič, sicer svetovalec ministra Zdravka Počivalška, na Twitterju denimo s polno odgovornostjo trdi, da Mindray SW 300 sploh ni bil dobavljiv.Kot pravi v nadaljevanju pogovora na Twitterju, je dobavljivost preverjal pri direktorju Labene, Borutu Cehu, ki mu je "tudi razložil, zakaj sploh ni oddal ponudbe".

V vladnem poročilu o nakupu ventilatorjev podjetje Labena in njegovo ponudbo ventilatorjev Mindray SW 300 vidimo takole:Podjetje bi jih naj torej, glede na navedbo v vladnem poročilu, 30 dostavilo kot donacijo z neznanim rokom dobavljivosti. Neposredno pod tabelo (celotno najdete v tem članku) lahko preberemo:

"17. 3. 2020 v dopoldanskem času je ZRSBR sprejel odpoved dobave s strani Labena d.o.o., ker ventilatorjev Midray ni bilo več moč dobaviti."

Pogodba z GenEplanetom za ventilatorje Siriusmed R30 je podpisana naslednji dan, 18. 3. 2020, kar v prispevku pove tudi Carlova.

A v njenem novinarskem izdelku umanjka vse o (ne)dobavljivosti ventilatorjev Midray. Zato lahko objektivno sklepamo, da novinarka TV Slovenija Eugenija Carl dejanske dobavljivosti tega "bolj primernega" ventilatorja sploh ni preverjala niti pri podjetju Labena, niti v vladnem poročilu o nabavi opreme. Ali izrazimo mnenje, da je njihovo "nedobavljivost" zamolčala.  

Zato je lahko potegnila tudi sledeč zaključni sklep: "Več kot očitno je, da je Počivalškov kabinet iskal načine in točno tako strokovno mnenje, ki bi mu ustrezalo, da je lahko izpeljal posel z Geneplanetom, ki je kot prvi rok dobave navedel 23. marec, prvih 22 ventilatorjev pa dobavil šele 6. aprila."

Novinarka RTV Slovenija Eugenia Carl ima prav, da je gledalcu po ogledu prispevka več kot očitno vse, kar je navedla ter še kaj drugega zraven. A "več kot očitno" mu je lahko samo zato, ker mu je bilo skozi naracijo zgodbe to sugerirano na način, kot smo lahko videli iz te analize. 

KOMENTAR: Rok Čakš
Vsaka kritika še ni napad na avtonomnost in neodvisnost RTV Slovenija
RTV Slovenija je na udaru, politika želi posegati v njeno avtonomnost, samostojnost in neodvisnost, poslušamo, odkar je na oblasti Janša. A vse pogosteje se zdi, da je skrivanje za temi sicer vsebinsko pomembnimi frazami pogosto alibi, bodisi za prikrivanje slabega dela, ali še huje, bolj ali manj prikrite politično-ideološke agende proti nesorodni oblasti. Nikakor ne pri vsemu in vseh! Mnogo novinarjev in drugih delavcev na RTV je izjemno profesionalnih, nazorsko širokih, nepristranskih in tudi neodvisnih. A za vse tega nikakor ne bi mogli reči. Vsaj ne za tiste, ki pripravljajo prispevke, kot je zgornji. Kaj je poročavalski in kaj komentatorski članek, učijo v prvem letniku novinarskega faksa. Na Domovini oboje ločimo z okvirčkom za uredniški komentar. Kot pa lahko vidimo, se v številnih prispevkih na RTV Slovenija slednje prepleta na zavajajoč način za povprečnega gledalca, ki ne more razbrati med objektivnimi dejstvi in enostransko novinarsko interpretacijo le-teh. To je še posebej nesprejemljivo za javni medij, ki je v lasti vseh državljanov in si nazorske ter politične profilacije ne more privoščiti. Radiotelevizija Slovenija svoje zavezanosti visokim novinarskim standardom in nepristranskosti ne bo prepričljivo dokazala tako, da se nanju sklicuje ob vsaki kritiki, ki prileti iz civilne družbe ali iz politike. Temveč, najprej, s priznavanjem lastnih napak, nato pa s kvalitetnimi, celovitimi in nepristranskimi novinarskimi izdelki, ki te napake popravljajo. Takšnimi, ki bodo ocenjevalce njenega programa delili po drugačni ločnici kot na "desne", ki pravijo, da je javna RTV pristranska ter "leve", ki pravijo, da je "neodvisna in avtonomna". Že ob tovrstnem grupiranju mnenj po ideoloških ločnicah bi na poštenem, (celotni) javnosti zavezanem nacionalnem mediju, morali zvoniti vsi alarmi.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike